DeepL Logo
Blog header temporary

Blog DeepL

Naszą misją w DeepL jest dzielenie się ze wszystkimi przyszłościowymi rozwiązaniami sztucznej inteligencji, już dziś. Na tym blogu będziemy informować Cię o naszych najnowszych pomysłach i planowanych innowacjach.

Więcej informacji o DeepL i naszej historii można znaleźć na stronie z informacjami prasowymi.

Firma DeepL pomyślnie zakończyła audyt SOC 2 typu II

Najważniejsze informacje:

 • Raport SOC 2 typu II zawiera ocenę systemów informatycznych danej firmy pod kątem bezpieczeństwa, dostępności, integralności przetwarzania informacji, poufności i prywatności.
 • Raport ilustruje ciągłe zaangażowanie DeepL w dostarczanie usług o najwyższym poziomie bezpieczeństwa danych.
 • Pełny raport SOC 2 typu II firmy DeepL jest dostępny na żądanie tutaj.


Jeżeli Twoja organizacja ma rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa wobec wszystkich używanych narzędzi, a także zewnętrznych dostawców, to jest to bardzo dobra wiadomość. Istnieje w końcu wiele standardów ochrony danych i prywatności, których należy przestrzegać, na przykład RODO czy ISO 27001.

Firma DeepL doskonale zdaje sobie z tego sprawę i dlatego do rosnącej listy certyfikatów i atestów postanowiła dodać raport SOC 2 typu II. Jest on efektem kompleksowej procedury audytowej, a jego celem jest udowodnienie klientom i innym interesariuszom, że badane narzędzie czy dostawca usług spełnia standardy bezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat audytu SOC 2 typu II oraz możliwości uzyskania dostępu do raportu DeepL znajdziesz w dalszej części tekstu.

Czym jest raport SOC 2 typu II?

Ilustracja ukazująca pięć wymogów zaufanych usług SOC 2 typu II

Raport SOC (Service and Organization Controls) 2 typu II został opracowany przez Amerykański Instytut Biegłych Rewidentów (American Institute of Certified Public Accountants AICPA) w oparciu o kryteria zaufanych usług (Trust Service CriteriaTSC). Celem było zdefiniowanie prawidłowego procesu zarządzania danymi klientów. 

Raport SOC 2 zawiera ocenę systemów informatycznych firmy lub organizacji w oparciu o pięć zasad dla usług zaufania (trust service principles):

 • Bezpieczeństwo: jest to najważniejsza reguła dla wszystkich firm i organizacji, które mają do czynienia z danymi wrażliwymi lub poufnymi. W DeepL zasada ta oznacza, że podejmujemy niezbędne środki w celu ochrony naszych systemów i danych przed kradzieżą, nieuprawnionym dostępem lub zniszczeniem.
 • Dostępność: ta reguła ma kluczowe znaczenie dla firm, które polegają na swoich systemach i danych przy prowadzeniu codziennych operacji biznesowych. W DeepL stosujemy mechanizmy, które mają na celu zapewnienie stałej dostępności wszystkich naszych systemów i danych. 
 • Integralność przetwarzania informacji: przestrzeganie tej zasady jest bardzo ważne w przypadku organizacji, które polegają na precyzyjnych danych przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Spełnienie tego wymogu wymaga wdrożenia działań w celu zapewnienia dokładności i kompletności przetwarzania danych.  
 • Poufność: ta zasada jest kluczowa dla organizacji, które przetwarzają wrażliwe dane i informacje. W DeepL oznacza to, że podjęliśmy działania mające na celu zapewnienie poufności naszych systemów i danych. Przykładowo audyt SOC 2 typu II udowodnił, że nigdy nie przechowujemy danych tłumaczeniowych użytkowników DeepL Pro, dzięki czemu ich informacje pozostają niejawne.
 • Prywatność: ta zasada jest niezwykle istotna dla organizacji, które gromadzą, przetwarzają lub przechowują dane osobowe i odnosi się do mechanizmów stosowanych w celu ochrony tych danych.

Według Maximiliana Ehrlicha, specjalisty ds. bezpieczeństwa informacji w DeepL, należy pamiętać, że „raporty SOC 2 typu II są specyficzne dla każdej organizacji, a zatem opisują mechanizmy ochrony danych, które zostały przez nią wdrożone z uwzględnieniem jej własnych celów biznesowych i ryzyka, a także zgodności z wymogami usług zaufania”. 

Ponieważ raport SOC 2 typu II zawiera ważne informacje dotyczące sposobu zarządzania danymi klientów, musi on zostać wydany przez zewnętrznego audytora. Audytor ocena, w jakim stopniu dana firma lub organizacja przestrzega pięciu wymogów zaufanych usług, które zostały wymienione wcześniej.

Czym różni się raport SOC 2 typu II od raportu SOC 2 typu I?

Obok raportu SOC 2 typu II istnieje również raport SOC 2 typu I. Jest między nimi kilka zasadniczych różnic. 

Najbardziej istotna polega na tym, że raport typu I opisuje istniejące środki bezpieczeństwa stosowane przez firmy. Z kolei w przypadku raportu typu II efektywność tych mechanizmów jest sprawdzana przez niezależnego audytora.  

Według Ehrlicha, raport typu II stanowi dowód na to, że „zdefiniowane wcześniej zasady i procedury były z powodzeniem przestrzegane przez okres sprawozdawczy wynoszący 12 miesięcy”. Co ważne, wniosek ten wynika z weryfikacji przeprowadzonej przez stronę trzecią. Krótko mówiąc, raport typu II stanowi znacznie lepsze świadectwo jakości stosowanych mechanizmów bezpieczeństwa niż raport typu I. 

Dlaczego raporty SOC 2 typu II mają tak duże znaczenie?

Co prawda nie każda firma wymaga od swoich partnerów czy usługodawców zgodności ze standardem SOC 2 typu II, jednak ma to znaczenie dla organizacji, które przykładają dużą wagę do bezpieczeństwa.

Audyt SOC 2 typu II to kompleksowy i niezwykle rygorystyczny proces, zatem uzyskanie raportu jest wyraźnym znakiem dla wszystkich potencjalnych partnerów, dostawców i klientów, że dana firma ceni sobie bezpieczeństwo danych i prywatność oraz że podjęła starania, aby to udowodnić. 

W DeepL stawiamy na pierwszym miejscu bezpieczeństwo danych oraz prywatność użytkowników i dlatego z radością informujemy, że pomyślnie ukończyliśmy niezależny audyt SOC 2 typu II obejmujący usługę DeepL Pro. Został on przeprowadzony przez biegłego rewidenta (Certified Public AccountantCPA).

Jak dodaje Ehrlich: „Jesteśmy dumni, że uzyskaliśmy raport SOC 2 typu II. Stanowi on kolejny dowód naszego zaangażowania w kwestie bezpieczeństwa, a także poświadcza efektywność naszych środków ochrony danych”.

Chcesz przeczytać raport DeepL z audytu SOC 2 typu II?

Ilustracja ukazująca okładkę raportu SOC 2 typu II firmy DeepL. Skrót SOC oznacza kontrole organizacji świadczących usługi (service organization controls)

Z chęcią Ci go udostępnimy:

Aby przekonać się, jak DeepL chroni dane klientów, wejdź na naszą stronę dotyczącą bezpieczeństwa danych albo zapoznaj się ze szczegółową analizą naszej strategii ochrony poufnych informacji.

Wybór najlepszego narzędzia do tłumaczenia maszynowego dla firmy

Najważniejsze informacje: 

 • Wybór odpowiedniego narzędzia do tłumaczenia maszynowego ma kluczowe znaczenie dla skutecznej strategii lokalizacji treści. 
 • Ważne jest bezpieczeństwo danych i możliwość tłumaczenia plików w różnych formatach.  
 • Odpowiednie narzędzie do tłumaczenia AI może pozytywnie wpłynąć na wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI) i zwiększyć opłacalność lokalizacji. 
 • Pobierz nasz raport, aby poznać najlepsze praktyki w zakresie tłumaczeń i lokalizacji.  


W ilu językach działa Twoja firma? Zapewne jest ich wiele. Dzisiejszy zglobalizowany rynek przypomina system naczyń połączonych, a skuteczna komunikacja w różnych językach jest niezbędna, aby umożliwić firmom osiągnięcie sukcesu. Ważną rolę w tym procesie odgrywają tłumaczenie i lokalizacja. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą budować silne relacje z klientami, pracownikami i partnerami biznesowymi z różnych krajów.  

Jednak według aż 87% ankietowanych marketingowców tłumaczenie treści na różne języki może być zarówno trudne, jak i kosztowne. Rozwiązaniem tego problemu jest tłumaczenie maszynowe. Pozwala ono na dokładną, wydajną i przystępną cenowo lokalizację treści biznesowych.  Ważną kwestią jest wybór odpowiedniego dostawcy tłumaczeń maszynowych. Decyzja ta ma w końcu znaczący wpływ na strategię lokalizacji i pracę zespołu.  

W tym wpisie omówimy kilka kluczowych kryteriów wyboru najlepszego narzędzia, które zapewni Twojej firmie dokładne tłumaczenia oraz płynny, bezpieczny i efektywny proces lokalizacji.  

Najważniejsze kwestie przy wyborze narzędzia tłumaczenia maszynowego  

Ilustracja przedstawiająca tłumaczenie maszynowe. Znajdują się na niej dokumenty, kłódka i laptop na tle sześciokątów.

Niedawno firma Regina Corso Consulting przeprowadziła na potrzeby DeepL ankietę wśród marketingowców ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec i Japonii (w szczególności tych odpowiedzialnych za tłumaczenie i lokalizację treści). Na podstawie jej wyników powstał raport Tłumaczenia i lokalizacja w latach 2023-2024: wnioski, wyzwania i perspektywy.   

Analiza ta dostarczyła nam wielu cennych informacji. Na przykład 75% respondentów przyznało, że zlokalizowane treści znacznie zwiększają poziom zaangażowania klientów, podczas gdy aż 96% odnotowało pozytywny wpływ lokalizacji na wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI).   

