DeepL Logo

Polityka prywatności DeepL

Ochrona prywatności i danych osobowych naszych użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Dlatego też wykorzystujemy dane osobowe użytkowników tylko w ramach przepisów prawnych, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych („BDSG”). Zgodnie z niniejszą polityką prywatności chcielibyśmy poinformować użytkowników o charakterze, zakresie i celach gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania ich danych osobowych przez DeepL SE, niezależnie od tego, czy zakładają konto DeepL Pro, korzystają z naszych aplikacji, czy też odwiedzają naszą stronę internetową.

1. Administrator danych osobowych / kontakt / inspektor ochrony danych

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych zgodnie z RODO, BDSG, innymi ustawami o ochronie danych obowiązującymi w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych jest:

DeepL SE Maarweg 165, 50825 Kolonia, Niemcy

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości związane z naszymi procedurami ochrony prywatności, prosimy o kontakt z privacy(at)deepl.com. W celu zawarcia umowy o przetwarzaniu danych zgodnie z art. 28 RODO (szczegóły w sekcji 5) oraz w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych produktów, prosimy o kontakt z sales(at)deepl.com. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych podczas kontaktu z DeepL można znaleźć w sekcji 13.

Rolę zewnętrznego inspektora ochrony danych osobowych dla DeepL pełni dr Christian Lenz. Można się z nim skontaktować pod adresem: dhpg IT-Services GmbH, Bunsenstr. 10a, 51647 Gummersbach, za pośrednictwem poczty elektronicznej: datenschutz(at)dhpg.de lub telefonicznie pod numerem: +49 2261 8195 0.

2. Zakres ochrony danych

Ochrona danych dotyczy danych osobowych w rozumieniu RODO, tzn. wszystkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Za możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną uważa się kogoś, kogo można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub co najmniej jeden szczególny czynnik.

3. Teksty i tłumaczenia – Tłumacz DeepL (wersja bezpłatna)

W trakcie korzystania z naszego serwisu tłumaczeniowego użytkownik powinien wpisywać tylko te teksty, które rzeczywiście chce przesłać na nasze serwery. Przesyłanie tych tekstów jest konieczne, aby umożliwić nam świadczenie naszych usług i wykonanie tłumaczenia. Przez pewien czas przetwarzamy przesłane teksty i dokumenty oraz ich tłumaczenia, aby trenować i ulepszać nasze sieci neuronowe i algorytmy tłumaczeniowe. Dotyczy to również poprawek, które zostały wprowadzone przez użytkownika do naszych propozycji tłumaczeń. Poprawki te są przekazywane na nasze serwery w celu sprawdzenia ich dokładności i, jeśli to konieczne, aktualizacji przetłumaczonego tekstu zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Jeżeli wprowadzają Państwo do glosariusza określony termin wraz z tłumaczeniem, dane te są zapisywane tylko lokalnie i nie są przesyłane na nasze serwery. Z tego powodu nie można korzystać z wpisów do glosariusza w innej przeglądarce lub na innym urządzeniu.

Należy pamiętać, że zgodnie z Regulaminem nie można używać Tłumacza DeepL do tłumaczenia tekstów zawierających jakiekolwiek dane osobowe. Tłumaczenie tego typu danych jest możliwe tylko po wykupieniu abonamentu DeepL Pro (patrz punkt 5).

4. DeepL Write (wersja alfa/beta)

DeepL Write (wersja alfa/beta) to funkcja, dzięki której użytkownicy mogą poprawić jakość swoich tekstów. Jest ona obecnie w fazie testów i nie stanowi części składowej abonamentu DeepL Pro. Więcej informacji na temat funkcji testowych znajdą Państwo w regulaminie DeepL Pro.

W trakcie korzystania z DeepL Write (wersja alfa/beta) bez abonamentu DeepL Pro użytkownik powinien wpisywać tylko te teksty, które rzeczywiście chce przesłać na nasze serwery. Przesyłanie tych tekstów jest konieczne, aby umożliwić nam poprawianie ich jakości językowej oraz świadczenie naszych usług. Przez pewien czas przetwarzamy zarówno tekst źródłowy, jak i jego przeredagowaną wersję, aby trenować i ulepszać nasze sieci neuronowe i algorytmy. Dotyczy to również poprawek, które zostały wprowadzone przez użytkownika do naszych propozycji zmian. Poprawki te są przekazywane do naszych serwerów, które sprawdzają je pod kątem poprawności i w razie potrzeby aktualizują przeredagowany tekst zgodnie z wprowadzonymi zmianami.

Należy pamiętać, że zgodnie z naszym Regulaminem dla Tłumacza DeepL użytkownik nie może używać funkcji DeepL Write (wersja alfa/beta) do poprawiania tekstów zawierających jakiekolwiek dane osobowe.

Gwarancja ochrony danych, z której korzystają zalogowani użytkownicy płatnego abonamentu DeepL Pro, jest również stosowana w przypadku funkcji DeepL Write (wersja alfa/beta). Przesłane teksty nie są trwale zapisywane. Przechowujemy je jedynie tymczasowo, w zakresie niezbędnym do wygenerowania i przesłania przeredagowanej wersji. Po wykonaniu usługi wszystkie przesłane teksty oraz ich przeredagowane wersje zostaną usunięte. Jeżeli użytkownik korzysta z DeepL Pro, przesłane przez niego teksty nie będą wykorzystywane do poprawy jakości naszych usług. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w ramach abonamentu DeepL Pro można znaleźć w sekcji 5 i 6 niniejszej Polityki prywatności oraz w Regulaminie DeepL Pro.

5. Teksty i tłumaczenia – DeepL Pro

W przypadku korzystania z DeepL Pro przesłane przez użytkownika teksty lub dokumenty nie są trwale zapisywane. Przechowujemy je jedynie tymczasowo, w zakresie niezbędnym do wykonania i przesłania tłumaczenia. Po wykonaniu usług wynikających z umowy wszystkie przesłane teksty lub dokumenty oraz ich tłumaczenia zostaną usunięte. Jeżeli użytkownik korzysta z DeepL Pro, przesłane przez niego teksty nie będą wykorzystywane do poprawy jakości naszych usług. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w ramach subskrypcji DeepL Pro można znaleźć w sekcji 6 niniejszej Polityki prywatności oraz w Regulaminie DeepL Pro.

Należy pamiętać, że korzystanie z DeepL Pro do tłumaczenia tekstów zawierających jakiekolwiek dane osobowe jest dozwolone tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione przepisami o ochronie danych. Dlatego nasz Regulamin przewiduje możliwość zawarcia umowy o przetwarzaniu danych (patrz punkt 8.1.3 Regulaminu DeepL Pro). Aby zawrzeć taką umowę, należy skontaktować się z nami za pomocą adresu sales(at)deepl.com.

6. Utworzenie konta DeepL i wykupienie subskrypcji DeepL Pro

6.1. Tworzenie konta DeepL 

Istnieje możliwość utworzenia konta DeepL. Użytkownik może korzystać z Tłumacza DeepL za pośrednictwem konta zgodnie z Regulaminem konta DeepL (zob. również punkt 3). W celu utworzenia konta zapisywane są następujące dane osobowe:

 • adres e-mail;
 • hasło;
 • adres IP.

Dane obejmujące adres e-mail i hasło są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO w celu realizacji umowy użytkowania. Adres IP użytkownika jest przetwarzany zgodnie z art. 6 ust. 1 zd.1 lit. f) RODO. W naszym uzasadnionym interesie leży porównanie adresu IP użytkownika z adresami IP, które w przeszłości nadużywały naszej usługi, w celu zapobiegania oszustwom.

Należy pamiętać, że utworzenie konta DeepL jest warunkiem koniecznym do zarejestrowania się i korzystania z abonamentu DeepL Pro (zob. punkt 6.2), jednak nie zobowiązuje do zakupu płatnego abonamentu. Nawet jeśli po utworzeniu konta DeepL użytkownik nie wykupi abonamentu DeepL Pro, wspomniane konto będzie nadal dostępne i będzie można z niego korzystać. Konto DeepL można w każdej chwili usunąć, wysyłając wiadomość e-mail z odpowiednim żądaniem na adres support(at)deepl.com.

Jeśli firma użytkownika stosuje logowanie jednokrotne (SSO) do logowania się na DeepL, nie ma potrzeby oddzielnej rejestracji. Jeżeli użytkownik loguje się za pomocą logowania jednokrotnego, jego firma przesyła jego adres e-mail oraz imię i nazwisko bezpośrednio do nas. Przetwarzamy te dane na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO.

6.2. Wykupienie abonamentu DeepL Pro

Jeśli po utworzeniu konta DeepL dokonają Państwo subskrypcji DeepL Pro, to w celu zawarcia i realizacji umowy będą gromadzone i przetwarzane następujące dane osobowe (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO):

 • imię, nazwisko i ewentualnie nazwa firmy;
 • adres;
 • szczegóły płatności;
 • numery podatkowe (w stosownych przypadkach);
 • wybrana opcja abonamentu;
 • ewentualnie inne, dodatkowe dane, które zostały podane podczas procesu rejestracji.

Dane dotyczące płatności będą przez nas przetwarzane również wtedy, gdy użytkownik dokona subskrypcji DeepL Pro z bezpłatnym okresem próbnym. Pomimo faktu, że wersja próbna DeepL Pro jest bezpłatna, jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Państwa danych dotyczących płatności od momentu zawarcia umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO. Jest to spowodowane tym, że abonament DeepL Pro jest z zasady usługą płatną, a my umożliwiamy naszym klientom bezpłatne testowanie naszych produktów w ramach okresu próbnego. Jeśli jednak w ciągu wspomnianego okresu próbnego abonament nie zostanie anulowany, nastąpi jego automatyczne przedłużenie. Użytkownik zostanie też obciążony opłatą za pomocą wybranej metody płatności w terminie wskazanym w umowie.

W celu realizacji płatności przekazujemy odpowiednie dane do naszego autoryzowanego dostawcy usług płatniczych: Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Irlandia. W razie potrzeby Stripe będzie przekazywać dane do Stripe, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji na temat ochrony danych w Stripe i zgodności z wymogami art. 44 RODO można znaleźć tutaj i tutaj. Zawarliśmy z firmą Stripe umowę o przetwarzaniu danych. Oznacza to, że Stripe może je przetwarzać wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, a nie do własnych celów.

Oprócz wyżej wymienionych danych przetwarzamy również dane użytkowe, które są istotne dla świadczenia i rozliczania naszych usług, takie jak identyfikator abonamentu, czas dokonania subskrypcji, okres rozliczeniowy, dane o pomyślnym zrealizowaniu płatności, logowaniach, liczbie przetłumaczonych znaków i dokumentów oraz zmianach abonamentu na wyższy lub niższy. Przetwarzanie i przechowywanie powyższych danych jest konieczne do zawarcia umowy oraz jej wykonania i dlatego jest uzasadnione zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO. Jeżeli użytkownik sam nie jest stroną umowy, ale dostęp do serwisu DeepL Pro został mu przyznany np. przez pracodawcę lub organizację, do której należy, mamy prawo do przetwarzania zarówno danych wymienionych w punkcie 6.1, jak i wspomnianych wcześniej danych użytkowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Działanie to jest niezbędne do realizacji współpracy biznesowej z naszym klientem, tj. pracodawcą lub organizacją użytkownika.

