DeepL Logo

Miliony użytkowników tłumaczy z DeepL każdego dnia. Popularne pary językowe: angielski-polski, niemiecki-polski, hiszpański-polski.

Pisz lepiej z DeepL Write

Poprawiaj błędy gramatyczne i interpunkcyjne, przekształcaj całe zdania, wybieraj najtrafniejsze sformułowania i zmieniaj ton tekstu.