DeepL Logo
Blog header temporary

DeepL Blog

Bij DeepL is het onze missie om AI-producten van morgen al vandaag voor iedereen beschikbaar te stellen. In de DeepL Blog houden we u op de hoogte van onze ideeën en innovaties.

Meer informatie over DeepL en onze geschiedenis vindt u op onze perspagina.

Kunstmatige intelligentie en recht: vijf manieren waarop AI wordt gebruikt in de juridische sector

Wij laten u zien:

 • hoe u de beste AI-tools voor juristen kiest 
 • hoe u een veilige tool vindt en waarom veiligheid zo belangrijk is 
 • welke functies bijzonder nuttig zijn voor de juridische sector 

Als u in de juridische sector werkt, bekijkt u het toenemende gebruik van AI-technologieën waarschijnlijk met een mengeling van interesse en bezorgdheid. Verwacht u (of vreest u zelfs voor) een stortvloed aan rechtszaken als gevolg van het gebruik en misbruik van AI? Of vraagt u zich wellicht af hoe AI-technologie uw eigen dagelijkse werk zal beïnvloeden? Met welke kwesties u ook te maken heeft, één ding is zeker: het rechtssysteem moet gelijke tred houden met technologische ontwikkelingen, en dat geldt ook voor iedereen die in deze sector werkt.    

Kunstmatige intelligentie is een integraal onderdeel van ons leven geworden. In dit artikel presenteren we vijf AI-tools voor de juridische sector en leggen we uit hoe uw advocatenkantoor van deze technologieën kan profiteren. Als u zich niet met deze technologieën bezighoudt, loopt u immers het risico om achterop te raken ten opzichte van de concurrentie.   Daarnaast laten wij u zien hoe u de juiste AI-tools voor de juridische sector vindt en welke AI-functies het nuttigst zijn voor advocaten.  

Waarom advocatenkantoren op AI vertrouwen 

Afbeelding van verschillende documenten op een blauwe achtergrond. De DeepL Translator helpt advocaten om tijd te besparen door documenten in realtime te vertalen.

Tegenwoordig worden steeds meer AI-technologieën gebruikt, zelfs in de van oudsher eerder traditionele juridische sector. De bijbehorende tools stellen advocaten namelijk in staat om efficiënter te werken en hun cliënten een betere service te bieden.  

Met technologieën die op AI gebaseerd zijn, kunnen advocatenkantoren de dynamische wereldmarkt beter bijhouden en zo concurrerend blijven. Dr. Axel Freiherr von dem Bussche, LL.M. (L.S.E.), CIPP/E, Partner bij Taylor Wessing, licht toe:

In de juridische sector wordt het gebruik van AI en andere technologische tools steeds belangrijker om concurrerend en efficiënt te blijven. Deze hulpmiddelen kunnen advocaten immers helpen met het beoordelen van documenten, het analyseren en vertalen van contracten, en met juridisch onderzoek in het algemeen. Hierdoor blijft er meer tijd over voor complexer en strategischer werk. Bovendien kunnen ze ook waardevolle inzichten verschaffen en advocaten helpen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en zo betere resultaten te behalen voor hun cliënten.

Kortom: AI-tools kunnen juristen verlossen van tijdrovende taken, zodat ze meer tijd hebben om zich op belangrijkere zaken te concentreren.  

In het vervolg van deze blogpost zullen we deze voordelen nader onder de loep nemen.  

Vijf nuttige AI-technologieën voor advocaten  

Een bron- en doeltekst die aan beide kanten van een weegschaal worden geplaatst. Dit laat zien hoe belangrijk nauwkeurige vertalingen zijn voor advocaten en juristen.

1. AI-vertalingen 

De juridische sector is op zich al complex genoeg, maar als daar ook nog eens internationale cliënten en werknemers van advocatenkantoren bij komen, wordt het pas echt ingewikkeld. Om uw weg te vinden in het internationaal recht, moet u de meest uiteenlopende rechtssystemen en culturen begrijpen en op de hoogte blijven van de voortdurend veranderende juridische situatie. Taalbarrières vormen hier dus een grote uitdaging.  

Door de toenemende globalisering van de juridische sector werken advocatenkantoren met een groeiend aantal internationale cliënten. Volgens een rapport van Maia Research over software voor juridische vertalingen is de vraag naar juridische vertaaldiensten in de afgelopen jaren gestegen met circa 13-15%. 

AI-vertalingen bieden juridische teams de volgende voordelen:  

✅ Snellere vertalingen van juridische documenten   
 • Vertalingen van juridische documenten zoals contracten, papieren en gerechtelijke documenten voor cliënten  
 • Snel opstellen van twee- of anderstalige contracten 
 • Besparing van tijd en middelen door middel van nauwkeurige en gestandaardiseerde vertalingen  
✅ Vlotte communicatie met internationale teams en cliënten 
 • Heldere toelichting van juridische termen en duidelijk juridisch advies per e-mail   
 • Verzending van dossiers in vreemde talen naar lokale autoriteiten  
✅ Onderzoek naar buitenlandse wet- en regelgeving   
 • Uitgebreide kennis over en naleving van de wetgeving in verschillende landen  
 • Opbouw van een internationale aanwezigheid  
✅ Juridisch advies in meerdere talen  
 • Cliëntondersteuning in verschillende talen  
 • Betere service voor cliënten  
✅ Gestandaardiseerde vertalingen van juridische teksten  
 • Cliëntspecifieke woordenlijsten voor minder nabewerking en gestandaardiseerde vertalingen  
Afbeelding van een contract dat is vertaald in verschillende talen op een lichtgele achtergrond. DeepL wordt vaak gebruikt door juristen om contracten te vertalen.

AI-vertaaltools kunnen een grote hulp zijn bij zowel het vertalen van juridische documenten (zoals tweetalige contracten) alsook bij het maken van algemene vertalingen (zoals communicatie met cliënten). Dit betekent echter niet dat AI-vertalingen conventionele vertalingen volledig kunnen vervangen: sommige documenten vereisen beëdigde vertalingen en deze kunnen alleen door beëdigde vertalers worden geleverd.   

Mensen die bijvoorbeeld het staatsburgerschap in een ander land aanvragen, moeten vaak een beëdigde vertaling van hun geboorteakte en andere identiteitsdocumenten kunnen aanbieden. Om ervoor te zorgen dat AI-vertalingen van zulke documenten inhoudelijk en taalkundig correct zijn, moeten ze grondig gecontroleerd worden door taalexperts. Volgens Gartner zullen oplossingen die menselijke input en software combineren tegen 2025 goed zijn voor 30% van alle nieuwe automatiseringsoplossingen in de juridische sector.    

2. AI-systemen voor kennisbeheer  

AI-kennisbeheersystemen hebben een revolutie teweeggebracht in de juridische sector. Met deze krachtige tools kunnen juridische professionals immers snel grote hoeveelheden gegevens doorzoeken, patronen in juridische documenten herkennen en op de hoogte blijven van wijzigingen in wetten en regels. Deze systemen kunnen ook tijdrovende processen zoals het categoriseren van documenten automatiseren, wat leidt tot echte tijdsbesparing en productiviteitswinst.   

Het is dan ook niet verwonderlijk dat AI-systemen steeds vaker door advocaten worden gebruikt voor kennisbeheer.  

3. AI-contractanalyse en -beheer  

Een van de belangrijkste taken waarvoor AI wordt ingezet in de juridische sector is contractanalyse en -beheer. Deze tools automatiseren alledaagse taken zoals het controleren van documenten of het bijhouden van deadlines voor het tekenen van overeenkomsten. Advocaten kunnen AI-systemen gebruiken om contracten door te nemen en potentiële problemen snel en eenvoudig te identificeren, waaronder ook de risico's die verbonden zijn aan bepaalde clausules. Omdat contracten centraal worden opgeslagen in deze systemen, kunnen ze gemakkelijker toegankelijk worden gemaakt en kunnen foutmeldingen geautomatiseerd worden.  

Daarnaast bieden AI-tools voor contractbeheer informatie over eerdere gevallen om problemen te voorkomen die te maken hebben met het niet naleven van wet- en regelgeving. Natuurlijke taalverwerkingsalgoritmen worden gebruikt om inconsistenties in bestaande contracten te herkennen en om manieren voor te stellen om risico's te minimaliseren. Op deze manier kunnen advocatenkantoren ervoor zorgen dat ze hun cliënten de beste service bieden en tegelijkertijd concurrerend blijven op de markt.  

4. Generatieve AI voor het opstellen van documenten 

Generatieve AI biedt een echte uitkomst voor advocaten bij het opstellen van documenten. AI-algoritmen kunnen namelijk documenten genereren op basis van sjablonen en gestructureerde gegevenssets, en daarnaast kunnen ze contracten analyseren op mogelijke risico's of afwijkingen. Het handmatig verrichten van deze taken is relatief tijdrovend, en dus kan het automatiseren ervan een hoop tijd en kosten besparen. Dit is voor advocatenkantoren dus enorm belangrijk om concurrerend te blijven in een wereld waarin toenemend gebruik wordt gemaakt van AI. 

Het opstellen van documenten met behulp van AI helpt ook om fouten sneller te herkennen of zelfs geheel te voorkomen. Als advocaten potentiële problemen in een vroeg stadium herkennen, kunnen ze de belangen van hun cliënten beter behartigen tijdens onderhandelingen. Hierdoor kunnen ze hun werk sneller afwikkelen en hun diensten beter afstemmen op hun cliënten.  

5. Chatbots als eerste contactpunt voor cliënten  

Chatbots zijn waardevol als eerste contactpunt in het intakeproces van nieuwe cliënten. AI-gestuurde chatbots kunnen cliënten immers helpen met algemene vragen en ze daarnaast ook doorsturen voor een antwoord op complexe vragen.  

Daarnaast zijn chatbots 24 uur per dag beschikbaar, brengen ze geen wachttijden met zich mee en kunnen ze veelgestelde vragen direct beantwoorden, zodat werknemers zich in plaats daarvan op complexere zaken kunnen richten. Ze zijn hierdoor kostenefficiënt, leiden tot een echte tijdbesparing voor werknemers van advocatenkantoren en verbeteren de service voor cliënten.   

AI: veiligheid en ethiek 

Hoewel AI-tools erg nuttig zijn, moet het gebruik ervan goed gepland worden. Er zijn namelijk bepaalde risico's aan verbonden. Bedrijven moeten de impact van AI-technologieën daarom goed begrijpen en ervoor zorgen dat de technologie op een verantwoorde wijze wordt gebruikt. Bij de omgang met vertrouwelijke gegevens zijn dus duidelijke richtlijnen nodig met betrekking tot gegevensbescherming en -beveiliging.  

Bedrijven moeten goed nadenken over hoe ze AI op een verantwoorde manier en in overeenstemming met ethische principes kunnen gebruiken. AI-modellen moeten bijvoorbeeld worden gecontroleerd op vooringenomenheid of alleen worden gebruikt na beoordeling door een mens.    

Kenmerken van veilige AI-tools 

Het DeepL-logo met daarachter een ondertekend en afgestempeld document dat de veiligheid van DeepL als AI-vertaaltool benadrukt.

Advocaten moeten zich informeren over de steeds veranderende wettelijke regels met betrekking tot AI om hun cliënten goed te kunnen adviseren en zichzelf te beschermen wanneer zij zelf gebruik maken van AI. 

De belangrijkste kenmerken op een rijtje: 

Naleving van de AVG  

De Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt strenge eisen aan beveiliging en gegevensbescherming. De AVG is van toepassing op bedrijven die gegevens verwerken of opslaan van personen die woonachtig zijn in de Europese Unie. Als AI-tools voldoen aan de eisen van de AVG, is dat een goede indicatie dat vertrouwelijke informatie wordt beschermd volgens de hoogste normen. 

Versleuteling 

Bij gegevensversleuteling wordt informatie zodanig versleuteld dat deze alleen met een eigen wachtwoord of sleutel kan worden ontsleuteld. Dit maakt het voor onbevoegden aanzienlijk moeilijker om toegang te krijgen tot de beschermde gegevens. Voorschriften zoals de AVG eisen dat persoonlijke gegevens altijd versleuteld worden. 

SSO en/of 2FA  

Met eenmalige aanmelding (ook wel Single Sign-On of kortweg SSO genoemd) hebben gebruikers met slechts één enkele set inloggegevens toegang tot verschillende programma's en systemen. Zo hoeven ze zich geen zorgen meer te maken over zwakke wachtwoorden of vergeten inloggegevens. Dit bespaart niet alleen tijd, maar helpt ook om vertrouwelijke gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden.  

Tweefactorauthenticatie (2FA) biedt een extra beveiligingslaag voor inlogprocessen door van gebruikers te verlangen dat ze zich op twee manieren authentificeren, bijvoorbeeld een wachtwoord en een verificatiecode die naar een mobiele telefoon wordt gestuurd. Dit vermindert het risico op accountdiefstal en voorkomt onbevoegde toegang tot vertrouwelijke informatie.  