Dane przechowujemy przez okres obowiązywania umowy, a następnie – o ile zachodzi taka potrzeba – przez ustawowe okresy ich przechowywania, jeżeli jest to wymagane dla poszczególnych rodzajów danych. Po anulowaniu abonamentu usuniemy konto użytkownika, jeśli wyrazi takie życzenie. W przeciwnym razie zachowamy jego konto (sprawdź sekcję 6.1), aby mogło być reaktywowane w przypadku odnowienia abonamentu bez konieczności ponownej rejestracji. Jest to związane z naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

Na koncie w sekcji „Zużycie” można również wyświetlić informacje o zachowaniu użytkownika. Mogą znajdować się tam np. informacje o liczbie przetłumaczonych znaków lub dokumentów, w zależności od rodzaju abonamentu. Jeśli mają Państwo abonament oparty na zużyciu, taki jak DeepL API Pro, mogą Państwo również zobaczyć miesięczne koszty. Przetwarzanie danych uzasadniamy na podstawie art. 6 ust. 1 zd.1 lit. b) RODO, o ile jest ono niezbędne do wykonania umowy, w szczególności do celów rozliczeniowych lub zarządzania liczbą dokumentów, które są wciąż dostępne do tłumaczenia. Jeżeli zakres przetwarzania danych wykracza poza to, co jest konieczne do wykonania umowy, podstawą są nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Jest to związane z oczekiwaniem klientów, aby informacje o użytkowaniu były przedstawione w przystępnej formie. Graficzne przedstawienie zmian w strukturze zużycia w trakcie obowiązywania umowy jest również uważane za działanie w interesie naszych klientów.

Jeżeli użytkownik nie wykupił samodzielnie abonamentu DeepL Pro, ale dostęp do serwisu został mu przyznany przez pracodawcę lub organizację, do której należy, możemy udostępnić wspomnianemu pracodawcy lub organizacji dane dotyczące zachowania użytkownika podczas korzystania z produktów. Obejmuje to takie informacje, jak data ostatniego logowania się. Takie przekazywanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to zgodne z naszymi uzasadnionymi interesami oraz uzasadnionymi interesami naszych klientów w zakresie otrzymywania informacji o sposobie korzystania z opłaconych przez nich abonamentów. Interesy użytkownika nie są w danym przypadku nadrzędne.

6.3 Przetwarzanie przesłanych tekstów i tłumaczeń

Teksty przesłane przez Państwa do DeepL Pro i ich tłumaczenia są przetwarzane tylko tymczasowo, o ile jest to konieczne do wykonania i dostarczenia tłumaczenia. Przetwarzanie danych jest zatem uzasadnione na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO. Państwa teksty i tłumaczenia nie są trwale zapisywane i są usuwane po wykonaniu usługi wynikającej z umowy, na podstawie warunków wspomnianej umowy i zgodnie z punktem 5 -. Jedyny wyjątek stanowi korzystanie z funkcji zapisywania tłumaczeń, która jest dostępna w naszych aplikacjach. W takim przypadku wybrane przez użytkownika teksty, w tym tłumaczenia, mogą być zapisywane lokalnie na używanym przez niego urządzeniu, tak aby były zawsze dostępne.

Jeśli użytkownik korzysta z funkcji Glosariusza i zapisuje w nim określone pary pojęć, dane te zostaną przesłane na nasze serwery i zapisane na jego koncie. Jeśli chcą Państwo korzystać z Glosariusza w ramach naszego serwisu, do wykonania umowy niezbędne będzie przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO.

7. Tłumaczenie dokumentów

7.1. Tłumaczenie dokumentów za pomocą Tłumacza DeepL oraz DeepL Pro

Istnieje możliwość tłumaczenia dokumentów w różnych formatach zarówno za pomocą DeepL Pro (.docx, .pptx, .html, .pdf i .txt), jak i Tłumacza DeepL (.docx, .pptx i .pdf). W przypadku korzystania z usługi tłumaczenia dokumentów w serwisie Tłumacz DeepL, zastosowanie ma punkt 3 niniejszej Polityki prywatności. Jeżeli zalogują się Państwo na swoje konto DeepL Pro, aby tłumaczyć wymienione typy plików, przesłane teksty będą przetwarzane tylko tymczasowo i zostaną usunięte po zakończeniu procesu tłumaczenia, łącznie z samymi tłumaczeniami (zob. punkt 5 i 6.3 niniejszej Polityki prywatności). Tłumaczenie dokumentów za pomocą DeepL Pro i Tłumacza DeepL będzie nadal wykonywane wyłącznie przez DeepL i przetwarzane w ramach naszej infrastruktury w EOG.

7.2. Tymczasowe przechowywanie metadanych podczas tłumaczenia dokumentów

Niezależnie od tego, czy korzystają Państwo z płatnej czy bezpłatnej usługi tłumaczeniowej, podczas tłumaczenia dokumentów zawsze zapisywane są następujące dane:

 • status/postęp procesu tłumaczenia;
 • typ pliku dokumentu;
 • para językowa wybrana do tłumaczenia;
 • szacunkowy czas potrzebny na wykonanie tłumaczenia;
 • odniesienia do stosowanego glosariusza (w przypadku korzystania z DeepL Pro);
 • zawartość zastosowanego glosariusza (w przypadku korzystania z bezpłatnego tłumacza);
 • skalkulowana liczba znaków;
 • błędy, które wystąpiły podczas tłumaczenia.

Informacje te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 zd. 1 lit. f) RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes, jakim jest poprawa funkcjonalności naszych produktów, ponieważ ułatwia to identyfikację wszelkich źródeł błędów związanych z procesem tłumaczenia. Dane te są przechowywane w bazie, do której dostęp mają tylko wybrani pracownicy, i są automatycznie usuwane po 14 dniach.

8. Automatyczne gromadzenie danych podczas wizyty na stronie internetowej

Gdy użytkownik tłumaczy teksty na naszej stronie internetowej www.deepl.com – niezależnie od tego, czy korzysta z naszej płatnej, czy bezpłatnej usługi – jego urządzenie będzie z przyczyn technicznych automatycznie przesyłać pewne dane. Będziemy przechowywać następujące dane, które mogą zostać przesłane przez Państwa:

 • data i godzina dostępu;
 • typ i wersja przeglądarki;
 • system operacyjny;
 • adres URL poprzednio odwiedzanej witryny;
 • ilość przekazywanych danych;
 • żądana domena;
 • powiadomienie o pomyślnym pobraniu danych;
 • hasło wyszukiwane w trakcie korzystania z przeglądarki internetowej;
 • skrócony/zanonimizowany adres IP;
 • pełny adres IP;
 • informacje diagnostyczne w przypadku wystąpienia błędów.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes, jakim jest poprawa stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane te są przechowywane z powodów ściśle technicznych. Dane dotyczące dostępu do witryny internetowej są wykorzystywane do analizy błędów, zapewniania bezpieczeństwa systemu, rejestrowania dostępu do DeepL Pro oraz do ulepszania naszych usług tłumaczeniowych. Korzystamy również z geolokalizacji, aby na podstawie adresu IP użytkownika określić region, z którego odwiedza on naszą stronę internetową. Używamy tych informacji, aby sprawdzić, czy możemy zaoferować użytkownikowi usługę DeepL Pro w jego regionie, co odpowiada naszym uzasadnionym interesom zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Pełny adres IP użytkowników korzystających z bezpłatnej wersji strony DeepL jest przechowywany maksymalnie przez okres 14 dni, co jest również związane z naszym uzasadnionym interesem w osiągnięciu wymienionych celów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Przechowywanie adresów IP użytkowników płatnego abonamentu DeepL Pro przez czas trwania umowy jest zgodne z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO.

Nasza strona korzysta również z usług firmy Cloudflare, Inc., adres: 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone („Cloudflare”), która obsługuje tzw. sieć dostarczania zawartości (CDN). Aby chronić naszą stronę internetową, transmisja danych między przeglądarką użytkownika a naszymi serwerami odbywa się za pośrednictwem infrastruktury Cloudflare, która analizuje interakcję w celu zapobiegania wszelkim atakom na nasz system. W ramach tej analizy zaszyfrowane dane użytkownika są przesyłane do firmy Cloudflare, a w razie potrzeby także na serwery Cloudflare w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ jednak żądania tłumaczenia i inne dane klienta są szyfrowane między Państwa urządzeniem końcowym a serwerami DeepL, Cloudflare nie ma dostępu do tych danych, a jedynie do metadanych (takich jak Państwa adres IP). Tylko zasoby statyczne (takie jak grafika) są ładowane bezpośrednio z serwerów Cloudflare. Ponadto tuż przed logowaniem na stronie DeepL Cloudflare określa prawdopodobieństwo, czy żądanie pochodzi od bota (tzw. bot score) na podstawie analizy metadanych użytego klienta (przeglądarki). Korzystanie z usług firmy Cloudflare leży w naszym uzasadnionym interesie polegającym na zapewnieniu bezpieczeństwa korzystania z naszej strony oraz obrony przed szkodliwymi atakami z zewnątrz (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO). Zawarliśmy z firmą Cloudflare umowę o przetwarzaniu danych. Oznacza to, że Cloudflare może przetwarzać je wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, a nie do własnych celów. Więcej informacji na temat tego, jak Cloudflare zarządza danymi osobowymi, można znaleźć tutaj.

9. Pliki cookie i obiekty Web Storage na stronie deepl.com oraz analiza zachowań użytkowników 

9.1 Wykorzystanie plików cookie i obiektów Web Storage na stronie deepl.com

Używamy plików cookie i obiektów Web Storage do udostępniania określonych funkcji oraz do poprawy komfortu użytkowania. Pliki cookie i obiekty Web Storage to małe pliki tekstowe, które są tymczasowo przechowywane przez przeglądarkę na komputerze użytkownika.

Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy używali plików cookie lub obiektów Web Storage, może odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Należy pamiętać, że całkowite wyłączenie plików cookie lub obiektów Web Storage może negatywnie wpłynąć na funkcjonalność i korzystanie z witryny.

Używane przez nas pliki cookie i obiekty Web Storage są podzielone na następujące kategorie:

 • niezbędne: te pliki cookie lub obiekty Web Storage są niezbędne do zapewnienia funkcjonowania naszej strony internetowej oraz do tworzenia i realizacji umów. Pliki cookie służą celom bezpieczeństwa, ułatwiają nawigację na naszej stronie internetowej, umożliwiają nam oferowanie najważniejszych funkcji naszych produktów, pomagają nam w przechowywaniu ustawień, np. języka, w którym wyświetlana jest strona internetowa oraz języka docelowego dla tłumaczeń, a także są wykorzystywane w procesie zakupu abonamentu DeepL Pro. Dodatkowo zbierane są dane statystyczne dotyczące korzystania z naszej strony internetowej. Gromadzenie danych za pomocą niezbędnych plików cookie lub obiektów Web Storage jest uzasadnione na podstawie § 25 ust. 2 nr 2 TTDSG („Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz”: niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach). Dalsze przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO w naszym uzasadnionym interesie leży również prezentacja firmy i jej produktów;
 • wydajność: w celu ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej zbieramy dane do celów statystycznych i analitycznych. My i nasi zewnętrzni usługodawcy korzystamy z plików cookie lub obiektów Web Storage za wyraźną zgodą użytkownika i zgodnie z § 25 par. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych w telekomunikacji i telemediach). Dalsze przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO);
 • komfort: używamy plików cookie lub obiektów Web Storage, aby korzystanie z naszej witryny internetowej było bardziej komfortowe dla użytkownika. Na przykład śledzimy, które strony zostały już odwiedzone przez użytkownika i pomagamy zoptymalizować korzystanie z witryny. Zgodnie z § 25 par. 1 TTDSG i art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO korzystamy z tych plików cookie lub obiektów Web Storage i przetwarzamy zebrane za ich pośrednictwem dane wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. 