Z powyższych odpowiedzi jasno wynika, że lokalizacja ma znaczący wpływ na biznes. Należy więc wybrać możliwie najlepsze narzędzie do tłumaczenia maszynowego. Nasza ankieta pozwoliła nam wyodrębnić kilka decydujących kryteriów selekcji:  

 1. Obsługa różnych formatów plików: 23% respondentów stwierdziło, że ważne jest, aby ich narzędzie do tłumaczenia AI obsługiwało różne formaty plików, takie jak XML, HTML itp.  
 2. Bezpieczeństwo danych: dla 20% respondentów kluczową rolę przy wyborze narzędzia odgrywa bezpieczeństwo danych. Niezwykle ważne są metody ochrony poufnych informacji klientów i firm, a zatem szyfrowanie danych, korzystanie z centrów danych z certyfikatem ISO 27001 i przestrzeganie wymogów RODO. 
 3. Możliwość korzystania z interfejsu API: 20% ankietowanych marketingowców wskazało, że ważnym kryterium jest dostępność interfejsu programowania aplikacji (API). Dzięki niemu można zintegrować serwis tłumaczeniowy z narzędziami używanymi w firmie, co pozwala usprawnić istniejące procesy i zwiększyć wydajność. 

Co ciekawe, 80% respondentów pracuje w branży technologicznej. Innymi słowy, powyższe kwestie odzwierciedlają potrzeby sektora, w którym ważną rolę odgrywają możliwość tłumaczenia dokumentów, bezpieczeństwo danych i dostępność API.  

Współpraca firm z dostawcami narzędzi tłumaczenia maszynowego  

Narzędzia tłumaczenia maszynowego mogą być wdrażane na różne sposoby, a każde rozwiązanie ma swoje zalety. Zgodnie z wynikami naszej ankiety można wyróżnić trzy podejścia:   

 • 44% ekspertów ds. marketingu współpracuje z partnerem technologicznym, który korzysta z narzędzia tłumaczenia maszynowego; 
 • 33% współpracuje z agencją, która korzysta z narzędzia tłumaczenia maszynowego; 
 • 23% zawiera umowy bezpośrednio z dostawcą narzędzia tłumaczenia maszynowego. 

Najlepsza opcja dla Twojej firmy 

Ilustracja przedstawiająca wybór technologii tłumaczenia maszynowego. Znajdują się na niej strony internetowe umieszczone jedna na drugiej oraz strzałki.

Wyniki ankiety dotyczącej korzystania z tłumaczenia maszynowego wskazują na to, że większość marketingowców decyduje się na połączenie sił z ekspertami językowymi. Mając to na uwadze, firmy powinny rozważyć wady i zalety każdej z wymienionych opcji zgodnie ze swoimi potrzebami. 

Z jednej strony współpraca z partnerem technologicznym lub agencją pozwala na korzystanie z ich wiedzy i ugruntowanych relacji z dostawcami narzędzi tłumaczeniowych. Z drugiej jednak strony pominięcie pośredników i bezpośrednia współpraca z dostawcą pozwala na większą kontrolę nad procesem tłumaczenia i ograniczenie kosztów.  

W przypadku tej drugiej opcji idealnym wyborem dla Ciebie będzie DeepL. Pozwoli on usprawnić proces lokalizacji w Twojej firmie dzięki niezrównanej jakości tłumaczeniom opartym na sztucznej inteligencji. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o tłumaczeniu i lokalizacji? 

Wybór odpowiedniego dostawcy tłumaczenia maszynowego to tylko jeden z etapów tłumaczenia i lokalizacji. Dzięki odpowiedniemu narzędziu Twoja firma może zoptymalizować procesy lokalizacji i pracować wydajniej. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najlepszych praktyk w zakresie tłumaczenia i lokalizacji oraz roli narzędzi do tłumaczenia AI, pobierz nasz raport (w j. angielskim). 

Język arabski dołącza do Tłumacza DeepL

Najważniejsze informacje:

 • Język arabski jest już dostępny w tłumaczu internetowym oraz w aplikacjach mobilnych i desktopowych. Wkrótce pojawi się również na innych platformach.
 • Arabski jest pierwszym językiem w DeepL z systemem zapisu od prawej do lewej.
 • Udostępnienie języka arabskiego pozwoli milionom firm usprawnić komunikację biznesową i osiągnąć międzynarodowy sukces.

!مرحباً (Witamy!)

Z radością informujemy, że w odpowiedzi na liczne prośby naszych użytkowników dodaliśmy do Tłumacza DeepL arabski, czyli jeden z pięciu najczęściej używanych języków świata. Miliony firm z różnych branż, które posługują się nim w codziennej komunikacji, mogą teraz jeszcze łatwiej pokonywać bariery językowe i podbijać międzynarodowe rynki.

Chociaż w świecie arabskim używa się różnych dialektów, to właśnie współczesny standardowy język arabski (z ang. Modern Standard Arabic) lub inaczej fusha (اللغة العربية الفصحى) jest oficjalną formą pisaną języka arabskiego. Oznacza to, że jest on obecny we wszystkich oficjalnych komunikatach rządów i instytucji akademickich, a także w literaturze, materiałach drukowanych, sektorze prawnym i mediach. Warto zauważyć, że arabski jest pierwszym językiem w DeepL, w którym czyta się i pisze od prawej do lewej strony. Jego dodanie stanowi więc dla naszej firmy duże osiągnięcie pod względem technicznym.

Język arabski jest obecnie dostępny w naszym tłumaczu internetowym oraz w aplikacjach desktopowych i mobilnych. Wkrótce pojawi się także w rozszerzeniach przeglądarek i API. Nieco później przyjdzie czas na kolejne funkcje, takie jak tłumaczenie dokumentów, opcja wyboru stopnia formalności i słownik. Ponadto będziemy kontynuować prace nad lokalizacją interfejsu dla arabskojęzycznych użytkowników.

Teraz ponad 400 milionów rodzimych użytkowników języka arabskiego ma szansę przekonać się, dlaczego DeepL jest uważany za lidera w swojej branży. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie technologii sieci neuronowych nasze tłumaczenia odznaczają się niezrównaną jakością i uwzględniają niuanse językowe i kulturowe.

Chcesz przetestować tłumaczenie na nowy język? Odwiedź stronę Tłumacza DeepL!

Lokalizacja treści w latach 2023-2024: wnioski ekspertów i praktyczne rozwiązania

Kluczowe kwestie z raportu na temat lokalizacji: 

 • Dlaczego inwestycja w tłumaczenie i lokalizację jest tak opłacalna? 
 • Jak lokalizacja może poprawić kluczowe wskaźniki, takie jak zaangażowanie klientów? 
 • W jaki sposób tłumaczenie AI od DeepL może ulepszyć proces lokalizacji treści w Twojej firmie? 


Lokalizacja (której nie należy mylić z tłumaczeniem) polega na dostosowywaniu produktów lub treści do języka i kultury odbiorcy. Jest ona niezbędna dla firm, które pragną osiągnąć sukces na arenie międzynarodowej, ponieważ pozwala dostarczać klientom informacje w najdogodniejszej dla nich formie, a mianowicie w ich języku ojczystym.  

Niedawno firma DeepL we współpracy z Regina Corso Consulting przeprowadziła ankietę wśród ekspertów ds. marketingu z Francji, Niemiec, Japonii i Stanów Zjednoczonych, którzy odpowiadają w swoich firmach za tłumaczenie i lokalizację treści. Na podstawie jej wyników powstał raport Tłumaczenia i lokalizacja w latach 2023-2024: wnioski, wyzwania i perspektywy.  

W tym wpisie podsumujemy niektóre z kluczowych konkluzji ankiety. Wyjaśnimy też, dlaczego lokalizacja jest jedną z najważniejszych inwestycji dla firm o globalnym zasięgu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, dlaczego tłumaczenia AI od DeepL to idealne rozwiązanie pozwalające na usprawnienie procesu lokalizacji, przeczytaj nasz raport w całości. (w j. angielskim).

Cele i zakres ankiety 

Ilustracja strony z wykresami słupkowymi przedstawiającymi strategię lokalizacji treści

 

Ankieta była skierowana do specjalistów ds. marketingu na stanowiskach dyrektorskich w firmach zatrudniających ponad 100 pracowników. Jej celem było uzyskanie odpowiedzi na trzy pytania:  

 1. W jaki sposób eksperci ds. marketingu podchodzą do procesu tłumaczenia i lokalizacji w swoich firmach? 
 2. Czy używają oni tłumaczenia maszynowego i narzędzi opartych na sztucznej inteligencji? 
 3. Z jakimi wyzwaniami spotykają się najczęściej? 

Poniżej znajdują się niektóre z naszych kluczowych ustaleń. 

Lokalizacja a ROI 

Firmy muszą tworzyć wielojęzyczne treści, aby odnosić sukcesy na rynkach zagranicznych. Właśnie dlatego lokalizacja jest tak ważnym krokiem na drodze do globalnej ekspansji.  

W tym raporcie chcieliśmy w szczególności przeanalizować to, w jaki sposób lokalizacja wpływa na zwrot z inwestycji (ROI). Oto, co odkryliśmy: 

Kluczowy wniosek: Zdecydowana większość respondentów (96%) potwierdziła, że lokalizacja treści miała pozytywny wpływ na ROI. Należy podkreślić, że 65% z nich odnotowało co najmniej trzykrotny zwrot z inwestycji. 

Dlaczego jest to ważne: Powyższe dane stanowią mocny argument przemawiający za podjęciem decyzji o przeznaczeniu środków na lokalizację. 

Rola sztucznej inteligencji w procesie tworzenia treści 

Ilustracja ukazująca, w jaki sposób tworzenie treści przy użyciu sztucznej inteligencji pomaga firmom dotrzeć do rynku docelowego.

 

Od kilku miesięcy sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w tworzeniu treści. Jest to interesujący trend, który zmienia również proces lokalizacji. Postanowiliśmy dowiedzieć się, jak wielu ekspertów ds. marketingu korzysta z narzędzi AI.  