ISO 27001-certificering  

ISO 27001 is een internationale norm voor de beveiliging van bedrijfsinformatiesystemen. Door te werken met een ISO 27001-gecertificeerde provider kunnen advocatenkantoren hun gegevens beter beschermen en een hoog beveiligingsniveau garanderen. 

Waardevolle overwegingen voor juristen 

Uit een klantenonderzoek van DeepL in 2023 bleek dat de volgende vragen voor advocatenkantoren bijzonder relevant waren met betrekking tot de aanschaf van AI-tools.  

✅ Integraties  

Kan de AI-tool geïntegreerd worden in de systemen die intern al in gebruik zijn?  

✅ Onboarding  

Hoe snel kunnen nieuwe medewerkers vertrouwd raken met de tool? Hoeveel tijd is er nodig voor de implementatie?  

✅ Flexibiliteit 

Kan de AI worden getraind? Worden gegevens opgeslagen en bewaard om de gebruikerservaring te verbeteren?   


Hoe benadert uw advocatenkantoor het veilige gebruik van AI? Werkt uw juridische team op internationaal niveau? Op onze pagina DeepL voor juristen laten we u zien hoe ook uw advocatenkantoor kan profiteren van de AI-vertaaltechnologie van DeepL.

Hoogwaardige documentvertalingen met extra flexibiliteit: het laatste nieuws over onze nieuwe functies en mogelijkheden

Onze nieuwste updates in het kort: 

 • U kunt voortaan Excel-bestanden vertalen 
 • U kunt voortaan PDF-bestanden vertalen als bewerkbare .docx-bestanden 
 • U kunt voortaan grotere bestanden vertalen met DeepL Pro Advanced / Ultimate en DeepL API Pro 

Vertaalt u regelmatig bestanden? Dan hebben we namelijk geweldig nieuws voor u! Met onze nieuwste update heeft u een aantal nieuwe mogelijkheden binnen handbereik voor het maken van documentvertalingen die uw leven net dat beetje makkelijker maken. 

Met een abonnement op DeepL Pro Advanced of Ultimate kunt u voortaan namelijk documentvertalingen maken van bestandsindelingen die in het verleden niet beschikbaar waren, en daarnaast krijgt u meer controle over de vertaalde documenten die daardoor ontstaan. Voordat we al deze nieuwe functies echter onder de loep nemen, willen we eerst even bekijken wat documentvertalingen precies zijn. 

Veilige documentvertalingen in een handomdraai 

Met DeepL kunt u snel, eenvoudig en volledig veilig vertalingen maken van PDF-bestanden, Word-documenten, PowerPoint-presentaties, en zelfs van bestandsindelingen zoals HTML, XLIFF en TXT. Alle vertaalde documenten behouden tevens hun originele opmaak, wat u een hoop extra werk kan besparen in uw dagelijkse workflows. 

Daarnaast garanderen wij u in het kader van onze maatregelen voor maximale gegevensbeveiliging dat uw PDF-bestanden uitsluitend intern op onze eigen servers worden vertaald, wat betekent dat derden gedurende het gehele vertaalproces nooit toegang zullen hebben tot uw gegevens.  

Hoe eenvoudig? Zo eenvoudig! 

Met DeepL kunt u in een handomdraai vertalingen maken van al uw documenten. Hiervoor volgt u gewoon de volgende stappen: 

1. Log in op uw account. Zodra u bent ingelogd, kunt u meteen aan de slag gaan. Heeft u nog geen account? Dan kunt u zich snel en eenvoudig aanmelden om een account aan te maken. Als u daarnaast ook nog kiest voor DeepL Pro krijgt u bovendien direct toegang tot onze geavanceerde functies.*

2. Upload uw document. Ga naar het tabblad Bestanden vertalen en sleep uw document naar het vertaalvenster of klik op de knop Bestand selecteren

3. Kies uw doeltaal. U heeft de keuze uit meer dan 30 verschillende talen als doeltaal voor uw vertaling. Kies dus de taal uit die u nodig heeft en ga door naar de volgende stap. 

4. Maak de vertaling. Met een enkele klik op de knop gaat het vertaalproces al van start. 

5. Download het vertaalde bestand. Zodra de vertaling klaar is, hoeft u het vertaalde bestand alleen nog maar te downloaden. 

Het maken van kwalitatief hoogwaardige documentvertalingen van en naar 30 verschillende talen was dus echt nog nooit zo gemakkelijk!

*Met een gratis DeepL-account kunt u per maand 3 niet-bewerkbare documentvertalingen maken. Voor bewerkbare documentvertalingen heeft u een abonnement op DeepL Pro nodig. Hoeveel documentvertalingen u per maand kunt maken, hangt in dat geval af van het door u gekozen pakket. 

Gloednieuwe opties voor documentvertalingen 

Afbeelding van onze vertaaldienst met een Excel-bestand dat geüpload wordt om een documentvertaling te maken

Met onze documentvertalingen kunt u echt alle kanten op. Heeft u een paar vertaalde Word-documenten nodig? Dat gaat! Moet u tientallen complexe juridische PDF-bestanden vertalen? Dan is dat ook geen enkel probleem!  

Maar als dat ook in het verleden al allemaal tot de mogelijkheden behoorde, wat is er nu dan precies zo nieuw? Hoog tijd om dat verder toe te lichten. 

Excel-lente documentvertalingen 

Zoals het tussenkopje al doet vermoeden, is het voortaan mogelijk om documentvertalingen te maken van Excel-bestanden. Op dit moment kunnen gebruikers met een DeepL Pro Advanced- of Ultimate-abonnement deze nieuwe bestandsindeling al vertalen, en binnenkort zullen Excel-vertalingen ook beschikbaar zijn voor gebruikers met DeepL API Free of Pro. 

De mogelijkheid om .xlsx-bestanden te vertalen stond voor veel van onze gebruikers hoog op het verlanglijstje. Er zijn immers meer dan genoeg bedrijven die voor hun workflows op tabellen zijn aangewezen en ook meer dan genoeg medewerkers die zulke tabellen graag in hun moedertaal zouden willen bekijken. We zijn daarom dan ook ontzettend blij dat we al deze mensen voortaan kunnen helpen met onze Excel-vertalingen. 

Daarnaast hopen we dat deze nieuwe vertaaloptie zal bijdragen aan geoptimaliseerde processen en meer efficiency. Bestanden komen immers in vele vormen en maten voor, en het feit dat we nu naast PDF's, Word-documenten, PowerPoint-presentaties en andere bestandsindelingen nu ook Excel-bestanden kunnen vertalen, zal het stroomlijnen van meertalige projecten zeker ten goede komen.  

Zou u graag meer willen weten over het vertalen van Excel-bestanden? Neem dan een kijkje in ons helpcentrum

Flexibel van PDF naar bewerkbare .docx  

Afbeelding van een vertaald PDF-bestand dat met onze gratis vertaaldienst wordt gedownload als .docx-bestand

Bij DeepL zijn we altijd op zoek naar manieren om onze gebruikers een betere user experience te kunnen bieden. Een van de manieren waarmee we dat willen bereiken, is flexibiliteit. Daarom was het voor ons belangrijk om onze Advanced- en Ultimate-abonnees de mogelijkheid te bieden om hun vertaalde PDF-bestanden voortaan als bewerkbare .docx-documenten te downloaden! 

Wat daaraan nu precies zo flexibel is? Eigenlijk alles! Een bewerkbaar .docx-bestand biedt u immers de mogelijkheid om vrijwel elk aspect tot in het kleinste detail af te stemmen op uw wensen. Zo kunt u niet alleen de vertaling zelf, maar ook de opmaak en de lay-out in een .docx gemakkelijker aanpassen dan in een PDF-bestand. Heeft u uw PDF's echter toch liever als PDF's? Dan is dat natuurlijk geen enkel probleem! U kunt namelijk voor elke PDF-vertaling zelf beslissen of u na afloop van het vertaalproces liever een .docx- of een .pdf-bestand ontvangt. 

Mag het een beetje meer zijn? 

Tot slot willen we het ook nog even over de maximale bestandsgrootte voor documentvertalingen hebben. We hebben namelijk besloten om de limiet te verhogen! Al onze gebruikers met een abonnement op DeepL Pro Advanced / Ultimate of DeepL API Pro kunnen voortaan ook grotere .pdf-, .docx- en .pptx-bestanden vertalen. Hoeveel groter is groter? Dat hebben we hieronder voor u op een rijtje gezet: 

 • DeepL Pro Advanced: 
  • .pdf: 10 MB —> 20 MB 
 • DeepL Pro Ultimate: 
  • .pdf: 10 MB —> 30 MB 
  • .docx: 20 MB —> 30 MB 
  • .pptx: 20 MB —> 30 MB  
 • DeepL API Pro: 
  • .pdf: 10 MB —> 30 MB 
  • .docx: 20 MB —> 30 MB 
  • .pptx: 20 MB —> 30 MB 

Met deze wijziging hopen we de dagelijkse bezigheden op de werkvloer van al onze Advanced-, Ultimate- en API Pro-abonnees een stuk aangenamer te maken. Had u zelf dus nog ergens dat perfecte PDF-bestand liggen dat net die ene megabyte te groot was? Dan heeft u nu de kans om de vertaling in te halen! 

Een wereld van verschil 

DeepL was altijd al een goede manier om snel en eenvoudig hoogwaardige documentvertalingen te maken. Dankzij deze updates kunt u de kwaliteit die u van ons al gewend was nu ook op geheel nieuwe manieren beleven. Voor meer flexibiliteit voor, tijdens en na het vertaalproces bent u bij ons dus aan het juiste adres! 

Wilt u na het lezen van onze blog zelf aan de slag gaan of bent u benieuwd wat DeepL nog meer voor u zou kunnen betekenen? Neem dan eens een kijkje op onze prijspagina voor een overzicht van onze pakketten of ga direct door naar onze webvertaler om de nieuwe mogelijkheden voor documentvertalingen zelf uit te proberen.* 

*Gebruikers met een abonnement op DeepL Pro Starter kunnen hun pakket upgraden door in hun DeepL-account naar het tabblad "Pakket" te gaan en op "Pakketten vergelijken" te klikken. 


Maar dat is nog niet alles! 

Naast deze updates introduceren we binnenkort namelijk ook een andere gloednieuwe functie voor documentvertalingen: de bewerkingsmodus! Kom dus gauw nog eens terug voor de vervolgblogpost! 

Hoe Deutsche Bahn, Weglot en Alza de AI-vertaaltechnologie van DeepL gebruiken voor efficiënte lokalisatie

Hoe maken Deutsche Bahn, Weglot en Alza gebruik van DeepL? 

 • Deutsche Bahn gebruikt DeepL om de communicatie binnen het internationale personeelsbestand te verbeteren en om voor eenheid te zorgen binnen het sectorspecifieke taalgebruik. 
 • Weglot zet de DeepL API in om snel, goedkoop en efficiënt duidelijke vertalingen te produceren voor hun klanten. 
 • Alza integreerde de DeepL API om de inhoud van de bedrijfswebsite efficiënt te lokaliseren in vijf verschillende Europese talen, waardoor het bedrijf duizenden euro's per maand aan bedrijfskosten kan besparen. 

 

Hoe AI-vertalingen lokalisatie kunnen stroomlijnen 

Het lokaliseren van teksten is vaak een ingewikkeld proces dat veel tijd en expertise vereist. Door middel van AI-vertalingen kan dat proces echter beduidend minder tijdrovend worden gemaakt. 

Een AI-vertaaltool zoals DeepL is daarom een ideaal hulpmiddel voor elk lokalisatieteam dat de content voor websites en marketingmateriaal moet lokaliseren. Wanneer de automatische vertalingen immers kwalitatief hoogwaardig zijn, kunnen ze de perfecte basis voor het lokalisatieproces leggen en er zo voor zorgen dat projecten sneller en goedkoper kunnen worden afgerond. 

Dat deze theorie ook in de praktijk opgaat, kunnen onze klanten beamen. In deze blogpost willen we daarom vooral het succes van onze klanten laten spreken door te laten zien hoe zij de AI-vertalingen van DeepL hebben gebruikt om hun lokalisatieprocessen te verbeteren en hun bedrijf zo wereldwijd te laten groeien. 

Deutsche Bahn & DeepL 

Afbeelding van een rode trein van Deutsche Bahn samen met het DeepL Pro-logo boven een staafdiagram

Deutsche Bahn (DB) is de grootste spoorwegexploitant en infrastructuureigenaar in Europa. Het spreekt dan ook voor zich dat het bedrijf werknemers uit verschillende landen in dienst heeft. Van de 320.000 fulltime medewerkers van DB werkt slechts 64% in Duitsland, wat betekent dat er vaak informatie moet worden uitgewisseld met andere medewerkers wiens moedertaal niet Duits is.  