Poniższa tabela zawiera listę różnych rodzajów plików cookie i obiektów Web Storage, które mogą być używane na naszej stronie internetowej. Pliki cookie lub obiekty Web Storage są przechowywane do czasu ich wygaśnięcia, do momentu usunięcia ich przez użytkownika w przeglądarce lub – jeśli jest to plik cookie sesji – do momentu zakończenia sesji. W poniższej tabeli mogą Państwo wycofać swoją zgodę na stosowanie plików cookie lub obiektów Web Storage należących do kategorii „Wydajność” i „Komfort”.

Informacje generowane przez pliki cookie i obiekty Web Storage – z wyjątkiem zewnętrznych plików cookie należących do naszego dostawcy usług płatniczych Stripe (zob. wyjaśnienia w punkcie 6.2), dostawcy oprogramowania do obsługi klienta Zendesk (zob. wyjaśnienia w punkcie 13.1) oraz dostawcy oprogramowania marketingowego HubSpot (zob. wyjaśnienia w punkcie 14 – są przekazywane na nasze serwery w UE. Jest to jedyne miejsce ich przechowywania. Dane nie są przekazywane stronom trzecim.

9.2 Analiza zachowań użytkowników

W celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z naszych produktów oraz lepszego dostosowania ich do potrzeb i życzeń naszych klientów analizujemy pseudonimizowane dane dotyczące korzystania z produktów DeepL Pro przez naszych użytkowników. Analiza ta pozwala nam zrozumieć ogólne wzorce użytkowania oraz wyodrębnić różne grupy docelowe. Możemy wówczas bardziej precyzyjnie odpowiedzieć na potrzeby konkretnych grup użytkowników i na przykład zaprezentować im wcześniej nieużywane lub nieznane im funkcje. W ten sposób umożliwiamy naszym klientom zapoznanie się ze wszystkimi funkcjami abonamentu DeepL Pro, a także używanie ich. Tym samym możemy poprawić komfort korzystania z usług DeepL. Odpowiada to naszym uzasadnionym interesom zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Dane są przetwarzane wyłącznie na serwerach DeepL na terenie EOG i nie są przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Dane nie są również przekazywane stronom trzecim.

Przegląd plików cookie i obiektów Web Storage używanych przez DeepL:

icon-lock Niezbędne

KontekstIDOpisTechnologiaWygaśnięcieWłaściciel
Lokalizacja witrynyIDilOpis
Przechowuje język interfejsu wybrany przez użytkownika.
TechnologiaCookieWygaśnięcie1 miesiącWłaścicielDeepL
Lokalizacja witrynyIDi18nextLngOpis
Przechowuje język interfejsu wybrany przez użytkownika.
TechnologiaMagazyn lokalnyWygaśnięcieDane trwałeWłaścicielDeepL
Ustawienia prywatnościIDprivacySettingsOpis
Przechowuje ustawienia wprowadzone przez użytkownika za pomocą banera informującego o plikach cookie. Ustawienia te można zmienić tutaj.
TechnologiaCookieWygaśnięcie12 miesięcyWłaścicielDeepL
TłumaczIDLMTBIDOpis
Służy do weryfikacji pochodzenia zapytania oraz do ochrony przed nieuprawnionymi odwiedzającymi. Gwarantuje to bezpieczne działanie usługi dla pozostałych użytkowników.
TechnologiaCookieWygaśnięcie6 miesięcyWłaścicielDeepL
TłumaczIDLMTOpis
Przechowuje ustawienia wprowadzone przez użytkownika, np. preferowany język tłumaczenia lub wpisy do glosariusza.
TechnologiaMagazyn lokalnyWygaśnięcie1 miesiącWłaścicielDeepL
WriteIDLMT_writeOpis
Przechowuje ustawienia określone przez użytkownika dla preferowanego języka lub wariantu językowego, aby były one dostępne podczas ponownego korzystania z witryny DeepL Write. Zapisuje również informację o tym, czy użytkownik zapoznał się już z instrukcją obsługi. Ponadto wykrywa użycie okienka z alternatywami, aby w przyszłości pokazać użytkownikowi odpowiednie alternatywne sformułowania. Przechowuje informację, czy został już wyświetlony komunikat zapowiadający DeepL Write.
TechnologiaMagazyn lokalnyWygaśnięcie30 dniWłaścicielDeepL
WriteIDLMT_customizationOpis
Przechowuje informację o tym, czy użytkownik kliknął na odnośnik do DeepL Write w nagłówku menu.
TechnologiaMagazyn lokalnyWygaśnięcie30 dniWłaścicielDeepL
WriteIDLMT_preferredLangWeightsWriteOpis
Przechowuje dane związane z językami, które są wybierane przez użytkownika. Umożliwia to prawidłową identyfikację języka wprowadzanych tekstów.
TechnologiaMagazyn lokalnyWygaśnięcie30 dniWłaścicielDeepL
TłumaczIDproductRecommendationsOpis
Wykorzystywany do prezentowania funkcji Tłumacza DeepL.
TechnologiaCookieWygaśnięcie7 dniWłaścicielDeepL
TłumaczIDrecommendationFlagsOpis
Służy do przechowywania dodatkowych ustawień tłumacza, które zostały wprowadzone przez użytkownika.
TechnologiaMagazyn lokalnyWygaśnięcie6 miesięcyWłaścicielDeepL
Poznawanie funkcji serwisuIDclickOnWordHint, LMT_MessageBox, onboardingData, showAppOnboarding, AppOnboardingInfoOpis
Zapisuje informacje o funkcjach, z którymi zapoznał się użytkownik, aby uniknąć wielokrotnego wyświetlania komunikatów ze wskazówkami.
TechnologiaMagazyn lokalnyWygaśnięcieOd 1 do 6 miesięcyWłaścicielDeepL
Proces realizacji zamówieniaIDWięcej informacji na temat zewnętrznych plików cookie firmy Stripe można znaleźć na stronie https://stripe.com/cookies-policy/legal.Opis
Wykrywanie oszustw, a także zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie realizacji zamówienia oraz płatności. Ten plik cookie jest stosowany tylko wtedy, gdy użytkownik rozpoczyna proces realizacji zamówienia lub przegląda informacje o płatności na swoim koncie.
TechnologiaCookie (strona trzecia)WygaśnięcieCzas trwania sesji / do 2 latWłaścicielStrona trzecia – Stripe
Proces realizacji zamówieniaIDuserCountryOpis
Przechowuje informacje o kraju wybranym przez użytkownika w trakcie procesu realizacji zamówienia.
TechnologiaMagazyn lokalny / CookieWygaśnięcieSesjaWłaścicielDeepL
Proces realizacji zamówieniaIDnewpro-checkoutOpis
Przechowuje informacje o planie DeepL Pro wybranym przez użytkownika w trakcie procesu realizacji zamówienia.
TechnologiaMagazyn lokalnyWygaśnięcie7 dniWłaścicielDeepL
Logowanie do DeepL Pro / sesja użytkownikaIDdl_sessionOpis
Przechowywanie tokena logowania, dzięki któremu użytkownik pozostaje zalogowany na stronie. Token wygasa automatycznie po 30 minutach braku aktywności, chyba że podczas logowania wybrano opcję „zapamiętaj mnie”.
TechnologiaCookieWygaśnięcie100 latWłaścicielDeepL
Logowanie do DeepL Pro / sesja użytkownikaIDdl_logoutReasonOpis
Jeśli użytkownik zostanie przypadkowo wylogowany, otrzyma pomoc w postaci komunikatu o błędzie. Za pomocą pliku cookie przekazujemy użytkownikowi informację, aby mógł on uniknąć tego problemu w przyszłości.
TechnologiaCookieWygaśnięcieSesjaWłaścicielDeepL
Logowanie do DeepL Pro / sesja użytkownikaIDepOpis
Token logowania do konta korporacyjnego oparty na adresie IP. Sprawdzany raz na sesję, a po jej zakończeniu usuwany.
TechnologiaMagazyn lokalnyWygaśnięcieSesjaWłaścicielDeepL
Logowanie do DeepL Pro / sesja użytkownikaIDuserOpis
Służy do przechowywania i wyświetlania nazwy zalogowanego użytkownika. Jest usuwany, gdy użytkownik się wyloguje.
TechnologiaMagazyn lokalnyWygaśnięcie7 dniWłaścicielDeepL
Logowanie do DeepL Pro / sesja użytkownikaIDdl_authOpis
Przechowuje „status logowania” użytkownika, typ konta i ustawia przypomnienie o zalogowaniu się. Gdy użytkownik zostanie przypadkowo wylogowany, wyświetli się komunikat o błędzie.
TechnologiaMagazyn lokalnyWygaśnięcieDane trwałeWłaścicielDeepL
Udostępnianie nowych wersjiIDreleaseGroupsOpis
Używane do stopniowego i kontrolowanego publikowania nowych wersji w celu zapewnienia stabilności, jakości i wydajności naszego serwisu oraz infrastruktury.
TechnologiaCookieWygaśnięcie1 miesiącWłaścicielDeepL
Udostępnianie nowych wersjiIDdapGidOpis
Służy do kontrolowanego wdrażania funkcji dla zalogowanych użytkowników.
TechnologiaCookieWygaśnięcie1 miesiącWłaścicielDeepL
Identyfikator sesjiIDdapSidOpis
Identyfikator sesji i znacznik czasu. Automatyczne usunięcie po 30 minutach braku aktywności.
TechnologiaCookieWygaśnięcieSesjaWłaścicielDeepL
Statystyki użytkowania aplikacji – tylko dla aplikacji DeepLIDappUsageStatsOpis
Przechowuje informacje o tym, kiedy ostatnio użytkownik korzystał z aplikacji.
TechnologiaMagazyn lokalnyWygaśnięcieDane trwałeWłaścicielDeepL
Statystyki korzystania z formularzy Działu SprzedażyIDsalesContactStatsOpis
Przechowuje informacje o tym, kiedy użytkownik przesłał formularz.
TechnologiaMagazyn lokalnyWygaśnięcieDane trwałeWłaścicielDeepL
Tłumaczenie dokumentówIDLMT_doctranslate_clientOpis
Służy do powiązania trwającego procesu tłumaczenia dokumentów z konkretnym użytkownikiem w celu ochrony funkcji tłumaczenia dokumentów przed nadużyciami. Pomaga to w zapewnieniu pozostałym użytkownikom stabilnego działania usługi.
TechnologiaCookieWygaśnięcie1 miesiącWłaścicielDeepL
Tłumaczenie dokumentówIDLMT_text_translator_usage_free Opis
Służy do przypisania bieżącego tłumaczenia do konkretnej osoby, aby zapobiec nadużywaniu funkcji przez poszczególnych użytkowników. Pomaga to w zapewnieniu pozostałym użytkownikom stabilnego działania usługi. 
TechnologiaCookieWygaśnięcie1 miesiącWłaścicielDeepL
BezpieczeństwoIDdapUidOpis
Identyfikatory użytkowników zapewniają prawidłowe funkcjonowanie naszych systemów, w tym wykrywanie złośliwych botów i pomiar wydajności.
TechnologiaCookieWygaśnięcie12 miesięcyWłaścicielDeepL
BezpieczeństwoIDdl_clearanceOpis
Służy do zapobiegania nadużywaniu naszych usług poprzez wykrywanie botów (Cloudflare bot score).
TechnologiaCookieWygaśnięcie5 minutWłaścicielDeepL
BezpieczeństwoIDdl_camellia_clientOpis
Zapobiega niewłaściwemu wykorzystaniu usługi przez poszczególnych użytkowników. Pomaga to w zapewnieniu pozostałym użytkownikom stabilnego działania usługi.
TechnologiaCookieWygaśnięcie1 miesiącWłaścicielDeepL
Wsparcie produktu/ZendeskIDzendeskOpis
Zewnętrzny plik cookie wykorzystywany przez nasze narzędzie pomocy technicznej Zendesk. Jest on niezbędny do funkcjonowania usługi (wykrywanie botów i zarządzanie sesjami).
TechnologiaCookieWygaśnięcie1 miesiącWłaścicielStrona trzecia – Zendesk
Wsparcie produktu/HubSpotIDhubspotOpis
Zewnętrzny plik cookie wykorzystywany przez naszą platformę sprzedażową HubSpot. Służy do zarządzania sesjami i zapobiegania nadużyciom.
TechnologiaCookieWygaśnięcie1 miesiącWłaścicielStrona trzecia – HubSpot
Funkcje użytkownikaIDdl_featureSetOpis
Przechowuje funkcje dostępne dla użytkownika w zależności od typu konta lub abonamentu.
TechnologiaMagazyn lokalny WygaśnięcieDane trwałeWłaścicielDeepL
Dokumentacja API/GitBookIDamp_*Opis
Plik cookie strony trzeciej używany przez platformę zarządzania dokumentacją GitBook. Jest on niezbędny do funkcjonowania usługi (zarządzanie sesjami).
TechnologiaCookieWygaśnięcie400 dniWłaścicielStrona trzecia – GitBook
Dokumentacja API/GitBookID__cuidOpis
Plik cookie strony trzeciej używany przez platformę zarządzania dokumentacją GitBook. Jest on niezbędny do funkcjonowania usługi (bezpieczeństwo i wykrywanie botów).
TechnologiaCookieWygaśnięcie400 dniWłaścicielStrona trzecia – GitBook
Speech-to-textIDspeechToTextConsentOpis
Stores the consent of the Free and DeepL account users when using the speech-to-text feature.
TechnologiaCookieWygaśnięcie100 yearsWłaścicielDeepL
SecurityID__cf_bmOpis
Used to prevent misuse of our services by using the Cloudflare bot score.
TechnologiaCookieWygaśnięcie30 minutes (after continuous inactivity of the user)WłaścicielThird Party - Cloudflare
Allocation of assetsIDINGRESSCOOKIEOpis
Used to provide the user with the correct version of the assets (Javascript, CSS, etc.) when deepl.com is updated.
TechnologiaCookieWygaśnięciesessionWłaścicielDeepL

