DeepL Blog Header

Blog DeepL

Naszą misją w DeepL jest dzielenie się ze wszystkimi przyszłościowymi rozwiązaniami sztucznej inteligencji, już dziś. Na tym blogu będziemy informować Cię o naszych najnowszych pomysłach i planowanych innowacjach.

Więcej informacji o DeepL i naszej historii można znaleźć na stronie z informacjami prasowymi.

Praktyczne strategie wdrażania sztucznej inteligencji w firmach

Niezależnie od tego, czy używasz sztucznej inteligencji (AI) do protokołowania spotkań, redagowania e-maili czy oceny kandydatów, z pewnością przyznasz, że jest ona prawdziwym przełomem w świecie globalnego biznesu. Firmy z różnych branż – od fabryk po sprzedawców detalicznych – już teraz wykorzystują tę technologię do usprawnienia działań operacyjnych, poprawy jakości obsługi klienta i ekspansji na nowe rynki.

W niedawnej ankiecie90% decydentów stwierdziło, że ich firma już korzysta ze sztucznej inteligencji w taki czy inny sposób, a 47% uznało ją za kluczowy czynnik zwiększający produktywność. 

Decyzja o jej wdrożeniu nie jest jednak pozbawiona ryzyka. Coroczne badanie Annual Global CEO Survey przeprowadzone w 2024 r. przez PwC wykazało, że 77% prezesów firm jest zaniepokojonych poziomem bezpieczeństwa sztucznej inteligencji – i nie bez powodu. Pojawienie się „przemytników AI” (ang. „AI smugglers”), tj. pracowników korzystających z osobistych narzędzi AI w miejscu pracy, stwarza nowe wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i działalności operacyjnej. 

Należy jednak wspomnieć, że pojawienie się generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) stworzyło nowe możliwości i radykalnie zmieniło sposób, w jaki ludzie wchodzą w interakcję z technologią. Wynika to z faktu, że GenAI jest nie tylko znacznie łatwiejsza w użyciu, ale może być również wykorzystana do zwiększenia wpływu i wartości innych technologii.

Podczas naszego webinaru poświęconego strategii wdrażania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach mieliśmy zaszczyt rozmawiać z zaproszonymi ekspertami: J.P. Gownderem, wiceprezesem i głównym analitykiem w firmie Forrester oraz Klausem Schmidtem, partnerem i liderem ds. współpracy w PwC. Obaj podzielili się spostrzeżeniami na temat najnowszych trendów, wyzwań i możliwości związanych z wdrażaniem sztucznej inteligencji. 

W tym wpisie podsumujemy kluczowe zagadnienia z webinaru i zbadamy, w jaki sposób Twoja firma może:

 • opracować uzasadnienie biznesowe dla przyjęcia sztucznej inteligencji;

 • ograniczyć ryzyko związane ze sztuczną inteligencją;

 • zainwestować w rozwój umiejętności i przygotowanie do wdrożenia tej technologii.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym webinarem, w którym eksperci branżowi, J.P. Gownder i Klaus Schmidt, dzielą się swoją bogatą wiedzą.

Trendy we wdrażaniu AI

Obecnie generatywna sztuczna inteligencja nie jest już czymś niszowym. Używa się jej powszechnie do tworzenia tekstów, realistycznych obrazów, a nawet kodu. Firmy dostrzegły już tendencję wzrostową w obszarze wydatków na tę technologię i same inwestują w nią coraz większe kwoty, aby wyprzedzić konkurencję i zwiększyć skalę swojej działalności.

Według badania Forrester AI Pulse z drugiego kwartału 2024 r., 33% liderów z branży AI uważa, że do końca tego roku ponad połowa pracowników nietechnicznych z ich firm będzie korzystać z generatywnej sztucznej inteligencji.  Tak szybkie tempo wskazuje na pewien poziom optymizmu ze strony ekspertów.

Co więcej, Forrester przewiduje również, że wydatki na oprogramowanie oparte na generatywnej sztucznej inteligencji wyniosą aż 124 miliardy dolarów do 2030 roku (dotyczyć to będzie zarówno zastosowań ogólnych, jak i specjalistycznych). Najwyraźniej więc ta technologia pozostanie z nami na stałe.

Większa produktywność dzięki AI

Zdjęcie przedstawiające cztery osoby dyskutujące w pracy

Generatywna sztuczna inteligencja ma ogromny wpływ na zwiększenie produktywności. Według ankiety Forrester's AI Pulse z 2023 r.:

 • 34% uważa, że sztuczna inteligencja zwiększy poziom automatyzacji procesów wewnętrznych.

 • 33% uważa, że poprawi ona wydajność i efektywność operacyjną.

 • 32% uważa, że zwiększy ona wydajność pracowników.

Dzięki sztucznej inteligencji firmy mogą usprawnić procesy pracy, ograniczyć konieczność pracy fizycznej i zoptymalizować alokację zasobów. Rezultatem jest oczywiście wzrost produktywności.

Należy jednak zaznaczyć, że nie ma on miejsca tylko w określonych sektorach czy w ramach konkretnych funkcji. W końcu AI może potencjalnie wpływać na wiele różnych ról. Na przykład narzędzia oparte na tej technologii mogą pomóc zespołowi obsługi klienta w obsłudze rutynowych zapytań, pozwalając pracownikom skupić się na bardziej złożonych zadaniach, które wymagają empatii i krytycznego myślenia. 

Podsumowując, GenAI pozwala firmom robić to, co najważniejsze: pozostawiać konkurencję daleko w tyle.

Uzasadnienie wdrożenia sztucznej inteligencji w firmie

Aby skutecznie wdrożyć sztuczną inteligencję w firmie, musisz opracować solidne uzasadnienie biznesowe, które zawiera jasną analizę korzyści i kosztów. 

Ważne jest, aby korzystać z kompleksowych ram, które uwzględniają następujące czynniki:

 • wynagrodzenia pracowników;

 • koszt nabycia i utrzymania rozwiązań opartych na AI;

 • informacja o tym, jak AI może pomóc zaoszczędzić czas. 

Analizując te czynniki, a także inne powiązane koszty (np. wydatki na zarządzanie narzędziami i szkolenia), można uzyskać jaśniejszy obraz wpływu wdrożenia tej technologii na finanse firmy.

Warto jednak pamiętać, ze nie wszystkie korzyści płynące z AI można łatwo zmierzyć – przykładem mogą być tak istotne kwestie, jak poprawa współpracy zespołowej, zwiększenie poziomu kreatywności i zmniejszenie liczby błędów.

Pragniesz przekonać swoją firmę do używania AI? Obejrzyj nasz webinar i poznaj opracowaną przez J.P. Gowndera prostą i skuteczną metodę budowania uzasadnienia biznesowego dla wdrożenia AI w firmie oraz zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi pomiaru danych jakościowych.

Szanse i zagrożenia

Zdjęcie przedstawiające osobę piszącą na klawiaturze laptopa

Sztuczna inteligencja daje wiele możliwości, ale wiąże się również z ryzykiem, które należy dokładnie przeanalizować. Jej pomyślne wdrożenie wymaga dostosowania danych, technologii, procesów biznesowych i ludzi. 

Według badań przeprowadzonych przez firmę Forrester, istnieje wiele barier utrudniających implementację GenAI:

 • 30% respondentów wskazało na brak umiejętności technicznych;

 • 28% wspomniało o trudnościach w integracji tej technologii z istniejącą infrastrukturą;

 • 28% mówiło o obawach związanych z prywatnością i bezpieczeństwem danych.

Według J.P. Gowndera z firmy Forrester powinniśmy również uważać na „przemytników AI”:

 „(...) Najlepszą rzeczą, jaką może zrobić firma, jest zapewnienie pracownikom certyfikowanych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, aby uniemożliwić im korzystanie z własnych, niezatwierdzonych rozwiązań. Musimy dać ludziom dostęp do korzyści płynących z AI”.

Inne badanie Forrestera uwidacznia ryzyko związane z zarządzaniem: 56% respondentów mówi o potencjalnym niewłaściwym wykorzystaniu wyników GenAI. Takie działania mogą prowadzić do błędów lub naruszeń przepisów o ochronie danych. Dlatego też korekta danych wyjściowych ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia tego ryzyka i zapewnienia dokładnych, wiarygodnych rezultatów.

Pomimo tych wyzwań, GenAI otwiera wiele nowych możliwości dla firm chcących rozwijać się na skalę globalną. Odpowiednio wykorzystana, może wspierać oraz motywować pracowników i klientów, zwiększając ich poziom zadowolenia, a tym samym wpływając na wyniki biznesowe.

Umiejętności i przygotowanie

Sztuczna inteligencja rozwija się obecnie tak szybko, że wiele firm ledwo za nią nadąża. Ważne jest zatem, aby być na bieżąco dzięki szkoleniom, komunikacji i dobremu zarządzaniu zmianą.

Na obecnym etapie rozwoju AI przechodzimy od obliczeń deterministycznych, w których istniała zgodność 1: 1 między poleceniem a wynikiem, do podejścia probabilistycznego, w którym nie zawsze wiadomo, czego się spodziewać po rezultacie. Ponieważ coraz bardziej polegamy na GenAI przy podejmowaniu decyzji, ważne jest, aby pracownicy stale podnosili swoje kwalifikacje.

J.P. Gownder wskazuje, że w wielu organizacjach „menedżerowie mogą myśleć, że ich pracownicy są mniej lub bardziej gotowi na te zmiany niż ma to miejsce w rzeczywistości”. Tak czy inaczej, to właśnie oni muszą ocenić poziom wiedzy w swoich zespołach.

Aby pomóc organizacjom zrozumieć ich gotowość do wdrożenia AI, Forrester wprowadził pojęcie ilorazu sztucznej inteligencji (AIQ). Przy pomocy AIQ można zmierzyć zdolność pracowników do efektywnego korzystania z AI. Obejmuje on cztery kluczowe elementy, które zostały szczegółowo omówione w naszym webinarze.