Kluczowy wniosek: 77% respondentów korzysta z asystentów pisania AI, a aż 98% używa narzędzi do tłumaczenia maszynowego. 

Dlaczego jest to ważne: Nie jest to przejściowy trend, a raczej nowy standard. Firmy niebędące na bieżąco z najnowszą technologią ryzykują, że zostaną przyćmione przez konkurencję, której nieobce są najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie lokalizacji treści. 

Większe zaangażowanie klientów dzięki lokalizacji treści 

Wielu specjalistów od marketingu zastanawia się, czy warto poświęcać czas i energię na lokalizację nowych oraz istniejących treści. W końcu jakie konkretnie korzyści mogłoby to przynieść? 

Otóż według naszych badań, jedną z najważniejszych jest wzrost zaangażowania klientów.  

Kluczowy wniosek: 75% respondentów stwierdziło, że lokalizacja treści znacznie zwiększa lojalność klientów. 

Dlaczego jest to ważne: Zaangażowani klienci są częściej skłonni do powtórnych zakupów, polecają firmę znajomym i wydają więcej pieniędzy na jej produkty i usługi. 

Rola człowieka w procesie lokalizacji 

Ilustracja z narzędziami do tłumaczenia i lokalizacji oglądanymi przez szkło powiększające

Chociaż narzędzia AI stają się coraz bardziej zaawansowane, tłumaczenie maszynowe nie jest doskonałe. Udział człowieka jest zatem niezbędnym elementem udanej strategii lokalizacji.    Dodatkowa weryfikacja tłumaczeń maszynowych pozwala firmom zadbać o zgodność treści z wytycznymi dotyczącymi stylu i jakości. 

Kluczowy wniosek: 99% respondentów zleca ekspertom językowym sprawdzanie tłumaczeń maszynowych. 

Dlaczego jest to ważne: W celu uzyskania jak najlepszej jakości należy wdrożyć zrównoważoną strategię lokalizacji, będącą połączeniem najnowszych osiągnięć techniki z wiedzą ludzką. 

Mocne i słabe strony tłumaczenia maszynowego 

Chociaż tłumaczenie maszynowe może przyspieszyć proces lokalizacji, ma ono również pewne mankamenty, o których należy pamiętać. 

Kluczowy wniosek: Aż 82% respondentów wyraziło obawy dotyczące prawidłowego tłumaczenia terminów branżowych. 

Dlaczego jest to ważne: Firmy, które chcą zadbać o spójność terminologiczną, powinny wytrenować własne modele tłumaczeniowe lub wybrać narzędzie z funkcją glosariusza. 

Optymalizacja procesu lokalizacji treści dzięki DeepL 

Powyżej przedstawiliśmy tylko niektóre wnioski z raportu Tłumaczenia i lokalizacja w latach 2023-2024. Cały dokument stanowi doskonałe źródło informacji dla wszystkich, których interesują następujące kwestie:   

 • porady dotyczące lokalizacji treści od renomowanych firm, takich jak HubSpot i Phrase;  
 • rozwiązania najczęstszych problemów związanych z lokalizacją i tłumaczeniem;  
 • zalecenia dotyczące wyboru odpowiedniego dostawcy usług tłumaczenia maszynowego;   
 • i nie tylko!  

Jeżeli szukasz szybkiego, bezpiecznego i dokładnego tłumaczenia AI, DeepL jest właśnie dla Ciebie. Nie czekaj dłużej!  

Pobierz za darmo cały raport i dowiedz się, w jaki sposób DeepL może pomóc usprawnić procesy lokalizacji treści w Twojej firmie. 

DeepL Pro wkracza na 25 nowych rynków

Najważniejsze informacje: 

 • Teraz abonament DeepL Pro jest dostępny na 25 dodatkowych rynkach w Afryce, regionie Azji i Pacyfiku (APAC), Ameryce Środkowej, Europie i Ameryce Południowej. 
 • DeepL Pro obejmuje zaawansowane funkcje tłumaczeniowe, dzięki którym firmy mogą przełamywać bariery językowe i jeszcze szybciej docierać do międzynarodowej klienteli. 
 • Popularność sztucznej inteligencji rośnie we wszystkich branżach. Dzięki najwyższej jakości narzędziom tłumaczeniowym od DeepL firmy mogą rozwijać swój potencjał i osiągać sukces na rynkach globalnych.   
 • Bezpieczeństwo ma dla nas najwyższy priorytet. Abonament DeepL Pro zapewnia tłumaczenia najwyższej jakości z maksymalną dbałością o ochronę danych.   

Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu naszego abonamentu DeepL Pro na 25 nowych rynkach. Oznacza to nowe możliwości biznesowe dla firm dowolnej wielkości i ze wszystkich branż. Ta ekspansja stanowi duży krok naprzód w naszej misji przełamywania barier komunikacyjnych na całym świecie i udostępniania możliwie najlepszej technologii tłumaczeniowej AI przedsiębiorstwom z całego świata. 

Abonenci DeepL Pro mają do dyspozycji narzędzie na najwyższym poziomie, dzięki któremu mogą tłumaczyć nieograniczoną liczbę tekstów, korzystać z licznych opcji personalizacji, a także mieć pewność, że ich dane są zawsze bezpieczne. Co więcej, tłumaczenia uwzględniają terminologię branżową, co pozwala zadbać o spójność komunikacyjną marki. 

Lista 25 nowych rynków DeepL Pro 

Od teraz abonament DeepL Pro jest dostępny na następujących rynkach:

 • Arabia Saudyjska 
 • Argentyna 
 • Australia 
 • Chile 
 • Ekwador 
 • Filipiny 
 • Hongkong 
 • Indie 
 • Indonezja 
 • Izrael 
 • Kolumbia 
 • Kostaryka 
 • Malezja 
 • Maroko 
 • Norwegia 
 • Nowa Zelandia 
 • Paragwaj 
 • Peru 
 • Tajlandia 
 • Tajwan 
 • Turcja 
 • Urugwaj 
 • Wietnam 
 • Wybrzeże Kości Słoniowej 
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie 

Firmy coraz chętniej wykorzystują sztuczną inteligencję w swojej pracy i to właśnie dla nich stworzyliśmy DeepL Pro, najlepsze w swojej klasie narzędzie tłumaczeniowe oparte na AI. 

Funkcje, dzięki którym zdobędziesz globalną przewagę 

Abonament DeepL Pro powstał dla firm, które pragną zwiększyć swoją wydajność, jednocześnie oszczędzając czas i pieniądze. Jego zaawansowane funkcje tłumaczeniowe pozwalają małym przedsiębiorstwom i ogromnym korporacjom przełamywać bariery komunikacyjne i docierać do nowych klientów z całego świata. 

 • Maksymalne bezpieczeństwo danych: DeepL przestrzega najwyższych standardów ochrony danych. Dzięki temu masz pewność, że Twoje poufne informacje są bezpieczne. Wszystkie teksty są usuwane z serwerów DeepL po zakończeniu tłumaczenia. Nie są też one przekazywane stronom trzecim ani wykorzystywane do trenowania sztucznej inteligencji. 
 • Tłumaczenie tekstów bez limitu znaków: DeepL Pro pozwala tłumaczyć teksty o nieograniczonej liczbie znaków, co idealnie sprawdza się w przypadku firm. 
 • Zaawansowane opcje tłumaczenia dokumentów: Możesz tłumaczyć całe dokumenty PDF, Word, Excel, PowerPoint, HTML lub pliki tekstowe, a wszystko to z zachowaniem oryginalnego formatowania. 
 • Więcej opcji personalizacji: Korzystaj z opcji personalizacji tłumaczeń, aby zachować spójność marki i ujednolicić komunikację z zespołem i klientami. 
 • Możliwość integracji dzięki DeepL API: W ramach abonamentu DeepL API Pro firmy mogą tłumaczyć swoje strony internetowe, aplikacje oraz narzędzia wewnętrzne za pomocą kilku kliknięć.   

Sięgnij po więcej dzięki DeepL Pro  

Twoja firma znajduje się na jednym z naszych nowych rynków i pragnie rozwinąć swoją działalność na cały świat? Odwiedź zatem stronę DeepL Pro i już dziś znajdź najlepszą opcję abonamentu dla swojego zespołu! 

AI w służbie branży prawnej: pięć innowacyjnych narzędzi

Najważniejsze informacje: 

 • wybór najlepszych narzędzi AI dla ekspertów z branży prawnej; 
 • bezpieczeństwo narzędzi AI i jego znaczenie; 
 • przydatne funkcje dla prawników. 

Jeśli pracujesz w branży prawnej, zapewne przyglądasz się rosnącej ostatnio popularności sztucznej inteligencji z jednoczesnym zainteresowaniem i niepokojem. Być może przewidujesz wysyp pozwów sądowych dotyczących korzystania ze sztucznej inteligencji oraz związanych z tym nadużyć. Niewykluczone też, że zastanawiasz się, w jaki sposób wpłynie ona na Twoją codzienną pracę. Nie da się przecież zaprzeczyć, że dynamiczny rozwój technologii oznacza zmiany w przepisach, z którymi każdy ekspert powinien być na bieżąco.    

Bez względu na to, co sądzisz o sztucznej inteligencji, stała się już ona nieodłączną częścią codzienności.  W tym artykule omówimy pięć najbardziej innowacyjnych narzędzi AI, które pomogą zrewolucjonizować branżę prawną, a tym samym przynieść korzyści Twojej firmie. Być może nie znasz jeszcze tych rozwiązań, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że Twoja konkurencja już z nich korzysta.     Wyjaśnimy także, jak odpowiednio dobrać narzędzia AI do potrzeb swojej firmy, a także które funkcje są najbardziej przydatne dla ekspertów w dziedzinie prawa.  

Po pierwsze efektywność: dlaczego firmy prawne korzystają ze sztucznej inteligencji? 

Ilustracja przedstawiająca kilku dokumentów na niebieskim tle. DeepL pomaga prawnikom zaoszczędzić czas dzięki natychmiastowemu tłumaczeniu dokumentów.

