DeepL Logo

Zobowiązanie DeepL do zapewnienia dostępności cyfrowej

Misją DeepL jest przełamywanie barier językowych na całym świecie. Aby osiągnąć ten cel, stawiamy na dostępność naszych produktów i eliminowanie przeszkód utrudniających korzystanie z nich. Staramy się, aby nasze serwisy tłumaczeniowe AI były użyteczne dla wszystkich, także dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, wzrokową, słuchową lub poznawczą.

Poprawa dostępności jest procesem długoterminowym, ale poczyniliśmy już znaczące postępy. Będziemy kontynuować wprowadzanie udoskonaleń w trakcie rozwijania naszej oferty produktowej.

Nasze działania na rzecz dostępności

Zapewnienie dostępności cyfrowej to jeden z głównych elementów rozwoju naszych produktów. Dlatego w procesie podejmowania decyzji zawsze bierzemy pod uwagę Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1 - poziom AA.

Kluczowe kwestie

1. Zapewnienie kompatybilności naszych produktów z czytnikami ekranu i innymi technologiami wspomagającymi.

2. Publikowanie czytelnych tekstów z odpowiednim kontrastem kolorystycznym i wygodną dla oczu wielkością czcionki.

3. Projektowanie produktów pod kątem różnych metod interakcji, w tym korzystania z klawiatury i funkcji zamiany mowy na tekst.

Ocena dostępności cyfrowej naszych produktów jest również stałym elementem naszego procesu rozwoju. Nawiązaliśmy współpracę z firmą Fable w celu prowadzenia testów z udziałem osób, które na co dzień korzystają z technologii wspomagających. Partnerstwo to jest ważnym elementem rozwoju produktów dostępnych dla wszystkich użytkowników.

Pomóż nam poprawić naszą dostępność

Pragniemy zlikwidować wszelkie bariery w korzystaniu z naszych serwisów i dlatego chcemy kontynuować dialog, który rozpoczęliśmy z naszymi użytkownikami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości albo chcesz się podzielić swoimi przemyśleniami, skontaktuj się z nami: [email protected].

Odwiedź Centrum pomocy, aby dowiedzieć się więcej o DeepL lub uzyskać pomoc od naszego Działu Obsługi Klienta.