Znaczenie dla Twojej firmy

Firmy, które chcą osiągnąć sukces, muszą być świadome możliwości, jakie stwarza współpraca między ludźmi a sztuczną inteligencją. Przy odpowiednim podejściu technologia ta może przynieść znakomite rezultaty.

W tym przypadku doświadczenie pracownika (EX) ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego wdrożenia sztucznej inteligencji w organizacji. Zaangażowani i zadowoleni pracownicy są bardziej produktywni, lojalni i chętniej korzystają z innowacyjnych rozwiązań. Firmy mogą zmaksymalizować swoje korzyści i zbudować kulturę innowacji, traktując priorytetowo doświadczenie pracowników przy wdrażaniu narzędzi AI oraz angażując ich w tworzenie nowych procesów opartych na tej technologii.

Według J.P. Gowndera z Forrestera, celem sztucznej inteligencji nie jest zastąpienie ludzi, ale zwiększenie ich możliwości w celu poprawy produktywności. Firmy, które chcą być gotowe na pracę przyszłości, muszą inwestować w doskonalenie umiejętności, programy zarządzania zmianą i ciągły rozwój pracowników.

Obejrzyj cały webinar o budowaniu strategii wdrażania sztucznej inteligencji

Zdjęcie przedstawiające trzy osoby dyskutujące w biurze

Sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Gowndera, Schmidta oraz dyrektora ds. marketingu w DeepL, Steve'a Rottera, jest źródłem niezwykle przydatnych informacji. Wspólnie omawiają oni kluczowe czynniki ważne dla pomyślnego wdrożenia generatywnej sztucznej inteligencji, ale także wyzwania związane z zarządzaniem wieloma nowymi narzędziami i źródłami danych.

Wspomniani eksperci poruszają następujące kwestie:

 • Jakie są trzy najlepsze taktyki, które powinny stosować firmy podczas pracy ze sztuczną inteligencją?

 • Skąd wiadomo, że firma jest gotowa na wdrożenie tej technologii?

 • Jak radzić sobie z rosnącą liczbą narzędzi w miejscu pracy?

Sztuczna inteligencja nie jest już tylko opcjonalnym dodatkiem – stała się ona elementem niezbędnym do osiągnięcia sukcesu w biznesie. Odnosząc się do kwestii wdrażania sztucznej inteligencji, Klaus Schmidt dzieli się następującymi spostrzeżeniami: 

„Jeśli myślisz, że masz wszystko pod kontrolą, to prawdopodobnie nie działasz wystarczająco szybko”. 

Firmy muszą nieustannie reagować na zmieniające się warunki i błyskawicznie wprowadzać innowacje. W końcu sztuczna inteligencja to nie tylko zwykłe narzędzie, ale przede wszystkim potężny motor wzrostu i przemian. Wykorzystując technologię AI, firmy mają szansę otworzyć się na nowe możliwości i utorować sobie drogę do przyszłego sukcesu.

Obejrzyj teraz cały webinar i posłuchaj wypowiedzi J.P. (Forrester) i Klausa (PwC). Dowiedz się, czego nauczyły ich ich własne obserwacje i codzienne interakcje z klientami oraz wykorzystaj ich wiedzę do opracowania strategii wdrażania sztucznej inteligencji w swojej firmie.

DeepL zapewnia lepsze tłumaczenia niż ChatGPT-4, Google i Microsoft dzięki modelowi językowemu nowej generacji

Najważniejsze informacje:

 • Nasz model językowy nowej generacji zapewnia lepszą jakość tłumaczeń niż Google Translate, ChatGPT-4 i Microsoft.

 • Tłumaczenia oparte na nowym modelu wymagają mniejszej liczby edycji. Dla porównania: aby osiągnąć takie same wyniki, Google potrzebuje 2 razy więcej poprawek, podczas gdy ChatGPT-4 – nawet 3 razy więcej.

 • Model został stworzony przy użyciu naszej wyspecjalizowanej technologii LLM i wytrenowany przy użyciu wysokiej jakości danych tłumaczeniowych.

 • Nowy model zapewnia użytkownikom DeepL Pro taki sam poziom bezpieczeństwa danych, jak jego wersja klasyczna.


Naszą misją jest dostarczanie najwyższej jakości tłumaczeń firmom na całym świecie. Z tego też powodu włączyliśmy do Tłumacza DeepL model nowej generacji. 

Opiera się on na innowacyjnej technologii językowej AI zaprojektowanej z myślą o tłumaczeniu i tworzeniu treści. Zapewnia też wyjątkową jakość tłumaczenia, dzięki czemu teksty docelowe wymagają mniejszej liczby korekt, a zespoły mogą pracować jeszcze efektywniej. W rezultacie Twoja firma oszczędza czas i pieniądze, a wielojęzyczna komunikacja z klientami i partnerami z całego świata nie stanowi już dla niej żadnego problemu.

Chcesz wiedzieć więcej? Kontynuuj czytanie tego artykułu albo wypróbuj nasz nowy model językowy już dziś (obecnie jest on dostępny tylko w kombinacjach angielski ←→ japoński, angielski ←→ niemiecki lub angielski ←→ chiński uproszczony; inne języki zostaną dodane w przyszłości).

Co zapewnia nasz model nowej generacji?

Zdjęcie przedstawiające dwie osoby tłumaczące teksty przy użyciu dużych modeli językowych i przetwarzania języka naturalnego

Liczba jego zalet jest naprawdę duża. Oto niektóre z nich:

Bezkonkurencyjna technologia

Modele DeepL są szkolone na najwyższej jakości danych językowych. Wykorzystanie zaawansowanej sztucznej inteligencji i doświadczenia tysięcy wykwalifikowanych ekspertów językowych sprawia, że DeepL jest w stanie zaoferować tłumaczenia na niezrównanym poziomie.

Przeprowadzone niedawno ślepe testy wykazały, że eksperci językowi preferują tłumaczenia DeepL. Były one wskazywane jako najlepsze:

 • 1,3 razy częściej niż tłumaczenia Google Translate;

 • 1,7 razy częściej niż tłumaczenia ChatGPT-4;

 • 2,3 razy częściej niż tłumaczenia Microsoftu.

Ale to jeszcze nie wszystko! Nasze modele zostały opracowane z myślą o zastosowaniach językowych, co pozwala zapewnić naturalnie brzmiące tłumaczenia oraz zmniejszyć ryzyko halucynacji i wystąpienia fałszywych informacji. Jest to szczególnie ważne dla firm poszukujących solidnego rozwiązania AI, które może im pomóc w rozwoju na skalę międzynarodową.

W przeciwieństwie do modeli ogólnego przeznaczenia, które są szkolone przy użyciu tekstów dostępnych w internecie, model DeepL działa w oparciu o gromadzone przez ponad siedem lat dane, które zostały zoptymalizowane pod kątem tworzenia i tłumaczenia treści.

Najwyższa jakość tłumaczeń na rynku

Dzięki modelowi nowej generacji jeszcze bardziej ulepszamy DeepL. W rezultacie nasz tłumacz internetowy wyróżnia się na tle konkurencji i zapewnia użytkownikom niezrównaną jakość. Model jest już dostępny dla kombinacji językowych niemiecki ←→ angielski, japoński ←→ angielski i chiński (uproszczony) ←→ angielski. Kolejne języki dodamy w przyszłości.

Jakość naszych modeli nowej generacji została potwierdzona przez wspomniane wcześniej ślepe testy z udziałem doświadczonych ekspertów językowych. W trakcie analiz porównaliśmy tłumaczenia oparte na nowym modelu z tłumaczeniami bazującymi na modelu klasycznym. Oto wyniki:

 • Japoński ←→ angielski: model nowej generacji jest 1,7 razy lepszy niż model klasyczny.

 • Chiński uproszczony ←→ angielski: model nowej generacji jest 1,7 razy lepszy niż model klasyczny.

 • Niemiecki ←→ angielski: model nowej generacji jest 1,4 razy lepszy niż model klasyczny.

Dzięki lepszej jakości tłumaczeń Twoja firma zaoszczędzi czas, a pracownicy będą mogli komunikować się skuteczniej z klientami i partnerami z całego świata.

Większa produktywność to oszczędność czasu i pieniędzy

Dzięki modelowi nowej generacji Twoja firma będzie mogła w pełni wykorzystać możliwości DeepL. Ślepe testy wykazały, że tłumaczenia DeepL wymagają mniej korekt niż tłumaczenia konkurencji. Aby osiągnąć tę samą jakość, Tłumacz Google potrzebuje 2 razy więcej poprawek, a ChatGPT-4 – 3 razy więcej

Pracownicy korzystający z naszego nowego modelu oszczędzają więc czas poświęcany na tłumaczenie i korektę. W rezultacie ich produktywność wzrasta, a oni sami mogą zająć się najważniejszymi zadaniami.

Badanie przeprowadzone w 2024 r. przez firmę Forrester Consulting, zatytułowane „The Total Economic Impact™ of DeepL”, wykazało, że DeepL skrócił czas tłumaczenia o 90% i związany z nim nakład pracy o 50%, przyczyniając się do wygenerowania zwrotu z inwestycji na poziomie 345% *

Bezpieczeństwo i prywatność to nasz priorytet

W DeepL zawsze stawiamy bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Mieliśmy je na uwadze również w trakcie pracy nad nowym modelem językowym. A oto garść faktów:

 • Korzystamy z naszych własnych centrów danych.

 • Przestrzegamy najwyższych standardów w zakresie certyfikacji i zgodności z przepisami. Świadczą o tym:

  • certyfikat ISO 27001;

  • zgodność z wymogami RODO;

  • certyfikat SOC 2 typu 2.

 • Gwarantujemy, że nie będziemy wykorzystywać danych użytkowników DeepL Pro do szkolenia naszych modeli.