Wydajność

KontekstIDOpisTechnologiaWygaśnięcieWłaściciel
Informacja o liczbie wizyt ID dapVn Opis
Przechowuje informacje o tym, ile razy użytkownik odwiedził stronę.
Technologia Cookie Wygaśnięcie 12 miesięcy Właściciel DeepL
Page viewsIDpvOpis
Stores the page ID of the pages accessed by the user, including a timestamp indicating when this access was last made. Based on this, corresponding information is displayed to the user.
TechnologiaLocal storageWygaśnięciePersistent DataWłaścicielDeepL

Komfort

KontekstIDOpisTechnologiaWygaśnięcieWłaściciel
Tłumacz ID userRecommendations Opis
Służy do promowania funkcji serwisu.
Technologia Cookie Wygaśnięcie 7 dni Właściciel DeepL
TłumaczIDrecommendationFlagsOpis
Służy do przechowywania dodatkowych ustawień tłumacza, które zostały wprowadzone przez użytkownika.
TechnologiaMagazyn lokalnyWygaśnięcie6 miesięcyWłaścicielDeepL
Checkout ProcessIDLMT_resumeCheckoutOpis
Used to store checkout details of the user to help users resume the checkout process.
TechnologiaLocal StorageWygaśnięciePersistent DataWłaścicielDeepL
Informacje o produkcie ID apiDocsVisited Opis
Przechowuje informacje o tym, czy korzystano z dokumentacji API, aby wybrać odpowiedni plan przy zakupie abonamentu.
Technologia Magazyn lokalny Wygaśnięcie Dane trwałe Właściciel DeepL

Marketing

KontekstIDOpisTechnologiaWygaśnięcieWłaściciel
Śledzenie konwersjiIDOpis
Rejestruje i ocenia konwersje z kampanii reklamowych DeepL na LinkedIn
TechnologiaPiksel śledzącyWygaśnięcieDane trwałeWłaścicielLinkedIn

10. Korzystanie z funkcji zamiany mowy na tekst w tłumaczu internetowym

W internetowej wersji Tłumacza DeepL dostępna jest funkcja zamiany mowy na tekst. Umożliwia ona dyktowanie treści do tłumaczenia. Nagranie jest transkrybowane wyłącznie za pomocą wewnętrznej infrastruktury DeepL.

Podczas korzystania z DeepL Pro nagrania i transkrypcje nie są trwale zapisywane. Są one przechowywane jedynie tymczasowo, w zakresie niezbędnym do wykonania i przesłania tłumaczenia. Po wykonaniu usług wynikających z umowy wszystkie nagrania, ich transkrypcje oraz tłumaczenia zostaną usunięte. Nie dotyczy to sytuacji, w której funkcja zamiany mowy na tekst jest używana w ramach bezpłatnej wersji tłumacza DeepL lub z kontem DeepL bez abonamentu. W takich przypadkach nagrania, a także transkrypcje i ich tłumaczenia są przechowywane i przetwarzane przez ograniczony czas w celu szkolenia i ulepszania naszych sieci neuronowych i algorytmów tłumaczeniowych (więcej informacji znajduje się w punkcie 3 niniejszej Polityki prywatności). Użytkownik zostanie o tym poinformowany przed pierwszym użyciem funkcji zamiany mowy na tekst. Zostanie on też poproszony o wyrażenie na to zgody. Zgoda nie obejmuje nagrywania głosów osób trzecich. Nie jest ono zatem dozwolone. Można w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy usunąć plik cookie z informacją o udzielonej zgodzie. Więcej informacji o procesie wycofania zgody znajduje się tutaj.

11. Aplikacje DeepL

Oprócz serwisu tłumaczeniowego, oferujemy również na naszej stronie internetowej aplikacje dla systemów operacyjnych Windows i macOS („aplikacje desktopowe”) oraz aplikacje na urządzenia mobilne iOS i Android („aplikacje mobilne”). Za ich pomocą również można tłumaczyć teksty.

Użytkownik może korzystać z aplikacji desktopowych zarówno w wersji darmowej, jak i płatnej (DeepL Pro). Aplikacja na Androida jest dostępna w wersji darmowej. Jeśli korzystają Państwo z bezpłatnej wersji DeepL za pomocą aplikacji, zastosowanie ma sekcja 3 niniejszej Polityki prywatności. Jeśli korzystają Państwo z płatnej wersji DeepL Pro, zastosowanie mają sekcje 5 i 6. Aplikacje desktopowe wykorzystują te same interfejsy do tworzenia tłumaczeń, co serwis internetowy, dlatego punkty 7 i 8 niniejszej Polityki prywatności odnoszą się również do korzystania z tych aplikacji.

Gdy użytkownik tłumaczy teksty za pomocą naszych aplikacji – niezależnie od tego, czy korzysta z naszej płatnej, czy bezpłatnej usługi – jego urządzenie będzie z przyczyn technicznych automatycznie przesyłać pewne dane. Przechowywane są następujące dane, które mogą zostać przekazane przez użytkownika:

 • data i godzina uzyskania dostępu;
 • wersja aplikacji;
 • system operacyjny;
 • ilość przekazywanych danych;
 • powiadomienie o pomyślnym pobraniu danych;
 • skrócony/zanonimizowany adres IP;
 • pełny adres IP;
 • informacje diagnostyczne w przypadku wystąpienia błędów;
 • typ urządzenia mobilnego (tylko dla macOS-a i Androida);
 • używany język;
 • różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT);
 • status dostępu / kod statusu HTTP.

Przetwarzanie tych danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest zapewnienie i poprawa stabilności i funkcjonalności naszych usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Dane te są przechowywane wyłącznie ze względów technicznych. Dane dotyczące dostępu są wykorzystywane do analizy błędów, zapewniania bezpieczeństwa systemu, rejestrowania dostępu do DeepL Pro oraz do ulepszania naszych usług tłumaczeniowych. Pełny adres IP użytkowników korzystających z bezpłatnej wersji DeepL jest przechowywany maksymalnie przez 14 dni, co jest również związane z naszym uzasadnionym interesem w osiągnięciu wymienionych celów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Pełny adres IP użytkowników DeepL Pro jest przechowywany przez czas trwania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO.

Jeśli korzystają Państwo z naszych aplikacji mobilnych, mogą Państwo odsłuchiwać teksty źródłowe i ich tłumaczenia. Istnieje także możliwość samodzielnego dyktowania tekstu do tłumaczenia. Do tego celu wykorzystywana jest usługa mowy zainstalowana na Twoim urządzeniu. Należy pamiętać, że wpisane lub nagrane przez Państwa teksty mogą zostać przesłane do dostawcy usług mowy, z których Państwo korzystają, oraz ewentualnie do Stanów Zjednoczonych. DeepL nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa głosu i danych audio, dlatego też obowiązują zasady ochrony prywatności oraz warunki korzystania z usługi mowy dla Państwa urządzenia (np. firmy Apple, Google czy Samsung). Ta reguła dotyczy też innych dostawców usługi mowy, którzy nie zostali tu wymienieni. 

W naszych aplikacjach desktopowych używamy niezbędnych plików cookie i obiektów Web Storage w sposób opisany w punkcie 9.

W naszych aplikacjach mobilnych nie są używane żadne pliki cookie. Stosujemy jednak unikalny identyfikator użytkownika (nie jest to identyfikator dla różnych urządzeń), który pozwala nam śledzić na przykład ustawienia języka źródłowego i docelowego, liczbę przetłumaczonych znaków oraz to, czy używany jest przycisk kopiowania, a jeśli tak, to w jaki sposób. Przetwarzanie tych danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO), aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i móc dostosować aplikację do wymagań klientów.