Om deze reden is Deutsche Bahn DeepL gaan gebruiken om de communicatie tussen de medewerkers net dat beetje soepeler te laten verlopen.  

Vanwege de grootte van het bedrijf was het van begin af aan duidelijk dat automatische vertalingen de beste oplossing zouden zijn om het interne communicatieproces te optimaliseren. Een van de grootste uitdagingen was daarbij de complexe technische terminologie waarmee de medewerkers voortdurend te maken zouden hebben.  

Als de automatische vertalingen namelijk geen rekening zouden houden met het gangbare vakjargon en telkens een nieuwe vertaling voor een bepaalde term zouden produceren, zou het de verwarring immers niet kleiner maar juist groter maken. Gelukkig kon Deutsche Bahn dit probleem echter goed omzeilen met behulp van onze woordenlijst-functie

De woordenlijst-functie heeft Deutsche Bahn in staat gesteld om alle medewerkers van gestandaardiseerde terminologie te voorzien. Inmiddels heeft het bedrijf meer dan 30.000 items toegevoegd en zo vertaalregels opgesteld die DeepL trouw opvolgt in alle vertalingen die onze vertaaldienst voor het bedrijf produceert. Hierdoor is het obstakel dat vakjargon en bedrijfsterminologie in het verleden voor DB vormden, tegenwoordig geen enkel probleem meer. 

De woordenlijst-functie houdt overigens niet alleen rekening met de bron- en doeltermen die als item zijn opgeslagen, maar ook met de context. Dankzij morfosyntactische terminologie-integratie let DeepL bij het gebruik van woordenlijsten namelijk ook op factoren zoals woordgeslacht en meervouden om ervoor te zorgen dat de opgestelde vertaalregels natuurlijk worden toegepast en niet tot kromme zinnen leiden.  

Waarom de woordenlijst-functie voor Deutsche Bahn zo belangrijk was, blijkt wel uit de woorden van Tom Winter, Data Scientist & Computational Linguist bij DB: 

"De mogelijkheid om DeepL door middel van woordenlijsten af te stemmen op de bedrijfstaal van DB is een voordeel dat andere AI-vertaaldiensten ons niet konden bieden. Het correcte gebruik van onze bedrijfstaal is namelijk erg belangrijk voor consistente communicatie binnen het gehele bedrijf. Zolang je een goed georganiseerde terminologiedatabase hebt, kan DeepL die consistentie probleemloos waarborgen." 

Dankzij DeepL's uitstekende vertalingen, maximale gegevensbeveiliging en talrijke aanpassingsmogelijkheden behoort Deutsche Bahn al sinds begin 2022 tot onze tevreden klanten.  

Deze banden zullen ook in de toekomst alleen maar hechter worden terwijl DB kijkt naar andere gevallen waarin DeepL's automatische vertalingen een uitkomst zouden kunnen bieden. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het doorbreken van taalbarrières voor grensoverschrijdend treinverkeer. 

Als u nog meer wilt weten over het gebruik van DeepL bij Deutsche Bahn, kunt u deze case study bekijken. 

Weglot & DeepL 

 

Afbeelding van een webpagina waarop content met behulp van automatische vertalingen wordt vertaald

Weglot is een Frans SaaS-bedrijf dat in Parijs is gevestigd en lokalisatie- en vertaaldiensten aanbiedt aan klanten van over de hele wereld. Omdat de lokalisatiediensten van Weglot zo gevraagd zijn, had Weglot vertaal-API's van uitzonderlijke kwaliteit nodig om aan die vraag te kunnen voldoen, en uiteindelijk heeft het bedrijf zijn oog laten vallen op de vertaal-API van DeepL. 

Weglot was een van de eerste bedrijven dat met de DeepL API aan de slag is gegaan. Inmiddels heeft het bedrijf onze kwalitatief hoogwaardige vertalingen gebruikt om meer dan 50.000 bedrijven van meertalige websites te voorzien. 

Maar waarom heeft Weglot nu precies voor DeepL gekozen? De oprichter en CTO van Weglot, Rémy Berda, was op zoek naar vertaal-API's van topkwaliteit om het aanbod en de diensten van zijn bedrijf te verbeteren. Zijn interesse werd vooral gewekt door Weglot's eigen klanten, die hem na onze release van de DeepL API begonnen te vragen of hij ook van plan was om DeepL toe te voegen. 

De hoge vertaalkwaliteit en het gebruiksgemak voor softwareontwikkelaars hebben er ten slotte toe geleid dat Weglot voor DeepL heeft gekozen, en in de afgelopen zes jaar heeft de DeepL API het bedrijf in staat gesteld om miljarden tekens per maand te vertalen voor bedrijven van over de hele wereld. 

Dankzij de hoge vertaalkwaliteit van DeepL's AI-vertalingen kunnen de klanten van Weglot hun lokalisatieprocessen aanzienlijk versnellen, wat uiteindelijk hun hele workflow optimaliseert.  

Als gevolg hiervan heeft Weglot sinds de integratie van onze API een hoop positieve feedback ontvangen. Het is zelfs zo dat Berda DeepL zelf heeft aanbevolen aan ontwikkelaars die op zoek zijn naar een uitstekend product: 

"De API-documentatie is duidelijk en helder geformuleerd. Ontwikkelaars hoeven echt alleen maar te doen wat er in de documentatie staat om het resultaat te behalen dat het product belooft." 

Omdat e-commerce steeds internationaler wordt, is het nu belangrijker dan ooit tevoren dat bedrijven van startup tot multinational toegang hebben tot lokalisatie- en vertaaldiensten van hoge kwaliteit. Vertaaltools zoals die van DeepL en Weglot kunnen aan deze behoefte voldoen en bedrijven zo in staat stellen om heldere communicatie in verschillende talen niet alleen mogelijk, maar zelfs makkelijk te maken. 

Wilt u meer weten over hoe Weglot gebruik maakt van DeepL? Klik dan op de link voor de case study.

Alza & DeepL 

Afbeelding van drie websites die het lokalisatieproces met automatische vertalingen laat zien

Alza is een echte gigant op het gebied van e-commerce en staat in thuisland Tsjechië ook wel bekend als hun versie van Amazon. Het bedrijf is buiten de eigen landsgrenzen ook actief in verschillende landen van over heel Europa, waaronder Duitsland en Hongarije. Sinds de oprichting in 1994 is Alza uitgegroeid van een eenvoudige online winkel voor elektronica tot een reusachtig e-warenhuis met een omvangrijk aanbod bestaande uit laptops, videogames, dierenbenodigdheden, cosmetica en nog veel meer. 

Medio 2021 stelde Alza vast dat DeepL 13 nieuwe talen had toegevoegd, waaronder ook een aantal talen die worden gesproken in de landen waar Alza zelf ook op de markt was. Nadat het bedrijf het Tsjechisch, Slowaaks en Hongaars van DeepL aan een aantal kwaliteitstests had onderworpen, besloot Alza om de resultaten te volgen en voortaan verder te gaan met de DeepL API.  

Sindsdien maakt Alza nog altijd gebruik van DeepL om de website te lokaliseren in vijf verschillende Europese talen: 

 • Duits 
 • Engels 
 • Frans 
 • Hongaars 
 • Slowaaks 

Onderhand telt Alza meer dan 3.000 werknemers en heeft het bedrijf een groei bereikt van 20% per jaar. Ook heeft het bedrijf voet aan de grond gezet in Centraal-Europa en het Verenigd Koninkrijk. Om zich op deze nieuwe markten te kunnen etableren, had Alza toegang nodig tot vertalingen van een dusdanig hoge kwaliteit dat het lokalisatieteam nauwelijks nog correctiewerk zou moeten verrichten.  

Voor het team van Alza betekende dit dat zij de tijd die zij voor de invoering van DeepL's AI-vertalingen aan tekstcorrectie besteedden, nu in andere projecten konden steken. Onze vertaalkwaliteit heeft er dus toe geleid dat de maandelijkse uitgaven van het bedrijf beduidend zijn gedaald. 

Een ander voordeel van DeepL was de vlugge integratie. De overstap van Alza's vorige vertaal-API naar de DeepL API kostte het bedrijf in totaal minder dan een week. De opbrengst van de nieuwe API werd echter vrijwel meteen duidelijk. 

Jakub Kalina, het afdelingshoofd van Alza's lokalisatieteam, zei het volgende: 

"Toen DeepL Tsjechisch en andere voor ons belangrijke talen beschikbaar begon te maken, waren we behoorlijk verrast door het verschil in kwaliteit. De vertalingen klonken veel natuurlijker, en dus besloten we dat het de moeite waard was om over te stappen." 

Een van de voornaamste manieren waarop Alza van DeepL gebruik maakt, is voor het vertalen van enorme hoeveelheden recensies. Door deze beoordelingen namelijk in andere talen beschikbaar te maken, kan het bedrijf potentiële klanten immers een extra kwaliteitsgarantie bieden. Nadat Alza duizenden recensies vanuit het Tsjechisch naar het Duits en het Hongaars had vertaald, begon het conversiepercentage dan ook aanzienlijk te stijgen. 

Jakub gaat ervan uit dat het vertaalvolume voor zijn team ook in de toekomst gestaag zal groeien: 

"Nu onze kosten beduidend lager zijn en onze vertalers meer tijd ter beschikking hebben, kunnen we aan de slag gaan met nieuwe vertaalprojecten. Het lijkt er dus op dat ons vertaalvolume in de komende maanden niet alleen zal groeien, maar waarschijnlijk zelfs zal verdubbelen of verdrievoudigen."  

Voor nog meer informatie over de manier waarop Alza gebruik maakt van DeepL kunt u deze case study bekijken.

Lokalisatieprocessen optimaliseren met DeepL 

Zoals u hierboven heeft gelezen, kunnen goede AI-vertalingen een enorme bijdrage leveren aan het succes van elk bedrijf. Het is daarom dan ook geen wonder dat bedrijven zoals Deutsche Bahn, Weglot en Alza gebruik maken van DeepL om het fundament te leggen voor hun lokalisatieprocessen.   

Als u voor uw bedrijf ook op zoek bent naar manieren om uw maandelijkse vertaalkosten te verminderen, het taalgebruik in uw vertalingen te standaardiseren of om uw lokalisatieteam een hoop correctiewerk per vertaling te besparen, dan zou u wellicht ook kunnen overwegen om DeepL een kans te geven. Daarvoor klikt u gewoon op de onderstaande link: 

Meer informatie over DeepL Pro voor bedrijven 

DeepL Pro: De toekomst van het Zuid-Koreaanse bedrijfsleven

Wat u moet weten over DeepL Pro: 

 • DeepL Pro is vanaf nu beschikbaar in Zuid-Korea en biedt toegang tot premiumfuncties zoals onbeperkte tekstvertalingen, meer opties voor documentvertalingen, maximale gegevensbeveiliging en teambeheer.  
 • Met onze AI-vertalingen kan uw bedrijf gemakkelijk uitbreiden naar nieuwe markten en zo snel en eenvoudig groeien. 
 • Met DeepL API Pro kunt u onze vertaaldienst ook direct integreren in uw website, apps en andere software om uw klanten zo te voorzien van uitstekende vertalingen en gelokaliseerde content in verschillende talen. 

We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat DeepL Pro nu officieel beschikbaar is in Zuid-Korea. Vanwege de toekomstgerichtheid en de technologisch innovatieve insteek van het land bestond er in het Koreaanse bedrijfsleven al enige tijd een grote vraag naar de AI-communicatiediensten van DeepL, en we vinden het fantastisch om al deze bedrijven binnenkort te kunnen ondersteunen op hun weg naar de internationale markt. 

Sinds afgelopen januari maakt Koreaans deel uit van de ondersteunde talen in de DeepL Translator. Sindsdien is het aantal DeepL-gebruikers in Zuid-Korea razendsnel gestegen en hebben we veel positieve feedback gekregen vanuit de Zuid-Koreaanse community.  

Wij vinden het natuurlijk fantastisch om te zien hoe snel DeepL een rol van betekenis is gaan spelen in het dagelijkse leven van onze nieuwe gebruikers, en voor velen van hen zal de gratis versie van onze vertaaldienst ook meer dan voldoende zijn voor hun dagelijkse gebruik. Voor bedrijven loont het echter om een stap verder te gaan en een abonnement op DeepL Pro te nemen, want zo krijgen ze toegang tot alle premiumfuncties die onze AI-vertaaldienst te bieden heeft. 

Wilt u weten hoe DeepL Pro u kan helpen om uw bedrijf te laten groeien? Dan kunt u hieronder terecht voor meer informatie. 