Poznaj nową jakość komunikacji biznesowej

Ilustracja przedstawiająca kulę ziemską otoczoną wyrazami „Cześć” w różnych językach

Nasz model nowej generacji to kolejny duży krok naprzód na drodze do świata biznesu bez barier językowych. Pod względem jakości znacznie przewyższa on nie tylko nasz model klasyczny, ale też rozwiązania konkurencji, znacznie podnosząc poprzeczkę w obszarze tłumaczeń AI.

Czy chcesz, aby Twoja firma zaczęła korzystać z naszego modelu językowego nowej generacji? To proste: użytkownicy DeepL Pro mogą przełączać się między modelem nowej generacji a modelem klasycznym za pomocą jednego przycisku.

Zaloguj się do DeepL Pro i już dziś wypróbuj model nowej generacji. Jeżeli jeszcze nie masz abonamentu, kliknij tutaj i wybierz plan, który najbardziej Ci odpowiada.


* Badanie Forrestera dotyczące DeepL zostało przeprowadzone w 2024 r. i polegało na analizie modelowej organizacji korzystającej z klasycznego modelu językowego.

Potencjał AI dla zespołów prawnych

Najważniejsze informacje:

 • Firmy i działy prawne sięgają po sztuczną inteligencję, aby zwiększyć swoją produktywność w coraz bardziej skomplikowanym środowisku regulacyjnym.

 • Dzięki technologii językowej AI eksperci mogą pracować efektywniej oraz mają możliwość pomagania klientom w dowolnym kraju.

 • Korzystanie ze sztucznej inteligencji w sektorze prawnym stwarza potrzebę wdrożenia nowych standardów w obszarze RODO, szyfrowania danych, prywatności danych i ochrony własności intelektualnej.


Prawnicy znani są ze swojej ostrożności i konserwatyzmu – i słusznie! To oni poświęcają czas na czytanie drobnego druczku i wyłapywanie detali niewidocznych dla osób, których uwaga skupia się na innowacyjnych technologiach, odkrywaniu nowych możliwości lub kreowaniu kolejnych pomysłów. 

Prawnicy są biegli w dostrzeganiu zarówno ważnych szczegółów, jak i szerszego kontekstu, dlatego ich wiedza jest tak wysoko ceniona. Stosunek sektora prawnego do korzystania ze sztucznej inteligencji (AI) w pracy z pewnością wpłynie na to, jak inne branże będą postrzegać tę technologię. 

Zalety używania sztucznej inteligencji w branży prawnej

W białej księdze DeepL zatytułowanej „AI communication and the future of legal tech” znajdziesz więcej informacji na temat tego, w jaki sposób i dlaczego zespoły prawne stosują AI i które technologie są dla nich najbardziej przydatne. Ponadto dowiesz się, jaki wpływ ma AI zarówno na samych ekspertów z branży, jak i ich klientów. W dokumencie znajdują się odpowiedzi na następujące pytania:

 • Dlaczego 51% prawników już teraz korzysta ze sztucznej inteligencji i z jakiego powodu aż 84% z nich polega na tej technologii w celu zwiększenia swojej produktywności?

 • W jaki sposób narzędzia tłumaczeniowe AI umożliwiają prawnikom działanie na arenie międzynarodowej? Jak myślące przyszłościowo firmy mogą służyć swoją wiedzą klientom z całego świata dzięki technologii językowej AI?

 • W jaki sposób podejście przedstawicieli zawodów prawniczych do RODO, szyfrowania, prywatności danych i ochrony własności intelektualnej pomoże zdefiniować bardziej uniwersalne standardy korzystania ze sztucznej inteligencji?

Technologia językowa AI pozwala działać na arenie międzynarodowej

Sztuczna inteligencja tworzy zapotrzebowanie na nowe usługi z zakresu międzynarodowego doradztwa prawnego. W końcu klienci wciąż mają do czynienia ze stale zmieniającymi się międzynarodowymi przepisami i standardami etycznymi oraz starają się zarządzać ryzykiem związanym z roszczeniami o zniesławienie, cyberatakami i kwestiami praw autorskich. 

Regulacje dotyczące AI również nabierają coraz bardziej międzynarodowego charakteru. Rozwiązywanie problemów związanych z tą technologią wymaga od zespołów prawnych działania w ramach różnych systemów prawnych i używania wielu języków. Eksperci potrzebują więc narzędzi, które pozwolą im wykorzystywać swoją wiedzę wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna.

Wybór najlepszych narzędzi AI dla prawników

Sztuczna inteligencja pomaga ekspertom radzić sobie z coraz bardziej skomplikowanym międzynarodowym środowiskiem regulacyjnym i rosnącym popytem na ich usługi poprzez tłumaczenia, systemy zarządzania wiedzą, analizę umów i generowanie dokumentów.

Jednocześnie zespoły prawne odgrywają wiodącą rolę w odpowiedzialnym wdrażaniu nowych technologii opartych na AI. Kancelarie pragną wyznaczać najwyższe standardy w obszarach takich jak prywatność, bezpieczeństwo danych i ochrona własności intelektualnej. Ich wysiłki wpływają na tworzenie wzorców postępowania dla ich własnych klientów.

„Wcześniej firmy prawne mogły wykorzystywać swoje umiejętności tylko w ramach własnej jurysdykcji i we własnym języku” – mówi dr Axel Frhr. von dem Bussche, partner w międzynarodowej firmie prawnej Taylor Wessing. „Coraz częściej jednak mamy do czynienia z międzynarodowymi przepisami, takimi jak RODO. Zmienia to oblicze konkurencji w branży, niosąc za sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia. To wielka szansa dla najlepszych, ale także spore zagrożenie dla tych, którzy pozostają w tyle”.

Sztuczna inteligencja a zgodność z przepisami

Doradzanie organizacjom i firmom w zakresie wdrażania i stosowania sztucznej inteligencji to szybko rozwijająca się dziedzina w sektorze prawnym. Wymaga ona solidnej wiedzy na temat zarządzania danymi i przepisów dotyczących własności intelektualnej na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Na szczęście technologia językowa AI firmy DeepL doskonale radzi sobie ze specyficznym językiem zawartym w tekstach i dokumentach prawnych, dzięki czemu eksperci mogą udzielać dokładnych porad w ponad 30 językach.

​Zespoły prawne korzystające ze sztucznej inteligencji przykładają ogromną wagę do kwestii zgodności z najsurowszymi standardami ochrony danych. Jeżeli chcą wzbudzać zaufanie klientów, muszą stosować się do międzynarodowych przepisów i norm, takich jak RODO, ISO 27001 i SOC 2 typu 2. 

DeepL jest firmą mającą siedzibę w UE, zatem przestrzega wszystkich przepisów RODO dotyczących bezpieczeństwa, prywatności i przekazywania danych. Według dr. von dem Busschego, DeepL zapewnia prawnikom unijny „złoty standard” ochrony danych.

Na potrzeby raportu „AI communication and the future of legal tech” DeepL przeprowadził ankietę wśród światowej sławy ekspertów prawnych i zebrał najnowsze dane na temat stosowania sztucznej inteligencji przez kancelarie. W rezultacie powstało szczegółowe badanie na temat tego, w jaki sposób AI zmienia globalną branżę prawną i vice versa. Jest to lektura obowiązkowa dla każdego, kto chce być na bieżąco z rozwojem technologii wspomagających pracę specjalistów z tego sektora.

Przeczytaj treść białej księgi i dowiedz się, w jaki sposób zespoły prawne podnoszą poziom swojej produktywności przy pomocy sztucznej inteligencji.

DeepL Write: teraz asystent pisania AI jest dostępny w języku francuskim i hiszpańskim

Najważniejsze informacje:

 • Nowe języki: od teraz DeepL Write obsługuje język francuski i hiszpański.

 • Lepsza komunikacja dzięki AI: zadbaj o jakość komunikacji biznesowej, korzystając z sugestii AI dotyczących korekty tekstów i alternatywnych sformułowań.

 • Niezawodny asystent pisania: zwiększ przejrzystość i atrakcyjność swoich treści w sposób łatwy i bezpieczny dzięki DeepL.


Skuteczna komunikacja jest kluczowym warunkiem międzynarodowego sukcesu i globalnego rozwoju. W badaniu przeprowadzonym przez Project.co aż 66% respondentów stwierdziło, że z powodu słabej jakości komunikacji biznesowej przestało wspierać daną firmę i wybrało konkurencję.

Słowa mają znaczenie, zwłaszcza w relacjach z klientami i partnerami biznesowymi. Jednak pisanie kreatywnych, jasnych i dokładnych tekstów nie zawsze jest łatwe. Na szczęście istnieje idealne rozwiązanie: DeepL Write.

Stworzony przez nas asystent pisania oparty na generatywnej sztucznej inteligencji językowej inspiruje firmy do myślenia i pisania w zupełnie nowy sposób. Teraz jest on dostępny w kolejnych dwóch językach: francuskim i hiszpańskim. Dzięki temu jeszcze więcej firm z całego świata może korzystać ze sztucznej inteligencji do kreowania nowych pomysłów, optymalizacji treści i prowadzenia przejrzystej komunikacji biznesowej.

Przy pomocy DeepL Write zespoły mogą uwolnić swoją kreatywność, niezależnie od tego, czy piszą zwięzłe e-maile, czy też przygotowują rozbudowane oferty biznesowe. Chcesz wiedzieć więcej? Szczegółowe informacje znajdują się w dalszej części tekstu.

Jeśli chcesz zapoznać się z możliwościami DeepL Write, wypróbuj go już dziś.

Idealnie dopracowane teksty w języku francuskim i hiszpańskim

Ilustracja interfejsu UI DeepL Write pokazująca korektę przykładowych błędów ortograficznych w tekstach w języku francuskim i hiszpańskim

Dodanie języka francuskiego i hiszpańskiego stanowi kolejny krok w naszej misji pomagania firmom na całym świecie w skutecznej komunikacji.