Prawo często postrzegane jest jako dość konserwatywna dziedzina, jednak nawet ono nie jest odporne na wpływy współczesnej technologii. Mało tego, sztuczna inteligencja już teraz zaczyna odgrywać kluczową rolę w zwiększaniu wydajności pracy prawników oraz w podnoszeniu jakości oferowanych przez nich usług.  

Narzędzia oparte na AI pomagają pozostawić konkurencję w tyle na stale zmieniającym się rynku globalnym. Dr Axel Freiherr von dem Bussche, LLM (LSE), CIPP/E, partner z firmy Taylor Wessing, tłumaczy:  

„Korzystanie ze sztucznej inteligencji i nowych technologii staje się niezbędne dla tych, którzy chcą pozostać konkurencyjni i skuteczni. Te innowacje mogą pomóc prawnikom w wielu kwestiach (analiza i tłumaczenie umów, badania czy korekta dokumentów), co pozwoli im zyskać czas na bardziej wymagające zadania. Co więcej, przy użyciu tych narzędzi eksperci mogą łatwiej pozyskiwać ważne informacje i podejmować bardziej świadome decyzje. Umożliwi im to efektywniejsze prowadzenie spraw klientów.

Jaki z tego wniosek? Sztuczna inteligencja może pomóc w wykonywaniu nudnych i powtarzalnych czynności, dzięki czemu eksperci mogą skupić się na ważniejszych zadaniach.  

Przyjrzyjmy się temu bliżej.  

Pięć zaawansowanych narzędzi AI dla prawników 

Ilustracja przedstawiająca wagę z oknem tekstu źródłowego po jednej stronie i oknem tekstu docelowego po drugiej. Symbolizuje ona znaczenie dokładnego tłumaczenia w branży prawnej.

1. Tłumaczenie oparte na sztucznej inteligencji  

Prawo samo w sobie jest wymagającą dziedziną. Do tego dochodzi współpraca z zagranicznymi klientami i współpracownikami, która stanowi dodatkowe wyzwanie. Działalność związana z prawem międzynarodowym wymaga zrozumienia różnorodnych systemów i kultur prawnych, a także umiejętności nadążania za stale zmieniającymi się przepisami i regulacjami. Może to być szczególnie trudne w przypadku nieznajomości języków obcych.  

Ponieważ sektor prawny stale się globalizuje, działające w nim firmy współpracują z coraz większą liczbą międzynarodowych klientów. Jak wskazuje raport agencji Maia Research na temat oprogramowania do tłumaczeń prawnych, popyt na takie tłumaczenia rośnie w tempie 13-15% rocznie. 

Tłumaczenie AI to następujące korzyści:  

✅ Szybsze tłumaczenie dokumentów prawnych  
 • błyskawicznie tłumacz dokumenty prawne, takich jak umowy, akta i wnioski sądowe;  
 • sporządzaj umowy dwujęzyczne lub obcojęzyczne (mające moc prawną); 
 • oszczędzaj czas i pieniądze dzięki dokładnym i spójnym tłumaczeniom.  
✅ Łatwiejsza komunikacja z międzynarodowymi zespołami i klientami z całego świata 
 • sprawdzaj znaczenie terminów branżowych i udzielaj porad prawnych za pośrednictwem poczty elektronicznej;   
 • przesyłaj władzom lokalnym dokumenty w językach obcych (mające moc prawną).  
✅ Skuteczna analiza prawa międzynarodowego  
 • poszerzaj wiedzę na temat prawa innych krajów i działaj zgodnie z jego zasadami;  
 • umocnij swoją pozycję na rynku globalnym.  
✅ Możliwość udzielania porad prawnych w wielu językach  
 • świadcz usługi klientom posługującym się różnymi językami;  
 • podnieś poziom zadowolenia i lojalności klientów.  
✅Dbałość o spójność terminologiczną w tekstach prawnych  
 • korzystaj z glosariuszy i nie trać czasu na ręczną edycję tłumaczeń.  
Ilustracja przedstawiająca umowę przetłumaczoną na kilka języków na jasnożółtym tle. Tłumaczenie umów jest jednym z przykładów zastosowania DeepL dla prawników.

Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą pomóc zarówno w sporządzaniu dokumentów mających moc prawną (np. umów dwujęzycznych), jak i w tłumaczeniach ogólnych (np. komunikacja z klientami). Nie oznacza to jednak, że takie rozwiązania mogą całkowicie zastąpić ludzi. Należy pamiętać, że niektóre oficjalne dokumenty wymagają tłumaczeń przysięgłych lub notarialnych, a takie mogą być wykonane wyłącznie przez profesjonalistów.   

Na przykład jeśli klient ubiega się o obywatelstwo obcego kraju, często musi dostarczyć tłumaczenia uwierzytelnione swojego aktu urodzenia i innych dokumentów tożsamości. Aby zatem mieć pewność, że tekst docelowy jest merytorycznie i językowo poprawny, musi on zostać dokładnie sprawdzony przez ekspertów językowych. Według firmy konsultingowej Gartner, do 2025 r. rozwiązania, które łączą wkład człowieka i oprogramowania, będą stanowić 30% wszystkich innowacji w zakresie automatyzacji sektora prawnego.    

2. Systemy zarządzania wiedzą oparte na AI 

Systemy zarządzania wiedzą oparte na sztucznej inteligencji zrewolucjonizowały branżę prawniczą, zapewniając prawnikom błyskawiczny dostęp do najważniejszych informacji. Te innowacyjne narzędzia umożliwiają przeszukiwanie ogromnych ilości danych, identyfikowanie powtarzających się wzorców w dokumentach prawnych i bycie na bieżąco ze zmianami w przepisach i regulacjach. Co jednak najważniejsze, systemy te pozwalają zautomatyzować monotonne procesy, takie jak klasyfikacja dokumentów, pozwalając na oszczędność czasu i przyczyniając się do zwiększenia wydajności pracy.   

Nic więc dziwnego, że ich popularność w branży prawnej stale rośnie.  

3. Analiza umów i zarządzanie nimi przy użyciu AI 

Analiza umów i zarządzanie nimi jest tym obszarem pracy prawników, na którą sztuczna inteligencja ma szczególny wpływ. Systemy AI automatyzują rutynowe zadania, takie jak sprawdzanie dokumentów lub śledzenie terminów podpisanych umów. Prawnicy mogą korzystać z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, aby szybko przeglądać umowy i identyfikować potencjalne problemy, w tym ryzyko związane z niektórymi klauzulami. Kolejną zaletą jest scentralizowane przechowywanie umów, co nie tylko ułatwia dostęp do nich, ale także pozwala na zautomatyzowanie powiadomień o błędach.  

Narzędzia AI do zarządzania umowami dostarczają również informacji na temat precedensów prawnych, co pomaga zapobiec problemom związanym z niezgodnością z obowiązującymi przepisami. Algorytmy przetwarzania języka naturalnego są wykorzystywane do wykrywania rozbieżności w istniejących umowach i sugerowania możliwych rozwiązań mających na celu ograniczenie ryzyka. Dzięki temu firmy prawne mogą zapewnić swoim klientom najwyższe standardy obsługi przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności na rynku.  

4. Tworzenie dokumentów za pomocą generatywnej sztucznej inteligencji 

Generatywna sztuczna inteligencja jest w stanie tworzyć dokumenty z niespotykaną dotąd wydajnością. Proces ten obejmuje wykorzystanie algorytmów AI do sporządzania dokumentów na podstawie szablonów i ustrukturyzowanych zestawów danych oraz do analizowania umów pod kątem potencjalnego ryzyka lub rozbieżności. Automatyzacja tak żmudnych zadań oznacza znaczną oszczędność czasu i pieniędzy. Ma to kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności w kontekście rosnącej popularności sztucznej inteligencji. 

Automatyczne sporządzanie dokumentów pozwala również ograniczyć liczbę błędów i szybko je wykrywać. Prawnicy mogą z wyprzedzeniem identyfikować potencjalne problemy i skuteczniej prowadzić sprawy, które zostały im powierzone, a także znacznie lepiej dostosowywać swoje usługi do indywidualnych potrzeb klientów.  

5. Chatboty do kontaktu z klientami  

Chatboty oparte na sztucznej inteligencji są niezwykle przydatne do obsługi procesu pierwszego kontaktu z klientem. Dzięki przetwarzaniu języka naturalnego mogą udzielać ogólnych porad, a także „rozumieć” złożone zapytania i nakierowywać klientów na potrzebne informacje.  

Chatboty są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Mogą natychmiastowo odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania, dzięki czemu klienci nie muszą czekać, zaś prawnicy mogą skupić się na bardziej skomplikowanych kwestiach. Korzystanie z chatbotów oznacza oszczędność czasu i pieniędzy, a także wyższy poziom obsługi.   

Bezpieczne i etyczne korzystanie ze sztucznej inteligencji  

Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji są niezwykle pomocne, jednak muszą być wdrażane ostrożnie, ponieważ używanie ich wiąże się z pewnym ryzykiem. Niezwykle ważne jest, aby firmy prawne rozumiały konsekwencje korzystania ze sztucznej inteligencji, gdyż tylko wtedy będą w stanie robić to w sposób odpowiedzialny. Podczas przetwarzania poufnych informacji muszą one przestrzegać jednoznacznych wytycznych dotyczących ochrony danych i prywatności swoich klientów.  

Firmy powinny dokładnie zastanowić się, jak korzystać ze sztucznej inteligencji w sposób odpowiedzialny i etyczny. Przykładowo modele AI powinny być sprawdzane pod kątem stronniczości lub używane tylko pod nadzorem człowieka.    

Jak ocenić bezpieczeństwo narzędzi AI wykorzystywanych w branży prawnej?  

Dokument z podpisem i pieczęcią z logo DeepL z przodu, będący symbolem bezpieczeństwa narzędzia tłumaczeniowego AI od DeepL.