12. DeepL API Free

Oprócz płatnego planu DeepL API Pro oferujemy również mniej rozbudowany, darmowy plan API (plan DeepL API Free). Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie DeepL Pro oraz w punkcie 3, który dotyczy korzystania z bezpłatnej wersji DeepL.

Aby móc korzystać z DeepL API Free, konieczne jest utworzenie konta DeepL (zob. punkt 6.1). Jeśli wybiorą Państwo plan DeepL API Free, zbierane będą dodatkowe dane. Więcej informacji znajduje się w punkcie 6.2. Mimo że używanie DeepL API Free nie wiąże się z żadnymi kosztami (z zastrzeżeniem ewentualnej aktualizacji planu), Państwa dane dotyczące płatności będą gromadzone w celu zapobiegania niewłaściwemu korzystaniu z API Free. Również wyłącznie w tym celu dane dotyczące płatności są przekazywane naszemu dostawcy usług płatniczych, Stripe Payments Europe Ltd (zgodnie z punktem 6.3).

Państwa dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy o nieodpłatnym korzystaniu z serwisu, zawartej między Państwem a nami na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO, oraz zgodnie z naszym uzasadnionym interesem polegającym na zapobieganiu niewłaściwemu korzystaniu z API Free (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

13. Kontakt z Działem Sprzedaży lub Działem Obsługi Klienta

Istnieje możliwość skontaktowania się z nami za pomocą różnych formularzy kontaktowych znajdujących się na naszej stronie internetowej. Można również wysłać do nas wiadomość e-mail.

13.1. Zapytania dotyczące sprzedaży i wsparcia technicznego

Jeżeli chcą Państwo wysłać do nas zapytanie ofertowe w celu uzyskania dalszych informacji o naszych produktach i planach abonamentowych bądź pragną Państwo rozpocząć negocjacje w sprawie umowy, zapraszamy do skorzystania z naszego formularza kontaktowego. Należy w nim podać swój adres e-mail, imię, nazwisko i numer telefonu. Wszystkie inne informacje są opcjonalne. W celu udostępnienia Państwu naszego formularza kontaktowego korzystamy z usługi świadczonej przez HubSpot (patrz punkt 14). HubSpot wstępnie filtruje wszystkie zgłoszenia, a następnie przekazuje je do systemu obsługi zgłoszeń firmy Zendesk Inc („Zendesk”), 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone. Używamy narzędzia Zendesk do przetwarzania Państwa zapytań i dalszej komunikacji, a także do zarządzania naszą bazą danych klientów. Oznacza to, że dane dotyczące Państwa umowy mogą zostać przekazane do Stanów Zjednoczonych. Zawarliśmy z firmą Zendesk umowę o przetwarzaniu danych. Oznacza to, że może ona je przetwarzać wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, a nie do własnych celów. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Zendesk oraz zgodności z wymogami art. 44 RODO można znaleźć tutaj i tutaj. Korzystamy również z systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) firmy Salesforce.com Germany GmbH, adres: Erika-Mann-Str. 31, 80636 Monachium, Niemcy, zwanego dalej „Salesforce CRM”. Służy on do zarządzania bazą danych naszych obecnych i potencjalnych klientów oraz do organizowania procesów sprzedaży i komunikacji. Ponadto oprogramowanie CRM firmy Salesforce umożliwia nam analizowanie procesów związanych z naszymi klientami. Zawarliśmy z firmą Salesforce umowę o przetwarzaniu danych. Oznacza to, że Salesforce może przetwarzać je wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, a nie do własnych celów. Dane klientów są przechowywane na serwerach w UE.

Jeśli korzystają Państwo z formularza kontaktowego, aby zadać naszemu Działowi Obsługi Klienta pytania dotyczące umowy i jej realizacji, muszą Państwo podać prawidłowy adres e-mail. Dzięki temu będziemy wiedzieć, od kogo pochodzi wiadomość i będziemy mogli na nią odpowiedzieć. W celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania korzystamy ze wspomnianego wcześniej systemu Zendesk.

Zarówno w przypadku zapytań dotyczących sprzedaży, jak i pomocy technicznej (łącznie z późniejszą korespondencją), podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO. Powodem jest fakt, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zainicjowania, zawarcia i wykonania naszej umowy. Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO uzasadnia również przetwarzanie danych osobowych, które mogą być zawarte w dokumentach przesłanych do naszego Działu Obsługi Klienta. Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres trwania naszej współpracy biznesowej, a następnie przez określone przepisami prawa okresy przechowywania danych (jeśli jest to wymagane). Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach naszej bazy danych klientów oraz analiza procesów związanych z klientami leży w naszym uzasadnionym interesie na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

Jeśli skontaktują się Państwo z naszym Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego, to możliwe, że wkrótce otrzymają od nas Państwo wiadomość e-mail z zapytaniem o zadowolenie z poziomu obsługi klienta. W takim przypadku będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO w celu określenia zadowolenia klienta i ciągłego doskonalenia naszych usług.

13.2. Pytania dotyczące prywatności

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące ochrony danych przez firmę DeepL, prosimy o kontakt z nami za pomocą wiadomości e-mail: privacy(at)deepl.com. Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Aby móc odpowiadać na pytania związane z ochroną prywatności, korzystamy z systemu zgłoszeń Zendesk. Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w punkcie 13.1.

14. Newsletter DeepL

14.1. Newsletter o produktach

Użytkownicy, którzy zarejestrowali się w serwisie DeepL Pro lub DeepL API Free, będą od czasu do czasu otrzymywać od nas wiadomości e-mail z informacjami dotyczącymi naszych produktów. Mogą to być powiadomienia o nowych językach i funkcjach, a także o powiązanych produktach i usługach. Znajdą się tam również informacje i porady dotyczące tego, jak w pełni wykorzystywać możliwości DeepL Pro. W tym celu możemy użyć adresu e-mail podanego przez użytkownika podczas zakupu abonamentu DeepL Pro lub DeepL API Free, zgodnie z § 7 par. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG). Biorąc pod uwagę istniejące stosunki umowne, w naszym uzasadnionym interesie leży również udzielanie Państwu informacji w sposób, który został określony powyżej (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO). W przypadku braku zgody na otrzymywanie takich wiadomości można w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu swojego adresu e-mail do tego celu. Wystarczy skontaktować się z nami za pomocą adresu support(at)deepl.com. Oczywiście każda z naszych wiadomości e-mail zawiera na końcu link umożliwiający rezygnację z subskrypcji. Do wysyłki newslettera korzystamy z usług firmy HubSpot, Inc. („HubSpot”). Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie 14.3.

14.2. Newsletter marketingowy i komunikacja reklamowa

Aby uzyskać szczegółowe informacje o naszej firmie, produktach, usługach i promocjach, mogą Państwo zapisać się do naszego newslettera marketingowego albo wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych w innych kontekstach. Na podstawie tej zgody możemy od czasu do czasu przesyłać Państwu informacje na temat rabatów, ofert specjalnych, promocji i kampanii marketingowych, a także inne wiadomości dotyczące DeepL. Możemy też kontaktować się z Państwem w celu przeprowadzenia rozmów na temat konkretnych produktów i usług. Przetwarzanie danych użytkowników odbywa się na podstawie udzielonej przez nich zgody (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO). Można w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wysyłając e-mail na adres support(at)deepl.com. Oczywiście każda z naszych wiadomości e-mail zawiera na końcu link umożliwiający rezygnację z subskrypcji. Do wysyłania e-maili marketingowych korzystamy z usług firmy HubSpot. Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie 14.3.

Informacja dla osób ze Stanów Zjednoczonych: Użytkownik może otrzymywać komunikaty marketingowe, biuletyny oraz informacje o ofertach i promocjach, jeśli wyraził zgodę na przesłanie swoich danych do DeepL za pośrednictwem innych platform (np. Quora). W takim przypadku uznajemy decyzję użytkownika o przesłaniu nam swoich danych za nawiązanie z nami relacji i wyrażenie zgody na przesyłanie takich materiałów marketingowych. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na końcu naszych wiadomości e-mail.

14.3. Dostawca usług poczty elektronicznej HubSpot

Do wysyłania newsletterów i innych e-maili marketingowych korzystamy z usług firmy HubSpot, Inc. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych pod adresem 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141. W związku z tym Państwa dane mogą być również przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Zawarliśmy z firmą HubSpot umowę o przetwarzaniu danych, co oznacza, że HubSpot może przetwarzać dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, a nie do własnych celów. Więcej informacji na temat tego, jak HubSpot zarządza danymi osobowymi, można znaleźć tutaj i tutaj.

Korzystamy również z HubSpot w celu prowadzenia statystyk dotyczących tego, które wiadomości e-mail są otwierane przez naszych użytkowników i na które linki w wiadomościach e-mail klikają (wskaźnik otwarć i kliknięć). Pomaga nam to zrozumieć, które treści są interesujące dla naszych użytkowników, a także pozwala zoptymalizować nasze newslettery i komunikację e-mailową zgodnie z naszym uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO).

15. Badania i ankiety dla użytkowników

15.1 Ankiety dla użytkowników

Użytkownicy mają możliwość uczestniczenia w ankietach za pośrednictwem naszej strony internetowej lub aplikacji. Udział w ankiecie jest dobrowolny, zaś ona sama jest wyświetlana m. in. za pomocą wyskakujących okienek. W celu jej wypełnienia mogą Państwo zostać przekierowani na stronę internetową innej firmy (np. Qualtrics). Aby właściwie przeanalizować wyniki ankiet, porównujemy odpowiedzi użytkowników z danymi zebranymi podczas interakcji z produktami DeepL. Pozwala nam to lepiej zrozumieć to, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych usług i produktów, co pomaga nam ulepszać naszą ofertę w oparciu o informacje zebrane w ankiecie. Podczas wspomnianego procesu nie będą gromadzone ani przetwarzane żadne dane osobowe. W trakcie udziału w ankiecie nie będą Państwo proszeni o podanie żadnych danych osobowych. Ponadto należy pamiętać, że podczas zbierania danych dotyczących interakcji z produktem Państwa adres IP nie będzie rejestrowany ani przetwarzany. W celu uzyskania tych danych przydzielimy każdemu uczestnikowi identyfikator użytkownika. Będzie mieć to miejsce po udzieleniu zgody na rozpoczęcie ankiety. Identyfikator użytkownika (w formie pliku cookie) nie ujawnia żadnych danych osobowych, co pozwala na anonimowe gromadzenie informacji dotyczących interakcji.  

Wyniki ankiety, jak również wszystkie dane dotyczące interakcji z produktem (jeśli są dostępne) będą przechowywane i przetwarzane zbiorczo przez DeepL przez maksymalnie 2 lata.  

Jeżeli w trakcie wyżej wymienionego procesu dane osobowe zostaną jednak nieumyślnie pobrane lub przetworzone, uzasadnieniem będzie art. 6 ust. 1 zd.1 lit. f) RODO, ponieważ w przeciwieństwie do opcji uprzedniej zgody stanowi to najmniejszą ingerencję w prawa użytkownika i jest zgodne z zasadą minimalizacji danych. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na wykorzystanie plików cookie ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki.