Oba te języki są powszechnie używane w świecie biznesu. Według L'organisation internationale de la Francophonie w 2022 r. na całym świecie było 321 milionów osób mówiących po francusku, co stanowi wzrost o 7% w porównaniu z 2018 r. Z kolei Instituto Cervantes oszacował, że istnieje prawie 493 milionów rodzimych użytkowników języka hiszpańskiego, co czyni ten język drugim najczęściej używanym na świecie pod względem liczby użytkowników.

Dzięki DeepL Write Twoje zespoły z łatwością nawiążą kontakt z tą grupą potencjalnych klientów i będą mogły jeszcze pewniej komunikować się w języku francuskim i hiszpańskim. 

Teraz znalezienie odpowiednich słów nie nastręcza już trudności, bez względu na to, czy chodzi o wiadomość do potencjalnego lub obecnego klienta, czy też o szczegółowy raport.

Pisz jak native speaker, korzystając z rozwiązań opartych na AI

Ilustracja przedstawiająca zdanie z błędami ortograficznymi, które zostało automatycznie poprawione

Dzięki sugestiom generowanym przez AI Twój zespół dopracuje do perfekcji każdy tekst w języku francuskim i hiszpańskim. Kompleksowe i dostosowane do kontekstu podpowiedzi pomogą tworzyć klarowne i bezbłędne treści biznesowe.

​DeepL Write to coś więcej niż tylko narzędzie do sprawdzania poprawności językowej. Opracowany przez nas asystent językowy AI z łatwością wykrywa kontekst i proponuje alternatywy, które pozytywnie wpływają na przejrzystość, zwięzłość i czytelność treści. DeepL Write pomoże Twojej firmie zadbać o jakość i skuteczność przekazu, niezależnie od rodzaju treści.

Twoi pracownicy z pewnością docenią możliwość szybkiego poprawiania błędów gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych w czasie rzeczywistym. Asystent pisania AI wyświetla propozycje alternatyw dla słów i fraz, dzięki którym można w okamgnieniu doszlifować każdy tekst.

Korzystaj z DeepL Write w swoich narzędziach pracy

Ilustracja przedstawiająca integracje DeepL Write do sprawdzania gramatyki i zwiększania efektywności.

DeepL Write został zaprojektowany tak, aby można go było łatwo zintegrować z istniejącymi narzędziami i procesami. Niezależnie od tego, czy korzystasz z Google Workspace, czy też z platformy Microsoft 365, DeepL Write jest do Twojej dyspozycji.

Dzięki naszym integracjom możesz w dowolnym momencie skorzystać z sugestii AI dotyczących tekstu bez opuszczania ulubionego narzędzia. Po prostu zaznacz tekst, który chcesz poprawić, a DeepL Write natychmiast wyświetli sugestie ulepszeń.

DeepL Write jest również dostępny za pośrednictwem naszych rozszerzeń przeglądarki, dzięki czemu zespoły mogą udoskonalać swoje treści bez konieczności żmudnego przełączania się między narzędziami. Nasz asystent pisania AI jest do dyspozycji w dowolnym miejscu i czasie.

Już wkrótce udostępnimy funkcję personalizacji stylu i tonu tekstu bazującą na dużych modelach językowych

Niedługo dodamy funkcję modyfikacji stylu i tonu tekstu w języku francuskim i hiszpańskim. Będzie ona oparta na opracowanych przez DeepL dużych modelach językowych. Dzięki dostępnym stylom (biznesowy, akademicki, prosty i swobodny) oraz tonom (przyjazny, dyplomatyczny, zdecydowany i entuzjastyczny) Twoja firma stworzy jasne, zwięzłe i dopasowane do odbiorców treści, które pozostawiają niezatarte wrażenie.

Oprócz tego niedługo będzie możliwość wyboru alternatyw dla pojedynczych słów lub całych fraz w języku francuskim i hiszpańskim.

DeepL Write pozwoli Ci odkryć zupełnie nową jakość komunikacji biznesowej, a Twoja firma z łatwością zdobędzie kolejne rynki i skorzysta z nowych możliwości.

Przyszłość DeepL Write

W DeepL nieustannie pracujemy nad ulepszaniem naszych produktów. Naszym priorytetem jest dodawanie kolejnych języków, ponieważ pragniemy zapewnić możliwość tworzenia idealnie dopracowanych tekstów jak najszerszemu gronu osób. Do końca roku planujemy udostępnić język włoski i portugalski.

Ponadto stale ulepszamy sugestie alternatywnych sformułowań generowane przez naszą sztuczną inteligencję i pracujemy nad dodatkowymi funkcjami, aby ułatwić firmom tworzenie bezbłędnych tekstów dostosowanych do każdej sytuacji komunikacyjnej.

Firmy, które chciałyby uzyskać dostęp do nieograniczonych możliwości edycji tekstu i zaawansowanej ochrony danych, mają również do dyspozycji specjalny pakiet: DeepL Write Pro. Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób może on pomóc Twojemu zespołowi lepiej porozumiewać się w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim? Odwiedź stronę poświęconą DeepL Write Pro.

DeepL Pro jest już dostępny na 165 nowych rynkach

Najważniejsze informacje:

 • Abonament DeepL Pro jest teraz dostępny na 228 rynkach na całym świecie. Tym samym DeepL umacnia swoją pozycję międzynarodowego lidera w dziedzinie technologii językowej AI.

 • Zarówno firmy, jak i profesjonaliści mogą korzystać z możliwości DeepL Pro, aby komunikować się jeszcze lepiej bez względu na język.

 • DeepL Pro jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które chcą wyprzedzić konkurencję, a to wszystko dzięki takim zaletom jak maksymalne bezpieczeństwo danych oraz możliwość tłumaczenia tekstu bez limitów. 


Z przyjemnością informujemy o wprowadzeniu abonamentu DeepL Pro na 165 nowych rynków. Teraz miliony firm i profesjonalistów mogą korzystać z dokładnych i bezpiecznych tłumaczeń opartych na sztucznej inteligencji, a tym samym skutecznie komunikować się z całym światem.

W dalszej części tekstu znajdują się szczegółowe informacje na temat nowych rynków. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych planów i cen, odwiedź stronę DeepL Pro.

Obecność DeepL Pro na całym świecie

Ilustracja przedstawiająca trzy osoby połączone liniami

Abonament DeepL Pro jest teraz dostępny na 165 nowych rynkach, zwiększając ich łączną liczbę do 228. Ta strategiczna ekspansja jest świadectwem naszego niezachwianego zaangażowania w proces przełamywania barier językowych i ułatwiania firmom z całego świata wielojęzycznej komunikacji.

Teraz abonament DeepL Pro jest dostępny w Europie, Azji, obu Amerykach, Afryce, Oceanii i w rejonie Antarktyki, dzięki czemu jeszcze więcej użytkowników może korzystać z bezpiecznego i dokładnego tłumaczenia AI.

Rozszerzamy zasięg DeepL Pro na następujące obszary:

 • 48 rynków w Afryce;

 • 33 rynki w Azji;

 • 32 rynki w Ameryce Północnej;

 • 24 rynki w Oceanii;

 • 18 rynków w Europie;

 • 6 rynków w Ameryce Południowej;

 • 4 rynki w regionie Antarktyki.

Na wielu z nowych rynków już teraz obserwuje się dużą popularność naszych bezpłatnych narzędzi. W tej grupie znajdują się następujące kraje:

 • Algieria; 

 • Boliwia;

 • Gwatemala;

 • Honduras;

 • Kambodża;

 • Kazachstan;

 • Laos;

 • Nigeria;

 • Uzbekistan;

 • Wenezuela.

Wysoki popyt na opracowaną przez nas technologię świadczy o tym, że w wyżej wymienionych lokalizacjach istnieje potencjał do dalszego rozwoju i możliwość osiągnięcia jeszcze większego sukcesu. Jesteśmy zaangażowani w dalsze zwiększanie naszego globalnego zasięgu i w przyszłości planujemy wprowadzić DeepL Pro na nowe rynki.

Korzyści biznesowe z DeepL Pro

Ilustracja przedstawiająca możliwości funkcji tłumaczenia dokumentów i logo integracji

Abonament DeepL Pro pozwala w pełni wykorzystywać możliwości naszych narzędzi tłumaczeniowych i zapewnia dostęp do zaawansowanych funkcji:

 • Maksymalne bezpieczeństwo danych: W DeepL Pro bezpieczeństwo danych jest na pierwszym miejscu, dlatego też stosujemy rygorystyczne środki w celu ochrony poufnych informacji. Usługa DeepL Pro jest w pełni dostosowana do najsurowszych przepisów dotyczących ochrony danych, takich jak RODO, a dane użytkowników nigdy nie są wykorzystywane do trenowania modeli AI.

 • Możliwość korzystania bez limitów: Użytkownicy DeepL Pro nie muszą martwić się o ograniczenia i mogą do woli tłumaczyć teksty za pomocą Tłumacza DeepL oraz optymalizować treści przy pomocy sugestii wygenerowanych przez AI.  

 • Jeszcze bardziej efektywne tłumaczenie dokumentów: Użytkownicy mają możliwość tłumaczenia większej liczby plików o większym rozmiarze przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego formatowania.

 • Więcej opcji personalizacji: DeepL Pro obejmuje szereg opcji personalizacji, umożliwiając łatwe dostosowanie tłumaczeń do swoich potrzeb. Użytkownicy mogą na przykład tworzyć spersonalizowane glosariusze i zarządzać nimi, aby zachować poprawność terminologiczną i zadbać o spójny wizerunek marki.

 • Integracja API DeepL: Abonament DeepL API umożliwia płynną integrację zaawansowanych funkcji tłumaczeniowych DeepL z aplikacjami lub oprogramowaniem użytkowników.

Lepsza jakość komunikacji globalnej dzięki DeepL Pro

Jeśli chcesz wypróbować DeepL Pro w nowym kraju lub regionie, skorzystaj z naszej 30-dniowej bezpłatnej wersji próbnej. Przejdź na stronę DeepL Pro i już dziś wybierz najlepszy plan dla siebie i swojego zespołu.

