Jak wypadamy w porównaniu z konkurencją?

Sieci neuronowe DeepL niezmiennie osiągają lepsze wyniki niż inne systemy tłumaczeniowe, sprawiając, że nasze tłumaczenie maszynowe jest najlepsze na świecie. Zobacz porównanie ilościowe naszego systemu z innymi lub przetestuj sam.

119 fragmentów tekstów z różnych dziedzin zostało przetłumaczonych przez różne systemy. Zewnętrzni profesjonalni tłumacze zostali poproszeni o ocenę tych tłumaczeń - bez informacji o tym, który system wygenerował dane tłumaczenie. Wykres pokazuje, jak często tłumaczenia poszczególnych systemów były oceniane lepiej niż inne. Nie pokazano przypadków, w których kilka systemów dało najlepsze tłumaczenie. Testy zostały przeprowadzone w styczniu 2020 r.