Internationaal zakelijke relaties opbouwen 

De DeepL Translator is niet alleen geschikt voor het maken van alledaagse vertalingen. Onze AI-vertaaltool kan ook voor bedrijven een grote aanwinst zijn. De voordelen voor het bedrijfsleven zijn vooral terug te vinden in onze DeepL Pro-functies zoals: 

 • Onbeperkte tekstvertaling: met DeepL Pro kunt u teksten vertalen zonder gebonden te zijn aan een tekenlimiet. 
 • Uitgebreide mogelijkheden voor documentvertaling: met DeepL Pro kunt u hele PDF-, Word-, PowerPoint-, tekst- of HTML-bestanden vertalen met behoud van de oorspronkelijke opmaak. Deze documentvertalingen zijn bovendien volledig bewerkbaar. Hoeveel documentvertalingen u per maand kunt maken, hangt af van uw abonnement. Zo krijgt u per gebruiker per maand 5 documentvertalingen met DeepL Pro Starter, 20 documentvertalingen met DeepL Pro Advanced en 100 documentvertalingen met DeepL Pro Ultimate. 
 • Maximale gegevensbeveiliging: met DeepL Pro worden de hoogste veiligheidsnormen toegepast om de gegevens van uw bedrijf en uw klanten optimaal te beveiligen. 
 • Teambeheer: Met DeepL Pro kunt u alle gebruikers die zijn gekoppeld aan uw teamabonnement snel en eenvoudig beheren vanuit uw beheerdersaccount. 
 • CAT-tool-integratie: DeepL Pro kan rechtstreeks geïntegreerd worden in software voor computerondersteund vertalen (CAT-tools). Hierdoor kan uw lokalisatieteam de nauwkeurige AI-vertalingen van DeepL gebruiken als uitgangspunt voor hun gelokaliseerde vertalingen

Al deze functies samen zorgen ervoor dat uw bedrijf en uw medewerkers niet alleen sneller, maar ook efficiënter en veiliger kunnen werken. Om deze reden is DeepL Pro dus de ideale oplossing voor het aangaan en onderhouden van sterke relaties met uw klanten en collega's.  

Daarnaast werken we er natuurlijk hard aan om onze producten en diensten te blijven innoveren. Voor het Koreaans betekent dit dat we er ook nu al mee bezig zijn om onder andere de woordenlijst-functie zo snel mogelijk beschikbaar te maken. 

Kansen op de internationale markt verkennen 

Afbeelding van drie website-interfaces die een nauwkeurige Koreaanse vertaaldienst weergeven met daarachter een blauwe zeshoek

Internationaal succes bereiken is nooit gemakkelijk, en al helemaal niet wanneer teams in meerdere talen moeten communiceren. Voor zulke situaties kan DeepL API Pro een uitkomst bieden. 

Met een abonnement op ons DeepL API Pro-pakket kunt u de vertalingen van DeepL direct integreren in uw website, apps en andere software. Hierdoor wordt het een stuk gemakkelijker om een internationaal klantenbestand op te bouwen.  

De DeepL API is uitermate geschikt voor: 

 • Het vertalen van websites: met onze API kunt u uw hele website in een handomdraai vertalen en zo nieuwe markten bereiken. 
 • Bedrijfscommunicatie: onze API kan geïntegreerd worden in producten zoals Confluence en SharePoint om zo de interne en externe communicatie van uw bedrijf te optimaliseren. 

Ons DeepL API Pro-pakket biedt uw bedrijf het perfecte hulpmiddel voor consistente, gepaste en respectvolle communicatie, zodat u de internationale markt met een gerust hart kunt gaan verkennen. 

Wat DeepL Pro voor uw bedrijf kan betekenen 

De AI-vertaaldienst van DeepL wordt aangedreven door kunstmatige neurale netwerken. We werken daarom voortdurend aan innovatieve manieren om onze netwerken te verbeteren.  

Dankzij de kwaliteit en de omvang van onze netwerkarchitectuur zijn we in staat om met onze trainingsgegevens en -methodologie een ontzettend nauwkeurige vertaaltechnologie te ontwikkelen die natuurlijk klinkende vertalingen produceert. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat de vertalingen die u maakt professioneel overkomen in de meer dan 30 talen die DeepL aanbiedt. 

Voor veel bedrijven zijn uitstekende vertalingen echter niet voldoende, omdat ze naast kwaliteit ook behoefte hebben aan veiligheid. DeepL deelt deze bezorgdheid over de veiligheid van gegevens en heeft met DeepL Pro extra stappen gezet om deze gegevensbeveiliging te waarborgen.  

Om bedrijven maximale gegevensbeveiliging te kunnen bieden, maken we gebruik van de allernieuwste transport layer security (TLS)-technologie voor versleutelde gegevensoverdracht en staan onze servers in ISO 27001-gecertificeerde datacenters. Daarnaast worden alle teksten die u vertaalt terwijl u bent ingelogd op uw DeepL Pro-account automatisch verwijderd zodra het vertaalproces is afgerond, wat betekent dat ze nooit zullen worden gebruikt om onze AI te trainen.  

Kortom: met DeepL Pro krijgt uw bedrijf toegang tot alle vertaalhulpmiddelen die het nodig heeft om de top van de markt te bereiken. 

De internationale markt op met DeepL Pro 

Bedrijven van alle soorten en maten zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om te groeien. Het feit dat ze graag zouden willen uitbreiden betekent echter niet automatisch dat ze ook de juiste hulpmiddelen ter beschikking hebben om dat doel te bereiken. DeepL Pro kan voor zulke bedrijven een echte uitkomst bieden. 

Met de AI-vertaaldienst van DeepL heeft elk bedrijf een krachtig hulpmiddel bij de hand waarmee snel en eenvoudig kwalitatief hoogwaardige vertalingen kunnen worden gemaakt. Hierdoor zal geen enkele taalbarrière ze er nog van weerhouden om de internationale markt te gaan verkennen en te veroveren.   

Wilt u zelf ook de mogelijkheden van DeepL Pro verkennen? Neem dan een kijkje op onze DeepL Pro-pagina om het pakket te vinden dat het best bij u of uw team past.

Bedrijfsoptimalisatie dankzij automatische documentvertalingen

Automatische documentvertalingen in het kort: 

 • Automatische vertalingen spelen een sleutelrol bij het optimaliseren van bedrijfscommunicatie. 
 • Nauwkeurige documentvertalingen moeten snel, eenvoudig en veilig kunnen worden gemaakt. 
 • Goed vertaalde documenten kunnen de winstgevendheid en efficiency van een bedrijf verhogen. 
 • Bedrijven zoals Nikkei maken gebruik van DeepL om internationaal succes te boeken.  
 • Automatische vertaaltechnologie kan bedrijven helpen om taalbarrières op de internationale markt te doorbreken. 

In de snel groeiende wereldeconomie is het belangrijker dan ooit tevoren om effectief te kunnen communiceren. Een van de manieren waarop organisaties met deze waarheid geconfronteerd worden, is het feit dat zij hun documenten tegenwoordig in meerdere talen moeten kunnen aanbieden waar vroeger één enkele taal volstond. Bedrijven die deze nieuwe standaard negeren, merken vaak al snel de negatieve gevolgen in de vorm van ontevreden klanten en beduidend kleinere bedrijfsgroei. 

Bedrijven die daarentegen met de tijd willen meegaan, werpen hun blik vaak al gauw op automatische vertaalsoftware om zo hun productiviteit en efficiency te verhogen. Hierbij spelen documentvertalingen een sleutelrol. 

In deze blogpost willen we de voordelen van documentvertalingen daarom nader onder de loep nemen. Daarnaast zullen we toelichten waarom AI-vertaaltools zoals DeepL een ideale oplossing zijn voor bedrijven die efficiënter en voordeliger willen werken en daarnaast hun klanten tevreden willen houden. 

Hoe belangrijk zijn AI-vertalingen voor bedrijven? 

Automatische vertalingen kunnen immense voordelen hebben voor bedrijven die op zoek zijn naar succes op de internationale markt. Steeds meer organisaties beginnen daarom dan ook in te zien hoe handig het is om snel een AI-vertaling te kunnen maken voor interne communicatie of als basis voor een groter lokalisatieproject.  

Wanneer het aankomt op de ingebruikname van automatische vertaaltools lopen vooral bedrijven in de auto-industrie, de gezondheidszorg, de informaticabranche en de juridische sector voorop. Volgens een rapport van Acumen Research and Consulting zal het gebruik van AI-vertalingen in de komende acht jaar gestaag toenemen, waarbij de vraag naar communicatie in meerdere talen als voornaamste drijfveer dient.  

Deze sprongen op het gebied van AI-vertaaltechnologie zorgen er natuurlijk ook voor dat de vertaalsector ingrijpend aan het veranderen is. Uit de European Language Industry Survey 2022 blijkt bijvoorbeeld dat meer dan 70% van de onafhankelijke taalprofessionals in Europa gebruik maken van automatische vertalingen. Ongeacht of het dus gaat om het vertalen van technische teksten of om het communiceren met klanten: AI-vertalingen krijgen op veel meer plaatsen voet aan de grond.  

Het gebruik van AI-vertaaltechnologie neemt dus duidelijk toe, maar wat hopen al deze bedrijven ermee te kunnen bereiken? Hoe kan AI bijdragen aan groei en waar letten bedrijven op bij het kiezen van de AI-vertaaldienst waarmee zij verder willen gaan? Het antwoord op al deze vragen willen we in deze blogpost leveren. 

Wat is voor AI-vertaaltools het allerbelangrijkst? 

Voor bedrijven die op zoek zijn naar manieren om hun documenten te vertalen, speelt op de eerste plaats de kwaliteit een grote rol. Goed getrainde kunstmatige intelligentie is in veel gevallen in staat om deze kwaliteit in een handomdraai te leveren.  

Uit een recent onderzoek van Unbabel is gebleken dat 83% van de marketeers die gebruik maken van automatische vertalingen tevreden zijn met de vertaalkwaliteit. De beste vertalingen werden bovendien geproduceerd van tekstsoorten die vaak uitgebreide documentatie en veel technische termen bevatten, zoals teksten op het gebied van computersoftware, juridische diensten en telecommunicatie.  

Uit deze resultaten blijkt dat AI-vertaaltools zoals DeepL dankzij hun nauwkeurigheid en snelheid echte uitblinkers kunnen zijn bij het vertalen van teksten uit zulke beroepssectoren. AI-vertalingen kunnen voor internationale bedrijven dus echt de deur openen naar nieuwe groei- en expansiemogelijkheden. 

Waar komt het bij documentvertalingen op aan? 

Afbeelding van de DeepL-UI die laat zien hoe de DeepL Translator documenten zoals PDF-bestanden kan vertalen

Veel bedrijven die regelmatig documenten moeten vertalen, zijn op zoek naar een vertaaldienst die aan verschillende voorwaarden voldoet. Zo moet hun vertaaltool niet alleen nauwkeurig, maar vooral ook snel en gebruiksvriendelijk zijn. 

DeepL kan op dit gebied echt uitblinken dankzij de DeepL Translator, die snel en eenvoudig documentvertalingen kan maken van en naar meer dan 30 verschillende talen. Met DeepL Pro kunnen bedrijven zelfs volledig bewerkbare documentvertalingen maken van al hun PDF-, Word-, en PowerPoint-bestanden zonder dat de oorspronkelijke opmaak daarbij verloren gaat. 

Daarnaast zijn bedrijven vaak op zoek naar goede gegevensbeveiliging. Dat de vertaling van interne rapporten, juridische contracten, gebruikershandleidingen en andere zakelijke teksten correct moet zijn, spreekt voor zich, maar dat mag niet ten koste gaan van de privacy van de gegevens die deze documenten bevatten. Ook om deze reden is DeepL bij veel bedrijven erg geliefd, want DeepL Pro biedt zowel vertalingen van uitstekende kwaliteit alsook maximale gegevensbeveiliging tijdens het vertaalproces. 

Deze gegevensbeveiliging uit zich op verschillende manieren, waaronder de geavanceerde Transport Layer Security (TLS) die wij gebruiken om versleutelde gegevensoverdracht te kunnen garanderen en ons volledig interne vertaalproces voor PDF-bestanden dat ervoor zorgt dat uw teksten gedurende het vertaalproces nooit worden verwerkt door de diensten van derden.  

De documentvertalingen van DeepL geven bedrijven, teams en collega's de mogelijkheid om efficiënter te communiceren, ongeacht hun taalvaardigheidsniveau in de taal van de mensen met wie zij samenwerken. Op deze manier zit iedereen altijd op één lijn. 

Hoe kunnen AI-vertalingen tot winst leiden? 

In sommige gevallen is return on investment (ROI) een lastig concept om mee te werken. Het is immers niet altijd 100% nauwkeurig. Het is echter wel belangrijk om er rekening mee te houden bij het evalueren van de efficiency en het succes van verschillende projecten.  

Omdat AI-vertalingen snel en goedkoop kunnen worden gemaakt, kunnen ze de ROI van een bedrijf positief beïnvloeden. Deze rendementsverhoging maakt automatische vertaaldiensten tot een efficiënte oplossing om de winstgevendheid van een bedrijf te verbeteren.  

