DeepL Logo
Blog header temporary

DeepL Blog

Bij DeepL is het onze missie om AI-producten van morgen al vandaag voor iedereen beschikbaar te stellen. In de DeepL Blog houden we u op de hoogte van onze ideeën en innovaties.

Meer informatie over DeepL en onze geschiedenis vindt u op onze perspagina.

DeepL publiceert SOC 2 Type II-rapport

SOC 2 Type II-rapporten in het kort:

 • Een SOC 2 Type II-rapport evalueert de informatiesystemen van een bedrijf met het oog op beveiliging, beschikbaarheid, vertrouwelijkheid, verwerkingsintegriteit en privacy.
 • Om te laten zien dat DeepL zijn beloftes op het gebied van gegevensbescherming en ‑beveiliging waarmaakt, hebben wij ook een SOC 2 Type II-rapport opgesteld.
 • Als u het volledige SOC 2 Type II-rapport van DeepL zelf wilt lezen, kunt u contact met ons opnemen voor toegang.


Stelt uw bedrijf specifieke beveiligingseisen aan alle tools en leveranciers waar u mee werkt? Dat is namelijk best belangrijk! Er zijn veel maatregelen voor gegevensbeveiliging en privacy waar men rekening mee moet houden. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of ISO 27001.

Onlangs heeft DeepL een nieuwe kwalificatie behaald die eveneens in dat rijtje past in de vorm van het zogenaamde SOC 2 Type II-rapport. De uitgebreide auditprocedure die tot deze kwalificatie leidt, levert een rapport op dat als bewijs dient dat een bedrijf aan bepaalde veiligheidseisen voldoet. Dit is bijvoorbeeld van belang voor beveiligingsbewuste organisaties die op zoek zijn naar een veilige tool of serviceprovider met wie zij in zee willen gaan.

Wilt u meer weten over het SOC 2 Type II-rapport van DeepL of het rapport misschien zelfs lezen? Dan bent u hier in deze blogpost aan het juiste adres.

Wat is een SOC 2 Type II-rapport?

een afbeelding van de vijf vertrouwensprincipes van Soc 2 type II

Het Service Organization Control (SOC) 2 Type II-rapport werd ontwikkeld door het American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) als een manier om goed beheer van klantgegevens te definiëren op basis van de Trust Services Criteria (TSC). 

Het doel van het SOC 2-rapport is het evalueren van informatiesystemen van een bedrijf of organisatie op basis van vijf "vertrouwensprincipes" ("trust service principles"), namelijk:

 • Beveiliging: dit principe is cruciaal voor alle bedrijven en organisaties die te maken hebben met gevoelige of vertrouwelijke informatie. Voor DeepL betekent dit dat we mechanismen in het leven hebben geroepen om onze systemen en gegevens te beschermen tegen diefstal, ongeautoriseerde toegang of ongeoorloofde vernietiging.
 • Beschikbaarheid: dit principe is van vitaal belang voor bedrijven die afhankelijk zijn van hun systemen en gegevens voor hun dagelijkse bedrijfsvoering. Voor DeepL betekent dit dat we er voortdurend voor zorgen dat onze systemen en gegevens consistent beschikbaar zijn. 
 • Verwerkingsintegriteit: dit principe is cruciaal voor organisaties die op accurate gegevens vertrouwen om zakelijke beslissingen te nemen. Om aan dit principe te voldoen, moeten er maatregelen worden getroffen om de nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevensverwerking te garanderen.  
 • Vertrouwelijkheid: dit principe is noodzakelijk voor organisaties die gevoelige gegevens en informatie verwerken. Voor DeepL betekent dit dat we maatregelen hebben genomen om de vertrouwelijkheid van onze systemen en gegevens te waarborgen. De SOC 2 Type II-audit heeft bijvoorbeeld bewezen dat DeepL inderdaad nooit vertaalgegevens opslaat van gebruikers die zijn ingelogd op DeepL Pro, waardoor de volledige vertrouwelijkheid van deze gebruikersgegevens wordt gehandhaafd.
 • Privacy: dit principe is essentieel voor organisaties die persoonlijke informatie verzamelen, verwerken of opslaan. Het gaat hierbij om de controlemechanismen die zijn ingesteld om de privacy van persoonlijke gegevens te beschermen.

Volgens Maximilian Ehrlich, de Information Security Officer van DeepL, is het bovendien belangrijk om de volgende informatie voor ogen te houden: "elk SOC 2 Type II-rapport is uniek in de zin dat het de controlemechanismen weerspiegelt die een organisatie geïmplementeerd heeft om de bedrijfs-doelstellingen te kunnen behalen met zo min mogelijk risico's en in naleving van de vertrouwensprincipes". 

Omdat het SOC 2 Type II-rapport vitale informatie verschaft over hoe klantgegevens worden beheerd, moet het worden opgesteld door een externe auditor. Het is de taak van deze auditor om te beoordelen hoe goed het bedrijf of de organisatie in kwestie de vijf hierboven gedefinieerde vertrouwensprincipes naleeft.

Het verschil tussen SOC 2 Type II en SOC 2 Type I

Het spreekt voor zich dat er alleen een SOC 2 Type II-rapport kan bestaan als er ook zoiets is als een SOC 2 Type I-rapport. Hoewel de namen zeer op elkaar lijken, zijn er echter enkele belangrijke verschillen tussen de twee. 

Het belangrijkste verschil tussen het Type I- en Type II-rapport is dat een Type I-rapport de bestaande controlemechanismen van een bedrijf alleen beschrijft, terwijl een Type II-rapport vereist dat de beschreven controlemechanismen tevens gecontroleerd worden door een onafhankelijke auditor.  

Volgens Ehrlich bewijst het Type II-rapport dat "het vooraf gedefinieerde beleid en de daarbij behorende procedures nauw zijn gevolgd gedurende een rapportageperiode van 12 maanden". Dit bewijs wordt geleverd door middel van een verificatie door een derde partij, wat ertoe leidt dat de bewijswaarde van een Type II-rapport vele malen hoger is dan die van een Type I-rapport. 

Het belang van SOC 2 Type II-rapporten

Hoewel sommige bedrijven niet van hun partners en serviceproviders verlangen dat ze SOC 2 Type II hebben gehaald, doen de meeste beveiligingsbewuste organisaties dat wel.

Het succesvol afronden van de SOC 2 Type II-audit is een omvangrijk en uiterst rigoureus proces. Om deze reden is het rapport dat hieruit resulteert een duidelijk signaal aan alle potentiële partners, leveranciers en klanten dat het bedrijf gegevensbeveiliging en -privacy hoog in het vaandel heeft staan en dat het er werk van heeft gemaakt om dit te bewijzen. 

Bij DeepL besteden we veel tijd en zorg aan gegevensbeveiliging, privacy en gegevensbescherming. Daarom zijn we dan ook ontzettend trots dat DeepL is geslaagd voor de onafhankelijke SOC 2 Type II-audit van de DeepL Pro-service die werd uitgevoerd door een Certified Public Accountant (CPA).

Ehrlich vatte onze vreugde perfect samen: "We zijn er trots op om ons SOC 2 Type II-rapport te kunnen presenteren als bewijs van DeepL's inspanningen op het gebied van beveiliging en als validatie van onze beveiligingsmaatregelen."

Het SOC 2 Type II-rapport van DeepL

Omslag van DeepL's SOC 2 type 2-rapport. SOC staat voor (service organization controls)

Nu ons SOC 2 Type II-rapport op papier staat, delen we het natuurlijk graag.

En als u meer wilt weten over gegevensbeveiliging bij DeepL, kunt u terecht op onze pagina over onze beveiligingsmaatregelen of een kijkje nemen in deze blogpost.

De zoektocht naar de beste AI-vertaaltool voor u en uw bedrijf

Deze blogpost in het kort: 

 • Het kiezen van de juiste AI-vertaaltool is essentieel voor een effectieve lokalisatiestrategie 
 • Goede AI-tools moeten veilig omgaan met gegevens en verschillende bestandsindelingen kunnen verwerken  
 • De juiste AI-vertaaltool kan bedrijven efficiënter maken en de ROI verbeteren 
 • Ons rapport biedt waardevolle informatie over de best practices voor vertalen en lokaliseren  


Heeft u er wel eens bij stilgestaan in hoeveel talen uw bedrijf actief is? Waarschijnlijk zijn dat er namelijk heel wat! De internationale markt wordt immers steeds internationaler, en dat betekent ook dat bedrijven in steeds meer talen moeten kunnen communiceren. Bedrijven doen er dus goed aan om te investeren in het vertalen en lokaliseren van teksten om zo echt van alle markten thuis te zijn.  