Nowe możliwości w ramach funkcji tłumaczenia dokumentów

Najważniejsze informacje:

 • Tryb edycji (dostępny za pośrednictwem tłumacza internetowego) pozwala użytkownikom edytować tłumaczenia dokumentów przed ich pobraniem.

 • Abonenci DeepL Pro Advanced lub DeepL Pro Ultimate mogą tłumaczyć pliki Excel za pomocą naszych aplikacji desktopowych.

 • Teraz można wyodrębniać i tłumaczyć tekst z plików PDF, HTML i TXT za pomocą naszych aplikacji mobilnych.


Z radością informujemy o wzbogaceniu funkcji tłumaczenia dokumentów o nowe, praktyczne opcje. Od teraz masz dostęp do trybu edycji w tłumaczu internetowym, a także możliwość tłumaczenia plików w aplikacjach mobilnych oraz dokumentów Excel w aplikacjach desktopowych.

Każda z tych nowości zapewni Ci komfort pracy oraz większą kontrolę nad procesem tłumaczenia.

W dalszej części tekstu wyjaśnimy sposób działania wspomnianych dodatków oraz opiszemy ich zalety. 

Tryb edycji: oszczędność czasu i zwiększona produktywność

Ilustracja ukazująca przetłumaczony dokument w trakcie edycji

Tryb edycji to niezwykle praktyczny dodatek do funkcji tłumaczenia dokumentów (sam proces tłumaczenia pozostaje w dużej mierze niezmieniony). Pozwala on wprowadzać niezbędne poprawki przed pobraniem gotowego pliku.  

Aby przejść do trybu edycji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami: 

 1. Przejdź do tłumacza internetowego i wybierz opcję Tłumacz pliki

 2. Kliknij Wczytaj z komputera, aby przesłać dokument do tłumaczenia albo przeciągnij wybrany plik do okna tłumaczenia. 

 3. Wybierz język docelowy. 

 4. Skorzystaj z funkcji wyboru stopnia formalności lub użyj glosariusza (opcjonalnie). 

 5. Kliknij Edytuj tłumaczenie

Gdy wykonasz te czynności, pojawi się nowe okno. Tekst źródłowy będzie wyświetlony po lewej stronie, zaś jego tłumaczenie po prawej. Możesz edytować tłumaczenie bezpośrednio w polu tekstowym po prawej stronie. 

Kiedy skończysz, kliknij przycisk Pobierz w dolnej części okna, aby pobrać zmodyfikowany dokument docelowy. 

Możesz też ściągnąć przetłumaczony dokument bez wprowadzonych zmian. Kliknij strzałkę obok przycisku Pobierz, a pojawi się menu z dwiema opcjami:  

 • Pobierz bez zmian 

 • Pobierz ze zmianami 

Gdy klikniesz pierwszą opcję, plik docelowy nie będzie zawierać wprowadzonych poprawek. 

Jakie funkcje są dostępne w trybie edycji? 

Podczas korzystania z trybu edycji masz do dyspozycji szereg przydatnych narzędzi:  

 • Tłumaczenia alternatywne: zastąp wybrane słowo lub frazę jednym z tłumaczeń alternatywnych z rozwijanej listy. 

 • Słownik: kliknij słowo i zapoznaj się z jego definicją, przykładami użycia oraz synonimami. 

 • Funkcja Cofnij/Ponów : przejdź do dolnej części pola tekstu źródłowego i kliknij strzałkę w lewo, aby szybko cofnąć wprowadzone zmiany lub strzałkę w prawo, aby je przywrócić. 

Dzięki tym opcjom wykorzystasz w pełni możliwości trybu edycji, a Twoje tłumaczenia będą zawsze dopracowane do perfekcji. 

Jak korzystać z trybu edycji?

Tryb edycji jest dostępny w ramach abonamentu DeepL Pro (Starter, Advanced i Ultimate) dla plików zawierających mniej niż 50 000 znaków. 

Obecnie obsługiwane są pliki .docx, .pptx, .pdf, .html, .txt i .XLIFF. Nieustannie pracujemy nad rozwijaniem tej funkcji i będziemy na bieżąco informować o wszelkich aktualizacjach. 

Szczegółowe informacje na temat edytowania tłumaczeń znajdziesz w tym artykule w Centrum pomocy. 

Jakie są zalety trybu edycji? 

Tryb edycji sprawia, że tłumaczenie dokumentów jest jeszcze łatwiejsze. Nie tylko pozwala Tobie i Twojemu zespołowi na większą kontrolę nad procesem tłumaczenia, ale także pomaga zaoszczędzić cenny czas i zasoby. 

DeepL to kompleksowe rozwiązanie, które stanowi odpowiedź na wszystkie Twoje potrzeby. Teraz zamiast pobierać pliki i edytować je za pomocą innych narzędzi, można modyfikować je bezpośrednio w naszym interfejsie internetowym. 

Podsumowując, tryb edycji umożliwia dokładne, szybkie i elastyczne tłumaczenie dokumentów z uwzględnieniem indywidualnych wymogów Twojej firmy.  

Nowość w aplikacjach desktopowych: możliwość tłumaczenia plików Excel

Ilustracja przedstawiająca tłumaczenie plików Excel w aplikacji desktopowej

W listopadzie ubiegłego roku dodaliśmy opcję tłumaczenia plików Excel. Od tamtej pory cieszy się ona niesłabnącą popularnością. 

Od teraz abonenci DeepL Pro Advanced i DeepL Pro Ultimate mogą tłumaczyć pliki Excel w aplikacjach desktopowych dla systemów Mac i Windows. Tym samym zwiększa się zakres dokumentów, nad którymi można pracować bez konieczności opuszczania wspomnianych aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tym artykułem

Wygodne tłumaczenie plików w aplikacjach mobilnych

Teraz użytkownicy naszych aplikacji mobilnych dla systemów iOS i Android mogą w łatwy i szybki sposób tłumaczyć teksty z plików w formatach HTML, PDF i TXT.

To z kolei oznacza komfort pracy w dowolnym miejscu i czasie.

Zoptymalizuj proces tłumaczenia dokumentów

Jeśli chcesz zwiększyć produktywność swojego zespołu i wykorzystać w pełni możliwości DeepL, już dziś przetestuj nowości, które dodaliśmy do funkcji tłumaczenia dokumentów. 

Pragniesz korzystać z trybu edycji oraz tłumaczyć dokumenty Excel w aplikacjach desktopowych, ale używasz wersji bezpłatnej naszego serwisu? Nie czekaj i już dziś wybierz abonament DeepL Pro*.


*Tryb edycji jest obecnie dostępny dla wszystkich abonentów DeepL Pro (Starter, Advanced i Ultimate). Tłumaczenie plików Excel w aplikacjach desktopowych jest możliwe tylko w ramach planów DeepL Advanced i DeepL Ultimate.

DeepL Write Pro: komunikacja biznesowa na najwyższym poziomie

Najważniejsze informacje o DeepL Write Pro:

 • DeepL Write Pro to idealny partner w procesie twórczym: Dzięki technologii językowej AI i dużym modelom językowym (LLM) opowiesz o swoich pomysłach w zrozumiały i kreatywny sposób. 

 • Już nigdy nie zabraknie Ci słów: Automatyczne sugestie dotyczące tekstu pomogą Tobie i Twojemu zespołowi skutecznie komunikować się z klientami. 

 • Sztuczna inteligencja, której możesz zaufać: DeepL przestrzega najwyższych standardów bezpieczeństwa danych. Wszystkie poufne informacje należące do Twojej firmy są bezpieczne i nigdy nie będą przekazywane stronom trzecim.

 • Perfekcyjne teksty po angielsku i niemiecku: Obecnie obsługiwane są dwa języki, jednak intensywnie pracujemy nad tym, aby udostępnić kolejne.


Słowa mają znaczenie. W DeepL głęboko w to wierzymy i dlatego oddajemy Ci do dyspozycji DeepL Write Pro. Język jest nieodzownym elementem biznesu – jeżeli użyjesz go dobrze, możesz zachęcić inwestorów, zjednoczyć zespół i pozostawić konkurencję daleko w tyle, jeżeli jednak zrobisz to źle, możesz stracić cenny czas i zasoby. Szacuje się, że pracownicy biurowi poświęcają około 20% czasu pracy na pisanie różnych tekstów. W jaki sposób firmy mogą zadbać o to, aby były to dobrze wykorzystane godziny?

A Ty? Jaką część dnia poświęcasz na komunikację pisemną i jak Twoje słowa są odbierane przez współpracowników lub klientów? Niezależnie od tego, czy piszesz e-mail, raport czy krótką wiadomość na czacie, każde słowo wymaga poświęcenia czasu i uwagi. Język to w końcu niezwykle istotny zasób Twojej firmy.

Chyba każdy szukał kiedyś właściwego słowa lub wahał się przed wysłaniem ważnej wiadomości e-mail. W takich sytuacjach nie wystarcza zwykły program do sprawdzenia pisowni. Potrzebne jest narzędzie, które pozwoli błyskawicznie dobrać odpowiednie słowa i wyrażenia oraz nadać tekstom odpowiedni ton.

Możesz osiągnąć to wszystko dzięki DeepL Write Pro.

DeepL Write Pro to asystent pisania oparty na generatywnej technologii językowej AI. Pomaga on dopracowywać pomysły, ulepszać teksty i podnosić jakość komunikacji biznesowej. DeepL Write Pro można łatwo zintegrować z innymi programami, takimi jak Gmail czy Microsoft Word. Pozwala to poprawiać błędy językowe, korzystać z alternatywnych sformułowań oraz dostosowywać styl i ton tekstu do odbiorców bezpośrednio w tych narzędziach. Teraz tworzenie tekstów biznesowych to czysta przyjemność!