Neem bijvoorbeeld een situatie waarin u een Nederlands document snel en eenvoudig wilt vertalen naar het Duits, Engels, Frans en Japans. Een AI-vertaaldienst kan deze vertalingen in een mum van tijd leveren. Bovendien zijn deze vertalingen vaak goed genoeg dat ze alleen hier en daar geredigeerd moeten worden, wat in de meeste gevallen beduidend sneller gaat dan het maken van een nieuwe vertaling. 

In de race naar de internationale top van de markt kan het gebruik van automatische vertaaltools dus echt een steentje bijdragen om het vertaalvolume gemakkelijker te kunnen bewerkstelligen en het proces minder ontmoedigend te maken. Had u graag een voorbeeld van een bedrijf dat onze vertaaldienst heeft gebruikt om dat doel te bereiken? Dan bent u in deze blogpost aan het juiste adres.

Hoe Nikkei dankzij DeepL de markt veroverde

Afbeelding van een vertaald document met verschillende bestandsformaten

DeepL ondersteunt internationale topbedrijven in belangrijke sectoren met automatische vertalingen. Dat geldt ook voor bedrijven in de mediasector.  

Zoals eerder beloofd willen we u daarom aan de hand van Nikkei laten zien wat een bedrijf met DeepL Pro kan bereiken op de internationale markt. 

Nikkei: vertaalde berichtgeving voor Japan en de rest van de wereld

Voor Nikkei, het belangrijkste nieuwsmediabedrijf in Japan, zijn AI-vertalingen meer dan alleen een hulpmiddel: ze zijn een integraal onderdeel van de bedrijfsworkflow. Als 's werelds grootste aanbieder van zakelijk nieuws heeft Nikkei immers een enorm publiek met lezers op elk continent ter wereld.  

Met publicaties als Nikkei Asia en de Financial Times wordt de inhoud van Nikkei dus dagelijks geconsumeerd door duizenden topbedrijven op het gebied van economie en financiën. 

Dat betekent echter ook dat Nikkei die grote hoeveelheid content in een razendsnel tempo beschikbaar moet kunnen maken voor een internationaal publiek. Anders zouden andere media-outlets Nikkei immers voor zijn. Om nieuws en andere berichtgeving snel en zonder fouten te kunnen delen, had het bedrijf dus een AI-vertaaltool nodig voor het vertalen van documenten en andere content. 

Zo kwam Nikkei bij DeepL terecht, en met behulp van onze vertaaldienst kon het bedrijf informatie sneller verspreiden dan ooit tevoren. Op deze manier konden ze hun publiek altijd op de hoogte houden, ongeacht of er nu nieuwsberichten of onderzoekspapers gepubliceerd moesten worden. 

Daarnaast was DeepL beduidend goedkoper dan Nikkei's vorige vertaaltool: het bedrijf hoefde nu nog maar een vijfde te betalen van de uitgaven die het voorheen had en krijgt bovendien vertalingen van betere kwaliteit. Dankzij DeepL kon Nikkei dus een stuk efficiënter werken voor duidelijk lagere bedrijfskosten. 

Voor meer informatie over de manier waarop Nikkei gebruik maakt van DeepL, kunt u een kijkje nemen in de casestudy.

AI-documentvertalingen voor uw bedrijf 

Bedrijven die internationaal willen groeien, kunnen bijna niet meer zonder automatische vertalingen. AI-vertaaltools zoals DeepL kunnen zulke bedrijven gelukkig snel en eenvoudig van de nauwkeurige en veilige vertalingen voorzien die ze nodig hebben om dat doel te bereiken. 

De AI-vertalingen van DeepL zijn een waardevol hulpmiddel in onze toenemend geglobaliseerde wereld. Bedrijven die van deze technologie gebruik maken om de taalbarrières in het bedrijfsleven te doorbreken, zullen het daarom een stuk gemakkelijker hebben om hun concurrenten voor te blijven. 

Als u meer wilt weten over de manier waarop bedrijven gebruik kunnen maken van de automatische documentvertalingen van DeepL om internationaal te groeien, kunt u terecht op onze pagina over DeepL Pro voor bedrijven

De kracht van lokaliseren: de voordelen van goede lokalisatiestrategieën voor bedrijven op de internationale markt

Wat je moet weten over vertalen en lokaliseren:  

 • Vertalen en lokaliseren zijn twee verschillende disciplines: vertalen houdt in dat de informatie uit een tekst vanuit de ene taal naar de andere taal wordt overgezet, terwijl lokaliseren naast vertalen ook aandacht besteedt aan de culturele en taalkundige verschillen tussen de bron- en doeltaal; 
 • In een goed gelokaliseerde tekst zijn zelfs de kleinste elementen van een tekst afgestemd op het doelpubliek, waaronder ook aspecten zoals tijd- en datumnotaties en woordspelingen; 
 • Goede lokalisatie draagt bij aan de tevredenheid en loyaliteit van internationale klanten, wat een positieve invloed heeft op de winst van een bedrijf; 
 • AI-vertalingen zijn een fantastisch hulpmiddel voor bedrijven die hun lokalisatieproces willen stroomlijnen en verbeteren; 
 • De AI-vertalingen van DeepL brengen meerdere voordelen met zich mee zoals verhoogde efficiency, tijdsbesparing tijdens het vertaalproces, een betere vertaalkwaliteit en -nauwkeurigheid en betere communicatie tussen teams. 


Hoewel vertalen en lokaliseren in eerste instantie veel op elkaar lijken, zijn het twee verschillende vakgebieden die elk een net iets andere rol vervullen. In een goede vertaling wordt de informatie van een tekst namelijk inhoudelijk overgezet vanuit de brontaal naar de doeltaal, terwijl een goed gelokaliseerde tekst een stap verder gaat en naast de inhoud ook rekening houdt met de culturele, taalkundige en structurele eigenschappen van de doeltaal. 

In principe zou je dus kunnen stellen dat vertalen een essentieel onderdeel van het omvangrijkere en complexere lokalisatieproces is. Een goede vertaling legt namelijk het fundament voor een goed gelokaliseerd eindproduct, en automatische vertalingen zijn daarvoor bijzonder geschikt dankzij een aantal unieke voordelen. 

In tegenstelling tot vertalingen die door mensen zijn gemaakt, zijn automatische vertalingen namelijk het resultaat van geautomatiseerde machine learning-processen. Deze processen stellen automatische vertaaldiensten in staat om in een handomdraai nauwkeurige vertalingen te leveren, waardoor ze uiterst geschikt zijn om workflows te optimaliseren en de efficiëntie van het lokalisatieproces te verbeteren. 

Maar waarom is een goed lokalisatieproces nu eigenlijk zo belangrijk? Het antwoord is eenvoudig: klanten voelen zich altijd het prettigst wanneer ze op natuurlijke wijze worden aangesproken in hun eigen moedertaal. 

In deze blogpost bespreken we eerst wat het verschil is tussen vertalen en lokaliseren, en daarna lichten we toe hoe AI-vertalingen kunnen bijdragen aan een beter, eenvoudiger en sneller lokalisatieproces. 

Vertalen en lokaliseren: wat is het verschil? 

Veel mensen denken dat vertalen en lokaliseren synoniemen zijn. Dat is echter niet helemaal waar. 

Bij het maken van een vertaling gaat het erom dat de boodschap van een tekst vanuit de ene taal wordt overgebracht naar de andere. De focus ligt dus voornamelijk op de inhoud. Lokaliseren is daarentegen een complexer proces dat erop is gericht om een product of dienst aan te passen aan de behoeften van een specifieke markt.  

Wanneer je dus probeert om een tekst of product te lokaliseren voor een bepaalde markt, moet je naast de inhoud ook rekening houden met culturele en taalkundige kenmerken. Daar blijft het echter niet bij. Je moet namelijk ook kijken naar veranderingen op structureel niveau. Aan een echt goed gelokaliseerd product merk je namelijk niet dat de oorspronkelijke tekst voor een ander publiek is geschreven, terwijl een slecht gelokaliseerde tekst meteen opvalt of zelfs stoort.  

Voor een goede lokalisatie is dus op de eerste plaats een goede, niet-storende vertaling nodig, en automatische vertalingen kunnen hiervoor echt een uitkomst bieden. 

Normaal gesproken maken AI-vertaaltools gebruik van neurale netwerken om in een handomdraai nauwkeurige en natuurlijk klinkende vertalingen te produceren. Voor bedrijven die als onderdeel van hun lokalisatieproces op grote schaal zijn aangewezen op kwalitatief hoogwaardige vertalingen, zijn zulke tools daarom vaak de meest efficiënte oplossing.   

Volgens een recente enquête van Regina Corso Consulting, uitgevoerd voor onderzoeksdoeleinden in opdracht van DeepL*, blijkt zelfs dat "87% van marketeers het ermee eens is dat automatische vertalingen een onmisbaar hulpmiddel zijn voor lokalisatie- en vertaalprojecten". 

Behoor je zelf ook tot deze 87% of ben je gewoon nieuwsgierig hoe je met je bedrijf een internationaal publiek zou kunnen bereiken? Dan is het volgende gedeelte van deze blogpost echt iets voor jou. 

Waarom is lokalisatie zo belangrijk voor internationale bedrijven? 

Op de website van Phrase, een bekende lokalisatietool, wordt lokalisatie beschreven als een "omvangrijk proces dat niet alleen het vertalen van een tekst omvat, maar tevens ook het aanpassen van talrijke aspecten aan de lokale voorkeuren, verwachtingen en conventies vereist". 

Lokalisatie is dus een ingewikkeld proces dat alleen kan slagen met een goed oog voor detail en een grondig begrip van de cultuur en voorkeuren van de doeltaal. Het is daarom dan ook echt essentieel voor bedrijven die nieuwe markten willen veroveren.   

Volgens een recent onderzoek van CSA Research geeft "76% van online shoppers de voorkeur aan producten die informatie verschaffen in hun eigen moedertaal", en 75% van hen vermeldt bovendien dat ze "eerder geneigd zijn om opnieuw iets van hetzelfde merk te kopen als de klantenservice in hun eigen taal wordt aangeboden".  

In de woorden van dr. Donald A. DePalma van CSA Research "verbetert lokalisatie de ervaringen die klanten met producten hebben en vergroot het de mate van betrokkenheid die zij met deze producten ervaren. Lokalisatie zou daarom altijd een vast bestanddeel moeten uitmaken van de bedrijfsstrategie van elke onderneming die internationaal wil groeien". 

Voor moderne bedrijven die internationaal succes willen behalen, is lokalisatie dus echt van vitaal belang. Een goed gelokaliseerd product lokt immers nieuwe klanten aan én zorgt ervoor dat oude klanten graag weer terugkomen. Hoe groot die impact kan zijn, blijkt uit een recent artikel van Weglot. Het marketingbedrijf Net Media Planet behaalde "dankzij het lokaliseren van hun content en hun betaalde advertenties" namelijk "een aanzienlijke stijging van wel 20% van het aantal conversies".   

Lokalisatie kan je dus niet alleen helpen om nieuwe markten te veroveren en om je positie op bestaande markten verder te versterken, maar ook om je omzet te vergroten dankzij efficiënte klantenbinding. Hoe je het dus ook wendt of keert: met goede lokalisatie kun je niets fout doen. 

Wanneer is lokalisatie nodig? 

een afbeelding van drie documenten. Op elk document staat een datum die genoteerd is volgens een andere conventie: de Japanse, de Engelse en de Spaanse.

Nu we de verschillen tussen vertalen en lokaliseren hebben besproken, kunnen we er iets dieper op ingaan hoe lokalisatie er in de praktijk precies aan toegaat. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar de volgende elementen van een tekst: 

 • Tijden, getallen, valuta, afmetingen en datums: Hoewel iedereen er gebruik van maakt, is de manier waarop mensen de tijd aangeven, datums noteren of afstanden meten vaak net dat beetje anders. Als daarmee geen rekening wordt gehouden, kan dat een hoop verwarring veroorzaken. Het is daarom dan ook ontzettend belangrijk om zulke culturele aspecten te lokaliseren en niet alleen te vertalen. 
 • Straattaal en uitdrukkingen: Een letterlijke vertaling van straattaal of uitdrukkingen kan op z'n zachtst gezegd verwarrend en vaak zelfs enorm contraproductief zijn. Voor zulke gevallen is het dus echt nodig om een passend alternatief uit de cultuur van de doeltaal te vinden dat niet alleen dezelfde lading dekt maar het doelpubliek tegelijkertijd ook bekend in de oren klinkt. 
 • Humor en woordspelingen: Omdat humor vaak een cultureel tintje heeft, is het niet altijd makkelijk om een grap vanuit de ene taal naar de andere taal te vertalen. Het is dus cruciaal om humor en woordspelingen te lokaliseren en niet alleen te vertalen om ervoor te zorgen dat de grap ook echt aankomt. 
 • Symbolen, afbeeldingen en emoji's: Wat in de ene taal en cultuur als grappig of logisch wordt beschouwd, kan in een andere taal of cultuur onbegrijpelijk zijn of precies het tegenovergestelde betekenen. Een bekwame lokalisatiespecialist weet niet alleen wanneer bepaalde symbolen, afbeeldingen en emoji's zonder bezwaar kunnen worden overgenomen maar ook wanneer het beter is om ze door een passender alternatief te vervangen. 
 • Gebruikersinterfaces: Goede lokalisatie houdt ook rekening met de verschillen in communicatiestijl tussen verschillende doelgroepen. Zo is het goed mogelijk dat een website die is ontworpen voor een Franstalig publiek niet zo goed in de smaak valt bij Japanse lezers. Om de beste resultaten te behalen, zal een ervaren lokalisatiespecialist er dus voor zorgen dat aan de culturele verwachtingen van deze verschillende markten wordt voldaan.  

