DeepL Logo

Woordenlijsten: het beste middel tegen inconsistente teksten

In mei 2022 hebben we samen bekeken hoe je met behulp van onze woordenlijst-functie vertaalregels kunt opstellen die ervoor zorgen dat woorden en uitdrukkingen altijd worden vertaald zoals jij dat wilt. Sindsdien is er alweer een jaar verstreken, en in 2023 hebben we onze woordenlijst-functie een aantal upgrades gegeven: we hebben het niet alleen mogelijk gemaakt om woordenlijsten te delen, maar we hebben ook 55 talencombinaties geïmplementeerd tussen Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Portugees, Russisch en Spaans.

Hieronder willen we deze recente verbeteringen even de revue laten passeren en op die manier ook meteen laten zien hoe bedrijven van onze verbeterde woordenlijst-functie gebruik kunnen maken om hun interne en externe communicatie te optimaliseren en de productiviteit van hun teams te verhogen.

Wat is het nut van vertaalwoordenlijsten?

Woordenlijsten kunnen worden gebruikt om dezelfde boodschap in verschillende talen consistent te formuleren. Zo hebben internationale bedrijven veel baat bij het standaardiseren van hun productnamen, technische terminologie en productdocumentatie. Op die manier weet iedereen altijd precies waarover het gaat, ongeacht of de tekst wordt gelezen door een medewerker of een klant. Daarnaast schaadt het niet om de tijd die verloren gaat met het manueel controleren en bewerken van een tekst tot een minimum te beperken. 

Onlangs hebben we gedeelde woordenlijsten geïntroduceerd voor bedrijven met een abonnement op DeepL Pro. Deze verbetering stelt teamleden in staat om hun eigen woordenlijsten te delen met andere collega's of zelfs met hun hele team, wat het voor iedereen gemakkelijker maakt om terminologisch consistent te blijven en zo efficiënter te vertalen.

Hoe kan ik effectieve woordenlijsten maken?

Woordenlijsten kunnen je helpen om het taalgebruik in je vertalingen te standaardiseren. Hoe effectief een woordenlijst is, hangt af van de kwaliteit van de ingevoerde items. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je woordenlijsten altijd up-to-date zijn. Dit betekent dat nieuwe vertaalregels als item moeten worden vastgelegd als er nieuwe producten en diensten worden toegevoegd en dat oude items moeten worden verwijderd wanneer ze niet langer worden gebruikt. Een woordenlijst met actuele vertaalregels leidt immers tot actuele vertalingen en beperkt dus de hoeveelheid tijd die nodig is om interne en externe communicatie na afloop van het vertaalproces te bewerken. Een gedeelde woordenlijst die goed wordt onderhouden, zorgt er dus voor dat het hele team altijd toegang heeft tot dezelfde gestandaardiseerde items. Op deze manier blijven teksten terminologisch altijd uniform, ongeacht wie de vertaling produceert.

De gebruikersinterface laat een item uit de woordenlijst "Legal Terms" zien met Engels als brontaal en Duits als doeltaal. De opgestelde vertaalregel schrijft voor dat de Engelse afkorting "GDPR" in het Duits altijd moet worden vertaald als "DSGVO". In de rechterbovenhoek is te zien dat de optie "Met team delen" is ingeschakeld, zodat de rest van het team deze woordenlijst ook kan gebruiken.

Hoe kan ik de woordenlijst-functie gebruiken?

De woordenlijst-functie is beschikbaar als onderdeel van een DeepL Pro-abonnement (Starter, Advanced, Ultimate) of via de DeepL API.  

Met een abonnement op DeepL Pro kun je:

  • woordenlijsten aanmaken voor tekstvertalingen via de webvertaler en de desktop-apps; 
  • woordenlijsten toepassen op documentvertalingen (met behoud van de opmaak) in de desktop-apps. 

Met de DeepL API kun je:

  • woordenlijsten gebruiken om het taalgebruik op je website te standaardiseren;  
  • woordenlijsten integreren in de interne tools en platforms van je bedrijf. 

Hoe wordt de woordenlijst-functie zoal gebruikt?

Internationale bedrijven maken gebruik van onze woordenlijst-functie om de terminologie in hun teksten consistent te houden. De grootste spoorwegmaatschappij van Europa, Deutsche Bahn, zet de woordenlijst-functie bijvoorbeeld in om de 320.000 medewerkers die zij in dienst hebben van uniforme vertalingen te voorzien. Dit is vooral belangrijk voor treinconducteurs en stationsmedewerkers die om veiligheids- en planningsredenen met elkaar moeten communiceren hoewel ze elkaars taal niet spreken. 

Daarnaast worden woordenlijsten ook veel gebruikt door juristen en juridische instanties, aangezien vertaalfouten en inconsistent taalgebruik in deze beroepssector immense gevolgen kunnen hebben. De neurale netwerken van DeepL worden daarom getraind met behulp van officiële EU-documenten, waardoor onze AI het ingewikkelde taalgebruik in juridische teksten nauwkeurig kan vertalen.

Zelf aan de slag

Heldere communicatie is de hoeksteen van elk groeiend team. Bedrijven hebben er immers baat bij als potentiële klanten meteen weten waar ze aan toe zijn en bovendien kunnen knelpunten alleen worden besproken wanneer ze correct kunnen worden benoemd.

Als je DeepL Pro dus eens wilt uitproberen om de communicatie in je bedrijf een handje te helpen, kun je contact opnemen met DeepL Sales. Daarnaast kun je in ons helpcentrum terecht voor meer informatie over de woordenlijst-functie.