Zulke investeringen zijn echter niet altijd goedkoop. Zo geven 87% van de marketeers die hebben deelgenomen aan onze enquête bijvoorbeeld aan dat het vertalen van content naar meerdere verschillende talen vaak zowel duur alsook moeizaam is. Automatische vertalingen kunnen voor bedrijven daarom een uitkomst bieden. Zulke vertalingen zijn immers een stuk sneller klaar en daardoor ook aanzienlijk goedkoper, waardoor ze een voordelige en productiviteits-verhogende  aanvulling op het contentlokalisatieproces vormen.  

Omdat de ene automatische vertaaltool echter de andere niet is, willen we in deze blogpost de belangrijkste overwegingen bij het kiezen van AI-vertaaltools even op een rijtje zetten. Zo staat uw bedrijf niets meer in de weg om een naadloos, veilig en efficiënt lokalisatieproces op te zetten en kunt u er zeker van zijn dat uw keuze inderdaad valt op de tool die het best bij u past.  

De kenmerken van een goede AI-vertaaldienst  

Afbeelding van automatische vertaaldiensten met documenten, een slot en een laptop in een zeshoekig frame

Met de hulp van Regina Corso Consulting heeft DeepL in de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Japan onlangs een enquête gehouden onder marketeers, en dan met name onder marketeers die verantwoordelijk zijn voor het vertalen en lokaliseren van content. Op basis van de resultaten hebben we het rapport The state of translation and localization in 2023-2024: insights, challenges, and opportunities samengesteld.   

De enquête bracht een hoop leerzame aspecten aan het licht. Zo gaf 75% van de respondenten bijvoorbeeld aan dat gelokaliseerde content de klantbetrokkenheid aanzienlijk verhoogt en maar liefst 96% gaf aan dat lokalisatie een positieve invloed heeft op return on investment (ROI).   

Over de impact van lokalisatie valt dus niet te twisten, en daarom is het dan ook zo belangrijk om de juiste vertaaltool te vinden. Uit onze enquête is gebleken dat marketeers vooral aandacht besteden aan de volgende vragen:  

 1. Kan de AI-vertaaldienst de bestandsindelingen verwerken die ik gebruik? 23% van de respondenten gaf aan dat het voor hen van vitaal belang is dat hun AI-vertaaldienst vertalingen kan maken van bestandsformaten zoals XML, HTML, enz.  
 2. Gaat de AI-vertaaldienst veilig om met mijn gegevens? 20% van de respondenten gaf aan dat gegevensbeveiliging een van de belangrijkste aspecten is waar hun bedrijf op let bij het kiezen van een AI-vertaaldienst. Zo zijn maatregelen zoals gegevensversleuteling, ISO 27001-gecertificeerde datacenters en AVG-naleving vrijwel niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven voor bedrijven die de veilige omgang met klantgegevens hoog in het vaandel hebben staan. 
 3. Kan ik de AI-vertaaldienst gebruiken via API? 20% van de respondenten gaf aan dat de mogelijkheid om via application programming interface (API) te vertalen deel uitmaakt van hun selectieproces. AI-vertaaldiensten die via API beschikbaar zijn, kunnen immers in bestaande workflows geïntegreerd worden om zo bedrijfsprocessen te optimaliseren. 

Interessant is dat 80% van de respondenten in de technologiesector werkt. Dit zou er namelijk op kunnen wijzen dat de nadruk op de bovenstaande factoren verband houdt met de specifieke eisen van technologiebedrijven, die bijzonder veel waarde hechten aan documentvertalingen, gegevensbeveiliging en integratiemogelijkheden voor API's.  

De samenwerking met AI-vertaaldiensten  

Bedrijven die gebruik willen maken van AI-vertaaltools, hebben daarvoor verschillende mogelijkheden. In onze enquête benoemden marketeers drie verschillende manieren waarop zij samenwerken met AI-vertaaldiensten:   

 • 44% gaf aan samen te werken met technologiepartners die gebruik maken van AI-vertaaltools 
 • 33% gaf aan samen te werken met vertaalbureaus die gebruik maken van AI-vertaaltools 
 • 23% gaf aan zelf een contract te hebben afgesloten met de aanbieder van een AI-vertaaltool 

Wat zijn de verschillen? 

Afbeelding van selectiemogelijkheden voor automatische vertalingstechnologieën met overlappende webpagina's en pijlen

Uit de antwoorden die we hebben gekregen blijkt dat steeds meer marketeers ervoor kiezen om samen te werken met experts. Bedrijven moeten zich dus afvragen of het voor hen beter is om met een technologiepartner of vertaalbureau samen te werken of dat ze beter direct kunnen samenwerken met een AI-vertaaldienst. 

Beide methodes hebben voor- en nadelen. Bedrijven die voor een technologiepartner of vertaalbureau kiezen, kunnen profiteren van hun expertise en bestaande relaties met verkopers. Aan de andere kant is een rechtstreekse samenwerking met AI-vertaaldiensten beter voor bedrijven die meer controle over het vertaalproces willen hebben en op zoek zijn naar een kosteneffectieve oplossing.  

Behoort uw bedrijf tot die laatste groep? In dat geval is DeepL de ideale vertaaldienst voor u! DeepL biedt naast de uitstekende vertaalkwaliteit die u al van ons gewend bent immers ook geavanceerde aanpassingsmogelijkheden en andere extra opties die u kunnen helpen om uw vertaalprocessen te optimaliseren. 

Wilt u meer weten? 

Het kiezen van de juiste AI-vertaaltool is slechts de eerste stap op weg naar een succesvolle lokalisatiestrategie. Als u nog meer te weten wilt komen over andere best practices op het gebied van vertalen en lokaliseren evenals over de rol die AI-vertalingen daarbij kunnen spelen, kunt u een kijkje nemen in het volledige rapport: 

The state of translation and localization in 2023-2024: insights, challenges, and opportunities 

DeepL Translator leert Arabisch!

Deze blogpost in het kort:

 • Arabisch is vanaf nu beschikbaar via de webvertaler en in onze desktop- en mobiele apps. Andere platforms volgen binnenkort.
 • Arabisch is de eerste taal die DeepL kan vertalen die van rechts naar links wordt geschreven.
 • Deze release zal miljoenen bedrijven van over de hele wereld helpen om hun communicatie te verbeteren en internationaal succes te behalen.

!مرحباً (Welkom!)

Arabisch is vanaf vandaag officieel beschikbaar als nieuwe taal voor onze DeepL Translator. Het is de op vier na grootste taal ter wereld en stond daarom hoog op het verlanglijstje bij een groot aantal van onze gebruikers. Deze release biedt miljoenen bedrijven in alle sectoren van het bedrijfsleven vanaf nu de mogelijkheid om ook in de Arabische wereld succes te boeken met behulp van onze vertalingen.

Hoewel het Arabisch veel gesproken dialecten kent, is Modern Standaardarabisch (MSA) of Fus'ha (اللغة الفصحى) de officiële schriftelijke vorm die wordt gebruikt in alle officiële communicatie binnen overheden, organisaties en de academische wereld evenals in de literatuur, de media en de wet. Arabisch is tevens de eerste taal die DeepL kan vertalen die van rechts naar links wordt geschreven, waardoor deze release niet alleen een taalkundige maar ook een technische uitdaging vormde voor onze teams.

Voorlopig is Arabisch alleen beschikbaar via onze webvertaler en onze desktop- en mobiele apps, maar we werken er ook al hard aan om de taal zo snel mogelijk beschikbaar te maken via onze browser-extensies en de DeepL API. Andere functies zoals de woordenlijst- en de formaliteitsfunctie evenals documentvertalingen van en naar het Arabisch zullen ook spoedig volgen.

Daarnaast zullen onze interfaces binnenkort ook van rechts naar links en met een goede Arabische lokalisatie beschikbaar zijn voor al onze nieuwe Arabischtalige gebruikers. Er zijn immers meer dan 400 miljoen mensen met Arabisch als moedertaal voor wie DeepL vanaf nu beschikbaar is en die maar al te graag natuurlijk klinkende vertalingen willen maken naar de taal die zij het best beheersen.

Behoor jij ook tot deze groep? Ga dan snel naar onze DeepL Translator en maak je eerste vertaling van of naar het Arabisch!