Lokalisatie in de praktijk 

Nu we de voornaamste punten hebben besproken, kunnen we eens een kijkje nemen naar een voorbeeld dat zich in de praktijk zou kunnen voordoen. Neem bijvoorbeeld eens de volgende situatie: 

Een Amerikaans bedrijf heeft onlangs een aantal vestigingen in Europa geopend en werkt er nu aan om de bedrijfswebsite in verschillende Europese talen beschikbaar te maken. Om een wereldwijde sale aan te kondigen die ook in Nederland wordt gehouden, moet de volgende zin uit het Amerikaans-Engels naar het Nederlands worden vertaald:  

"The Spring Fever Sale ends on May 15th at 12:00 AM." 

Een AI-vertaling van deze zin zou als volgt kunnen luiden:  

"De voorjaarsuitverkoop eindigt op 15 mei om 12:00 uur."  

Hoewel dit op zich een redelijke vertaling van de zin is, houdt de vertaling er geen rekening mee dat Nederlanders eraan gewend zijn om voor tijdsaanduidingen uit te gaan van 24 uur per dag. In de vertaling is het dus niet helemaal duidelijk of de uitverkoop eindigt om 12 uur 's middags of om middernacht. Om er dus voor te zorgen dat niemand er per ongeluk van uitgaat dat de uitverkoop rond lunchtijd eindigt, is het verstandig om de vertaling te lokaliseren:  

"De voorjaarsuitverkoop eindigt op 15 mei om 00:00 uur." 

Het lijkt wellicht een beetje overbodig, maar zulke aanpassingen kunnen een groot verschil maken. Denk bijvoorbeeld eens aan alle potentiële klanten die uiteindelijk thuis zijn gebleven omdat ze 's ochtends geen tijd hadden en dachten dat ze 's middags te laat zouden zijn geweest. Zonder lokalisatie was het bedrijf dus niet alleen een hoop omzet misgelopen, maar ze zouden er ook nog eens hard aan moeten werken om de gefrustreerde thuisblijvers weer terug naar de winkel te krijgen.  

De kleine veranderingen die als deel van het lokalisatieproces in een tekst worden aangebracht, kunnen dus echt een positieve bijdrage leveren aan de algehele gebruikerservaring. Phrase stelt zelfs dat lokalisatie bedrijven de mogelijkheid geeft om "culturele obstakels te overwinnen en potentiële culturele misstappen te vermijden die schadelijk zouden kunnen zijn voor het imago van een merk".  

Wat voor content moet gelokaliseerd worden? 

Wanneer het om het lokaliseren van content gaat, is elk bedrijf net dat beetje anders. We kunnen daarom dan ook geen volledig overzicht verschaffen van alle tekstsoorten die lokalisatie nodig hebben. Wat we wel kunnen doen, is een aantal veel voorkomende tekstsoorten opsommen die vrijwel altijd gelokaliseerd moeten worden: 

 • Websites; 
 • Gebruikershandleidingen; 
 • Teksten voor customer support;  
 • Hulpcentrums; 
 • Toepassingen en andere software;  
 • Marketingmateriaal zoals casestudies, blogposts en brochures; 
 • Content op sociale media; 
 • En nog veel meer! 

Dit wil overigens niet zeggen dat zulke teksten in de praktijk ook altijd gelokaliseerd worden. Een bedrijf zal immers zelf de afweging moeten maken of het lokaliseren van bepaalde content ook daadwerkelijk loont of dat het te veel werk is voor te weinig opbrengst. Een goede lokalisatiestrategie houdt er daarom rekening mee of het lokaliseren van een bepaalde tekst ook echt kosteneffectief is, en dit is uiteindelijk dan ook de reden waarom automatische vertaaldiensten zo handig zijn. 

De vier voordelen van automatische vertalingen 

een afbeelding van een website-interface die de lokalisatie- en vertaalindustrie symboliseert. De afbeelding toont een staafdiagram dat de groei van een bedrijf weergeeft.

Hoewel automatische vertaaldiensten niet kunnen lokaliseren, brengen zulke tools een aantal handige voordelen met zich mee. Onze automatische vertaaldienst kan bijvoorbeeld op de volgende vier manieren bijdragen om het lokalisatieproces van een bedrijf te optimaliseren: 

1. Verhoogde efficiency

Een vertaling redigeren kost minder inspanning dan een tekst vertalen. Een lokalisatieteam kan de AI-vertalingen van DeepL dus als startpunt gebruiken om hun workflow te optimaliseren. Op deze manier kunnen projecten sneller worden afgerond. 

2. Beter tijdsmanagement 

Een verhoogde efficiency leidt ook tot beter tijdsmanagement. Als een project sneller kan worden afgerond, blijft er immers meer tijd over voor nieuwe projecten. Hierdoor kan een lokalisatieteam per maand meer werk verzetten, wat de winstgevendheid van het bedrijf ten goede komt.  

3. Betere kwaliteit en nauwkeurigheid

Omdat lokalisatieteams er veel tijd, zorg en aandacht aan besteden om hun vertalingen van begin af aan zo natuurlijk mogelijk te laten klinken, gaat dit soms ten koste van de nauwkeurigheid. Daarom is het handig als een vertaaltool zoals DeepL eerst een nauwkeurige en kwalitatief hoogwaardige vertaling levert die het team vervolgens alleen nog maar hoeft te bewerken om de laatste puntjes op de i te zetten. Deze aanpak leidt in het algemeen tot een betere algehele kwaliteit.  

4. Betere teamcoördinatie 

Omdat grote lokalisatieprojecten meestal door een team en niet door één enkele lokalisatiespecialist worden uitgevoerd, is er veel coördinatie nodig om alles in goede banen te leiden. Het vergt immers veel tijd en energie om alle vertaal- en lokalisatieprocessen binnen een bedrijf op elkaar af te stemmen, en dat geldt al helemaal voor bedrijven die naast hun interne teams ook gebruik maken van externe vertaalbureaus of vertrouwen op de taalvaardigheid van collega's uit andere afdelingen.

Een manier om dit probleem te verzachten is het gebruik van speciale functies zoals onze woordenlijst-functie. Zulke woordenlijsten met daarin de bronterm en de gewenste vertaling kunnen namelijk met de andere specialisten uit het lokalisatieteam worden gedeeld om er zo voor te zorgen dat de branche- en bedrijfsspecifieke begrippen altijd op dezelfde manier worden vertaald. Als de woordenlijst-functie daarnaast ook nog gecombineerd wordt met andere functies, kan dit de coördinatietijd die nodig is om een consistente lokalisatie te maken aanzienlijk verkorten. Dit is niet alleen erg prettig voor de lokalisatiespecialisten zelf, maar ook voor het publiek dat de gelokaliseerde content later zal lezen: zij krijgen namelijk gestandaardiseerd materiaal in de interfacetaal (locale) van hun keuze.  


Het toevoegen van automatische vertalingen aan het repertoire van een lokalisatiespecialist heeft dus aanzienlijke meerwaarde voor elk bedrijf, maar tegelijkertijd is het belangrijk om altijd in gedachten te houden dat er bij het lokalisatieproces meer komt kijken dan enkel en alleen het maken van een vertaling. Automatische vertaaltools zoals DeepL zijn immers niet ontworpen om de inspanningen van een ervaren lokalisatieteam te vervangen.  

Als aanvulling op hun vaardigheden zijn AI-vertaaltools echter van onschatbare waarde, en met de automatische vertalingen van DeepL als uitgangspunt kunnen bedreven lokalisatiespecialisten echt verbazingwekkend werk afleveren. 

AI-vertaaltechnologie in andere producten 

Voor veel bedrijven bieden AI-vertalingen de ideale oplossing om hun lokalisatieprocessen te optimaliseren en hun klantenbinding te verbeteren. Dit geldt zowel voor internationaal gerenommeerde ondernemingen alsook voor start-ups die de markt van hun buurland willen veroveren. 

De beste AI-vertaaltools op de markt zijn enorm flexibel en kunnen gemakkelijk geïntegreerd worden in andere tools en platforms. Ze kunnen dus worden gebruikt om het lokalisatieproces te optimaliseren zonder dat ze ongemak veroorzaken. Daar blijft het echter niet bij: de echt hoogwaardige AI-vertaaltools bieden namelijk ook extra functies aan zoals gebruiksvriendelijke API-integratie en login via eenmalige aanmelding (SSO)

Als je meer wilt weten over de manier waarop bedrijven gebruik kunnen maken van de automatische vertalingen van DeepL om hun localisatieproces te optimaliseren, kun je terecht op onze pagina over DeepL Pro voor bedrijven


*Deze enquête werd uitgevoerd door Regina Corso Consulting in de periode van 23 maart tot en met 5 april 2023. Er namen in totaal 415 marketeers deel uit Frankrijk, Duitsland, Japan en de Verenigde Staten.

Hoe DeepL uw gegevens veilig houdt: onze strategie voor gegevensbescherming

Als we het tempo waarin AI-technologie in de afgelopen jaren vooruitgang heeft geboekt zouden moeten samenvatten in een enkel woord, dan kiezen wij voor verbazingwekkend. Even verbazingwekkend is het feit dat dat tempo voorlopig niet lijkt af te nemen. Deze razendsnelle evolutie van kunstmatige intelligentie brengt op het gebied van gegevensbeveiliging en privacybeheer echter enkele valkuilen met zich mee, en daarom moeten deze ontwikkelingen op een verantwoorde wijze in goede banen worden geleid.  

Onlangs is een artikel verschenen van het World Economic Forum dat deze problematiek belicht. Zij schrijven het volgende: "Om hun opmerkelijke resultaten te leveren, zijn AI-modellen afhankelijk van de kwaliteit van de gegevens waarmee zij worden getraind. Het is daarom van vitaal belang voor het voortbestaan van AI dat privacybescherming deel uitmaakt van hun design." 

Design is echter niet alles. Nu kunstmatige intelligentie in het bedrijfsleven namelijk steeds diverser en op grotere schaal wordt ingezet, moeten bedrijven zich ook beter informeren om zo de juiste maatregelen voor gegevensbescherming te treffen. 

In deze blogpost bespreken we daarom waarom DeepL Pro de beste optie is voor bedrijven die op zoek zijn naar een uitstekende vertaalkwaliteit in combinatie met maximale gegevensbeveiliging en compliance. 

Het essentiële belang van gegevensbeveiliging 

Als toonaangevende AI-communicatietool wordt DeepL door duizenden bedrijven van over de hele wereld gebruikt om automatische vertalingen van uitmuntende kwaliteit te maken. Zulke vertalingen spelen immers een sleutelrol wanneer het erom gaat om de concurrentie voor te blijven. Voortreffelijke vertalingen alleen zijn voor de meeste bedrijven echter niet voldoende.  

Gegevensbeveiliging speelt namelijk een even belangrijke rol, zoals dr. Benedikt Kohn, een medewerker bij het internationale advocatenkantoor Taylor Wessing, nader toelicht: "Kunstmatige intelligentie is aangewezen op de verwerking van enorme hoeveelheden gegevens, en in sommige gevallen gaat het daarbij om gegevens van een uiterst gevoelige aard." Zulke gegevens moeten daarom zorgvuldig beschermd worden, en dat kan alleen als gegevensbeveiliging telkens op de eerste plaats staat wanneer AI-software geëvalueerd wordt. 

En juist om deze reden is DeepL zo geliefd bij zo veel bedrijven: met onze vertaaldienst hebben we namelijk een brug weten te slaan tussen optimale gegevensbeveiliging aan de ene kant en uitstekende vertalingen aan de andere. Voor alle bedrijven die op zoek zijn naar een AI-communicatietool om processen te stroomlijnen en hun markt te veroveren, biedt DeepL dus de ideale oplossing. 