15.2. Ankiety dla klientów

Od czasu do czasu wysyłamy do klientów wiadomości e-mail z ankietami, aby poznać ich opinie na temat naszych produktów. Udział w ankietach jest dobrowolny i zasadniczo można na nie odpowiadać anonimowo, ale można również dobrowolnie podać swoje imię i nazwisko i/lub adres e-mail. Jeśli użytkownik zdecyduje się podać swoje imię i nazwisko lub adres e-mail, możemy w przyszłości zwrócić się do niego z prośbą o podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami dotyczącymi korzystania z serwisu w osobistej rozmowie.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 zd.1 lit. f) RODO, przetwarzanie tych danych leży w naszym uzasadnionym interesie, polegającym na ulepszaniu naszych produktów i ich dalszym rozwoju zgodnie z życzeniami naszych klientów. Jeśli użytkownik dobrowolnie poda swoje imię i nazwisko i/lub adres e-mail w ankiecie, przetwarzanie tych danych będzie uzasadnione jego zgodą (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO). Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.

15.3 Typeform

W celu przeprowadzania badań dotyczących zadowolenia klientów korzystamy z usług firmy Typeform SL, Carrer Bac de Roda, 163, local, 08018 Barcelona, Hiszpania („Typeform”). Ankiety są przechowywane na należącej do niej platformie. Typeform korzysta z usług różnych podwykonawców, z których część ma siedziby w państwach trzecich poza UE. W związku z tym w niektórych przypadkach dane użytkownika mogą zostać przesłane do Stanów Zjednoczonych. Zawarliśmy z Typeform umowę o przetwarzaniu danych. Oznacza to, że Typeform może przetwarzać dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, a nie do własnych celów. Więcej informacji na temat tego, jak Typeform zarządza danymi osobowymi, można znaleźć tutaj.

15.4 Qualtrics

W celu przeprowadzania ankiet korzystamy z usług firmy Qualtrics Ireland Limited, Costello House, 1 Clarendon Row, Dublin 2, DO2 TA43, Irlandia („Qualtrics”). Wspomniane ankiety są przechowywane na jej platformie i są dostępne na stronie internetowej DeepL. Użytkownicy mogą sami zdecydować, czy chcą wziąć w nich udział. Qualtrics korzysta z usług różnych podwykonawców, z których część ma siedziby w państwach trzecich poza UE. W związku z tym w niektórych przypadkach dane użytkownika mogą zostać przesłane do Stanów Zjednoczonych. Zawarliśmy z firmą Qualtrics umowę o przetwarzaniu danych, co oznacza, że Qualtrics może przetwarzać dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, a nie do własnych celów. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez firmę Qualtrics można znaleźć tutaj i tutaj.

15.5 Hotjar

Ponadto korzystamy z narzędzia ankietowego firmy Hotjar Ltd., Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta ("Hotjar"). Ankiety są przechowywane na jej platformie. Hotjar korzysta z usług różnych podwykonawców, z których część ma siedziby w państwach trzecich poza UE. Dlatego w niektórych przypadkach może dojść do przekazania danych użytkownika do Stanów Zjednoczonych. Zawarliśmy z Hotjar umowę o przetwarzaniu danych. Oznacza to, że Hotjar może przetwarzać dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, a nie do własnych celów. Więcej informacji na temat tego, jak Hotjar zarządza danymi osobowymi, można znaleźć tutaj.

15.6 UserTesting

Korzystamy również z usług świadczonych przez UserTesting, Inc. (adres: 144 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone) w celu przeprowadzania wywiadów z użytkownikami. Użytkownicy (współpracownicy) UserTesting mogą zapisać się na wywiad z nami na platformie należącej do tej firmy. Kontaktujemy się również z wybranymi klientami, aby poinformować ich o wywiadach i zaprosić ich do udziału. Nagrania audio i wideo z wywiadami są przechowywane przez nas na platformie UserTesting przez dwa lata. Przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej wcześniej zgody (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO). Można w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wysyłając e-mail na adres privacy(at)deepl.com. Prosimy o podanie dokładnego dnia i, jeśli to możliwe, godziny wywiadu. Zawarliśmy z firmą UserTesting umowę o przetwarzaniu danych, co oznacza, że UserTesting może przetwarzać dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, a nie do własnych celów. UserTesting korzysta z usług różnych podwykonawców, w tym właściciela platformy Zoom, z których część ma siedziby w państwach trzecich poza UE. W związku z tym w niektórych przypadkach dane użytkownika mogą zostać przesłane do Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez firmę UserTesting można znaleźć tutaj i tutaj.

16. Strony DeepL w mediach społecznościowych

DeepL prowadzi kilka profili (zwanych również „stronami”) na różnych portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn i Xing. Regularnie publikujemy tam wpisy dotyczące naszych produktów i ich nowych funkcji, a także oferty pracy. W przypadku gdy użytkownik wspomnianych portali społecznościowych odwiedzi nasze strony lub skontaktuje się z nami za ich pośrednictwem, istnieje prawdopodobieństwo, że otrzymamy dane umożliwiające jego identyfikację i będziemy je przetwarzać. Jako operator stron mamy również możliwość przeglądania anonimowych statystyk dotyczących interakcji odwiedzających z naszymi stronami (funkcja wglądu). W tym celu operatorzy serwisów społecznościowych rejestrują dane dotyczące interakcji użytkownika z naszymi stronami za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez serwisy Facebook, Instagram i LinkedIn można znaleźć tutaj, tutaj i tutaj.

Nasze profile w mediach społecznościowych i funkcja wglądu stanowią kanał informacyjny dla naszej firmy. Leży to w naszym uzasadnionym interesie w rozumieniu art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Wspomniany uzasadniony interes związany jest z chęcią zrozumienia wizyt i interakcji z naszą stroną w celu odpowiedniej reakcji i ulepszania naszych działań w internecie. Jeżeli użytkownik udzielił wcześniej danemu portalowi społecznościowemu zgody na przetwarzanie danych osobowych, DeepL będzie przetwarzać dane na podstawie tej właśnie zgody.

Ponadto korzystamy z piksela obrazu LinkedIn do rejestrowania oraz oceny konwersji z naszych kampanii reklamowych w tym serwisie. Konwersje wskazują na to, czy użytkownicy są skutecznie przekierowywani na naszą stronę internetową za pomocą kampanii marketingowych na portalu LinkedIn. Pozwalają one również na śledzenie oraz rejestrowane interakcji, czyli poszczególnych kroków podejmowanych przez osoby odwiedzające naszą stronę internetową. Na niektórych stronach naszej witryny wykorzystywany jest piksel obrazu LinkedIn, który przesyła temu serwisowi informację zwrotną, jeśli nastąpiła konwersja. LinkedIn przetwarza przy tym adres IP użytkownika, a także ustawiony przez siebie plik cookie, co dostarcza informacji na temat konwersji. Przetwarzanie danych użytkowników odbywa się na podstawie udzielonej przez nich zgody (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO). Zgoda może być wyrażona w ustawieniach plików cookies. W każdej chwili mogą ją Państwo wycofać ze skutkiem na przyszłość. Aby to zrobić, należy unieważnić zgodę dla kategorii plików cookie „Marketing” albo wykasować pamięć podręczną przeglądarki.

Należy pamiętać, że ponosimy wraz z operatorem danego portalu społecznościowego wspólną odpowiedzialność za przetwarzanie danych, które ma miejsce, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę. Operatorzy portali społecznościowych mogą jednak przetwarzać Państwa dane również do własnych celów, które nie zostały przedstawione w niniejszej Polityce prywatności. Istnieje też prawdopodobieństwo, że Państwa dane będą przekazywane do krajów trzecich, w szczególności do Stanów Zjednoczonych. Nie mamy na to wpływu i zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności poszczególnych serwisów, np. Facebooka, Instagrama, Twittera, LinkedIna i Xinga.

Zasadniczo mogą Państwo dochodzić swoich praw zarówno wobec nas, jak i wobec operatora danego portalu (więcej informacji w punkcie 20). Zwracamy jednak uwagę na to, że pomimo faktu sprawowania wspólnej kontroli najskuteczniej można dochodzić swoich praw u operatorów portali społecznościowych. Prosimy o kontakt, jeżeli potrzebują Państwo pomocy.

17. Webinary

Co jakiś czas organizujemy webinary dla naszych użytkowników, a także dla obecnych lub potencjalnych klientów. Webinary to interaktywne wydarzenia, podczas których nasi pracownicy dzielą się informacjami o produktach firmy DeepL. Czasami biorą w nich udział również prelegenci z zewnątrz. Informujemy o tym z odpowiednim wyprzedzeniem przed rejestracją na dane wydarzenie.

W celu przeprowadzenia webinaru korzystamy z narzędzia firmy Zoom Video Communications, Inc. („Zoom”) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych przy 55 Almaden Blvd. Suite 600, San Jose, CA 95113. Rejestracja na nasze webinary odbywa się za pomocą odpowiedniej strony docelowej w Zoomie. Zawarliśmy z firmą Zoom umowę o przetwarzaniu danych. Oznacza to, że Zoom może przetwarzać je wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, a nie do własnych celów. Pragniemy podkreślić, że gdy odwiedzają Państwo serwis internetowy należący do firmy Zoom, to na niej spoczywa odpowiedzialność za przetwarzane w tym czasie dane osobowe. Jeśli nawiązali Państwo z Zoomem umowę, nie mamy wpływu na dane osobowe, które będą gromadzone i przetwarzane w tym kontekście w trakcie naszych webinarów. Więcej informacji o tym, w jaki sposób Zoom przetwarza dane osobowe – w szczególności w odniesieniu do webinarów – znajdą Państwo tutaj.

W przypadku rejestracji na webinar na stronie docelowej udostępnionej przez Zoom gromadzimy i przetwarzamy wszystkie dane osobowe podane podczas rejestracji (imię i nazwisko, adres e-mail, firma (opcjonalnie), stanowisko (opcjonalnie)). Umożliwia to realizację umowy o bezpłatnym uczestnictwie zawartą między Państwem a naszą firmą zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO. Na tej podstawie przechowujemy Państwa dane w trakcie trwania naszego stosunku umownego, tj. do zakończenia webinaru, a następnie przez czas wymagany prawem (jeśli jest to konieczne). Jeżeli posiadają Państwo konto na stronie DeepL i istnieje możliwość przypisania do niego rejestracji na webinar, to do momentu zakończenia wydarzenia przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach naszej bazy danych klientów oraz analiza procesów związanych z klientami odbywać się będą zgodnie z art. 6 par. 1 zd. 1 lit. f) RODO. W naszym uzasadnionym interesie leży śledzenie zapotrzebowania na webinary i w tym kontekście ulepszanie naszych usług dla klientów. Jeżeli wezmą Państwo udział w webinarze, to po jego zakończeniu zostanie to odnotowane na Państwa koncie w naszej bazie danych klientów. Imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podano podczas rejestracji, nie będą przechowywane. Jeżeli nie będą się one pokrywać z informacjami z konta DeepL, zostaną usunięte po zakończeniu webinaru. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w bazie danych klientów poza webinarem, podstawą będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ w naszym uzasadnionym interesie leży określenie, czy klienci rozumieją nasze produkty, aby w indywidualnych przypadkach szybciej zapewnić im wsparcie lub bardziej szczegółowe webinary i szkolenia.