De uitdagingen van en oplossingen voor contentlokalisatie in 2023-2024

Deze blogpost in het kort: 

 • U ervaart waarom het vertalen en lokaliseren van content een goede investering is 
 • U leert hoe lokalisatie bijdraagt aan belangrijke metrics zoals klantbetrokkenheid 
 • U krijgt te zien hoe de AI-vertalingen van DeepL uw lokalisatieprocessen kunnen optimaliseren 


Bij lokalisatie (niet te verwarren met vertalen) gaat het om het aanpassen van producten of content aan de taal en cultuur van het doelpubliek. Deze aanpassingen zijn van vitaal belang voor bedrijven die internationaal succes willen boeken, want gelokaliseerde content stelt klanten in staat om informatie te lezen in de taal waarmee ze het meest vertrouwd zijn: hun moedertaal.  

Onlangs heeft DeepL in samenwerking met Regina Corso Consulting in Frankrijk, Duitsland, Japan en de Verenigde Staten een enquête gehouden onder marketeers die verantwoordelijk zijn voor het vertalen en lokaliseren van teksten binnen hun bedrijf. Op basis van de resultaten hebben we het rapport The state of translation and localization in 2023-2024: insights, challenges, and opportunities samengesteld.  

In deze blogpost bieden we u een samenvatting van onze belangrijkste bevindingen en laten we u zien waarom het voor internationale bedrijven een goed idee is om te investeren in het lokaliseren van content. Daarnaast vindt u aan het einde van de blogpost ook een link naar het volledige rapport (beschikbaar in het Engels). 

Het doel en de omvang van de enquête 

Afbeelding van een pagina met staafdiagrammen die de resultaten van verschillende lokalisatiestrategieën laat zien

 

Onze enquête was gericht op marketingprofessionals in senior posities bij bedrijven met meer dan 100 werknemers. Ons doel was daarbij om een antwoord te krijgen op de volgende drie hoofdvragen:  

 1. Hoe maken marketeers in hun bedrijven gebruik van vertalingen en lokalisatie? 
 2. Maken marketeers gebruik van automatische vertalingen en AI-schrijftools? 
 3. Met welke uitdagingen worden marketeers het vaakst geconfronteerd? 

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste inzichten die we hebben opgedaan. 

Lokaliseren en ROI 

Bedrijven die succesvol willen zijn op de internationale markt, moeten hun klanten aanspreken op een manier die bij hen aansluit. Dit houdt vaak in dat content in meerdere talen beschikbaar moet worden gemaakt. Het is daarom dan ook niet verwonderlijk dat lokalisatie onlosmakelijk verbonden is aan internationale groei.  

Voor dit rapport wilden we vooral meer ervaren over de invloed van gelokaliseerde content op return on investment (ROI), het rendement op investeringen. Hieronder vindt u de conclusie die wij konden trekken op basis van de resultaten: 

De cijfers: 96% van de respondenten geeft aan dat contentlokalisatie een positief effect heeft op de ROI van hun bedrijf. 65% van hen meldt zelfs een ROI van 3× de oorspronkelijke investering of meer. 

De conclusie: Bedrijven die nog twijfelen of zij middelen beschikbaar moeten maken voor contentlokalisatie, hebben nu empirisch bewijs in handen dat het loont om deze stap toch te wagen. 

De opkomst van AI in contentcreatie 

Afbeelding die laat zien hoe content-creatie met AI bedrijven helpt om in contact te komen met de juiste doelgroep

 

De rol die AI bij het genereren van content speelt, is in de afgelopen maanden steeds groter geworden. Omdat deze nieuwe trend het lokalisatieproces zo ingrijpend heeft veranderd, wilden we weten of het gebruik van AI-tools in marketingafdelingen tegenwoordig ook zo sterk is toegenomen.  

De cijfers: 77% van de respondenten geeft aan gebruik te maken van AI-schrijftools en maar liefst 98% van de respondenten zegt hetzelfde over AI-vertalingen. 

De conclusie: Omdat het gebruik van AI in het contentcreatieproces de nieuwe standaard lijkt te worden, lopen bedrijven die deze nieuwe ontwikkelingen negeren het risico om overschaduwd te worden door hun concurrentie. Bedrijven doen er dus goed aan om met de tijd mee te gaan en deze technologieën in hun lokalisatieprocessen te integreren. 

Klantbetrokkenheid en lokalisatie 

Veel marketeers vragen zich af of het de tijd en moeite echt waard is om te investeren in lokalisatie. Het is vaak immers niet direct duidelijk welke voordelen gelokaliseerde content met zich meebrengt. 

Een van de wellicht verrassende voordelen is het effect van lokalisatie op de klantbetrokkenheid. Uit de antwoorden van de marketeers bleek namelijk het volgende:  

De cijfers: 75% van de respondenten geeft aan dat gelokaliseerde content de klantbetrokkenheid aanzienlijk verhoogt. 

De conclusie: Klanten die zich betrokken voelen bij de teksten die een bedrijf produceert, zullen eerder geneigd zijn om in de toekomst opnieuw geld uit te geven voor diens producten of diensten. Het loont dus echt om te investeren in het lokaliseren van content om ervoor te zorgen dat klanten zich echt aangesproken voelen. 

Automatische intelligentie en menselijk toezicht 

Afbeelding van vertaal- lokalisatietools die door een vergrootglas worden bekeken

Hoewel AI-tools steeds geavanceerder worden, kunnen ze vooralsnog niet tippen aan de vaardigheden van echte mensen. Lokalisatiespecialisten zijn daarom nog altijd van vitaal belang om content succesvol te lokaliseren. Deze taalexperts kunnen immers ook minder geslaagde automatische vertalingen omtoveren tot foutloze content die bovendien aan alle stijl- en kwaliteitsvoorschriften voldoet.    Ook hierover lijken de respondenten van onze enquête het met ons eens te zijn: 

De cijfers: 99% van de respondenten geeft aan dat zij automatische vertalingen laten controleren door menselijke taalexperts. 

De conclusie: Een evenwichtige lokalisatiestrategie die AI combineert met menselijke expertise leidt tot de beste resultaten voor bedrijven en hun klanten. 

De sterke en zwakke punten van AI-vertalingen 

Hoewel automatische vertalingen het lokalisatieproces kunnen versnellen, zijn ze niet perfect. AI-vertaaldiensten hebben namelijk te kampen met een aantal zwakke punten. Ook dit aspect werd in onze enquête aangekaart toen wij de marketingexperts vroegen naar de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd werden. 

De cijfers: 82% van de respondenten geeft aan zich zorgen te maken over de nauwkeurigheid van AI bij het vertalen van terminologie. 

De conclusie: Voor het vertalen van teksten die veel vakjargon bevatten, is het dringend aan te bevelen om gebruik te maken van AI-vertaalmodellen die specifiek getraind zijn om met deze terminologie om te gaan of die een manier hebben om het consistente gebruik van bepaalde termen in een vertaling te waarborgen. Hierbij kunt u denken aan functies zoals onze woordenlijst-functie. 

Het rapport in het kort 

In het volledige rapport The state of translation and localization in 2023-2024 kunt u naast de bovenstaande inzichten nog veel meer informatie vinden met betrekking tot de door ons ingewonnen bevindingen over lokalisatie. Het is dus echt de ideale bron voor:   

 • Lokalisatietips uit het bedrijfsleven van gerenommeerde bedrijven zoals HubSpot en Phrase;  
 • Oplossingen voor veelvoorkomende lokalisatie- en vertaaluitdagingen;  
 • Aanbevelingen voor het kiezen van de juiste AI-vertaaldienst voor uw bedrijf;   
 • En nog veel meer!  

Bent u op zoek naar snelle, nauwkeurige en veilige AI-vertalingen voor uw eigen lokalisatieprojecten? Dan bent u bij DeepL aan het juiste adres. Klik op de link hieronder om naar het hele rapport te gaan en te lezen wat DeepL voor u kan betekenen:  

The state of translation and localization in 2023-2024 

DeepL Pro gaat 25 nieuwe markten op

Deze blogpost in het kort: 

 • DeepL Pro is nu beschikbaar in 25 nieuwe markten in Afrika, Azië, Oceanië, Midden-Amerika, Europa en Zuid-Amerika 
 • De geavanceerde vertaalfuncties van DeepL Pro bieden bedrijven nieuwe mogelijkheden voor internationale groei 
 • De DeepL Translator behoort tot de beste en meest nauwkeurige AI-vertaaldiensten op de markt   
 • DeepL Pro biedt abonnees alles wat zij nodig hebben om veilig te communiceren dankzij onze maximale gegevensbeveiliging   

Met groot genoegen kondigen we vandaag aan dat DeepL Pro-abonnementen voortaan in 25 nieuwe markten beschikbaar zijn. Hierdoor zijn de geavanceerde functies van onze vertaaldienst toegankelijk geworden voor een groot nieuw publiek. Deze uitbreiding van onze abonnementsdienst biedt bedrijven van over de hele wereld talrijke nieuwe mogelijkheden en brengt ons weer een stap dichter bij het doel van onze missie om taalbarrières wereldwijd te doorbreken met het beste dat AI te bieden heeft. 