Gegevensbeveiliging bij DeepL 

Om ervoor te zorgen dat de gegevens van onze gebruikers maximaal beveiligd zijn, worden onze servers uitsluitend door DeepL SE gecontroleerd en beheerd in ISO 27001-gecertificeerde datacenters met uitstekende veiligheidsmaatregelen. We doen er alles aan om de DeepL-servers te beschermen en om ervoor te zorgen dat niemand onbevoegd toegang kan krijgen.   

Anders dan bij cloud-gebaseerde omgevingen garandeert deze setup dat DeepL van begin tot eind de volledige controle over al uw gegevens behoudt. Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat uw gevoelige gegevens veilig worden verwerkt via onze software. 

Bovendien worden alle teksten van onze DeepL Pro-abonnees onmiddellijk verwijderd zodra het vertaalproces is afgerond. Dit betekent dat hun gegevens slechts zo lang op onze servers worden bewaard als nodig is om de vertaling te maken. Daarnaast worden deze teksten ook nooit gebruikt om de AI-modellen van DeepL te trainen.  

 

Een afbeelding van een voltooide DeepL-vertaling die virtueel wordt "versnipperd" als visuele representatie van gegevensbeveiliging

Als bedrijf dat in de EU is gevestigd, voldoet DeepL ook aan alle voorschriften van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot: 

 • Gegevensbescherming; 
 • Gegevensbeveiliging; 
 • De overdracht van persoonsgegevens.  

DeepL Pro-abonnees kunnen naast de naleving van de AVG-richtlijnen ook vertrouwen op maximale gegevensbeveiliging en op versleutelde gegevensoverdracht door middel van moderne Transport Layer Security-technologie (TLS). Ook worden de cipher suites van DeepL, een reeks algoritmen ter beveiliging van een netwerkverbinding, regelmatig herzien en bijgewerkt.  

Om de veiligheid van onze infrastructuur en toepassingen te beoordelen, voert het interne beveiligingsteam van DeepL regelmatig zogenaamde penetratietests uit met de hulp van externe specialisten. Alle bevindingen uit deze tests worden vervolgens door ons compliance-team geanalyseerd om de veiligheid van DeepL voortdurend te verbeteren. Hierdoor hebben alleen bevoegde medewerkers toegang tot gevoelige gegevens en blijven alle identificeerbare persoonsgegevens veilig.  

Al deze maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven naar hartenlust kunnen vertalen met maximale efficiëntie en minimale kosten. Hun gegevens zijn immers beschermd dankzij DeepL's uitstekende gegevensbeveiliging en onze strikte naleving van de AVG, en hun vertalingen zijn van geweldige kwaliteit dankzij onze ongeëvenaarde vertaaldienst. 

Maatregelen voor extra betrouwbaarheid en veiligheid 

Niet alleen onze vertalingen zijn van uitstekende kwaliteit. Datzelfde geldt namelijk ook voor onze service. Alle DeepL Pro-diensten zijn redundant, wat betekent dat er in geval van nood extra of alternatieve uplinks beschikbaar zijn om onze vertaaldienst online te houden. Daarnaast worden ze beschermd door middel van automatische failover-mechanismen. Deze mechanismen verplaatsen toepassingen naar reserveservers in geval van een storing om ervoor te zorgen dat ze desondanks beschikbaar zijn. 

Anders gezegd zorgen al deze maatregelen er dus voor dat DeepL gegevens consistent en zonder problemen beschikbaar kan houden, wat voor bedrijven van onschatbare waarde is. Op deze manier kunnen ze er immers altijd op vertrouwen dat ze hun gestroomlijnde en efficiënte workflows kunnen blijven gebruiken. 

Omdat het moeilijker kan zijn om een volledig overzicht en controle te behouden wanneer derden bij het gegevensverwerkingsproces betrokken zijn, vermijdt DeepL waar mogelijk ook het inschakelen van onderaannemers. Zo hebben we onze vertaaldienst onlangs zo geoptimaliseerd dat PDF-bestanden voortaan volledig intern en zonder de tussenkomst van derden kunnen worden vertaald. 

Voor zulke gevallen waar het inschakelen van onderaannemers niet vermeden kan worden, gaat DeepL heel zorgvuldig te werk: er worden alleen gekwalificeerde onderaannemers ingeschakeld die geselecteerd en gecontroleerd zijn volgens het ISO 27001-beleid. Op deze manier kan DeepL precies controleren wie toegang heeft tot informatie en kunnen we voorkomen dat gevoelige gegevens in verkeerde handen vallen. 

In een recent gesprek voor de DeepL AI Talks-serie is dr. Axel Freiherr von dem Bussche, een partner bij Taylor Wessing, er dieper op ingegaan waarom de gegevensbeveiligingsmaatregelen van DeepL zo belangrijk zijn voor veel van onze klanten:  

"Het is voor ons als advocaten echt een voordeel dat DeepL uit Europa komt. Dat maakt veel dingen een stuk eenvoudiger. Er vindt geen gegevensoverdracht plaats buiten de EU/EER, de servers zijn in bezit van DeepL zelf, en er is geen sprake van onderaannemers: met deze maatregelen zijn we in een klap verlost van typische problemen waar we in het verleden mee geconfronteerd werden." 

Gegevensbeveiliging en succesvolle bedrijven 

Cybersecurity Ventures voorspelt dat de jaarlijkse kosten die door cybercriminaliteit wereldwijd veroorzaakt worden, in 2023 8 biljoen dollar (7,29 biljoen euro) zullen bedragen. Dit betekent dat goede gegevensbeveiligingsmaatregelen belangrijker zijn dan ooit tevoren en een vitale rol kunnen spelen in het algehele succes van uw bedrijf. 

Dat is ook de reden waarom DeepL aan de kant van de gebruiker het "principle of least privilige" handhaaft. Dit betekent dat teambeheerders van een DeepL Pro-account snel en eenvoudig kunnen bepalen waartoe hun teamleden wel en geen toegang hebben. Teambeheerders kunnen: 

 • teamleden uitnodigen of verwijderen; 
 • limieten instellen (bijv. voor het vertalen van documenten); 
 • het teamabonnement beheren met betrekking tot kritieke wijzigingen. 

DeepL Pro-gebruikers kunnen DeepL dus gerust in hun workflows integreren in de wetenschap dat onze gegevensbeveiligingsmaatregelen hun gevoelige informatie veilig houden zonder dat dit hun efficiëntie in de weg staat. 

DeepL in het bedrijfsleven 

Veel bedrijven die op uitstekende gegevensbeveiliging, uitmuntend gegevensbeheer en uiterst nauwkeurige AVG-naleving zijn aangewezen, kiezen voor onze AI-vertaaldienst in combinatie met DeepL Pro om aan hun communicatieve behoeften te voldoen.  

Mede dankzij onze diensten hebben de volgende bedrijven het tot de top van de markt geschopt: 

Zoals dr. Freiherr von dem Bussche van Taylor Wessing laat weten, profiteren bedrijven dankzij DeepL van de "Duitse / Europese gouden standaard" op het gebied van gegevensbescherming, waardoor ze "producten wereldwijd gemakkelijker beschikbaar kunnen maken". 

Daarnaast is de kunstmatige intelligentie van DeepL bijzonder bedreven in het vertalen van juridische teksten dankzij de officiële EU-documenten die als trainingsmateriaal zijn gebruikt. Hierdoor heeft onze vertaaldienst geleerd om met teksten om te gaan die moeilijke, vakspecifieke terminologie bevatten, wat van onschatbare waarde is voor onder andere bedrijven in de technische en juridische sector evenals voor overheidsorganisaties die op de correcte vertaling van zulke begrippen zijn aangewezen.  

In het kort 

In een wereld waarin kunstmatige intelligentie voor het bedrijfsleven steeds belangrijker wordt, is het van vitaal belang dat er bij elke beslissing die over AI wordt genomen rekening wordt gehouden met gegevensbescherming en -beveiliging. Onze gebruikers stellen daarom hoge eisen aan onze vertaaldienst. DeepL wil niet alleen aan deze eisen en verwachtingen voldoen, maar wil deze zelfs overtreffen. Hiervoor hebben wij strategieën ontwikkeld die ons helpen om maximale gegevensbeveiliging en uitstekende vertalingen te kunnen garanderen, en wij zijn vastbesloten deze strategieën in de komende jaren te verbeteren en bij te stellen om met nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van AI om te kunnen gaan. 

Dankzij onze vastbeslotenheid om gevoelige gegevens veilig te houden en de stappen die we hebben ondernomen om daar ook voor te zorgen, is DeepL dus de beste keuze voor privacybewuste bedrijven.  

Als uw bedrijf ook op zoek is naar ongeëvenaarde vertaalkwaliteit in combinatie met maximale gegevensbeveiliging, kunt u op onze DeepL Pro voor bedrijven-pagina terecht voor meer informatie.  

 

Verbeterde veiligheid en efficiency dankzij interne PDF-vertalingen

Vandaag willen we even jullie aandacht vestigen op een belangrijke verbetering die wij onlangs hebben aangebracht in onze vertaaldienst. Hoewel DeepL PDF-bestanden in het verleden namelijk alleen kon vertalen met behulp van de software van derden, zullen alle toekomstige vertalingen van zulke bestanden voortaan uitsluitend op onze eigen servers in Europa en dus volledig intern worden gemaakt.  

De reden voor deze verandering zal niemand verrassen: DeepL wil immers niet alleen vertalingen van uitstekende kwaliteit bieden, maar heeft ook gegevensbeveiliging hoog in het vaandel staan. Nadat onze gebruikers ons via hun feedback lieten weten dat zij graag een andere oplossing voor het vertalen van PDF-bestanden zouden zien, zijn we dus meteen aan de slag gegaan, en onze interne PDF-vertalingen zijn het resultaat!  

PDF-bestanden kunnen op twee verschillende manieren worden vertaald. Je kunt ervoor kiezen om ... 

1. het PDF-bestand te vertalen met behoud van de opmaak. Dit betekent dat je na afloop van het vertaalproces een vertaald PDF-bestand terugkrijgt.  

2. het PDF-bestand te vertalen zonder behoud van de opmaak. Dit betekent dat je na afloop van het vertaalproces alleen de tekst uit het bestand vertaald terugkrijgt.  

Dit is op zich natuurlijk niets nieuws, want deze opties stonden in het verleden ook al ter beschikking. Wat wel nieuw is, is dat deze PDF-vertalingen volledig op onze Europese servers worden gemaakt. Daarbij maakt het niet uit wat voor een soort account je hebt of waar ter wereld je je bevindt: deze maximale beveiligingsmaatregel is van toepassing voor iedereen! Vertaal PDF-bestanden voortaan dus naar hartenlust in de wetenschap dat je snel, eenvoudig en helemaal veilig een vertaling van uitstekende kwaliteit zult ontvangen.

Zin om aan de slag te gaan? Ga dan nu naar onze webvertaler, open een van onze desktop-apps, of maak gebruik van de DeepL API om meteen PDF-bestanden te gaan vertalen. 

Voor meer informatie over het vertalen van PDF-bestanden kun je een kijkje nemen in ons helpcentrum. 

Waarom AI-vertalingen en juridische teksten hand in hand gaan

Taalbarrières, buitenlandse wetgeving en culturele verschillen: advocatenkantoren die met internationale klanten en collega's werken, hebben regelmatig met zulke uitdagingen te maken. Om deze reden maken juristen steeds vaker gebruik van AI-vertaaltechnologie om het vertalen van juridische teksten gemakkelijker te maken en zo hun meertalige communicatie te verbeteren en hun productiviteit te verhogen. Deze recente ontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt door de vooruitgang die is geboekt op het gebied van natuurlijke taalverwerking (Natural Language Processing, NLP) en machine learning-algoritmes (ML). AI-vertaaltechnologie is immers geavanceerder dan ooit tevoren, en DeepL Translator is hier een voortreffelijk voorbeeld van. Dankzij de nauwkeurige, contextueel relevante en bovendien natuurlijk klinkende vertalingen die de DeepL Translator produceert, heeft onze automatische vertaaldienst een plekje weten te veroveren tussen de meest geliefde vertaalproducten ter wereld, en in de juridische sector is dat niet anders. Het feit dat juristen tegenwoordig meer gebruik maken van automatische vertalingen, maakt deel uit van een grotere trend die de wereld al enige tijd aan het transformeren is. Volgens Gartner zullen in-house juristen tegen 2024 circa 50% van al hun grote zakelijke transacties afhandelen met behulp van NLP- en ML-technologieën. Naar verwachting zullen deze juridische afdelingen hun uitgaven voor zulke technologieën tegen 2025 zelfs verdrievoudigd hebben, aangezien AI de werklast voor advocaten met wel 90% kan verminderen. In deze blogpost bekijken we hoe juristen gebruik kunnen maken van DeepL Pro om taalbarrières te doorbreken, hun dienstverlening te verbeteren en zakelijk nog succesvoller te worden. Juridische documenten snel en voordelig vertalen DeepL Pro is een voordelige en uiterst nauwkeurige oplossing voor teams die op zoek zijn naar een manier om hun niet-bindende teksten snel en eenvoudig te vertalen. Onder de miljoenen teksten die zijn gebruikt om onze neurale netwerken te trainen, bevinden zich namelijk ook openbare juridische teksten van de EU, met als gevolg dat de DeepL Translator zulke genuanceerde documenten ondanks hun complexiteit correct kan vertalen.