Od dziś DeepL Write Pro jest w ofercie we wszystkich krajach i regionach, w których dostępny jest plan DeepL Pro. Nasz asystent pisania AI jest prawdziwym źródłem inspiracji i pomaga zespołom otworzyć się na zupełnie nowy sposób komunikowania się. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat funkcji i zalet DeepL Write Pro, zapoznaj się z dalszą częścią tego wpisu.

Możesz też od razu wypróbować DeepL Write Pro. Aby to zrobić, kliknij tutaj.

Czym jest DeepL Write Pro?

DeepL Write Pro to asystent pisania AI, który pomaga firmom usprawnić komunikację, zwiększyć produktywność i obniżyć koszty. Jest to narzędzie oparte na zaawansowanych sieciach neuronowych, które doskonale odpowiada na potrzeby biznesu. Niezrównana jakość i najwyższe standardy bezpieczeństwa danych to nieodłączne cechy DeepL, które są już znane milionom użytkowników z całego świata.

Obecnie dzięki DeepL Write Pro możesz poprawiać teksty napisane po angielsku i niemiecku, jednak wkrótce zostaną do niego dodane kolejne języki. W tej chwili narzędzie to jest dostępne za pośrednictwem naszej strony internetowej, aplikacji mobilnych i desktopowych oraz rozszerzeń przeglądarki. Ponadto można je zintegrować z innymi produktami:

 • Gmail

 • Microsoft Outlook

 • Microsoft Word

 • Prezentacje Google

 • Dokumenty Google

 • ... i nie tylko – pracujemy nad dodaniem kolejnych!

Przy pomocy DeepL Write Pro Twój zespół zredukuje czas poświęcony na ręczną edycję, zwiększy jakość tekstów i przeniesie swoją produktywność na wyższy poziom. Zdobądź przewagę konkurencyjną dzięki skutecznej komunikacji!

Zalety korzystania z DeepL Write Pro

1. Lepsza komunikacja

Ilustracja ukazująca style i tony dostępne w DeepL Write Pro z przykładem

DeepL Write Pro pomaga dopracowywać teksty do perfekcji za pomocą generowanych przez AI alternatyw dla słów i zdań. Dzięki temu zespoły mogą wyrażać się jaśniej, bez ryzyka irytujących, a czasem też kosztownych nieporozumień.

Korekta tekstu w czasie rzeczywistym pozwala uniknąć błędów gramatycznych, interpunkcyjnych i ortograficznych. DeepL Write Pro sprawia, że teksty Twojego zespołu są bardziej przejrzyste i precyzyjne, a cała komunikacja – zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna – jest zawsze spójna i bezbłędna. 

Możesz wybrać jeden z aktualnie dostępnych stylów pisania:

 • biznesowy;

 • swobodny;

 • akademicki;

 • prosty.

Do wyboru są również następujące tony:

 • przyjazny;

 • dyplomatyczny;

 • zdecydowany;

 • entuzjastyczny.

Dzięki DeepL Write Pro Twoje Twój zespół dostosuje swoje teksty do każdej sytuacji, tym samym zwiększając ich siłę oddziaływania. Narzędzie to pozwala też komunikować się w zrozumiały sposób, co przekłada się na płynniejszą współpracę.

2. Większa produktywność i mniejsze koszty

Ilustracja przedstawiająca integracje DeepL Write Pro z aplikacjami desktopowymi, mobilnymi i rozszerzeniami przeglądarek

Dzięki automatycznym sugestiom dotyczącym modyfikacji poszczególnych słów i zdań zespoły mogą zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy. 

Korekta tekstu w czasie rzeczywistym bez limitów oraz proponowane sformułowania alternatywne znacznie skracają czas poświęcany na ręczną edycję treści. W rezultacie zespoły są bardziej produktywne i mogą skupić się na strategicznych zadaniach.

DeepL Write Pro można też zintegrować z innymi przydatnymi narzędziami, takimi jak Microsoft Word, Gmail i inne produkty Google. Dzięki temu nasz asystent pisania AI jest zawsze na wyciągnięcie ręki.

3. Bezpieczeństwo danych

Ilustracja ukazująca środki ochrony danych zastosowane w DeepL Write Pro

Z pewnością Twój zespół już teraz posługuje się w pracy generatywną sztuczną inteligencją. Pamiętaj jednak, że korzystanie z usług dostawców, którzy nie spełniają wymogów bezpieczeństwa, może narazić Twoją firmę na ryzyko wycieku danych. Jedno takie zdarzenie może kosztować organizację średnio 5,37 mln euro i spowodować nieodwracalne szkody dla jej reputacji. Na szczęście użytkownicy DeepL Write Pro są chronieni za pomocą tych samych rygorystycznych środków bezpieczeństwa danych, co abonenci DeepL Pro. 

Należą do nich:

 • Ściśle określone zasady przechowywania danych: Nigdy nie przechowujemy tekstów bez zgody naszych użytkowników ani nie wykorzystujemy danych tych użytkowników do trenowania naszych modeli AI. Gwarantuje to poufność informacji należących do Twojej firmy.

 • Logowanie jednokrotne (SSO): Dzięki niemu pracownicy mogą bezpieczne korzystać z DeepL Write Pro na wielu platformach. Ta metoda logowania jest dostępna na naszej stronie internetowej, w rozszerzeniach przeglądarki, aplikacjach desktopowych i mobilnych oraz integracjach.

 • Własne centra danych: Serwery DeepL Pro są własnością DeepL SE i są obsługiwane w modelu kolokacji w europejskich centrach danych z certyfikatem ISO 27001.

 • Szyfrowanie danych: Wszystkie dane przesyłane między abonentami DeepL Write Pro a infrastrukturą DeepL są szyfrowane za pomocą protokołu TLS (Transport Layer Security).

 • Certyfikaty i zgodność z przepisami: DeepL Pro posiada certyfikaty ISO 27001 i SOC 2 typu II oraz jest zgodny z RODO.

 • Zarządzanie zespołem: Administratorzy mogą łatwo kontrolować konta użytkowników i poziom zużycia za pośrednictwem scentralizowanego panelu zarządzania.

Ochrona danych i prywatności ma kluczowe znaczenie dla firm. Zaangażowanie DeepL w zapewnienie najwyższej klasy środków bezpieczeństwa to jeden z głównych powodów, dla których warto wybrać DeepL Write Pro.

Nadaj słowom moc dzięki DeepL Write Pro

DeepL Write Pro wspiera kreatywność profesjonalistów na całym świecie oraz pomaga im tworzyć idealnie dopracowane teksty.

Narzędzie to sprawdzi się w każdej sytuacji, niezależnie od tego, czy piszesz prostą wiadomość do współpracowników, czy też przygotowujesz niezwykle ważny dokument firmowy. Skuteczna komunikacja nigdy nie była łatwiejsza!

Jeżeli chcesz przekonać się, jak wiele możesz osiągnąć dzięki właściwym słowom, wypróbuj DeepL Write Pro.

Wybór najlepszego tłumacza AI – przewodnik dla handlowców detalicznych

Najważniejsze informacje:

 • Sprzedawcy detaliczni powinni wybrać narzędzie do tłumaczenia AI, które odpowiada ich indywidualnym potrzebom biznesowym.

 • Firmy, które chcą zaistnieć na nowych rynkach, potrzebują narzędzia zdolnego do przetwarzania dużych ilości treści.

 • Lokalizacja jest koniecznością w przypadku systemów wewnętrznych, opisów produktów i innych elementów, z którymi mają styczność klienci.


Globalizacja, ekspansja na nowe rynki, rozwój na skalę międzynarodową – wszystkie te nazwy oznaczają proces, którego nie uniknie żadna firma zajmująca się handlem detalicznym. Aby odnieść sukces w tej wymagającej branży, przedsiębiorcy muszą szybko i skutecznie rozszerzać swoją działalność na nowe kraje. To z kolei oznacza konieczność lokalizacji treści na ogromną skalę.

Dlaczego? To proste: aby nawiązać kontakt z potencjalnymi klientami, sprzedawcy muszą mówić ich językiem. Bez względu na to, czy chodzi o strony internetowe, czaty czy też media społecznościowe, każdy kanał komunikacji ma niebagatelne znaczenie.

Według badań przeprowadzonych przez DeepL, 75% marketerów zgadza się ze stwierdzeniem, że lokalizacja treści znacznie zwiększa zaangażowanie klientów, a aż 96% ankietowanych, którzy w nią zainwestowali, zanotowało pozytywny wskaźnik ROI.

Wniosek jest prosty: lokalizacja może pomóc firmom w globalnym rozwoju. Pytanie tylko, co zrobić, aby była ona dokładna, efektywna i opłacalna? Rozwiązaniem jest korzystanie z narzędzia tłumaczeniowego opartego na sztucznej inteligencji.

W tym wpisie na blogu omówimy, co należy wziąć pod uwagę przy jego wyborze. Uwzględnimy przy tym potrzeby firm zajmujących się handlem detalicznym. Podzielimy się również niektórymi wnioskami wyciągniętymi z naszych własnych badań. Ponadto przyjrzymy się, w jaki sposób DeepL pomógł międzynarodowym detalistom osiągnąć sukces. 

Zastanawiasz się, jak DeepL może pomóc Twojej firmie w lokalizacji treści? Zapoznaj się z informacjami zawartymi na tej stronie.

Najważniejsze kwestie przy wyborze narzędzia do tłumaczenia maszynowego

Ilustracja z trzema dokumentami. Ukazuje ona proces tłumaczenia treści międzynarodowych firm z obszaru handlu detalicznego

Na podstawie naszych własnych badań sformułowaliśmy kilka pytań, które handlowcy detaliczni powinni sobie zadać przed wybraniem narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Oto one:

 • Czy dane narzędzie odpowiada bieżącym wymaganiom? Musisz mieć pewność, że jest ono w stanie sprostać istniejącym wyzwaniom związanym z tłumaczeniem.

 • Czy dane narzędzie przetrwa próbę czasu? Pomyśl, czy będzie można je z łatwością dostosować do stale zmieniającej się branży detalicznej oraz technologii.