Prawnicy muszą być na bieżąco z nieustannie zmieniającymi się regulacjami prawnymi dotyczącymi sztucznej inteligencji, aby móc skutecznie doradzać swoim klientom. Ponadto sami muszą zadbać o to, aby narzędzia, których używają w swojej pracy, były bezpieczne. 

Niektóre z najważniejszych kwestii związanych z bezpieczeństwem: 

Zgodność z RODO  

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) ściśle reguluje kwestie bezpieczeństwa i prywatności. Dotyczy to firm, które przetwarzają lub przechowują dane osób znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Jeśli narzędzia AI spełniają wymogi RODO, oznacza to, że Twoje poufne dane są chronione zgodnie z najwyższymi standardami. 

Szyfrowanie danych 

Szyfrowanie danych polega na generowaniu kodu, który można odblokować wyłącznie za pomocą własnego hasła lub klucza. Utrudnia to dostęp do poufnych informacji osobom nieupoważnionym. Przepisy takie jak RODO wymagają stosowania szyfrowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. 

Logowanie SSO i/lub weryfikacja dwuetapowa 

Logowanie jednokrotne (SSO) umożliwia użytkownikom dostęp do różnych programów za pomocą tylko jednego zestawu danych logowania. Rozwiązuje to problem zbyt słabych haseł lub zapomnianych danych uwierzytelniających. Dzięki temu użytkownicy mogą nie tylko zaoszczędzić czas, ale także zabezpieczyć poufne dane przed nieautoryzowanym dostępem.  

Weryfikacja dwuetapowa (2FA) zwiększa poziom bezpieczeństwa procesu logowania. Polega ona na tym, że użytkownicy muszą podać dwie metody uwierzytelnienia, aby uzyskać dostęp do swojego konta (np. hasło oraz kod weryfikacyjny wysłany na telefon komórkowy). Zmniejsza to ryzyko przejęcia konta i zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do poufnych informacji.  

Certyfikat ISO 27001  

ISO 27001 to międzynarodowa norma dotycząca bezpieczeństwa systemów informatycznych przedsiębiorstw. Współpraca z partnerami posiadającymi certyfikat ISO 27001 ułatwia firmom prawnym ochronę danych i utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. 

Ważne funkcje dla prawników 

Ankieta przeprowadzona przez firmę DeepL w 2023 r. umożliwiła wskazanie kilku kwestii, mających szczególne znaczenie dla firm prawnych przy wyborze narzędzi AI.  

✅ Integracje z aplikacjami 

Czy narzędzie AI można zintegrować z używanymi systemami?  

✅ Proces wdrażania  

Czy dane narzędzie jest łatwe w użyciu? Jak długo zajmuje wdrożenie tego rozwiązania?  

✅ Możliwość personalizacji  

Czy sztuczną inteligencję można wytrenować? Czy dane są zapisywane i przechowywane w celu poprawy komfortu użytkowania danego narzędzia?   


Jeżeli Twoja firma działa na arenie międzynarodowej i jest zainteresowana bezpiecznym korzystaniem z narzędzi AI, odwiedź stronę DeepL dla prawników i poznaj zalety naszych systemów tłumaczeniowych.

Nowości w funkcji tłumaczenia dokumentów: Excel, tłumaczenia w formacie .doc z opcją edycji oraz przesyłanie większych plików

Odkryj nowe możliwości w zakresie tłumaczenia dokumentów: 

 • tłumaczenie plików Excel; 
 • pobieranie tłumaczeń plików PDF w edytowalnym formacie .docx; 
 • tłumaczenie większych plików (dotyczy DeepL Pro Advanced, Ultimate i API Pro). 

Dobra wiadomość dla sympatyków funkcji tłumaczenia dokumentów: dodaliśmy szereg nowych opcji, aby zapewnić wszystkim komfort użytkowania oraz możliwość dostosowywania plików docelowych do swoich potrzeb. 

Dzięki temu abonenci DeepL Pro Advanced i Ultimate mogą nie tylko pracować z plikami w niedostępnych wcześniej formatach, ale także mieć większą kontrolę nad wynikami tłumaczenia. Zanim przejdziemy do omówienia nowości, przyjrzyjmy się temu, jak właściwie działa funkcja tłumaczenia dokumentów. 

Bezpieczne i dokładne tłumaczenie za jednym kliknięciem 

Dzięki wspomnianej funkcji można łatwo i bezpiecznie tłumaczyć całe pliki PDF, Word, PowerPoint, HTML, XLIFF oraz dokumenty tekstowe. Dokumenty docelowe zachowują oryginalne formatowanie, dzięki czemu nie musisz poświęcać czasu na ich ręczną edycję. 

Ponieważ zawsze dbamy o najwyższe standardy bezpieczeństwa, przy tłumaczeniu plików PDF korzystamy wyłącznie z naszych wewnętrznych serwerów. Oznacza to, że żadne zewnętrzne firmy nie mają dostępu do Twoich danych.  

Tłumaczenie dokumentów w kliku krokach 

Tłumaczenie dokumentów z DeepL jest bardzo proste. Wystarczy wykonać następujące czynności: 

1. Zaloguj się lub utwórz konto: jeżeli masz już abonament DeepL Pro, możesz korzystać z zaawansowanych funkcji tłumaczenia dokumentów.*

2. Prześlij dokument, który chcesz przetłumaczyć: kliknij przycisk Tłumacz pliki, a następnie przeciągnij i upuść dokument w oknie tłumaczenia lub wybierz plik z komputera. 

3. Wybierz język docelowy: dostępnych jest ponad 30 języków – wybierz ten, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom. 

4. Rozpocznij tłumaczenie: kliknij przycisk „Tłumacz”. 

5. Pobierz gotowe tłumaczenie: gdy proces tłumaczenia dobiegnie końca, pobierz plik docelowy. 

To wszystko! Jak widzisz, uzyskanie wysokiej jakości tłumaczenia na jeden z 30 języków zajmuje zaledwie kilka chwil.

* Użytkownicy wersji bezpłatnej mogą przetłumaczyć 3 pliki na miesiąc bez możliwości edycji. Osoby korzystające z płatnego abonamentu mogą przetłumaczyć więcej plików z możliwością edycji. Dokładna liczba zależy od wybranego planu. 

Więcej korzyści i lepsza kontrola: przegląd najnowszych opcji 

Ilustracja ukazująca przesyłanie pliku Excel do tłumacza dokumentów

Dzięki DeepL możesz tłumaczyć zarówno ogromne ilości skomplikowanych dokumentów prawnych w formacie PDF, jak również pojedyncze pliki w Wordzie.  

Z dalszej części tekstu dowiesz się, co nowego przygotowaliśmy. 

Większy wybór: teraz przetłumaczysz również pliki Excel 

Mamy dobre wieści: użytkownicy DeepL Pro Advanced i Ultimate mogą już tłumaczyć pliki Excel. Opcja ta będzie wkrótce dostępna również w ramach abonamentów DeepL API Free i Pro. 

Tym samym wychodzimy naprzeciw prośbom użytkowników, którzy z niecierpliwością czekali na tę możliwość. Chcemy, aby funkcja tłumaczenia dokumentów była przydatna w codziennej pracy, niezależnie od używanego programu. 

W końcu szeroki wybór formatów plików oznacza większą kontrolę i elastyczność. Dzięki możliwości tłumaczenia dokumentów Excel, PDF, PowerPoint czy Word pojedynczy użytkownicy i całe zespoły mogą pracować jeszcze produktywniej nad wielojęzycznymi projektami.  

Więcej informacji na temat tłumaczenia dokumentów Excel znajdziesz w naszym Centrum pomocy

Możliwość personalizacji: pobierz tłumaczenia plików PDF w edytowalnym formacie .docx  

Ilustracja ukazująca przetłumaczony dokument PDF pobrany w formie pliku .docx za pomocą bezpłatnego tłumacza internetowego DeepL

Pragniemy zapewnić naszym użytkownikom komfort pracy i możliwość dostosowywania dokumentów docelowych do swoich preferencji. Dlatego też abonenci DeepL Pro Advanced i DeepL Pro Ultimate mogą tłumaczyć pliki PDF, a następnie pobierać je w edytowalnym formacie .docx. 

Dlaczego akurat .docx? Odkryliśmy, że pliki .docx zapewniają użytkownikom większą elastyczność, pozwalając im na modyfikację tekstu tłumaczenia i układu graficznego w dokumencie końcowym. Każdy przetłumaczony plik PDF można pobrać w formacie .docx lub .pdf., w zależności od potrzeb. 

Jeszcze więcej zalet: nowe limity rozmiaru plików PDF, Word i PowerPoint 

Jesteś abonentem DeepL Pro Advanced, DeepL Pro Ultimate lub DeepL API Pro? Teraz możesz przesyłać do tłumaczenia jeszcze większe pliki .pdf, .docx, i .pptx. Poniżej znajdziesz informację o nowych limitach: 

 • DeepL Pro Advanced:  
  • .pdf: 10 MB —> 20 MB 
 • DeepL Pro Ultimate:  
  • .pdf: 10 MB —> 30 MB 
  • .docx: 20 MB —> 30 MB 
  • .pptx: 20 MB —> 30 MB  
 • DeepL API Pro: 
  • .pdf: 10 MB —> 30 MB 
  • .docx: 20 MB —> 30 MB 
  • .pptx: 20 MB —> 30 MB 

Dzięki tym zmianom użytkownicy DeepL Pro Advanced, DeepL Pro Ultimate i DeepL API Pro będą mogli jeszcze wydajniej tłumaczyć obszerne wielojęzyczne dokumenty, co pozwoli im na większą produktywność w codziennej pracy. 

Nowy wymiar tłumaczenia dokumentów 

Tłumaczenie dokumentów z DeepL było zawsze proste i wydajne, jednak dzięki wprowadzonym innowacjom funkcja ta wznosi się na jeszcze wyższy poziom. Teraz masz szerszy wybór plików, lepszą kontrolę nad plikiem końcowym i większy komfort użytkowania. 