Een abonnement op DeepL Pro biedt (naast de uitstekende vertaalkwaliteit die u al van ons gewend bent) ook toegang tot maximale gegevensbeveiliging en uitgebreide aanpassingsmogelijkheden. Daarnaast heffen DeepL Pro-abonnementen de tekenlimiet voor tekstvertalingen op, waardoor onze abonnees onbeperkte hoeveelheden tekst kunnen vertalen. En tijdens het vertalen van al deze teksten houdt onze vertaaldienst natuurlijk ook rekening met vakjargon en andere specifieke terminologie, wat ervoor zorgt dat het woordgebruik altijd consistent is, zelfs in vertalingen van langere teksten. 

Onze nieuwe DeepL Pro-markten 

DeepL Pro is voortaan ook beschikbaar in de volgende nieuwe markten:

 • Argentinië 
 • Australië 
 • Chili 
 • Colombia 
 • Costa Rica 
 • Ecuador 
 • Filipijnen 
 • Hong Kong 
 • India 
 • Indonesië 
 • Israël 
 • Ivoorkust 
 • Maleisië 
 • Marokko 
 • Nieuw-Zeeland 
 • Noorwegen 
 • Paraguay 
 • Peru 
 • Saoedi-Arabië 
 • Taiwan 
 • Thailand 
 • Turkije 
 • Uruguay 
 • Verenigde Arabische Emiraten 
 • Vietnam 

Ook in deze landen en regio's kan het bedrijfsleven dus voortaan rekenen op de uitstekende vertalingen die onze geavanceerde AI-technologie produceert! 

De geavanceerde functies van DeepL Pro 

Onze DeepL Pro-abonnementen bieden toegang tot een reeks tijdbesparende en productiviteitsverhogende functies. Hierdoor zijn bedrijven in staat om hun kosten laag te houden en hun workflows te optimaliseren. Al deze voordelen zorgen ervoor dat het gehele bedrijfsleven van kleine en middelgrote bedrijven tot en met internationale zwaargewichten de wereldmarkten gemakkelijker kunnen verkennen en veroveren. Hierbij kunt u denken aan voordelen zoals: 

 • Maximale gegevensbeveiliging: DeepL heeft verschillende maatregelen getroffen om gebruikers van uitstekende gegevensbeveiliging te voorzien. Zo worden alle teksten die DeepL vertaalt na afloop van het vertaalproces automatisch verwijderd van onze servers, wat betekent dat teksten nooit worden doorgegeven aan derden en ook niet zullen worden gebruikt als trainingsdata voor DeepL's AI. 
 • Onbeperkte tekstvertaling: Bedrijven die vertalingen willen maken van grote hoeveelheden tekst, kunnen DeepL Pro gebruiken om te vertalen zonder tekenlimiet. 
 • Meer mogelijkheden voor documentvertalingen: Met DeepL Pro kunt u naast PDF-, Word- en PowerPoint-bestanden ook Excel-, tekst- en HTML-bestanden vertalen. De opmaak van het oorspronkelijke bestand wordt daarbij overgenomen in de documentvertaling. 
 • Meer aanpassingsmogelijkheden: De geavanceerde functies van DeepL Pro stellen bedrijven in staat om hun interne en externe taalgebruik beter af te stemmen op hun behoeften. 
 • API-integratie: Met een abonnement op DeepL API Pro kunnen bedrijven hun websites, apps, interne tools en producten snel en eenvoudig vertalen.   

Zelf aan de slag met DeepL Pro  

Is uw bedrijf gevestigd in een van onze nieuwe markten en bent u op zoek naar een goede AI-vertaaltool die u zou kunnen helpen om nieuwe klanten te bereiken? Neem dan eens een kijkje in dit overzicht van onze beschikbare DeepL Pro-pakketten en vind het pakket dat het best past bij u en uw team! 

Kunstmatige intelligentie en recht: vijf manieren waarop AI wordt gebruikt in de juridische sector

Wij laten u zien:

 • hoe u de beste AI-tools voor juristen kiest 
 • hoe u een veilige tool vindt en waarom veiligheid zo belangrijk is 
 • welke functies bijzonder nuttig zijn voor de juridische sector 

Als u in de juridische sector werkt, bekijkt u het toenemende gebruik van AI-technologieën waarschijnlijk met een mengeling van interesse en bezorgdheid. Verwacht u (of vreest u zelfs voor) een stortvloed aan rechtszaken als gevolg van het gebruik en misbruik van AI? Of vraagt u zich wellicht af hoe AI-technologie uw eigen dagelijkse werk zal beïnvloeden? Met welke kwesties u ook te maken heeft, één ding is zeker: het rechtssysteem moet gelijke tred houden met technologische ontwikkelingen, en dat geldt ook voor iedereen die in deze sector werkt.    

Kunstmatige intelligentie is een integraal onderdeel van ons leven geworden. In dit artikel presenteren we vijf AI-tools voor de juridische sector en leggen we uit hoe uw advocatenkantoor van deze technologieën kan profiteren. Als u zich niet met deze technologieën bezighoudt, loopt u immers het risico om achterop te raken ten opzichte van de concurrentie.   Daarnaast laten wij u zien hoe u de juiste AI-tools voor de juridische sector vindt en welke AI-functies het nuttigst zijn voor advocaten.  

Waarom advocatenkantoren op AI vertrouwen 

Afbeelding van verschillende documenten op een blauwe achtergrond. De DeepL Translator helpt advocaten om tijd te besparen door documenten in realtime te vertalen.

Tegenwoordig worden steeds meer AI-technologieën gebruikt, zelfs in de van oudsher eerder traditionele juridische sector. De bijbehorende tools stellen advocaten namelijk in staat om efficiënter te werken en hun cliënten een betere service te bieden.  

Met technologieën die op AI gebaseerd zijn, kunnen advocatenkantoren de dynamische wereldmarkt beter bijhouden en zo concurrerend blijven. Dr. Axel Freiherr von dem Bussche, LL.M. (L.S.E.), CIPP/E, Partner bij Taylor Wessing, licht toe:

In de juridische sector wordt het gebruik van AI en andere technologische tools steeds belangrijker om concurrerend en efficiënt te blijven. Deze hulpmiddelen kunnen advocaten immers helpen met het beoordelen van documenten, het analyseren en vertalen van contracten, en met juridisch onderzoek in het algemeen. Hierdoor blijft er meer tijd over voor complexer en strategischer werk. Bovendien kunnen ze ook waardevolle inzichten verschaffen en advocaten helpen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en zo betere resultaten te behalen voor hun cliënten.

Kortom: AI-tools kunnen juristen verlossen van tijdrovende taken, zodat ze meer tijd hebben om zich op belangrijkere zaken te concentreren.  

In het vervolg van deze blogpost zullen we deze voordelen nader onder de loep nemen.  

Vijf nuttige AI-technologieën voor advocaten  

Een bron- en doeltekst die aan beide kanten van een weegschaal worden geplaatst. Dit laat zien hoe belangrijk nauwkeurige vertalingen zijn voor advocaten en juristen.

1. AI-vertalingen 

De juridische sector is op zich al complex genoeg, maar als daar ook nog eens internationale cliënten en werknemers van advocatenkantoren bij komen, wordt het pas echt ingewikkeld. Om uw weg te vinden in het internationaal recht, moet u de meest uiteenlopende rechtssystemen en culturen begrijpen en op de hoogte blijven van de voortdurend veranderende juridische situatie. Taalbarrières vormen hier dus een grote uitdaging.  

Door de toenemende globalisering van de juridische sector werken advocatenkantoren met een groeiend aantal internationale cliënten. Volgens een rapport van Maia Research over software voor juridische vertalingen is de vraag naar juridische vertaaldiensten in de afgelopen jaren gestegen met circa 13-15%. 