Afbeelding van vier naast elkaar liggende juridische documenten. Van links naar rechts worden deze documenten steeds groter. Op elk document staat een nietszeggende tekst, omdat deze afbeeldingen bedoeld zijn als visualisering van juridische documenten in het algemeen en niet om specifieke documenten uit een bepaald land of een bepaalde plaats te verbeelden.

Daarnaast biedt DeepL Pro een hoge mate van flexibiliteit voor het vertalen van documenten. Met DeepL Pro kunnen namelijk onder andere PDF-bestanden en Word- en PowerPoint-documenten worden vertaald met behoud van de oorspronkelijke opmaak, afbeeldingen en lettertypes. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat DeepL een ideale keuze is voor juristen en advocatenkantoren die zijn aangewezen op efficiënte vertalingen van juridische teksten. Maximale gegevensbeveiliging DeepL begrijpt hoe belangrijk de vertrouwelijkheid en de veiligheid van gegevens zijn voor beroepen en bedrijven in de juridische sector en heeft daarom geavanceerde maatregelen getroffen om deze te beschermen. Zo zijn alle gegevens versleuteld tegen ongeoorloofde toegang en worden teksten onmiddellijk verwijderd zodra het vertaalproces is afgerond. Daarnaast biedt DeepL in overeenstemming met de strenge Europese richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) indien gewenst ook verwerkersovereenkomsten (Data Processing Agreements) aan voor zakelijke klanten. Volgens dr. Anna Zeiter, LL.M., CIPM, CIPP/E, Associate General Counsel & Chief Privacy Officer bij eBay, is dit het beschermingsniveau dat advocatenkantoren en juristen van hun technologieleveranciers mogen verwachten:

"Gegevensbescherming is een vitale kwestie met betrekking tot AI-communicatietechnologieën en hun toepassing binnen internationale bedrijven. Zulke bedrijven hebben immers duizenden mensen in dienst en bieden hun diensten aan aan miljoenen gebruikers. Aangezien AI-systemen steeds vaker worden gebruikt om enorme hoeveelheden persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, moeten we er dus voor zorgen dat AI-aanbieders passende maatregelen treffen om de privacy van hun klanten te beschermen."

Taalbarrières doorbreken Naarmate de mondiale mobiliteit toeneemt en landen diverser worden, zullen advocaten ermee moeten rekenen dat zij steeds vaker met taalbarrières geconfronteerd zullen worden wanneer zij hun groeiende aantal internationale cliënten helpen. In de VS begeleidt de American Bar Association (ABA) advocaten wanneer zij met taalproblemen geconfronteerd worden door een tolk bij het juridische proces te betrekken of door technologische ondersteuning aan te bevelen. Op deze manier zorgen zij ervoor dat advocaten ondanks taalproblemen aan hun professionele verplichtingen kunnen voldoen en cliënten weloverwogen beslissingen kunnen nemen. De ABA stelt dat advocaten moeten beslissen of een tolk of technologische ondersteuning noodzakelijk zijn om hun professionele verplichtingen na te komen en dat zij ervoor moeten zorgen dat cliënten geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Dit betekent dat advocaten in actie moeten komen wanneer hun cliënten problemen ondervinden bij het begrijpen van informatie of het aanvragen van diensten omdat zij de taal niet beheersen. Daarnaast merkt de ABA op dat "de beschikbaarheid van hulp- en vertaaltechnologieën een duidelijk teken is dat technologie steeds meer invloed heeft op de rechtspraktijk en dat het daarom de plicht van advocaten is om deze technologie te doorgronden en te begrijpen". DeepL Pro slaat de brug tussen advocaten en cliënten door snelle en nauwkeurige vertalingen aan te bieden op verschillende platforms, waaronder de webvertaler, verschillende apps en browser-extensies evenals een API. Daarnaast kan DeepL geïntegreerd worden in toepassingen zoals Microsoft Word, Outlook en Google Docs. Kortom: DeepL biedt juristen en advocaten de mogelijkheid om hun cliënten met raad en daad te woord te staan in vrijwel elke taal die ze nodig hebben. Terminologie standaardiseren De woordenlijst-functie van DeepL is voor juristen een hulpmiddel van onschatbare waarde. Met behulp van woordenlijsten kunnen zij namelijk hun eigen terminologiedatabase creëren en beheren. Deze database kan vervolgens worden toegevoegd aan het vertaalproces om ervoor te zorgen dat de terminologie in een tekst altijd volgens de ingevoerde regels en dus consistent en uniform wordt vertaald.

Afbeelding van drie juridische documenten en een keuzemenu voor een nep-AI-vertaaldienst met verschillende talen.

Bovendien is het mogelijk om woordenlijsten te delen met collega's en zelfs hele teams of afdelingen binnen een bedrijf. Hierdoor wordt het een stuk gemakkelijker om het taalgebruik ook bij grotere projecten consistent te houden, wat de kwaliteit van de vertalingen ten goede komt en bovendien helpt om vergissingen en fouten te voorkomen. Internationaal juridisch onderzoek vereenvoudigen Het internationaal recht is complex. Het houdt zich bezig met verschillende rechtsstelsels en culturen en wordt voortdurend bijgewerkt om nieuwe internationale vraagstukken te beantwoorden. Om zulk recht effectief te beoefenen, is het belangrijk om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen. AI-vertalingen zijn volgens dr. Axel Freiherr von dem Bussche, LL.M. (L.S.E.), CIPP/E, Partner bij Taylor Wessing het perfecte hulpmiddel:

"In de juridische sector wordt het gebruik van AI en andere technologische tools steeds belangrijker om concurrerend en efficiënt te blijven. Deze hulpmiddelen kunnen advocaten immers helpen met het beoordelen van documenten, het analyseren en vertalen van contracten, en met juridisch onderzoek in het algemeen. Hierdoor blijft er meer tijd over voor complexer en strategischer werk."

De bijdrage van DeepL Pro komt vooral in de vorm van onze functies: dankzij documentvertalingen en woordenlijsten kunnen advocaten immers snel en eenvoudig nauwkeurige vertalingen maken van teksten over buitenlands recht, waardoor het een stuk eenvoudiger wordt om het onderzoek naar internationaal recht te stroomlijnen. Daarnaast zijn juristen dankzij DeepL Pro minder aangewezen op handmatige vertalingen, met als gevolg dat zij meer tijd kunnen besteden aan hun andere taken. In het kort AI-vertaaltechnologie transformeert de juridische sector. Hierdoor zijn advocatenkantoren van over de hele wereld beter in staat dan ooit tevoren om taalbarrières en culturele verschillen tussen hun collega's en cliënten te overbruggen. Dankzij AI-vertalingen kunnen zij hun cliënten de best mogelijke juridische vertegenwoordiging bieden en zich tegelijkertijd als marktleider positioneren ten opzichte van juristen die deze overstap naar kunstmatige intelligentie tot nu toe hebben vermeden. Leer meer over hoe juristen DeepL Pro kunnen gebruiken om kansen te creëren en zichzelf wereldwijd op de kaart te zetten evenals over de risico's van AI in globale communicatie van de juridische experts van eBay en Taylor Wessing. Doe mee aan ons Engelstalige webinar op 8 mei 2023: Data Privacy and AI: Scaling Your Business Safely in the Global Market.

Woordenlijsten: het beste middel tegen inconsistente teksten

In mei 2022 hebben we samen bekeken hoe je met behulp van onze woordenlijst-functie vertaalregels kunt opstellen die ervoor zorgen dat woorden en uitdrukkingen altijd worden vertaald zoals jij dat wilt. Sindsdien is er alweer een jaar verstreken, en in 2023 hebben we onze woordenlijst-functie een aantal upgrades gegeven: we hebben het niet alleen mogelijk gemaakt om woordenlijsten te delen, maar we hebben ook 55 talencombinaties geïmplementeerd tussen Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Portugees, Russisch en Spaans.

Hieronder willen we deze recente verbeteringen even de revue laten passeren en op die manier ook meteen laten zien hoe bedrijven van onze verbeterde woordenlijst-functie gebruik kunnen maken om hun interne en externe communicatie te optimaliseren en de productiviteit van hun teams te verhogen.

Wat is het nut van vertaalwoordenlijsten?

Woordenlijsten kunnen worden gebruikt om dezelfde boodschap in verschillende talen consistent te formuleren. Zo hebben internationale bedrijven veel baat bij het standaardiseren van hun productnamen, technische terminologie en productdocumentatie. Op die manier weet iedereen altijd precies waarover het gaat, ongeacht of de tekst wordt gelezen door een medewerker of een klant. Daarnaast schaadt het niet om de tijd die verloren gaat met het manueel controleren en bewerken van een tekst tot een minimum te beperken. 

Onlangs hebben we gedeelde woordenlijsten geïntroduceerd voor bedrijven met een abonnement op DeepL Pro. Deze verbetering stelt teamleden in staat om hun eigen woordenlijsten te delen met andere collega's of zelfs met hun hele team, wat het voor iedereen gemakkelijker maakt om terminologisch consistent te blijven en zo efficiënter te vertalen.

Hoe kan ik effectieve woordenlijsten maken?

Woordenlijsten kunnen je helpen om het taalgebruik in je vertalingen te standaardiseren. Hoe effectief een woordenlijst is, hangt af van de kwaliteit van de ingevoerde items. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je woordenlijsten altijd up-to-date zijn. Dit betekent dat nieuwe vertaalregels als item moeten worden vastgelegd als er nieuwe producten en diensten worden toegevoegd en dat oude items moeten worden verwijderd wanneer ze niet langer worden gebruikt. Een woordenlijst met actuele vertaalregels leidt immers tot actuele vertalingen en beperkt dus de hoeveelheid tijd die nodig is om interne en externe communicatie na afloop van het vertaalproces te bewerken. Een gedeelde woordenlijst die goed wordt onderhouden, zorgt er dus voor dat het hele team altijd toegang heeft tot dezelfde gestandaardiseerde items. Op deze manier blijven teksten terminologisch altijd uniform, ongeacht wie de vertaling produceert.

The glossary UI depicts an entry for Legal Terms with the source text as English and the target text as German. The English acronym "GDPR" is then set to always translate to DSGVO in German. On the top right a cursor toggles the button "Share with team" so colleagues can use this same entry as well.

Hoe kan ik de woordenlijst-functie gebruiken?

De woordenlijst-functie is beschikbaar als onderdeel van een DeepL Pro-abonnement (Starter, Advanced, Ultimate) of via de DeepL API.  

Met een abonnement op DeepL Pro kun je:

 • woordenlijsten aanmaken voor tekstvertalingen via de webvertaler en de desktop-apps; 
 • woordenlijsten toepassen op documentvertalingen (met behoud van de opmaak) in de desktop-apps. 

Met de DeepL API kun je:

 • woordenlijsten gebruiken om het taalgebruik op je website te standaardiseren;  
 • woordenlijsten integreren in de interne tools en platforms van je bedrijf. 

Hoe wordt de woordenlijst-functie zoal gebruikt?

Internationale bedrijven maken gebruik van onze woordenlijst-functie om de terminologie in hun teksten consistent te houden. De grootste spoorwegmaatschappij van Europa, Deutsche Bahn, zet de woordenlijst-functie bijvoorbeeld in om de 320.000 medewerkers die zij in dienst hebben van uniforme vertalingen te voorzien. Dit is vooral belangrijk voor treinconducteurs en stationsmedewerkers die om veiligheids- en planningsredenen met elkaar moeten communiceren hoewel ze elkaars taal niet spreken. 

Daarnaast worden woordenlijsten ook veel gebruikt door juristen en juridische instanties, aangezien vertaalfouten en inconsistent taalgebruik in deze beroepssector immense gevolgen kunnen hebben. De neurale netwerken van DeepL worden daarom getraind met behulp van officiële EU-documenten, waardoor onze AI het ingewikkelde taalgebruik in juridische teksten nauwkeurig kan vertalen.

Zelf aan de slag

Heldere communicatie is de hoeksteen van elk groeiend team. Bedrijven hebben er immers baat bij als potentiële klanten meteen weten waar ze aan toe zijn en bovendien kunnen knelpunten alleen worden besproken wanneer ze correct kunnen worden benoemd.

Als je DeepL Pro dus eens wilt uitproberen om de communicatie in je bedrijf een handje te helpen, kun je contact opnemen met DeepL Sales. Daarnaast kun je in ons helpcentrum terecht voor meer informatie over de woordenlijst-functie.