Przekonaj się, że praca z DeepL może być czystą przyjemnością. Wypróbuj już dziś nowo dodane opcje w ramach abonamentów DeepL Pro Advanced, DeepL Pro Ultimate lub DeepL API Pro. Jeżeli jeszcze nie korzystasz z żadnego z nich, przejdź na stronę z cennikiem* i wybierz najlepszy dla siebie wariant. 

* Użytkownicy abonamentu DeepL Pro Starter mogą zmienić plan na wyższy, przechodząc na swoje konto, a następnie do zakładki „Plan”. 


Ale to jeszcze nie wszystko! 

Nie mamy zamiaru spocząć na laurach. Z tego powodu już za kilka tygodni nasza funkcja tłumaczenia dokumentów wzbogaci się o tryb edycji. Śledź naszego bloga, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami! 

DeepL pomaga firmom Deutsche Bahn, Weglot i Alza w efektywnej lokalizacji treści

W jaki sposób firmy DB, Weglot i Alza korzystają z DeepL? 

 • Deutsche Bahn używa DeepL, aby ułatwić swoim wielojęzycznym pracownikom komunikację i spójne stosowanie terminologii branżowej. 
 • Klienci firmy Weglot oszczędzają czas i pieniądze dzięki interfejsowi API DeepL, który pomaga im w szybkiej i dokładnej lokalizacji treści. 
 • Firma Alza zaoszczędziła tysiące euro miesięcznie na kosztach operacyjnych, lokalizując zawartość swojej strony internetowej na pięć języków europejskich za pomocą interfejsu API DeepL. 

 

Jak sztuczna inteligencja może pomóc usprawnić proces lokalizacji? 

Lokalizacja jest nierzadko skomplikowanym i długotrwałym procesem, który wymaga specjalistycznej wiedzy. Na szczęście sztuczna inteligencja może go znacznie ułatwić i przyspieszyć. 

Narzędzia takie jak DeepL doskonale nadają się do lokalizacji wszelkiego rodzaju treści, w tym stron internetowych, informacji dla klientów lub też materiałów marketingowych. Dzięki temu firmy mogą pracować wydajniej. Wysokiej jakości systemy tłumaczenia maszynowego pozwalają realizować zadania szybciej i przy niższych kosztach, co ułatwia zdobycie przewagi nad konkurencją. 

Nie musisz wierzyć nam na słowo – zamiast tego zapoznaj się z relacjami naszych klientów. Poniżej przedstawiamy trzy studia przypadków. Ukazują one, w jaki sposób klienci DeepL wykorzystują tłumaczenia AI do usprawnienia procesów lokalizacji i rozwoju swojej międzynarodowej działalności. 

Deutsche Bahn i DeepL: jasna i spójna komunikacja w międzynarodowym zespole  

Ilustracja przedstawiająca czerwony pociąg DB i logo DeepL Pro, które znajduje się na wykresie słupkowym

Deutsche Bahn (DB) to wiodący europejski operator kolejowy i właściciel infrastruktury transportowej, który zatrudnia pracowników na całym kontynencie. Spośród 320 000 osób zatrudnionych na cały etat tylko 64% pracuje w Niemczech. Zapewnienie przepływu informacji w wielu językach stanowi więc dla firmy kwestię kluczową.  

Na szczęście dzięki DeepL pracownicy Deutsche Bahn mogą z łatwością porozumiewać się ponad barierami językowymi.  

Firma szybko zorientowała się, że komunikacja na tak dużą skalę wymagać będzie używania tłumaczenia maszynowego. Trzeba było jednak sprostać kolejnemu, niezwykle ważnemu wyzwaniu: konieczności stosowania skomplikowanej terminologii technicznej.  

Aby pracownicy posługujący się różnymi językami i zajmujący różne stanowiska mogli się ze sobą jasno komunikować, tłumaczenia musiały uwzględniać żargon branżowy, dialekty i idiomy. Tutaj z pomocą przyszła nasza funkcja Glosariusza

Od momentu wdrożenia DeepL Deutsche Bahn dodał do swojego glosariusza ponad 30 000 wpisów. Tym samym firma zadbała o to, aby pracownicy używali poprawnego słownictwa branżowego i korporacyjnego bez względu na język. Stało się tak dzięki możliwości określenia preferowanych tłumaczeń słów i zwrotów. 

Należy podkreślić, że Glosariusze DeepL umożliwiają morfosyntaktyczną integrację terminologii. Oznacza to, że tłumaczenie terminu jest wyświetlane z uwzględnieniem różnych czynników gramatycznych, takich jak płeć i liczba.  

Dlaczego funkcja Glosariusza odgrywa tak ważną rolę w firmie Deutsche Bahn? Tom Winter, analityk danych i lingwista komputerowy w DB, wyjaśnia: 

„Główną zaletą systemu DeepL, która wyróżnia go na tle innych rozwiązań tego typu, jest możliwość dostosowania tłumaczenia do potrzeb Deutsche Bahn za pomocą glosariusza. Prawidłowe używanie języka korporacyjnego jest niezwykle ważne dla spójnej komunikacji w całej firmie. DeepL bardzo to ułatwia – wystarczy tylko dysponować dobrze zorganizowaną bazą terminologiczną”. 

Firma Deutsche Bahn jest zadowolonym klientem DeepL od początku 2022 r., a wszystko to ze względu na niezrównaną jakość tłumaczeń, maksymalne bezpieczeństwo danych i możliwość dostosowywania tłumaczeń do swoich potrzeb za pomocą funkcji Glosariusza.  

Obecnie firma analizuje dodatkowe obszary, w których tłumaczenie maszynowe mogłoby ułatwić jej działalność. Jednym z nich jest komunikacja na przejściach granicznych. 

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Deutsche Bahn korzysta z DeepL, zapoznaj się z tym studium przypadku

Weglot i DeepL: optymalizacja usług lokalizacyjnych dzięki sztucznej inteligencji  

 

Ilustracja przedstawiająca stronę internetową z treścią zlokalizowaną za pomocą narzędzia do tłumaczenia maszynowego

Weglot to firma SaaS, która świadczy usługi lokalizacyjne i tłumaczeniowe klientom na całym świecie. Jej siedziba znajduje się w Paryżu. Wysoki popyt na usługi lokalizacyjne sprawił, że Weglot musiał znaleźć najlepszej jakości interfejsy API do tłumaczenia treści. Podjęcie decyzji o współpracy z DeepL było więc idealnym wyborem. 

Firma zaczęła używać naszego interfejsu API dość wcześnie, bo już w 2018 r. Od tamtej pory pomogła ponad 50 000 przedsiębiorstw w stworzeniu wielojęzycznych stron internetowych, a to wszystko dzięki niezrównanej jakości technologii tłumaczeniowej opracowanej przed DeepL. 

Dlaczego DeepL? Założyciel i dyrektor ds. technologii firmy Weglot, Rémy Berda, poszukiwał najwyższej jakości interfejsów API do tłumaczeń, aby rozszerzyć zakres oferowanych usług. Wkrótce potem DeepL udostępnił swój interfejs API. Nie umknęło to uwadze klientów Weglota, którzy niemal natychmiast zaczęli o niego pytać, co wzbudziło zainteresowanie Berdy. 

Decyzja o rozpoczęciu korzystania z API DeepL była podyktowana wysoką jakością tłumaczeń i łatwością obsługi dla twórców oprogramowania. W efekcie w ciągu ostatnich 6 lat firma Weglot pomogła przedsiębiorstwom z całego świata przetłumaczyć miliardy znaków miesięcznie. 

Niezrównana dokładność tłumaczeń AI od DeepL sprawia, że lokalizacja treści zajmuje znacznie mniej czasu, co pozwala na wydajniejszą pracę.  

Od momentu rozpoczęcia korzystania z naszego API firma Weglot otrzymała wiele pozytywnych opinii od zadowolonych użytkowników. O niezrównanej jakości naszego narzędzia świadczy fakt, że sam Rémy Berda doradza programistom wybranie DeepL: 

„Dokumentacja techniczna jest zrozumiała, a interfejs API działa dokładnie tak, jak powinien. Jako programista musisz tylko zapoznać się z instrukcjami, a API wykona wszystkie Twoje polecenia”. 

Ponieważ handel internetowy staje się coraz bardziej zglobalizowany, firmy każdej wielkości muszą mieć dostęp do wysokiej jakości usług lokalizacyjnych i tłumaczeniowych. Dzięki narzędziom oferowanym przez DeepL i Weglot, szybka i dokładna komunikacja w wielu językach jest nie tylko możliwa, ale i niezwykle łatwa. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Weglot korzysta z DeepL? Szczegóły naszej współpracy opisane są w studium przypadku.

Alza i DeepL: lokalizacja treści na dużą skalę przy niższych kosztach operacyjnych 

Ilustracja przedstawiająca trzy strony internetowe. Jest na niej ukazany proces lokalizacji i tłumaczenia maszynowego

Firma Alza nazywana jest „czeskim Amazonem”. Jest to internetowy gigant handlu detalicznego obecny na głównych rynkach europejskich, w tym w Czechach, Niemczech i na Węgrzech. Alza została założona w 1994 r. jako internetowy sklep z elektroniką, ale od tego czasu przekształciła się w pełnoprawną platformę handlu detalicznego oferującą laptopy, gry wideo, produkty dla zwierząt domowych, kosmetyki i nie tylko. 

W połowie 2021 r. firma zauważyła, że DeepL dodał 13 nowych języków, w tym czeski, słowacki i węgierski. Po serii testów jakościowych okazało się, że interfejs API DeepL znacznie przewyższa jakością poprzednie narzędzie. Decyzja o zmianie była więc formalnością.  

Od tego czasu Alza używa DeepL do lokalizacji swojej strony internetowej na pięć różnych języków europejskich: 

 • angielski 
 • francuski 
 • niemiecki 
 • słowacki 
 • węgierski 

Firma rozwija się w tempie 20% rocznie i obecnie zatrudnia ponad 3000 pracowników. Ostatnio rozszerzyła swoją działalność na Europę Środkową i Wielką Brytanię. Aby odnieść sukces na nowych rynkach i uniknąć obarczania ekspertów ds. lokalizacji koniecznością wprowadzania ręcznych poprawek, Alza potrzebowała wysokiej jakości tłumaczeń.  