AI-vertalingen bieden juridische teams de volgende voordelen:  

✅ Snellere vertalingen van juridische documenten   
 • Vertalingen van juridische documenten zoals contracten, papieren en gerechtelijke documenten voor cliënten  
 • Snel opstellen van twee- of anderstalige contracten 
 • Besparing van tijd en middelen door middel van nauwkeurige en gestandaardiseerde vertalingen  
✅ Vlotte communicatie met internationale teams en cliënten 
 • Heldere toelichting van juridische termen en duidelijk juridisch advies per e-mail   
 • Verzending van dossiers in vreemde talen naar lokale autoriteiten  
✅ Onderzoek naar buitenlandse wet- en regelgeving   
 • Uitgebreide kennis over en naleving van de wetgeving in verschillende landen  
 • Opbouw van een internationale aanwezigheid  
✅ Juridisch advies in meerdere talen  
 • Cliëntondersteuning in verschillende talen  
 • Betere service voor cliënten  
✅ Gestandaardiseerde vertalingen van juridische teksten  
 • Cliëntspecifieke woordenlijsten voor minder nabewerking en gestandaardiseerde vertalingen  
Afbeelding van een contract dat is vertaald in verschillende talen op een lichtgele achtergrond. DeepL wordt vaak gebruikt door juristen om contracten te vertalen.

AI-vertaaltools kunnen een grote hulp zijn bij zowel het vertalen van juridische documenten (zoals tweetalige contracten) alsook bij het maken van algemene vertalingen (zoals communicatie met cliënten). Dit betekent echter niet dat AI-vertalingen conventionele vertalingen volledig kunnen vervangen: sommige documenten vereisen beëdigde vertalingen en deze kunnen alleen door beëdigde vertalers worden geleverd.   

Mensen die bijvoorbeeld het staatsburgerschap in een ander land aanvragen, moeten vaak een beëdigde vertaling van hun geboorteakte en andere identiteitsdocumenten kunnen aanbieden. Om ervoor te zorgen dat AI-vertalingen van zulke documenten inhoudelijk en taalkundig correct zijn, moeten ze grondig gecontroleerd worden door taalexperts. Volgens Gartner zullen oplossingen die menselijke input en software combineren tegen 2025 goed zijn voor 30% van alle nieuwe automatiseringsoplossingen in de juridische sector.    

2. AI-systemen voor kennisbeheer  

AI-kennisbeheersystemen hebben een revolutie teweeggebracht in de juridische sector. Met deze krachtige tools kunnen juridische professionals immers snel grote hoeveelheden gegevens doorzoeken, patronen in juridische documenten herkennen en op de hoogte blijven van wijzigingen in wetten en regels. Deze systemen kunnen ook tijdrovende processen zoals het categoriseren van documenten automatiseren, wat leidt tot echte tijdsbesparing en productiviteitswinst.   

Het is dan ook niet verwonderlijk dat AI-systemen steeds vaker door advocaten worden gebruikt voor kennisbeheer.  

3. AI-contractanalyse en -beheer  

Een van de belangrijkste taken waarvoor AI wordt ingezet in de juridische sector is contractanalyse en -beheer. Deze tools automatiseren alledaagse taken zoals het controleren van documenten of het bijhouden van deadlines voor het tekenen van overeenkomsten. Advocaten kunnen AI-systemen gebruiken om contracten door te nemen en potentiële problemen snel en eenvoudig te identificeren, waaronder ook de risico's die verbonden zijn aan bepaalde clausules. Omdat contracten centraal worden opgeslagen in deze systemen, kunnen ze gemakkelijker toegankelijk worden gemaakt en kunnen foutmeldingen geautomatiseerd worden.  

Daarnaast bieden AI-tools voor contractbeheer informatie over eerdere gevallen om problemen te voorkomen die te maken hebben met het niet naleven van wet- en regelgeving. Natuurlijke taalverwerkingsalgoritmen worden gebruikt om inconsistenties in bestaande contracten te herkennen en om manieren voor te stellen om risico's te minimaliseren. Op deze manier kunnen advocatenkantoren ervoor zorgen dat ze hun cliënten de beste service bieden en tegelijkertijd concurrerend blijven op de markt.  

4. Generatieve AI voor het opstellen van documenten 

Generatieve AI biedt een echte uitkomst voor advocaten bij het opstellen van documenten. AI-algoritmen kunnen namelijk documenten genereren op basis van sjablonen en gestructureerde gegevenssets, en daarnaast kunnen ze contracten analyseren op mogelijke risico's of afwijkingen. Het handmatig verrichten van deze taken is relatief tijdrovend, en dus kan het automatiseren ervan een hoop tijd en kosten besparen. Dit is voor advocatenkantoren dus enorm belangrijk om concurrerend te blijven in een wereld waarin toenemend gebruik wordt gemaakt van AI. 

Het opstellen van documenten met behulp van AI helpt ook om fouten sneller te herkennen of zelfs geheel te voorkomen. Als advocaten potentiële problemen in een vroeg stadium herkennen, kunnen ze de belangen van hun cliënten beter behartigen tijdens onderhandelingen. Hierdoor kunnen ze hun werk sneller afwikkelen en hun diensten beter afstemmen op hun cliënten.  

5. Chatbots als eerste contactpunt voor cliënten  

Chatbots zijn waardevol als eerste contactpunt in het intakeproces van nieuwe cliënten. AI-gestuurde chatbots kunnen cliënten immers helpen met algemene vragen en ze daarnaast ook doorsturen voor een antwoord op complexe vragen.  

Daarnaast zijn chatbots 24 uur per dag beschikbaar, brengen ze geen wachttijden met zich mee en kunnen ze veelgestelde vragen direct beantwoorden, zodat werknemers zich in plaats daarvan op complexere zaken kunnen richten. Ze zijn hierdoor kostenefficiënt, leiden tot een echte tijdbesparing voor werknemers van advocatenkantoren en verbeteren de service voor cliënten.   

AI: veiligheid en ethiek 

Hoewel AI-tools erg nuttig zijn, moet het gebruik ervan goed gepland worden. Er zijn namelijk bepaalde risico's aan verbonden. Bedrijven moeten de impact van AI-technologieën daarom goed begrijpen en ervoor zorgen dat de technologie op een verantwoorde wijze wordt gebruikt. Bij de omgang met vertrouwelijke gegevens zijn dus duidelijke richtlijnen nodig met betrekking tot gegevensbescherming en -beveiliging.  

Bedrijven moeten goed nadenken over hoe ze AI op een verantwoorde manier en in overeenstemming met ethische principes kunnen gebruiken. AI-modellen moeten bijvoorbeeld worden gecontroleerd op vooringenomenheid of alleen worden gebruikt na beoordeling door een mens.    

Kenmerken van veilige AI-tools 

Het DeepL-logo met daarachter een ondertekend en afgestempeld document dat de veiligheid van DeepL als AI-vertaaltool benadrukt.

Advocaten moeten zich informeren over de steeds veranderende wettelijke regels met betrekking tot AI om hun cliënten goed te kunnen adviseren en zichzelf te beschermen wanneer zij zelf gebruik maken van AI. 

De belangrijkste kenmerken op een rijtje: 

Naleving van de AVG  

De Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt strenge eisen aan beveiliging en gegevensbescherming. De AVG is van toepassing op bedrijven die gegevens verwerken of opslaan van personen die woonachtig zijn in de Europese Unie. Als AI-tools voldoen aan de eisen van de AVG, is dat een goede indicatie dat vertrouwelijke informatie wordt beschermd volgens de hoogste normen. 

Versleuteling 

Bij gegevensversleuteling wordt informatie zodanig versleuteld dat deze alleen met een eigen wachtwoord of sleutel kan worden ontsleuteld. Dit maakt het voor onbevoegden aanzienlijk moeilijker om toegang te krijgen tot de beschermde gegevens. Voorschriften zoals de AVG eisen dat persoonlijke gegevens altijd versleuteld worden. 

SSO en/of 2FA  

Met eenmalige aanmelding (ook wel Single Sign-On of kortweg SSO genoemd) hebben gebruikers met slechts één enkele set inloggegevens toegang tot verschillende programma's en systemen. Zo hoeven ze zich geen zorgen meer te maken over zwakke wachtwoorden of vergeten inloggegevens. Dit bespaart niet alleen tijd, maar helpt ook om vertrouwelijke gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden.  

Tweefactorauthenticatie (2FA) biedt een extra beveiligingslaag voor inlogprocessen door van gebruikers te verlangen dat ze zich op twee manieren authentificeren, bijvoorbeeld een wachtwoord en een verificatiecode die naar een mobiele telefoon wordt gestuurd. Dit vermindert het risico op accountdiefstal en voorkomt onbevoegde toegang tot vertrouwelijke informatie.  