Podczas udziału w webinarze i korzystania z Zoomu przetwarzane są dodatkowe dane osobowe:

 • informacje o użytkowniku (są to dane związane z kontem Zoom i jego uwierzytelnianiem, np. imię, nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail, hasło, jeśli nie jest używane logowanie SSO, zdjęcie profilowe, unikalny identyfikator użytkownika);
 • dane komunikacyjne (są to dane, które Państwo sami wprowadzają, przesyłają lub udostępniają podczas korzystania z serwisu Zoom w ramach webinaru);
 • metadane i dane telemetryczne związane ze spotkaniem: są to dane techniczne dotyczące korzystania z usługi, w tym czas i przebieg spotkania (adresy IP, dzienniki zdarzeń, informacje o sesji itp.), a także informacje o urządzeniach i sprzęcie, do których Zoom musi mieć dostęp, aby kamery, mikrofony itp. mogły prawidłowo funkcjonować podczas uczestnictwa w wydarzeniu.

Informujemy, że istnieje możliwość wzięcia udziału w webinarze również bez posiadania konta w serwisie Zoom. W takim przypadku gromadzenie i przetwarzanie danych jest ograniczone do minimum niezbędnego dla realizacji usługi. W związku z wybranymi przez nas ustawieniami gromadzenie i przetwarzanie treści komunikacyjnych odbywa się zasadniczo na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Ponieważ jednak siedziba firmy Zoom znajduje się w Stanach Zjednoczonych, istnieje prawdopodobieństwo, że dane (zwłaszcza metadane związane ze spotkaniem) będą przetwarzane również na terenie tego kraju. Zbieranie i przetwarzanie Państwa danych związane z korzystaniem z serwisu Zoom odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO (umowa uczestnictwa). Dane zebrane i przetwarzane przez Zoom w naszym imieniu przechowujemy przez czas trwania webinaru, a następnie przez wszystkie wymagane prawem okresy przechowywania tych danych. Nie mamy wpływu na czas przechowywania danych, które firma Zoom przetwarza we własnym imieniu. W celu uzyskania informacji w tym zakresie prosimy o bezpośredni kontakt ze wspomnianą firmą.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, którego podstawą jest art. 22 RODO, nie ma miejsca.

Prosimy pamiętać, że możemy nagrywać webinary prowadzone za pomocą serwisu Zoom, a następnie publikować je na naszej stronie internetowej lub w mediach społecznościowych. Na tych nagraniach nie będzie można zobaczyć ani zidentyfikować uczestników wydarzenia. Ponieważ uczestnicy mogą zadawać pytania tylko pisemnie, nie będą oni widoczni na nagraniu z webinaru. Odpowiedź na pytanie uczestnika stanowić będzie część nagrania. Jeśli, wbrew oczekiwaniom, dane osobowe uczestników będą widoczne podczas nagrania, zostaną one ukryte przed publikacją. Nagrywanie i przechowywanie webinaru odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO, a przetwarzanie tych informacji związane jest z naszym uzasadnionym interesem, który polega na ulepszaniu jakości oferowanych przez nas webinarów. Po opublikowaniu webinarów nie dochodzi do dalszego przetwarzania danych osobowych, ponieważ w razie potrzeby dbamy o to, aby dane te nie były rozpoznawalne.

18. Podania o pracę

Istnieje możliwość złożenia podania o pracę w DeepL zarówno za pośrednictwem naszej strony kariery i zintegrowanego portalu z ofertami pracy, jak i drogą mailową. Cyfrowy proces rekrutacji oznacza, że w celu realizacji procedury aplikacyjnej dane kandydata (zazwyczaj imię i nazwisko, dane kontaktowe, list motywacyjny, CV, jak również inne dokumenty i referencje) będą gromadzone i przetwarzane elektronicznie. Zostaną one użyte wyłącznie w celu rozpatrzenia podania o pracę i będą udostępniane tylko osobom zaangażowanym w proces rekrutacji. Jeżeli dokumenty zostaną złożone w języku niemieckim – mimo że w ogłoszeniu o pracę wymagana była wersja angielska – zastrzegamy sobie prawo do przetłumaczenia ich na język angielski za pomocą dostępnej w DeepL funkcji tłumaczenia plików PDF. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych kandydatów jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO w poł. z art. 88 ust. 1 RODO w poł. z § 26 ust. 1, 8 zd. 2 BDSG („Bundesdatenschutzgesetz”: niemiecka federalna ustawa o ochronie danych osobowych). Jeżeli kandydat ubiega się o pracę freelancera w DeepL, podstawą prawną do przetwarzania jego danych będzie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO.

Zastrzegamy sobie prawo do wstępnej weryfikacji przekazanych nam przez kandydata danych potrzebnych do uzyskania pozwolenia na pracę. Pozwoli nam to na sprawdzenie, czy dana osoba kwalifikuje się do otrzymania wizy pracowniczej, a jeżeli tak, to kiedy taka wiza może zostać wydana. DeepL powierza przetwarzanie Państwa danych aplikacyjnych firmie Localyze UG (haftungsbeschränkt), Bäckerbreitergang 28, 20355 Hamburg, która też przeprowadza wstępną weryfikację. Zawarliśmy z firmą Localyze UG (haftungsbeschränkt) umowę o przetwarzaniu danych, co oznacza, że Localyze może przetwarzać dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, a nie do własnych celów. Więcej informacji na temat tego, jak Localyze zarządza danymi osobowymi, można znaleźć tutaj. Przetwarzanie danych osobowych w ramach kontroli wstępnej jest niezbędne do nawiązania stosunku pracy. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO w poł. z art. 88 ust. 1 RODO w poł. z § 26 ust. 1, 8 zd. 2 BDSG („Bundesdatenschutzgesetz”: niemiecka federalna ustawa o ochronie danych osobowych).

Jeśli kandydat podpisze z nami umowę i wymagana będzie wiza pracownicza, Localyze zajmie się koordynacją działań niezbędnych do jej uzyskania. Localyze może poprosić Państwa o dodatkowe dane, które będą potrzebne do uzyskania wizy. Mogą to być dane takie jak skan paszportu lub potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego (np. skan paszportu lub dowód ubezpieczenia zdrowotnego). Przetwarzanie danych osobowych przez Localyze jest niezbędne do nawiązania stosunku pracy, a zatem jest zgodne z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO w poł. z art. 88 ust. 1 RODO w poł. z § 26 ust. 1, 8 zd. 2 BDSG ("Bundesdatenschutzgesetz": niemiecka federalna ustawa o ochronie danych osobowych).

Jeżeli w wyniku procesu rekrutacji zostanie zawarta umowa o pracę, będziemy przechowywać dane osobowe kandydata jako część jego akt osobowych dla celów standardowych procedur organizacyjnych i administracyjnych, zgodnie z szerszymi zobowiązaniami prawnymi. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych kandydatów jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO w poł. z art. 88 ust. 1 RODO w poł. z § 26 ust. 1 BDSG („Bundesdatenschutzgesetz”: niemiecka federalna ustawa o ochronie danych osobowych). Dane osobowe freelancerów będą przechowywane w celu realizacji umów, które zostały z nimi zawarte. W tym przypadku podstawę prawną do przetwarzania danych stanowić będzie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO.

Jeżeli kandydat nie zostanie wybrany lub zrezygnuje z uczestnictwa w procesie rekrutacji, przekazane dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 6 miesięcy od daty powiadomienia o tej decyzji, a następnie zostaną usunięte. Wyjątek stanowi sytuacja, w której przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania.

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na dłuższy okres przechowywania swoich danych, np. w celu włączenia do naszej wewnętrznej puli kandydatów, będą one dalej przetwarzane na podstawie tej zgody i zgodnie z art. 6. ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO. Dane te będą następnie przechowywane w naszej puli kandydatów przez 1000 dni. Można w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Dane kandydata zostaną przesłane do przetwarzania do dostawcy systemu zarządzania procesem rekrutacyjnym, Recruitee B.V. (Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holandia). Zawarliśmy z Recruitee umowę o przetwarzaniu danych. Może się ono odbywać tylko według naszych instrukcji, a nie do celów własnych wspomnianej firmy. Więcej informacji na temat ochrony danych w Recruitee można znaleźć tutaj.

W niektórych przypadkach – na przykład w procesie selekcji na stanowisko programistyczne – imię, nazwisko i adres e-mail kandydata mogą zostać przekazane do Codesse Ltd. (FF28, Kao Hockham Building, Edinburgh Way, Harlow, Essex, CM20 2NQ, Wielka Brytania). Firma ta zajmuje się dostarczaniem testów związanych z kodowaniem oraz ich oceną. Zawarliśmy z Codesse umowę o przetwarzaniu danych. Może się ono odbywać tylko według naszych instrukcji, a nie do celów własnych wspomnianej firmy. Podczas procesu rekrutacji Codesse może kontaktować się z kandydatami za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawie zadań związanych z kodowaniem. Więcej informacji na temat ochrony danych w Codesse można znaleźć tutaj.

19. Bezpieczeństwo danych

Każde połączenie z naszą stroną internetową lub aplikacjami jest chronione przez najnowocześniejsze techniki szyfrowania. Poziom ochrony użytkownika zależy również od szyfrowania obsługiwanego przez przeglądarkę internetową i/lub urządzenie mobilne. To, czy dana strona naszej witryny jest przesyłana w formie zaszyfrowanej, można rozpoznać po symbolu zamkniętego klucza lub kłódki na pasku stanu przeglądarki. Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane użytkowników przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

20. Prawa użytkownika

Niniejsze prawa są gwarantowane na mocy dyrektyw i rozporządzeń Unii Europejskiej (jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy o kontakt na podany powyżej adres):

 • prawo do informacji i prawo dostępu do danych – chętnie potwierdzimy, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, jakie dane przetwarzamy i w jakim celu;
 • prawo do sprostowania – jeśli jakiekolwiek przechowywane przez nas dane są nieprawdziwe, chętnie je poprawimy;
 • prawo do usunięcia danych – jeżeli użytkownik życzy sobie usunięcia swoich danych osobowych, spełnimy jego prośbę w takim stopniu, w jakim jest to prawnie możliwe;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli użytkownik zechce ograniczyć wykorzystanie danych, spełnimy jego prośbę w takim zakresie, w jakim jest to prawnie możliwe;
 • prawo do cofnięcia zgody – jeżeli użytkownik zechce cofnąć udzieloną wcześniej zgodę, spełnimy jego prośbę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

Ponadto mogą Państwo sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Państwa danych, jeśli odbywa się ono w oparciu o nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f), art. 21 RODO). Jeżeli ma ono miejsce w celu reklamy bezpośredniej, przysługuje Państwu ogólne prawo do sprzeciwu. Jeżeli nie przetwarzamy Państwa danych w celach reklamowych, sprzeciw musi być uzasadniony Państwa szczególną sytuacją.

Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych do organu nadzorczego, np. do właściwego dla nas organu nadzorczego ds. ochrony danych: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, adres: Kavalleriestraße 2 - 4, 40213 Düsseldorf, e-mail: [email protected].