 • Czy dane narzędzie jest łatwe w użyciu? Pamiętaj, że powinno być ono przyjazne dla użytkownika i zrozumiałe dla wszystkich zespołów – nie tylko tych technicznych.

 • Czy dane narzędzie jest niezawodne? Dobre narzędzie do tłumaczenia maszynowego będzie zawsze działać bez zarzutu, niezależnie od okoliczności.

 • Czy jest dostępny interfejs API? Ważne jest, aby dane narzędzie dało się łatwo zintegrować z innymi systemami za pomocą interfejsu API.

 • Co potrafi to narzędzie? Upewnij się, że dostępne funkcje i języki odpowiadają Twoim potrzebom.

 • Czy jest ono bezpieczne? Dla firm dbających o bezpieczeństwo priorytetem powinna być zgodność z najwyższymi standardami ochrony danych i prywatności.

 • Jak wygląda proces integracji technicznej? Integracja narzędzia z istniejącymi systemami nie powinna sprawiać problemów.

 • Jaki jest model cenowy? Weź pod uwagę przystępność cenową danego narzędzia i to, czy opłaca się je wdrożyć.

 • W jakich krajach jest dostępne to narzędzie i jakie języki obsługuje? W zależności od tego, na jakich rynkach działa Twoja firma, potrzebujesz narzędzia, które jest dostępne w konkretnych krajach i obsługuje potrzebne Ci języki.

 • Co z obsługą klienta i pomocą techniczną? Wysokiej jakości obsługa klienta i stałe wsparcie techniczne to absolutna konieczność.

Powyższa lista nie obejmuje wszystkich kwestii, ale jest świetnym punktem wyjścia dla firm, które chcą przetestować i ocenić dostępne rozwiązania tłumaczeniowe AI.

Kto powinien być zaangażowany w proces decyzyjny?

Wybór odpowiedniego narzędzia do tłumaczenia maszynowego dla Twojej firmy wymaga zaangażowania wielu osób, w szczególności tych, które pełnią następujące role:

 • Dyrektor IT lub dyrektor ds. technologii: odpowiada za wykonalność techniczną projektów oraz integrację nowych narzędzi.

 • Lider zespołu biznesowego: ocenia wpływ narzędzia na operacje biznesowe i zadowolenie klientów.

 • Lider zespołu technicznego: ocenia kompatybilność i wydajność narzędzia. 

 • Osoba odpowiedzialna za budżet: ocenia opłacalność narzędzia (często jest to dyrektor finansowy).

Handlowcy detaliczni podbijają międzynarodowe rynki dzięki tłumaczeniom AI

Ilustracja ukazująca proces lokalizacji treści z obszaru handlu elektronicznego na potrzeby konkretnego rynku lub odbiorców docelowych.

Tłumaczenie AI pomaga w pracy różnym zespołom, jednak wszystkie mają wspólny cel: dotarcie do klientów z całego świata za pomocą zlokalizowanych treści. 

Przeanalizujmy kilka przypadków zastosowania narzędzi AI na podstawie badań przeprowadzonych przez DeepL.

1. Lokalizacja kampanii reklamowych dotyczących nowych linii produktów

Zespół: Marketing

Produkty: Tłumacz DeepL i DeepL Write

Firmy korzystają z DeepL do lokalizowania swoich materiałów promocyjnych i innych treści na potrzeby globalnych kampanii marketingowych. Pozwala im to lepiej docierać do odbiorców docelowych. W takim przypadku szczególnie przydaje się funkcja tłumaczenia dokumentów.

2. Tłumaczenie systemów wewnętrznych międzynarodowych organizacji

Zespół: IT

Produkt: Interfejs API DeepL

Wiele firm korzysta z interfejsu API DeepL, aby zintegrować naszego tłumacza AI ze swoimi stronami internetowymi i platformami do obsługi klienta. Rezultatem jest poprawa wydajności i zwiększenie skali działań związanych z lokalizacją treści.

3. Tłumaczenie stron internetowych i informacji o produktach

Zespoły: Dział ds. handlu elektronicznego, IT

Produkt: Interfejs API DeepL i Tłumacz DeepL 

Interfejs API DeepL API i Tłumacz DeepL pomagają firmom w tłumaczeniu nazw produktów, opisów oraz cenników na stronach internetowych. Wszystko po to, aby każdy klient mógł uzyskać potrzebne informacje w swoim języku ojczystym.

4. Tłumaczenie aplikacji do obsługi klienta

Zespół: Obsługa klienta, IT

Produkt: Interfejs API DeepL i Tłumacz DeepL

Dzięki interfejsowi API i Tłumaczowi DeepL handlowcy detaliczni mogą skuteczniej obsługiwać klientów z całego świata przez telefon, mailowo lub za pośrednictwem systemu zgłoszeń.

Wpływ DeepL na wyniki finansowe

Wybierając dostawcę tłumaczeń maszynowych, handlowcy powinni szukać narzędzi, które zapewnią zwrot z inwestycji i ułatwią proces lokalizacji.

Niedawno DeepL zlecił firmie Forrester Consulting przeprowadzenie badania Total Economic Impact™. Wzięło w nim udział kilka globalnych przedsiębiorstw, a na podstawie ich odpowiedzi opracowano ujednolicony profil hipotetycznej organizacji. Celem była analiza wpływu DeepL na biznes.

Badanie wykazało, że wdrożenie DeepL zaowocowało zwrotem z inwestycji wynoszącym 345% i oszczędnościami w wysokości 2,8 miliona euro. Jedną z kluczowych korzyści było też skrócenie czasu tłumaczenia dokumentów wewnętrznych o 90% i zmniejszenie nakładu pracy o 50%. Krótko mówiąc, DeepL umożliwił szybkie i łatwe tłumaczenie treści, co wzbudziło tak duże zaufanie w ankietowanych firmach, że poświęciły one o wiele mniej czasu na sprawdzanie tekstów docelowych.

Wspomniane wcześniej dane stanowią dowód na to, że DeepL przyczynił się do optymalizacji procesów decyzyjnych i okazał się doskonałą inwestycją strategiczną.

Lokalizacja na dużą skalę dzięki tłumaczeniom AI

Wybór odpowiedniego narzędzia do tłumaczenia maszynowego dla firmy nie jest łatwy. Przed podjęciem decyzji należy wziąć pod uwagę wiele czynników – intuicyjność, niezawodność, dokładność i nie tylko. 

Na szczęście tłumacz AI od DeepL umożliwia precyzyjną i wydajną lokalizację treści na dużą skalę. Brzmi interesująco? Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zoptymalizować proces lokalizacji w swojej firmie za pomocą DeepL Pro, odwiedź naszą stronę dla handlowców detalicznych.

________________________________________________________________________

* DeepL przeprowadził we współpracy z firmą Regina Corso Consulting ankietę wśród marketingowców ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec i Japonii. Wzięto pod uwagę osoby, które w swoich organizacjach odpowiadają m.in. za tłumaczenie i lokalizację treści.

DeepL na liście AI 50 magazynu Forbes jako jedna z najbardziej innowacyjnych firm technologicznych na świecie

DeepL, wiodący dostawca technologii językowej AI z ponad 100 000 klientów korporacyjnych na całym świecie, został uznany przez magazyn Forbes za jednego z innowatorów w swojej dziedzinie.

DeepL, globalny lider w dziedzinie technologii językowej AI, pojawił się na liście AI 50 Forbesa na 2024 rok. Tegoroczne zestawienie koncentruje się na firmach, których misją jest poprawa produktywności zarówno klientów biznesowych, jak i użytkowników indywidualnych. Coraz więcej organizacji na całym świecie korzysta z najnowszych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, aby zwiększyć swoją wydajność oraz przyspieszyć rozwój. Umieszczenie DeepL na liście Forbesa to dowód na jego silną pozycję w branży AI – już ponad 100 000 przedsiębiorstw uznało go za solidnego partnera, dzięki któremu można pokonywać bariery językowe i zdobywać nowe rynki.

Coroczne zestawienie Forbes AI 50 dokładnie obrazuje bieżący stan sztucznej inteligencji. Jej bezprecedensowy rozwój znacząco wpływa na zwiększenie wydajności firm oraz obniżenie ponoszonych przez nie kosztów. Pakiet produktów AI od DeepL również pomaga przedsiębiorcom osiągnąć wspomniane cele, eliminując bariery językowe, które stanowią wyzwanie przy wchodzeniu na nowe rynki. Precyzyjne tłumaczenie AI pomaga firmom umacniać swoją pozycję, budować świadomość marki, poszerzać bazę klientów oraz zwiększać ich lojalność.

Należy wspomnieć, że to nie pierwsze wyróżnienie, jakie otrzymał DeepL. Już w 2023 r. magazyn Forbes umieścił go w swoim rankingu Cloud 100. Teraz DeepL kontynuuje swoją misję przesuwania granic tego, co jest możliwe dzięki sztucznej inteligencji. Jego pojawienie się na tegorocznej liście AI 50 stanowi wyraz uznania wobec faktu, że od lat rośnie w siłę i jest pionierem w dziedzinie sztucznej inteligencji, który stale podąża ścieżką innowacji. DeepL szkoli modele za pomocą wysokiej jakości danych oraz korzysta ze wsparcia profesjonalnych redaktorów do analizy jakości uzyskanych produktów. Te z kolei zasilane są za pomocą superkomputera DeepL Mercury, który zajmuje 34. miejsce na świecie pod względem szybkości. Unikalne podejście DeepL polega na połączeniu wiedzy naukowców, inżynierów i lingwistów w celu uzyskania niezrównanej jakości tłumaczeń. Dzięki temu nawet giganci technologiczni pozostają daleko w tyle.