ISO 27001-certificering  

ISO 27001 is een internationale norm voor de beveiliging van bedrijfsinformatiesystemen. Door te werken met een ISO 27001-gecertificeerde provider kunnen advocatenkantoren hun gegevens beter beschermen en een hoog beveiligingsniveau garanderen. 

Waardevolle overwegingen voor juristen 

Uit een klantenonderzoek van DeepL in 2023 bleek dat de volgende vragen voor advocatenkantoren bijzonder relevant waren met betrekking tot de aanschaf van AI-tools.  

✅ Integraties  

Kan de AI-tool geïntegreerd worden in de systemen die intern al in gebruik zijn?  

✅ Onboarding  

Hoe snel kunnen nieuwe medewerkers vertrouwd raken met de tool? Hoeveel tijd is er nodig voor de implementatie?  

✅ Flexibiliteit 

Kan de AI worden getraind? Worden gegevens opgeslagen en bewaard om de gebruikerservaring te verbeteren?   


Hoe benadert uw advocatenkantoor het veilige gebruik van AI? Werkt uw juridische team op internationaal niveau? Op onze pagina DeepL voor juristen laten we u zien hoe ook uw advocatenkantoor kan profiteren van de AI-vertaaltechnologie van DeepL.

Hoogwaardige documentvertalingen met extra flexibiliteit: het laatste nieuws over onze nieuwe functies en mogelijkheden

Onze nieuwste updates in het kort: 

 • U kunt voortaan Excel-bestanden vertalen 
 • U kunt voortaan PDF-bestanden vertalen als bewerkbare .docx-bestanden 
 • U kunt voortaan grotere bestanden vertalen met DeepL Pro Advanced / Ultimate en DeepL API Pro 

Vertaalt u regelmatig bestanden? Dan hebben we namelijk geweldig nieuws voor u! Met onze nieuwste update heeft u een aantal nieuwe mogelijkheden binnen handbereik voor het maken van documentvertalingen die uw leven net dat beetje makkelijker maken. 

Met een abonnement op DeepL Pro Advanced of Ultimate kunt u voortaan namelijk documentvertalingen maken van bestandsindelingen die in het verleden niet beschikbaar waren, en daarnaast krijgt u meer controle over de vertaalde documenten die daardoor ontstaan. Voordat we al deze nieuwe functies echter onder de loep nemen, willen we eerst even bekijken wat documentvertalingen precies zijn. 

Veilige documentvertalingen in een handomdraai 

Met DeepL kunt u snel, eenvoudig en volledig veilig vertalingen maken van PDF-bestanden, Word-documenten, PowerPoint-presentaties, en zelfs van bestandsindelingen zoals HTML, XLIFF en TXT. Alle vertaalde documenten behouden tevens hun originele opmaak, wat u een hoop extra werk kan besparen in uw dagelijkse workflows. 

Daarnaast garanderen wij u in het kader van onze maatregelen voor maximale gegevensbeveiliging dat uw PDF-bestanden uitsluitend intern op onze eigen servers worden vertaald, wat betekent dat derden gedurende het gehele vertaalproces nooit toegang zullen hebben tot uw gegevens.  

Hoe eenvoudig? Zo eenvoudig! 

Met DeepL kunt u in een handomdraai vertalingen maken van al uw documenten. Hiervoor volgt u gewoon de volgende stappen: 

1. Log in op uw account. Zodra u bent ingelogd, kunt u meteen aan de slag gaan. Heeft u nog geen account? Dan kunt u zich snel en eenvoudig aanmelden om een account aan te maken. Als u daarnaast ook nog kiest voor DeepL Pro krijgt u bovendien direct toegang tot onze geavanceerde functies.*

2. Upload uw document. Ga naar het tabblad Bestanden vertalen en sleep uw document naar het vertaalvenster of klik op de knop Bestand selecteren

3. Kies uw doeltaal. U heeft de keuze uit meer dan 30 verschillende talen als doeltaal voor uw vertaling. Kies dus de taal uit die u nodig heeft en ga door naar de volgende stap. 

4. Maak de vertaling. Met een enkele klik op de knop gaat het vertaalproces al van start. 

5. Download het vertaalde bestand. Zodra de vertaling klaar is, hoeft u het vertaalde bestand alleen nog maar te downloaden. 

Het maken van kwalitatief hoogwaardige documentvertalingen van en naar 30 verschillende talen was dus echt nog nooit zo gemakkelijk!

*Met een gratis DeepL-account kunt u per maand 3 niet-bewerkbare documentvertalingen maken. Voor bewerkbare documentvertalingen heeft u een abonnement op DeepL Pro nodig. Hoeveel documentvertalingen u per maand kunt maken, hangt in dat geval af van het door u gekozen pakket. 

Gloednieuwe opties voor documentvertalingen 

Afbeelding van onze vertaaldienst met een Excel-bestand dat geüpload wordt om een documentvertaling te maken

Met onze documentvertalingen kunt u echt alle kanten op. Heeft u een paar vertaalde Word-documenten nodig? Dat gaat! Moet u tientallen complexe juridische PDF-bestanden vertalen? Dan is dat ook geen enkel probleem!  

Maar als dat ook in het verleden al allemaal tot de mogelijkheden behoorde, wat is er nu dan precies zo nieuw? Hoog tijd om dat verder toe te lichten. 

Excel-lente documentvertalingen 

Zoals het tussenkopje al doet vermoeden, is het voortaan mogelijk om documentvertalingen te maken van Excel-bestanden. Op dit moment kunnen gebruikers met een DeepL Pro Advanced- of Ultimate-abonnement deze nieuwe bestandsindeling al vertalen, en binnenkort zullen Excel-vertalingen ook beschikbaar zijn voor gebruikers met DeepL API Free of Pro. 

De mogelijkheid om .xlsx-bestanden te vertalen stond voor veel van onze gebruikers hoog op het verlanglijstje. Er zijn immers meer dan genoeg bedrijven die voor hun workflows op tabellen zijn aangewezen en ook meer dan genoeg medewerkers die zulke tabellen graag in hun moedertaal zouden willen bekijken. We zijn daarom dan ook ontzettend blij dat we al deze mensen voortaan kunnen helpen met onze Excel-vertalingen. 

Daarnaast hopen we dat deze nieuwe vertaaloptie zal bijdragen aan geoptimaliseerde processen en meer efficiency. Bestanden komen immers in vele vormen en maten voor, en het feit dat we nu naast PDF's, Word-documenten, PowerPoint-presentaties en andere bestandsindelingen nu ook Excel-bestanden kunnen vertalen, zal het stroomlijnen van meertalige projecten zeker ten goede komen.  

Zou u graag meer willen weten over het vertalen van Excel-bestanden? Neem dan een kijkje in ons helpcentrum

Flexibel van PDF naar bewerkbare .docx  

Afbeelding van een vertaald PDF-bestand dat met onze gratis vertaaldienst wordt gedownload als .docx-bestand

Bij DeepL zijn we altijd op zoek naar manieren om onze gebruikers een betere user experience te kunnen bieden. Een van de manieren waarmee we dat willen bereiken, is flexibiliteit. Daarom was het voor ons belangrijk om onze Advanced- en Ultimate-abonnees de mogelijkheid te bieden om hun vertaalde PDF-bestanden voortaan als bewerkbare .docx-documenten te downloaden! 

Wat daaraan nu precies zo flexibel is? Eigenlijk alles! Een bewerkbaar .docx-bestand biedt u immers de mogelijkheid om vrijwel elk aspect tot in het kleinste detail af te stemmen op uw wensen. Zo kunt u niet alleen de vertaling zelf, maar ook de opmaak en de lay-out in een .docx gemakkelijker aanpassen dan in een PDF-bestand. Heeft u uw PDF's echter toch liever als PDF's? Dan is dat natuurlijk geen enkel probleem! U kunt namelijk voor elke PDF-vertaling zelf beslissen of u na afloop van het vertaalproces liever een .docx- of een .pdf-bestand ontvangt. 

Mag het een beetje meer zijn? 