21. Postanowienia specjalne dla użytkowników z Korei Południowej

21.1 Kontakt i Dyrektor ds. Ochrony Prywatności w DeepL (CPO)

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących prywatności i ochrony danych w Korei Południowej, również w odniesieniu do poprzednich wersji niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt z zespołem ds. prywatności DeepL (adres e-mail: privacy(at)deepl.com).

21.2 Czas usuwania i przechowywania danych 

Jak opisano powyżej, będziemy przetwarzać dane użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji określonego celu, a także – w stosownych przypadkach – w zakresie, na jaki użytkownik wyraził zgodę. Następnie usuniemy te dane osobowe bez zbędnej zwłoki. Trwale zniszczymy wszelkie dane osobowe zapisane w formacie elektronicznym w sposób uniemożliwiający ich przywrócenie i odzyskanie. Dane osobowe w formie drukowanej zostaną zniszczone przy użyciu niszczarki do papieru.

Jednakże, jak opisano w punkcie 6.2, DeepL jest zobowiązany do przechowywania niektórych danych osobowych użytkowników zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Odpowiednie przepisy prawa koreańskiego obejmują w szczególności ustawę o ochronie konsumentów w handlu elektronicznym (art. 6). Ustawa ta stanowi, że dane dotyczące umów oraz ich wycofania i unieważnienia muszą być przechowywane przez 5 lat, dane dotyczące świadczenia usług również przez 5 lat, zaś dane o skargach konsumentów lub sporach konsumenckich – przez 3 lata. Artykuł 15-2 ustawy o ochronie tajemnic komunikacyjnych przewiduje przechowywanie zapisów komunikacji komputerowej lub dzienników internetowych, a także danych śledzenia punktu dostępu przez 3 miesiące.

21.3 Bezpieczeństwo danych i pseudonimizacja

Oprócz środków opisanych w punkcie 19 niniejszej Polityki prywatności, podejmujemy różne środki techniczne, administracyjne i fizyczne w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danych w sposób zgodny z koreańską ustawą o ochronie danych osobowych. Na przykład zarządzamy w identyfikowalny sposób prawami dostępu do naszych systemów, które zawierają dane osobowe i dane pseudonimizowane, a także podejmujemy różne środki, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych osobowych i pseudonimizowanych, w tym utrzymujemy sieć VPN. Nasi pracownicy są również regularnie szkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym danych pseudonimizowanych, oraz bezpieczeństwa danych. Regularnie sprawdzamy nasze procedury przetwarzania danych i aktualizujemy je w razie potrzeby. Ponadto ściśle kontrolujemy fizyczny dostęp np. do naszej infrastruktury IT i systemów przechowywania danych, a także do dokumentów zawierających dane osobowe. 

Jak wspomniano powyżej w punkcie 9.2, analizujemy spseudonimizowane dane dotyczące korzystania przez naszych klientów z produktów DeepL Pro, aby poznać ogólne schematy użytkowania i wyodrębnić różne grupy docelowe i grupy użytkowników. Spseudonimizowane dane są wykorzystywane wyłącznie do momentu osiągnięcia celu analizy danych, a następnie są niszczone.

21.4 Prawa osoby, której dane dotyczą i jej przedstawiciela prawnego

Jak opisano powyżej w punkcie 19, użytkownik może skorzystać z praw podmiotu danych. W tym celu powinien skontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail privacy(at)deepl.com. Abonenci DeepL Pro mogą również skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres support(at)deepl.com.

Użytkownik może dochodzić swoich praw za pośrednictwem przedstawiciela prawnego lub upoważnionego pełnomocnika. W takich przypadkach przedstawiciel prawny lub pełnomocnik musi przedstawić pisemne pełnomocnictwo podpisane przez osobę, której dane dotyczą, upoważniające do działania w jej imieniu.

21.5 Prywatność danych dzieci 

Nasza usługa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 14. roku życia. DeepL nigdy nie będzie świadomie gromadzić danych osobowych dzieci poniżej tego wieku. Jeśli mają Państwo powody, by sądzić, że dziecko poniżej 14. roku życia przekazało nam swoje dane osobowe za pośrednictwem naszej usługi, prosimy o kontakt pod adresem privacy(at)deepl.com. Zbadamy każde takie powiadomienie i w razie potrzeby usuniemy dane osobowe z naszych systemów.

21.6 Przekazywanie danych za granicę i delegowanie przetwarzania danych osobowych

Możemy przekazywać dane osobowe zagranicznym podmiotom wymienionym poniżej w celu świadczenia naszych usług i zwiększenia wygody naszych klientów. W celu dostarczania naszych usług możemy przechowywać dane osobowe użytkownika na serwerach DeepL zlokalizowanych w EOG i przekazywać je podmiotom zlokalizowanym za granicą. Transmisja danych za granicę odbywa się za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej co pewien czas, w zależności od potrzeb. Przekazane dane będą przechowywane i wykorzystywane z zachowaniem terminów ich przechowywania określonych w naszej Polityce prywatności. Ta transmisja danych za granicę jest niezbędna do świadczenia naszych usług. Jeżeli więc użytkownik nie wyrazi na nią zgody, jego dostęp do nich może być ograniczony.

 • Przetwarzanie płatności: Przekazujemy odpowiednie dane do naszego autoryzowanego dostawcy usług płatniczych: Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Irlandia. W razie potrzeby Stripe będzie przekazywać dane do Stripe, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Można skontaktować się z tą firmą za pośrednictwem adresu e-mail duo(at)stripe.com.
 • Bezpieczeństwo korzystania ze strony: Nasza strona internetowa wykorzystuje usługi firmy Cloudflare, Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone („Cloudflare”). Aby chronić naszą stronę internetową, transmisja danych między przeglądarką użytkownika a naszymi serwerami odbywa się za pośrednictwem infrastruktury Cloudflare, która analizuje interakcję w celu zapobiegania wszelkim atakom na nasz system. Ponieważ jednak żądania tłumaczenia i inne dane klienta są szyfrowane między Państwa urządzeniem końcowym a serwerami DeepL, Cloudflare nie ma dostępu do tych danych, a jedynie do metadanych (takich jak Państwa adres IP). Można skontaktować się z tą firmą za pośrednictwem adresu e-mail privacyquestions(at)cloudflare.com.
 • Zapytania do Działu Obsługi Klienta: Jeśli użytkownik wyśle zapytanie do naszego Działu Obsługi Klienta, zostanie ono przekazane do systemu obsługi zgłoszeń firmy Zendesk Inc. („Zendesk”), 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone. Używamy narzędzia Zendesk do przetwarzania Państwa zapytań i dalszej komunikacji, a także do zarządzania naszą bazą danych klientów. Można skontaktować się z tą firmą za pośrednictwem adresu e-mail privacy(at)zendesk.com.
 • Zarządzanie bazą danych klientów: Korzystamy z systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) firmy Salesforce.com Germany GmbH, adres: Erika-Mann-Str. 31, 80636 Monachium, Niemcy, zwanego dalej „Salesforce CRM”. Służy on do zarządzania bazą danych naszych obecnych i potencjalnych klientów oraz do organizowania procesów sprzedaży i komunikacji. Można skontaktować się z tą firmą za pośrednictwem adresu e-mail privacy(at)salesforce.com.
 • Wysyłanie newsletterów i innych marketingowych wiadomości e-mail: Do wysyłania newsletterów i innych e-maili marketingowych korzystamy z usług firmy HubSpot, Inc. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych pod adresem 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141. W związku z tym Państwa dane mogą być również przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Można skontaktować się z tą firmą za pośrednictwem adresu e-mail privacy(at)hubspot.com.
 • Ankiety dotyczące zadowolenia klientów: W celu przeprowadzania badań dotyczących zadowolenia klientów korzystamy z usług firmy Typeform SL, Carrer Bac de Roda, 163, local, 08018 Barcelona, Hiszpania („Typeform”). Ankiety są przechowywane na należącej do niej platformie. Typeform korzysta z usług różnych podwykonawców, z których część ma siedziby w państwach trzecich poza UE. W związku z tym w niektórych przypadkach dane użytkownika mogą zostać przesłane do Stanów Zjednoczonych. Można skontaktować się z tą firmą za pośrednictwem adresu e-mail GDPR(at)typeform.com.
 • Przeprowadzanie ankiet: W celu przeprowadzania ankiet korzystamy z usług firmy Qualtrics Ireland Limited, Costello House, 1 Clarendon Row, Dublin 2, DO2 TA43, Irlandia („Qualtrics”). Wspomniane ankiety są przechowywane na jej platformie Qualtrics korzysta z usług różnych podwykonawców, z których część ma siedziby w państwach trzecich poza UE. W związku z tym w niektórych przypadkach dane użytkownika mogą zostać przesłane do Stanów Zjednoczonych. Można skontaktować się z tą firmą za pośrednictwem adresu e-mail [email protected].
 • Przeprowadzanie ankiet: Korzystamy z narzędzia ankietowego firmy Hotjar Ltd., Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta ("Hotjar"). Ankiety są przechowywane na jej platformie. Hotjar korzysta z usług różnych podwykonawców, z których część ma siedziby w państwach trzecich poza UE. Dlatego w niektórych przypadkach może dojść do przekazania danych użytkownika do Stanów Zjednoczonych. Można się skontaktować z tą firmą za pośrednictwem adresu e-mail [email protected].
 • Przeprowadzanie wywiadów: Korzystamy z usług świadczonych przez UserTesting, Inc. (adres: 144 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone) w celu przeprowadzania wywiadów z użytkownikami. UserTesting korzysta z usług różnych podwykonawców, w tym platformy Zoom, z których część ma siedziby w państwach trzecich poza UE. W związku z tym w niektórych przypadkach dane użytkownika mogą zostać przesłane do Stanów Zjednoczonych. Można skontaktować się z tą firmą za pośrednictwem adresu e-mail [email protected].
 • Webinary: W celu przeprowadzenia webinaru korzystamy z narzędzia firmy Zoom Video Communications, Inc. („Zoom”) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych przy 55 Almaden Blvd. Suite 600, San Jose, CA 95113. Można skontaktować się z tą firmą za pośrednictwem adresu e-mail [email protected].
 • Podania o pracę: DeepL powierza przetwarzanie Państwa danych aplikacyjnych firmie Localyze UG (haftungsbeschränkt), Bäckerbreitergang 28, 20355 Hamburg, która też przeprowadza wstępną weryfikację. Można skontaktować się z tą firmą za pośrednictwem adresu e-mail [email protected].
 • Podania o pracę: Dane kandydata zostaną przesłane do przetwarzania do dostawcy systemu zarządzania procesem rekrutacyjnym, Recruitee B.V. (Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holandia). Można się skontaktować z tą firmą za pośrednictwem adresu e-mail [email protected].
 • Podania o pracę: W procesie selekcji na stanowisko programistyczne imię, nazwisko i adres e-mail kandydata mogą zostać przekazane do Codesse Ltd. (FF28, Kao Hockham Building, Edinburgh Way, Harlow, Essex, CM20 2NQ, Wielka Brytania). Firma ta zajmuje się dostarczaniem testów związanych z programowaniem oraz ich oceną. Można się z nią skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail [email protected].

22. Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Aktualna wersja Polityki prywatności jest dostępna w każdej chwili na naszej stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja: listopad 2023 r.