DeepL jest wybierany przez globalne firmy z różnych branż, które pragną rozszerzyć swoją działalność na międzynarodowe rynki. To, co wyróżnia go na tle konkurencji, to najwyższe standardy bezpieczeństwa. Firma posiada własne zaplecze technologiczne i przestrzega surowych przepisów ochrony poufnych informacji. Jest więc wiarygodnym partnerem dla przedsiębiorstw, które stawiają bezpieczeństwo danych na pierwszym miejscu.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak DeepL może zrewolucjonizować komunikację w Twoim zespole, odwiedź stronę www.deepl.com

Podbój globalnych rynków dzięki DeepL

Najważniejsze informacje:

 • Firmy zajmujące się handlem detalicznym potrzebują skutecznej i dokładnej lokalizacji treści.

 • Tłumaczenia AI DeepL pomagają sprzedawcom detalicznym szybciej wchodzić na nowe rynki.

 • Giganci handlu detalicznego i elektronicznego, tacy jak Alza i Kazar, korzystają z DeepL, aby zwiększyć swoje przychody oraz poprawić jakość obsługi klienta.


Handlowcy detaliczni stoją przed ogromem wyzwań, w tym zmianami, które zaszły po pandemii koronawirusa, presją ekonomiczną oraz rosnącą popularnością sztucznej inteligencji. Firmy, które pragną nie tylko przetrwać, ale też się rozwijać, muszą być szybsze i bardziej konkurencyjne niż kiedykolwiek wcześniej. Oznacza to konieczność wkroczenia na rynki międzynarodowe.

A co zrobić, aby przyspieszyć globalną ekspansję firmy i jednocześnie poprawić jakość obsługi klienta? Odpowiedź jest prosta: należy postawić na lokalizację treści.

Według niedawnego badania przeprowadzonego przez Weglot, „prawie 73% klientów woli nabyć produkt lub usługę na stronie internetowej, która zawiera informacje w ich własnym języku”. 40% z nich stwierdziło również, że nie kupiłoby produktów ze stron internetowych z treściami w innych językach. Ponadto badania przeprowadzone przez FTI Consulting’s wykazały, że wartość sprzedaży detalicznej online w Stanach Zjednoczonych ma osiągnąć 1,14 bln dol. w 2023 r., co oznacza wzrost o 10% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Bez wątpienia branża rozwija się, zaś lokalizacja treści jest prawdziwym kluczem do jej sukcesu. W badaniach przeprowadzonych przez nas 96% respondentów wskazało, że jest ona opłacalną inwestycją. Z kolei 65% wspomniało o tym, że przyniosła ona zysk co najmniej trzykrotnie przewyższający koszty.

Niemniej jednak, podobnie jak w przypadku wszystkich wartościowych strategii biznesowych, lokalizacja wymaga czasu. Na szczęście nasza technologia tłumaczeniowa AI jest w stanie to zmienić. Dzięki niej handlowcy detaliczni mogą szybko i skutecznie lokalizować duże ilości treści, a także rozmawiać z klientami w ich językach ojczystych. Pozwala to na ustalenie priorytetów i skupienie się na regionach o największym potencjale wzrostu.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego DeepL jest najlepszym wyborem dla sprzedawców detalicznych z ambitnymi planami ekspansji międzynarodowej, zapoznaj się z dalszą częścią tego artykułu lub odwiedź tę stronę.

Skuteczna lokalizacja z DeepL: skrócenie czasu tłumaczenia o 90% i oszczędność 2,79 mln euro

Ilustracja ukazująca skrócony czas tłumaczenia i oszczędności na każdym rynku docelowym

Wejście na nowy rynek to duże wyzwanie dla zespołów ds. lokalizacji. Istnieje wiele treści, którymi należy się zająć: opisy produktów, opinie klientów, materiały marketingowe i nie tylko. Teksty te są zazwyczaj stale aktualizowane i niekiedy trudno nadążyć za wprowadzanymi zmianami.

Sama lokalizacja to coś więcej niż tłumaczenie. Jej celem jest dostosowanie treści do odbiorców z uwzględnieniem niuansów lingwistycznych i kulturowych. Tłumaczenie jest jednak niezwykle istotnym elementem lokalizacji, a dzięki DeepL jego jakość jest zawsze na najwyższym poziomie.

Handlowcy detaliczni mogą wykorzystać tłumaczenie AI od DeepL jako punkt wyjścia do lokalizacji, aby zwiększyć swoją produktywność, zaoszczędzić czas oraz poprawić jakość i spójność tekstów. Według badania przeprowadzonego przez Forrester Consulting na nasze zlecenie, DeepL skrócił czas tłumaczenia o 90%. Przełożyło się to na zwrot z inwestycji na poziomie 345% i oszczędności w wysokości 2,79 mln euro w ciągu trzech lat*.

To samo badanie wykazało, że DeepL zmniejszył nakład pracy związany z tłumaczeniami o 50%, co przyniosło oszczędności w wysokości 227 430 euro. DeepL okazał się zatem doskonałą inwestycją strategiczną dla ankietowanych organizacji. Czy wiesz już, w jaki sposób Twoje zespoły mogłyby spożytkować zaoszczędzony czas?

DeepL dla handlu detalicznego: spójność, jakość i skalowalność

Przy wchodzeniu na rynki międzynarodowe należy potraktować priorytetowo następujące kwestie:

 • spójność terminologii dotyczącej marki i produktu;

 • wysoka jakość tłumaczenia;

 • skalowalność i szybkość wprowadzania produktów na rynek.

Zobaczmy, jak DeepL może pomóc w tych obszarach.

1. Spójność terminologii

Glosariusz DeepL pozwoli Ci używać terminów związanych z marką i produktem w sposób spójny we wszystkich językach. Pomoże on także zadbać o ustandaryzowanie nazw marek, żargonu technicznego oraz treści dokumentacji produktowej. Dzięki temu unikniesz rozbieżności w wielojęzycznej komunikacji podczas wchodzenia na nowe rynki.

Nasze glosariusze pomogą Ci również ograniczyć koszty i czas poświęcany na edycję tekstu. Glosariusze mogą być również udostępniane innym osobom. Dzięki temu zespoły i firmy działające na różnych rynkach mogą mieć wgląd do tej samej terminologii.

2. Jakość

Podczas lokalizowania treści najważniejsza jest dokładność. Wysokiej jakości tłumaczenia zwiększają zaufanie klientów, pomagają spełnić wymogi prawne i usprawniają wielojęzyczną komunikację. 

Według ślepych testów DeepL jest ponad 3 razy dokładniejszy niż narzędzia bezpośredniej konkurencji. Zawdzięczamy to naszym najnowocześniejszym sieciom neuronowym i modelom językowym AI, które umożliwiają generowanie naturalnie brzmiących tłumaczeń.

3. Skalowalność

Szybka lokalizacja jest niezbędna do skutecznego wejścia na nowe rynki. Dzięki DeepL handlowcy detaliczni nie muszą już tłumaczyć ogromnych ilości treści od zera, a tym samym zyskują przewagę na starcie. 

To z kolei pozwala szybciej wchodzić na nowe rynki, rozwijać się i dotrzymywać kroku konkurencji.

W jaki sposób giganci tacy jak Alza i Kazar zdobywają nowe rynki dzięki DeepL?

Ilustracja przedstawiająca ekspansję z dotychczasowych rynków na rynki międzynarodowe

Wielu sprzedawców detalicznych już dziś używa DeepL, aby wejść na nowe rynki i rozwijać się na skalę globalną. Wśród nich są duże firmy zajmujące się handlem detalicznym, takie jak Alza i Kazar.

Alza: większe przychody i zadowoleni klienci

Alza, która nazywana jest „czeskim Amazonem”, zajmuje się handlem elektronicznym w całej Europie. Po ekspansji na rynek brytyjski i środkowoeuropejski firma uznała, że potrzebuje szybko wysokiej jakości tłumaczeń, ale nie chciała nadmiernie obciążać swojego zespołu lokalizacyjnego. Postanowiła zatem dać szansę DeepL.

Dzięki naszemu interfejsowi API Alza przetłumaczyła ogromne ilości opinii użytkowników. Wpłynęło to pozytywnie na poziom zaufania klientów dokonujących zakupów online, co z kolei doprowadziło do znacznego zwiększenia współczynnika konwersji.

Według Jakuba Kaliny, szefa działu lokalizacji w Alzie, DeepL pomógł firmie znacząco przyspieszyć proces tłumaczenia:

„Teraz, gdy obniżyliśmy koszty, a nasi tłumacze mają więcej czasu, możemy zająć się nowymi projektami. Wygląda na to, że liczba tłumaczeń, nad którymi będziemy pracować w nadchodzących miesiącach, podwoi się lub potroi”.

Kazar: wejście na nowe rynki

Kazar, polska internetowa marka modowa, postawiła sobie za cel ekspansję na nowe rynki europejskie, takie jak Grecja, Wielka Brytania i Bułgaria. Aby to zrobić, firma potrzebowała solidnego interfejsu API do przetłumaczenia pliku produktowego. 

Po przetestowaniu wielu opcji zdecydowała, że najlepszym wyborem będzie DeepL. Radomir Kiepas, partner Kazara ds. rozwoju B2B i lider projektu Marketplace wspomina, że interfejs API DeepL umożliwił firmie rozpoczęcie działalności na nowych rynkach i zwiększenie wolumenu zamówień w Europie. 

Zapytany o to, co powiedziałby innym firmom rozważającym tłumaczenie maszynowe, Kiepas stwierdził:

„Zaufajcie jakości interfejsu API DeepL. Dajcie mu szansę, a nie pożałujecie”.

Prowadź biznes na skalę globalną dzięki tłumaczeniom AI od DeepL

Przyspieszenie globalnej ekspansji przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości obsługi klienta to nie lada wyczyn. Odpowiedzią na te wyzwania są innowacyjne narzędzia tłumaczeniowe oparte na sztucznej inteligencji, takie jak DeepL.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób DeepL Pro może pomóc Twojej firmie przyciągnąć nowych klientów i rozwinąć działalność, odwiedź tę stronę.


* Dane z badania przeprowadzonego przez Forrester Consulting na zlecenie DeepL w 2024 r.