Tot slot willen we het ook nog even over de maximale bestandsgrootte voor documentvertalingen hebben. We hebben namelijk besloten om de limiet te verhogen! Al onze gebruikers met een abonnement op DeepL Pro Advanced / Ultimate of DeepL API Pro kunnen voortaan ook grotere .pdf-, .docx- en .pptx-bestanden vertalen. Hoeveel groter is groter? Dat hebben we hieronder voor u op een rijtje gezet: 

 • DeepL Pro Advanced: 
  • .pdf: 10 MB —> 20 MB 
 • DeepL Pro Ultimate: 
  • .pdf: 10 MB —> 30 MB 
  • .docx: 20 MB —> 30 MB 
  • .pptx: 20 MB —> 30 MB  
 • DeepL API Pro: 
  • .pdf: 10 MB —> 30 MB 
  • .docx: 20 MB —> 30 MB 
  • .pptx: 20 MB —> 30 MB 

Met deze wijziging hopen we de dagelijkse bezigheden op de werkvloer van al onze Advanced-, Ultimate- en API Pro-abonnees een stuk aangenamer te maken. Had u zelf dus nog ergens dat perfecte PDF-bestand liggen dat net die ene megabyte te groot was? Dan heeft u nu de kans om de vertaling in te halen! 

Een wereld van verschil 

DeepL was altijd al een goede manier om snel en eenvoudig hoogwaardige documentvertalingen te maken. Dankzij deze updates kunt u de kwaliteit die u van ons al gewend was nu ook op geheel nieuwe manieren beleven. Voor meer flexibiliteit voor, tijdens en na het vertaalproces bent u bij ons dus aan het juiste adres! 

Wilt u na het lezen van onze blog zelf aan de slag gaan of bent u benieuwd wat DeepL nog meer voor u zou kunnen betekenen? Neem dan eens een kijkje op onze prijspagina voor een overzicht van onze pakketten of ga direct door naar onze webvertaler om de nieuwe mogelijkheden voor documentvertalingen zelf uit te proberen.* 

*Gebruikers met een abonnement op DeepL Pro Starter kunnen hun pakket upgraden door in hun DeepL-account naar het tabblad "Pakket" te gaan en op "Pakketten vergelijken" te klikken. 


Maar dat is nog niet alles! 

Naast deze updates introduceren we binnenkort namelijk ook een andere gloednieuwe functie voor documentvertalingen: de bewerkingsmodus! Kom dus gauw nog eens terug voor de vervolgblogpost! 

Hoe Deutsche Bahn, Weglot en Alza de AI-vertaaltechnologie van DeepL gebruiken voor efficiënte lokalisatie

Hoe maken Deutsche Bahn, Weglot en Alza gebruik van DeepL? 

 • Deutsche Bahn gebruikt DeepL om de communicatie binnen het internationale personeelsbestand te verbeteren en om voor eenheid te zorgen binnen het sectorspecifieke taalgebruik. 
 • Weglot zet de DeepL API in om snel, goedkoop en efficiënt duidelijke vertalingen te produceren voor hun klanten. 
 • Alza integreerde de DeepL API om de inhoud van de bedrijfswebsite efficiënt te lokaliseren in vijf verschillende Europese talen, waardoor het bedrijf duizenden euro's per maand aan bedrijfskosten kan besparen. 

 

Hoe AI-vertalingen lokalisatie kunnen stroomlijnen 

Het lokaliseren van teksten is vaak een ingewikkeld proces dat veel tijd en expertise vereist. Door middel van AI-vertalingen kan dat proces echter beduidend minder tijdrovend worden gemaakt. 

Een AI-vertaaltool zoals DeepL is daarom een ideaal hulpmiddel voor elk lokalisatieteam dat de content voor websites en marketingmateriaal moet lokaliseren. Wanneer de automatische vertalingen immers kwalitatief hoogwaardig zijn, kunnen ze de perfecte basis voor het lokalisatieproces leggen en er zo voor zorgen dat projecten sneller en goedkoper kunnen worden afgerond. 

Dat deze theorie ook in de praktijk opgaat, kunnen onze klanten beamen. In deze blogpost willen we daarom vooral het succes van onze klanten laten spreken door te laten zien hoe zij de AI-vertalingen van DeepL hebben gebruikt om hun lokalisatieprocessen te verbeteren en hun bedrijf zo wereldwijd te laten groeien. 

Deutsche Bahn & DeepL 

Afbeelding van een rode trein van Deutsche Bahn samen met het DeepL Pro-logo boven een staafdiagram

Deutsche Bahn (DB) is de grootste spoorwegexploitant en infrastructuureigenaar in Europa. Het spreekt dan ook voor zich dat het bedrijf werknemers uit verschillende landen in dienst heeft. Van de 320.000 fulltime medewerkers van DB werkt slechts 64% in Duitsland, wat betekent dat er vaak informatie moet worden uitgewisseld met andere medewerkers wiens moedertaal niet Duits is.  

Om deze reden is Deutsche Bahn DeepL gaan gebruiken om de communicatie tussen de medewerkers net dat beetje soepeler te laten verlopen.  

Vanwege de grootte van het bedrijf was het van begin af aan duidelijk dat automatische vertalingen de beste oplossing zouden zijn om het interne communicatieproces te optimaliseren. Een van de grootste uitdagingen was daarbij de complexe technische terminologie waarmee de medewerkers voortdurend te maken zouden hebben.  

Als de automatische vertalingen namelijk geen rekening zouden houden met het gangbare vakjargon en telkens een nieuwe vertaling voor een bepaalde term zouden produceren, zou het de verwarring immers niet kleiner maar juist groter maken. Gelukkig kon Deutsche Bahn dit probleem echter goed omzeilen met behulp van onze woordenlijst-functie

De woordenlijst-functie heeft Deutsche Bahn in staat gesteld om alle medewerkers van gestandaardiseerde terminologie te voorzien. Inmiddels heeft het bedrijf meer dan 30.000 items toegevoegd en zo vertaalregels opgesteld die DeepL trouw opvolgt in alle vertalingen die onze vertaaldienst voor het bedrijf produceert. Hierdoor is het obstakel dat vakjargon en bedrijfsterminologie in het verleden voor DB vormden, tegenwoordig geen enkel probleem meer. 

De woordenlijst-functie houdt overigens niet alleen rekening met de bron- en doeltermen die als item zijn opgeslagen, maar ook met de context. Dankzij morfosyntactische terminologie-integratie let DeepL bij het gebruik van woordenlijsten namelijk ook op factoren zoals woordgeslacht en meervouden om ervoor te zorgen dat de opgestelde vertaalregels natuurlijk worden toegepast en niet tot kromme zinnen leiden.  

Waarom de woordenlijst-functie voor Deutsche Bahn zo belangrijk was, blijkt wel uit de woorden van Tom Winter, Data Scientist & Computational Linguist bij DB: 

"De mogelijkheid om DeepL door middel van woordenlijsten af te stemmen op de bedrijfstaal van DB is een voordeel dat andere AI-vertaaldiensten ons niet konden bieden. Het correcte gebruik van onze bedrijfstaal is namelijk erg belangrijk voor consistente communicatie binnen het gehele bedrijf. Zolang je een goed georganiseerde terminologiedatabase hebt, kan DeepL die consistentie probleemloos waarborgen." 

Dankzij DeepL's uitstekende vertalingen, maximale gegevensbeveiliging en talrijke aanpassingsmogelijkheden behoort Deutsche Bahn al sinds begin 2022 tot onze tevreden klanten.  

Deze banden zullen ook in de toekomst alleen maar hechter worden terwijl DB kijkt naar andere gevallen waarin DeepL's automatische vertalingen een uitkomst zouden kunnen bieden. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het doorbreken van taalbarrières voor grensoverschrijdend treinverkeer. 

Als u nog meer wilt weten over het gebruik van DeepL bij Deutsche Bahn, kunt u deze case study bekijken. 

Weglot & DeepL 

 

Afbeelding van een webpagina waarop content met behulp van automatische vertalingen wordt vertaald

Weglot is een Frans SaaS-bedrijf dat in Parijs is gevestigd en lokalisatie- en vertaaldiensten aanbiedt aan klanten van over de hele wereld. Omdat de lokalisatiediensten van Weglot zo gevraagd zijn, had Weglot vertaal-API's van uitzonderlijke kwaliteit nodig om aan die vraag te kunnen voldoen, en uiteindelijk heeft het bedrijf zijn oog laten vallen op de vertaal-API van DeepL. 

Weglot was een van de eerste bedrijven dat met de DeepL API aan de slag is gegaan. Inmiddels heeft het bedrijf onze kwalitatief hoogwaardige vertalingen gebruikt om meer dan 50.000 bedrijven van meertalige websites te voorzien. 