Dzięki DeepL jej koszty operacyjne zmniejszyły się o tysiące euro. Było to spowodowane tym, że firmowi korektorzy spędzali znacznie mniej czasu na poprawianiu tłumaczeń wykonanych przez nasz system i mogli skoncentrować się na ważniejszych projektach. 

Warto podkreślić, że przejście z poprzedniego interfejsu API do DeepL zajęło mniej niż tydzień, a rezultaty były zauważalne natychmiast. 

Jak powiedział Jakub Kalina, szef zespołu ds. lokalizacji w firmie Alza: 

„Kiedy DeepL zaczął obsługiwać czeski i inne kluczowe dla nas języki, byliśmy zaskoczeni jakością tłumaczeń. Brzmiały one znacznie bardziej naturalnie i dlatego podjęliśmy decyzję o przejściu na nowy interfejs API”. 

Alza korzysta z DeepL w szczególności do tłumaczenia ogromnych ilości recenzji pisanych przez klientów. Pomaga to potencjalnym nabywcom upewnić się co do jakości poszczególnych produktów. Po przetłumaczeniu tysięcy opinii konsumentów z języka czeskiego na niemiecki i węgierski firma odnotowała znaczny wzrost sprzedaży. 

Jakub Kalina przewiduje, że jego zespół będzie wykonywać coraz więcej tłumaczeń: 

„Teraz, gdy obniżyliśmy koszty, a nasi tłumacze mają więcej czasu, możemy zająć się nowymi projektami. Wygląda więc na to, że prawdopodobnie w nadchodzących miesiącach liczba tłumaczeń, nad którymi będziemy pracować, podwoi się lub potroi”.  

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak czeski gigant handlu detalicznego korzysta z DeepL, zapoznaj się z naszym studium przypadku.

DeepL może pomóc Twojej firmie zoptymalizować proces lokalizacji  

Nie ulega wątpliwości, że wysokiej jakości tłumaczenia AI od DeepL usprawniły procesy lokalizacyjne tych trzech firm.   

DeepL pomógł im zminimalizować konieczność ręcznej edycji tekstów, ujednolicić komunikację w międzynarodowych zespołach i ograniczyć koszty. Dzięki temu przedsiębiorstwa te mogły dotrzeć do nowych klientów z całego świata. Z przyjemnością pomożemy Twojej firmie w osiągnięciu podobnego sukcesu! 

Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób Twój biznes może skorzystać na tłumaczeniach AI od DeepL? Odwiedź stronę DeepL Pro dla firm

DeepL Pro: przyszłość południowokoreańskiego biznesu

Co należy wiedzieć o DeepL Pro: 

 • Abonament DeepL Pro jest już dostępny w Korei Południowej. Jego zalety obejmują tłumaczenie tekstów bez ograniczeń, zaawansowane opcje tłumaczenia dokumentów, maksymalną ochronę danych i możliwość administrowania zespołem.  
 • Nasze tłumaczenia oparte na AI ułatwią Twojej firmie ekspansję na nowe rynki i szybszy rozwój. 
 • DeepL API Pro pozwoli Ci zintegrować nasze narzędzie z Twoimi stronami internetowymi, aplikacjami i nie tylko. Dzięki temu Twoi klienci będą mogli szybko i dokładnie tłumaczyć treści, a także komunikować się w wielu językach. 

Z radością informujemy, że abonament DeepL Pro jest już dostępny w Korei Południowej. Kraj ten stanowi ośrodek innowacji, w którym widać silny popyt na narzędzia komunikacyjne AI opracowane przez DeepL. Cieszymy się, że będziemy mogli pomóc tutejszym firmom w podboju globalnych rynków. 

Nie tak dawno temu koreański pojawił się na liście języków dostępnych w DeepL. Od tego czasu popularność naszego serwisu w Korei Południowej gwałtownie wzrosła i otrzymaliśmy wiele pozytywnych opinii od tutejszych użytkowników.  

Bezpłatna wersja naszego narzędzia doskonale sprawdza się w codziennym życiu, jednak idealnym rozwiązaniem do komunikacji biznesowej jest DeepL Pro, w ramach którego dostępne są dodatkowe funkcje premium. 

W dalszym ciągu tego wpisu wyjaśnimy, jak DeepL Pro może pomóc w rozwoju Twojej firmy. 

Wielojęzyczna komunikacja biznesowa 

Potencjał Tłumacza DeepL znacznie wykracza poza pomoc w codziennym życiu. Jest on w stanie zrewolucjonizować Twój biznes dzięki następującym funkcjom: 

 • Tłumaczenie tekstu bez ograniczeń: tłumacz dowolne treści bez martwienia się o limity znaków. 
 • Zaawansowane opcje tłumaczenia dokumentów: tłumacz całe pliki PDF, Word, PowerPoint, HTML lub pliki tekstowe z zachowaniem oryginalnego formatowania. Liczba plików, które można miesięcznie przetłumaczyć, zależy od wykupionego abonamentu (Starter: 5 na użytkownika w miesiącu; Advanced: 20 na użytkownika w miesiącu; Ultimate: 100 na użytkownika w miesiącu). 
 • Maksymalna ochrona danych: chroń poufne informacje swoje i swoich klientów przy użyciu najbardziej zaawansowanych środków bezpieczeństwa danych na świecie. 
 • Administrowanie zespołem: zarządzaj zespołem, licencjami i zużyciem w scentralizowany sposób. 
 • Wsparcie procesu lokalizacji: zintegruj DeepL Pro z narzędziem do tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT), aby ułatwić swojemu zespołowi ekspertów ds. lokalizacji tworzenie dokładnych tłumaczeń z uwzględnieniem niuansów językowych.

Funkcje te nie tylko pozwolą Ci zaoszczędzić czas, ale także ułatwią Twojej firmie wydajną pracę i ochronę niejawnych informacji. DeepL Pro zapewnia lepszą współpracę w zespole i zwiększony poziom bezpieczeństwa. Jest to idealne rozwiązanie do budowania silnych relacji z międzynarodowymi klientami i współpracownikami.  

Stale pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji. Wkrótce dodamy kolejne funkcje dla języka koreańskiego, w tym możliwość tworzenia glosariuszy

Nowe perspektywy na rynku globalnym 

Ilustracja ukazująca trzy interfejsy stron internetowych, na których zaprezentowana jest usługa tłumaczenia na język koreański. W tle znajduje się niebieski sześciokąt

Droga do sukcesu na arenie międzynarodowej nigdy nie jest łatwa, zwłaszcza wtedy, gdy zespoły muszą komunikować się w wielu językach. W takich sytuacjach pomóc może DeepL API Pro. 

Jeśli chcesz przetłumaczyć duże ilości tekstu w krótkim czasie, DeepL API Pro jest właśnie dla Ciebie. Integrując nasz serwis bezpośrednio ze swoimi stronami internetowymi, aplikacjami i innymi platformami, możesz łatwiej nawiązać kontakt z klientami z całego świata.  

Abonament DeepL API Pro jest idealny do następujących zastosowań: 

 • Tłumaczenie stron internetowych: błyskawicznie przetłumacz swoją stronę internetową i daj się zauważyć na rynkach zagranicznych. 
 • Komunikacja biznesowa: zintegruj DeepL API Pro z takimi narzędziami, jak Confluence i SharePoint, aby usprawnić komunikację wewnętrzną i zewnętrzną firmy.  

Dzięki DeepL API Pro Twoja firma będzie prowadzić spójną, poprawną i pełną szacunku komunikację biznesową, co pozwoli Ci z powodzeniem zdobywać nowe rynki. 

DeepL Pro jako najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu 

Serwis tłumaczeniowy DeepL opiera się nie tylko na sztucznych sieciach neuronowych, ale także na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie sztucznej inteligencji.  

Wysokiej jakości architektura, wielkość naszej sieci, a także metodologia i dane treningowe umożliwiły nam opracowanie niezwykle dokładnej technologii, która zapewnia naturalnie brzmiące tłumaczenia. Możesz mieć więc pewność, że Twoje teksty będą brzmieć profesjonalnie w każdym z ponad 30 języków oferowanych przez DeepL. 

Wyróżnia nas nie tylko niezrównana jakość tłumaczeń. Ważną kwestią jest dla nas zaufanie. Dzięki temu firmy korzystające z DeepL Pro mogą być pewne, że ich poufne dane są w dobrych rękach.  

Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa informacji, korzystamy z najnowocześniejszej technologii TLS (Transport Layer Security) do szyfrowania transmisji danych, a nasze serwery znajdują się w centrach danych z certyfikatem ISO 27001. Ponadto teksty przetwarzane w trakcie używania DeepL Pro są usuwane od razu po zakończeniu tłumaczenia i nie są wykorzystywane do udoskonalania naszej sztucznej inteligencji.  

DeepL Pro pozwoli Twojej firmie osiągnąć nawet najbardziej ambitne cele dzięki dokładnym, bezpiecznym i wydajnym tłumaczeniom. 

Postaw na rozwój z DeepL Pro 

Niemożliwe nie istnieje. Jednak małe, średnie i duże firmy z ambicjami nie zawsze mają odpowiednie narzędzia, aby osiągnąć swoje cele. Odpowiedzią na to wyzwanie jest DeepL Pro. 

Jest to narzędzie do wysokiej jakości tłumaczenia maszynowego opartego na AI, które pomoże Twojej firmie rozwinąć się i wejść na globalny rynek.   

Odwiedź stronę DeepL Pro i już dziś znajdź najlepszą opcję abonamentu dla siebie lub dla swojego zespołu! 

