DeepL Logo

Bezpieczeństwo traktujemy bardzo poważnie

Ponad 500 000 profesjonalistów z całego świata korzysta z DeepL Pro, mając pewność poufności i bezpieczeństwa swoich danych.

Chronimy Twoje dane przy użyciu najbardziej zaawansowanych środków bezpieczeństwa

Szyfrowanie danych

Wszystkie dane przesyłane między użytkownikami DeepL Pro a infrastrukturą DeepL są szyfrowane przy użyciu najnowocześniejszego szyfrowania TLS. Regularnie kontrolujemy wykorzystywane mechanizmy szyfrowania i wycofujemy te, które w przyszłości mogą nie zapewnić odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Przechowywanie danych

Teksty użytkowników DeepL Pro nie są przechowywane w pamięci trwałej, a jedynie w pamięci RAM. Tłumaczenia plików są zapisywane na dysku tylko tymczasowo, na potrzeby wykonania tłumaczenia. Są wówczas szyfrowane przy użyciu najnowocześniejszego szyfrowania symetrycznego, a klucz jest przechowywany wyłącznie w pamięci ulotnej oraz w systemie użytkownika. Nie wykorzystujemy tekstów użytkowników DeepL Pro do szkolenia naszych systemów. Co więcej, wpisy do glosariuszy użytkowników DeepL Pro są zapisywane w pamięci trwałej, co gwarantuje ich spójność na różnych platformach, podczas gdy wpisy do glosariuszy użytkowników wersji darmowej są zapisywane tylko w pamięci lokalnej przeglądarki.

Centra danych

Serwery DeepL Pro są własnością DeepL SE. Są one obsługiwane w ramach modelu kolokacji w centrach danych w Finlandii przez operatora posiadającego certyfikat ISO 27001, którego DeepL regularnie kontroluje. Nasze serwery są chronione przy użyciu środków bezpieczeństwa fizycznego na najwyższym poziomie i tylko wyznaczeni pracownicy DeepL mają do nich dostęp.

Niezawodność

Wszystkie sieci DeepL Pro są nadmiarowe i chronione automatycznymi mechanizmami przejmowania funkcji, aby zapewnić bezawaryjną usługę, której czas sprawności obliczono na 99,92% w ostatnich 12 miesiącach.

Podwykonawcy

DeepL w miarę możliwości unika angażowania podwykonawców. W uzasadnionych przypadkach starannie ich dobieramy i przeprowadzamy audyty tych kluczowych zgodnie ze standardami ISO 27001.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat środków, jakie podejmujemy w celu ochrony danych naszych klientów, skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży.

Certyfikaty i standardy zgodności z normami

ISO 27001

ISO 27001 jest międzynarodowym certyfikatem bezpieczeństwa informacji, kluczowym dla ochrony istotnych informacji klientów i innych poufnych materiałów. Skupia się on na procesowym podejściu do obsługi i utrzymaniu rygorystycznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS). W listopadzie 2020 roku DeepL został poddany audytowi przez TÜV Rheinland Cert GmbH i pomyślnie przeszedł tę istotną certyfikację.

Pobierz naszą certyfikację

Zgodność z przepisami RODO

W swoich działaniach DeepL ściśle przestrzega wszystkich wymogów europejskiego rozporządzenia RODO, spełniając wszystkie warunki w zakresie ochrony danych, prywatności i przekazywania danych osobowych. Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych DeepL pod adresem [email protected].

Zobacz naszą politykę prywatności

Testy penetracyjne

DeepL regularnie ocenia bezpieczeństwo swojej infrastruktury i aplikacji. Działania te są przeprowadzane przez wewnętrzny zespół ds. bezpieczeństwa DeepL oraz przez zewnętrznych specjalistów wykonujących testy penetracyjne. Wyniki są udostępniane kierownictwu wyższego szczebla, a wszelkie niezbędne zmiany są regularnie wdrażane przez zespół ds. zgodności.

Pobierz nasz raport o bezpieczeństwie

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych środków bezpieczeństwa? A może potrzebujesz umowy o zachowaniu poufności lub przetwarzaniu danych? Skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży.

Skontaktuj się z nami