DeepL Logo

De zoektocht naar de beste AI-vertaaltool voor u en uw bedrijf

Deze blogpost in het kort: 

  • Het kiezen van de juiste AI-vertaaltool is essentieel voor een effectieve lokalisatiestrategie 
  • Goede AI-tools moeten veilig omgaan met gegevens en verschillende bestandsindelingen kunnen verwerken  
  • De juiste AI-vertaaltool kan bedrijven efficiënter maken en de ROI verbeteren 
  • Ons rapport biedt waardevolle informatie over de best practices voor vertalen en lokaliseren  


Heeft u er wel eens bij stilgestaan in hoeveel talen uw bedrijf actief is? Waarschijnlijk zijn dat er namelijk heel wat! De internationale markt wordt immers steeds internationaler, en dat betekent ook dat bedrijven in steeds meer talen moeten kunnen communiceren. Bedrijven doen er dus goed aan om te investeren in het vertalen en lokaliseren van teksten om zo echt van alle markten thuis te zijn.  

Zulke investeringen zijn echter niet altijd goedkoop. Zo geven 87% van de marketeers die hebben deelgenomen aan onze enquête bijvoorbeeld aan dat het vertalen van content naar meerdere verschillende talen vaak zowel duur alsook moeizaam is. Automatische vertalingen kunnen voor bedrijven daarom een uitkomst bieden. Zulke vertalingen zijn immers een stuk sneller klaar en daardoor ook aanzienlijk goedkoper, waardoor ze een voordelige en productiviteits-verhogende  aanvulling op het contentlokalisatieproces vormen.  

Omdat de ene automatische vertaaltool echter de andere niet is, willen we in deze blogpost de belangrijkste overwegingen bij het kiezen van AI-vertaaltools even op een rijtje zetten. Zo staat uw bedrijf niets meer in de weg om een naadloos, veilig en efficiënt lokalisatieproces op te zetten en kunt u er zeker van zijn dat uw keuze inderdaad valt op de tool die het best bij u past.  

De kenmerken van een goede AI-vertaaldienst  

Afbeelding van automatische vertaaldiensten met documenten, een slot en een laptop in een zeshoekig frame

Met de hulp van Regina Corso Consulting heeft DeepL in de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Japan onlangs een enquête gehouden onder marketeers, en dan met name onder marketeers die verantwoordelijk zijn voor het vertalen en lokaliseren van content. Op basis van de resultaten hebben we het rapport The state of translation and localization in 2023-2024: insights, challenges, and opportunities samengesteld.   

De enquête bracht een hoop leerzame aspecten aan het licht. Zo gaf 75% van de respondenten bijvoorbeeld aan dat gelokaliseerde content de klantbetrokkenheid aanzienlijk verhoogt en maar liefst 96% gaf aan dat lokalisatie een positieve invloed heeft op return on investment (ROI).   

Over de impact van lokalisatie valt dus niet te twisten, en daarom is het dan ook zo belangrijk om de juiste vertaaltool te vinden. Uit onze enquête is gebleken dat marketeers vooral aandacht besteden aan de volgende vragen:  

  1. Kan de AI-vertaaldienst de bestandsindelingen verwerken die ik gebruik? 23% van de respondenten gaf aan dat het voor hen van vitaal belang is dat hun AI-vertaaldienst vertalingen kan maken van bestandsformaten zoals XML, HTML, enz.  
  2. Gaat de AI-vertaaldienst veilig om met mijn gegevens? 20% van de respondenten gaf aan dat gegevensbeveiliging een van de belangrijkste aspecten is waar hun bedrijf op let bij het kiezen van een AI-vertaaldienst. Zo zijn maatregelen zoals gegevensversleuteling, ISO 27001-gecertificeerde datacenters en AVG-naleving vrijwel niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven voor bedrijven die de veilige omgang met klantgegevens hoog in het vaandel hebben staan. 
  3. Kan ik de AI-vertaaldienst gebruiken via API? 20% van de respondenten gaf aan dat de mogelijkheid om via application programming interface (API) te vertalen deel uitmaakt van hun selectieproces. AI-vertaaldiensten die via API beschikbaar zijn, kunnen immers in bestaande workflows geïntegreerd worden om zo bedrijfsprocessen te optimaliseren. 

Interessant is dat 80% van de respondenten in de technologiesector werkt. Dit zou er namelijk op kunnen wijzen dat de nadruk op de bovenstaande factoren verband houdt met de specifieke eisen van technologiebedrijven, die bijzonder veel waarde hechten aan documentvertalingen, gegevensbeveiliging en integratiemogelijkheden voor API's.  

De samenwerking met AI-vertaaldiensten  

Bedrijven die gebruik willen maken van AI-vertaaltools, hebben daarvoor verschillende mogelijkheden. In onze enquête benoemden marketeers drie verschillende manieren waarop zij samenwerken met AI-vertaaldiensten:   

  • 44% gaf aan samen te werken met technologiepartners die gebruik maken van AI-vertaaltools 
  • 33% gaf aan samen te werken met vertaalbureaus die gebruik maken van AI-vertaaltools 
  • 23% gaf aan zelf een contract te hebben afgesloten met de aanbieder van een AI-vertaaltool 

Wat zijn de verschillen? 

Afbeelding van selectiemogelijkheden voor automatische vertalingstechnologieën met overlappende webpagina's en pijlen

Uit de antwoorden die we hebben gekregen blijkt dat steeds meer marketeers ervoor kiezen om samen te werken met experts. Bedrijven moeten zich dus afvragen of het voor hen beter is om met een technologiepartner of vertaalbureau samen te werken of dat ze beter direct kunnen samenwerken met een AI-vertaaldienst. 

Beide methodes hebben voor- en nadelen. Bedrijven die voor een technologiepartner of vertaalbureau kiezen, kunnen profiteren van hun expertise en bestaande relaties met verkopers. Aan de andere kant is een rechtstreekse samenwerking met AI-vertaaldiensten beter voor bedrijven die meer controle over het vertaalproces willen hebben en op zoek zijn naar een kosteneffectieve oplossing.  

Behoort uw bedrijf tot die laatste groep? In dat geval is DeepL de ideale vertaaldienst voor u! DeepL biedt naast de uitstekende vertaalkwaliteit die u al van ons gewend bent immers ook geavanceerde aanpassingsmogelijkheden en andere extra opties die u kunnen helpen om uw vertaalprocessen te optimaliseren. 

Wilt u meer weten? 

Het kiezen van de juiste AI-vertaaltool is slechts de eerste stap op weg naar een succesvolle lokalisatiestrategie. Als u nog meer te weten wilt komen over andere best practices op het gebied van vertalen en lokaliseren evenals over de rol die AI-vertalingen daarbij kunnen spelen, kunt u een kijkje nemen in het volledige rapport: 

The state of translation and localization in 2023-2024: insights, challenges, and opportunities