Tłumaczenie maszynowe: wydajniejsza praca i większa stopa zwrotu z inwestycji

Co należy wiedzieć o tłumaczeniu dokumentów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji: 

 • Tłumaczenie maszynowe jest potrzebne firmom, aby mogły zdobywać rynki globalne, zwiększać efektywność pracy i sprawnie komunikować się z międzynarodową klientelą. 
 • Wysokiej jakości tłumaczenie dokumentów powinno być szybkie, łatwe, dokładne i bezpieczne. 
 • Tłumaczenie dokumentów i treści oparte na sztucznej inteligencji pomaga zwiększyć stopę zwrotu z inwestycji oraz oszczędza cenny czas. 
 • Firmy takie jak Nikkei korzystają z DeepL, aby osiągnąć międzynarodowy sukces.  
 • Przedsiębiorstwa powinny używać narzędzi do tłumaczeń AI, aby sprostać wyzwaniom związanym z wielojęzyczną komunikacją i uzyskać przewagę nad konkurencją. 

W warunkach dynamicznie rozwijającej się globalnej gospodarki skuteczna komunikacja międzykulturowa stała się ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Obecnie wiele organizacji musi tłumaczyć swoje dokumenty, podczas gdy wcześniej wystarczała im tylko jedna wersja językowa. Przedsiębiorcy, którzy o tym zapominają, szybko zauważają negatywne konsekwencje w postaci niezadowolonych klientów i mniejszego zasięgu. 

Na szczęście dzięki coraz powszechniejszemu wykorzystaniu narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, firmy śmiało stawiają czoła tym wyzwaniom i tłumaczą dokumenty szybciej i efektywniej. 

W tym wpisie przyjrzymy się kluczowej roli, jaką odgrywa tłumaczenie maszynowe w ekspansji przedsiębiorstw na zagraniczne rynki. Wyjaśnimy, w jaki sposób narzędzia AI, takie jak DeepL, pomagają globalnym firmom zwiększyć wydajność pracy, stopę zwrotu z inwestycji oraz zadowolenie klientów. 

W jaki sposób tłumaczenie maszynowe pomaga w zdobywaniu globalnych rynków? 

Systemy tłumaczenia maszynowego przynoszą firmom wymierne korzyści. Liczne branże zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, jak bardzo pomagają one w komunikacji biznesowej, lokalizacji treści, tworzeniu wielojęzycznych dokumentów i nie tylko.  

Jeśli chodzi o wdrażanie narzędzi do tłumaczenia maszynowego, prym wiodą firmy z sektora motoryzacyjnego, zdrowotnego, informatycznego i prawniczego. Według niedawnej prognozy rynkowej instytutu badawczego Acumen Research and Consulting, w ciągu najbliższych ośmiu lat popyt na tłumaczenia maszynowe będzie stale rósł. Głównym powodem będzie zwiększające się zapotrzebowanie na komunikację w różnych językach.  

Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje tłumaczenie informacji technicznych, komunikacji z klientami i innych treści biznesowych. Przeprowadzona w 2022 r. ankieta wykazała, że już ponad 70% niezależnych dostawców usług językowych z Europy korzysta w jakimś stopniu z rozwiązań opartych na AI. Świadczy to o rosnącej popularności tej technologii.  

Tłumaczenie maszynowe odgrywa też istotną rolę w świecie firm mających ambicje globalne. Ale co tak naprawdę jest ważne dla przedsiębiorstw przy wyborze najlepszego narzędzia AI? W tym wpisie postaramy się znaleźć odpowiedź na to pytanie. 

Co jest najważniejsze w narzędziach do tłumaczenia AI? 

Kluczową kwestią dla firm poszukujących narzędzia do tłumaczenia dokumentów jest jego jakość. Pod tym względem wyróżniają się doskonale wyszkolone modele oparte na sztucznej inteligencji.  

Niedawna ankieta przeprowadzona przez Unbabel wykazała, że 83% specjalistów ds. marketingu korzystających z tłumaczenia maszynowego w procesie lokalizacji treści ma zaufanie co do jego jakości. Ponadto w dziedzinach z obszerną dokumentacją i skomplikowaną terminologią, czyli np. w IT, usługach prawnych i telekomunikacji, tłumaczenia wypadają najlepiej.  

Pokazuje to, że rozwiązania AI, takie jak DeepL, mają realny potencjał w zakresie poprawy dokładności i szybkości tłumaczeń w tych i innych branżach. To z kolei skutecznie przyczynia się do wzrostu i ekspansji międzynarodowych firm. 

Co jest najważniejsze w tłumaczeniu dokumentów? 

Ilustracja przedstawiająca interfejs użytkownika DeepL. Ukazano na niej proces tłumaczenia dokumentów, na przykład w formacie PDF

Istnieje kilka istotnych kwestii, które należy wziąć pod uwagę. Narzędzie do tłumaczenia maszynowego musi być nie tylko dokładne, ale przede wszystkim szybkie i przyjazne dla użytkownika. 

Tłumacz DeepL wyróżnia się tym, że działa błyskawicznie i jest niezwykle intuicyjny. Abonament DeepL Pro umożliwia tłumaczenie plików PDF, Word i PPT na ponad 30 języków z zachowaniem oryginalnego formatowania. 

Kolejnym czynnikiem jest dokładność i bezpieczeństwo. DeepL Pro gwarantuje niezrównaną jakość oraz maksymalne bezpieczeństwo danych, co jest istotne przy tłumaczeniu treści raportów wewnętrznych, umów prawnych, instrukcji obsługi czy innych dokumentów biznesowych. 

Używamy najnowocześniejszego protokołu Transport Layer Security (TLS) do szyfrowania transmisji danych i przetwarzamy pliki PDF we własnym zakresie, bez udziału firm zewnętrznych. Dzięki temu Ty i Twój zespół możecie mieć pewność, że wszystkie dokumenty są tłumaczone w sposób dokładny i bezpieczny.  

Funkcja tłumaczenia dokumentów dostępna w DeepL pomaga pracownikom, zespołom i biurom w skutecznej komunikacji bez względu na istniejące bariery językowe. Z kolei dzięki abonamentowi DeepL Pro można tłumaczyć pliki na większą skalę, aby wszyscy mieli jednakowy dostęp do potrzebnych informacji. 

W jaki sposób tłumaczenie maszynowe dokumentów może zwiększyć stopę zwrotu z inwestycji? 

Stopa zwrotu z inwestycji to wskaźnik, który trudno jest określić ze stuprocentową dokładnością. Ważne jest jednak, aby wziąć go pod uwagę przy ocenie skuteczności i powodzenia różnych projektów.  

Tłumaczenie maszynowe nie tylko pozwala firmom zaoszczędzić pieniądze, ale także skraca czas pracy, co z kolei prowadzi do zwiększenia zwrotu z inwestycji.  

Chcesz tłumaczyć dokumenty z języka niemieckiego na włoski? A może z francuskiego na japoński? Narzędzia do tłumaczenia AI już na zawsze zmienią sposób, w jaki pracujesz. Dzięki nim zapomnisz o ciągłej konieczności ręcznego wprowadzania poprawek oraz przełamiesz bariery językowe w swojej firmie. 

Firmy z ambicjami wejścia na międzynarodowe rynki powinny zaufać narzędziom opartym na sztucznej inteligencji, które pomagają tłumaczyć duże ilości tekstów i skomplikowane dokumenty. Czy chcesz dowiedzieć się, które przedsiębiorstwa już korzystają z DeepL, aby zdobywać klientów na całym świecie? Przeczytasz o tym w dalszej części tekstu.

Jak Nikkei wykorzystuje tłumaczenie maszynowe DeepL, aby zyskać przewagę nad konkurencją?

Ilustracja przedstawiająca przetłumaczony dokument w różnych formatach

Jesteśmy dumni z tego, że światowi liderzy w branżach takich jak media ufają naszym tłumaczeniom AI.  

Przyjrzyjmy się bliżej temu, w jaki sposób DeepL Pro pomaga Nikkei uzyskać przewagę nad konkurencją. 

Nikkei: tłumaczenie wiadomości i reportaży z Japonii i całego świata

Dla Nikkei, wiodącego japońskiego koncernu z banży medialnej, tłumaczenie AI jest czymś więcej niż tylko narzędziem: jest ono integralną częścią cyklu pracy. Ten największy na świecie dostawca wiadomości biznesowych może pochwalić się szerokim gronem odbiorców.  

Korporacja jest właścicielem takich tytułów, jak Nikkei Asia i Financial Times. Jej publikacje są czytane przez tysiące czołowych liderów ze świata gospodarki i finansów.  

Firma Nikkei ma co dzień do czynienia z dużą ilością treści, które musi następnie przekazywać odbiorcom z całego świata. Aby to robić szybko i efektywnie, potrzebowała narzędzia do automatycznego tłumaczenia dokumentów i tekstu – dokładnie takiego, jak DeepL. 

Obecnie korporacja korzysta z tłumaczeń maszynowych DeepL, dzięki czemu jej wiadomości i reportaże znacznie szybciej docierają do globalnych odbiorców, pozwalając im być zawsze na bieżąco. 

Należy dodać, że narzędzie opracowane przez DeepL kosztuje Nikkei jedną piątą tego, co poprzedni system, a także przewyższa go pod względem jakości. Oznacza to większe oszczędności oraz efektywniejszą pracę. 

Więcej informacji o tym, jak Nikkei korzysta z DeepL, znajduje się w szczegółowym studium przypadku.

Zwiększ wydajność pracy dzięki automatycznemu tłumaczeniu dokumentów 

Firmy, które pragną podbić świat, muszą komunikować się w różnych językach. Na szczęście do dyspozycji są narzędzia do tłumaczenia AI, takie jak DeepL. Charakteryzuje je dokładność, szybkość i dbałość o bezpieczeństwo danych, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą z powodzeniem rozwijać się na skalę globalną. 

Systemy do tłumaczenia maszynowego są niezwykle przydatne w coraz bardziej zglobalizowanym świecie. Firmy powinny z nich korzystać, aby sprostać wyzwaniom związanym z komunikacją w wielu językach i wyprzedzić konkurencję. 

Chcesz przekonać się, w jaki sposób automatyczne tłumaczenie dokumentów za pomocą DeepL jest w stanie przyspieszyć rozwój Twojego biznesu? Zapoznaj się ze stroną DeepL Pro dla firm