Maar waarom heeft Weglot nu precies voor DeepL gekozen? De oprichter en CTO van Weglot, Rémy Berda, was op zoek naar vertaal-API's van topkwaliteit om het aanbod en de diensten van zijn bedrijf te verbeteren. Zijn interesse werd vooral gewekt door Weglot's eigen klanten, die hem na onze release van de DeepL API begonnen te vragen of hij ook van plan was om DeepL toe te voegen. 

De hoge vertaalkwaliteit en het gebruiksgemak voor softwareontwikkelaars hebben er ten slotte toe geleid dat Weglot voor DeepL heeft gekozen, en in de afgelopen zes jaar heeft de DeepL API het bedrijf in staat gesteld om miljarden tekens per maand te vertalen voor bedrijven van over de hele wereld. 

Dankzij de hoge vertaalkwaliteit van DeepL's AI-vertalingen kunnen de klanten van Weglot hun lokalisatieprocessen aanzienlijk versnellen, wat uiteindelijk hun hele workflow optimaliseert.  

Als gevolg hiervan heeft Weglot sinds de integratie van onze API een hoop positieve feedback ontvangen. Het is zelfs zo dat Berda DeepL zelf heeft aanbevolen aan ontwikkelaars die op zoek zijn naar een uitstekend product: 

"De API-documentatie is duidelijk en helder geformuleerd. Ontwikkelaars hoeven echt alleen maar te doen wat er in de documentatie staat om het resultaat te behalen dat het product belooft." 

Omdat e-commerce steeds internationaler wordt, is het nu belangrijker dan ooit tevoren dat bedrijven van startup tot multinational toegang hebben tot lokalisatie- en vertaaldiensten van hoge kwaliteit. Vertaaltools zoals die van DeepL en Weglot kunnen aan deze behoefte voldoen en bedrijven zo in staat stellen om heldere communicatie in verschillende talen niet alleen mogelijk, maar zelfs makkelijk te maken. 

Wilt u meer weten over hoe Weglot gebruik maakt van DeepL? Klik dan op de link voor de case study.

Alza & DeepL 

Afbeelding van drie websites die het lokalisatieproces met automatische vertalingen laat zien

Alza is een echte gigant op het gebied van e-commerce en staat in thuisland Tsjechië ook wel bekend als hun versie van Amazon. Het bedrijf is buiten de eigen landsgrenzen ook actief in verschillende landen van over heel Europa, waaronder Duitsland en Hongarije. Sinds de oprichting in 1994 is Alza uitgegroeid van een eenvoudige online winkel voor elektronica tot een reusachtig e-warenhuis met een omvangrijk aanbod bestaande uit laptops, videogames, dierenbenodigdheden, cosmetica en nog veel meer. 

Medio 2021 stelde Alza vast dat DeepL 13 nieuwe talen had toegevoegd, waaronder ook een aantal talen die worden gesproken in de landen waar Alza zelf ook op de markt was. Nadat het bedrijf het Tsjechisch, Slowaaks en Hongaars van DeepL aan een aantal kwaliteitstests had onderworpen, besloot Alza om de resultaten te volgen en voortaan verder te gaan met de DeepL API.  

Sindsdien maakt Alza nog altijd gebruik van DeepL om de website te lokaliseren in vijf verschillende Europese talen: 

 • Duits 
 • Engels 
 • Frans 
 • Hongaars 
 • Slowaaks 

Onderhand telt Alza meer dan 3.000 werknemers en heeft het bedrijf een groei bereikt van 20% per jaar. Ook heeft het bedrijf voet aan de grond gezet in Centraal-Europa en het Verenigd Koninkrijk. Om zich op deze nieuwe markten te kunnen etableren, had Alza toegang nodig tot vertalingen van een dusdanig hoge kwaliteit dat het lokalisatieteam nauwelijks nog correctiewerk zou moeten verrichten.  

Voor het team van Alza betekende dit dat zij de tijd die zij voor de invoering van DeepL's AI-vertalingen aan tekstcorrectie besteedden, nu in andere projecten konden steken. Onze vertaalkwaliteit heeft er dus toe geleid dat de maandelijkse uitgaven van het bedrijf beduidend zijn gedaald. 

Een ander voordeel van DeepL was de vlugge integratie. De overstap van Alza's vorige vertaal-API naar de DeepL API kostte het bedrijf in totaal minder dan een week. De opbrengst van de nieuwe API werd echter vrijwel meteen duidelijk. 

Jakub Kalina, het afdelingshoofd van Alza's lokalisatieteam, zei het volgende: 

"Toen DeepL Tsjechisch en andere voor ons belangrijke talen beschikbaar begon te maken, waren we behoorlijk verrast door het verschil in kwaliteit. De vertalingen klonken veel natuurlijker, en dus besloten we dat het de moeite waard was om over te stappen." 

Een van de voornaamste manieren waarop Alza van DeepL gebruik maakt, is voor het vertalen van enorme hoeveelheden recensies. Door deze beoordelingen namelijk in andere talen beschikbaar te maken, kan het bedrijf potentiële klanten immers een extra kwaliteitsgarantie bieden. Nadat Alza duizenden recensies vanuit het Tsjechisch naar het Duits en het Hongaars had vertaald, begon het conversiepercentage dan ook aanzienlijk te stijgen. 

Jakub gaat ervan uit dat het vertaalvolume voor zijn team ook in de toekomst gestaag zal groeien: 

"Nu onze kosten beduidend lager zijn en onze vertalers meer tijd ter beschikking hebben, kunnen we aan de slag gaan met nieuwe vertaalprojecten. Het lijkt er dus op dat ons vertaalvolume in de komende maanden niet alleen zal groeien, maar waarschijnlijk zelfs zal verdubbelen of verdrievoudigen."  

Voor nog meer informatie over de manier waarop Alza gebruik maakt van DeepL kunt u deze case study bekijken.

Lokalisatieprocessen optimaliseren met DeepL 

Zoals u hierboven heeft gelezen, kunnen goede AI-vertalingen een enorme bijdrage leveren aan het succes van elk bedrijf. Het is daarom dan ook geen wonder dat bedrijven zoals Deutsche Bahn, Weglot en Alza gebruik maken van DeepL om het fundament te leggen voor hun lokalisatieprocessen.   

Als u voor uw bedrijf ook op zoek bent naar manieren om uw maandelijkse vertaalkosten te verminderen, het taalgebruik in uw vertalingen te standaardiseren of om uw lokalisatieteam een hoop correctiewerk per vertaling te besparen, dan zou u wellicht ook kunnen overwegen om DeepL een kans te geven. Daarvoor klikt u gewoon op de onderstaande link: 

Meer informatie over DeepL Pro voor bedrijven 

DeepL Pro: De toekomst van het Zuid-Koreaanse bedrijfsleven

Wat u moet weten over DeepL Pro: 

 • DeepL Pro is vanaf nu beschikbaar in Zuid-Korea en biedt toegang tot premiumfuncties zoals onbeperkte tekstvertalingen, meer opties voor documentvertalingen, maximale gegevensbeveiliging en teambeheer.  
 • Met onze AI-vertalingen kan uw bedrijf gemakkelijk uitbreiden naar nieuwe markten en zo snel en eenvoudig groeien. 
 • Met DeepL API Pro kunt u onze vertaaldienst ook direct integreren in uw website, apps en andere software om uw klanten zo te voorzien van uitstekende vertalingen en gelokaliseerde content in verschillende talen. 

We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat DeepL Pro nu officieel beschikbaar is in Zuid-Korea. Vanwege de toekomstgerichtheid en de technologisch innovatieve insteek van het land bestond er in het Koreaanse bedrijfsleven al enige tijd een grote vraag naar de AI-communicatiediensten van DeepL, en we vinden het fantastisch om al deze bedrijven binnenkort te kunnen ondersteunen op hun weg naar de internationale markt. 

Sinds afgelopen januari maakt Koreaans deel uit van de ondersteunde talen in de DeepL Translator. Sindsdien is het aantal DeepL-gebruikers in Zuid-Korea razendsnel gestegen en hebben we veel positieve feedback gekregen vanuit de Zuid-Koreaanse community.  

Wij vinden het natuurlijk fantastisch om te zien hoe snel DeepL een rol van betekenis is gaan spelen in het dagelijkse leven van onze nieuwe gebruikers, en voor velen van hen zal de gratis versie van onze vertaaldienst ook meer dan voldoende zijn voor hun dagelijkse gebruik. Voor bedrijven loont het echter om een stap verder te gaan en een abonnement op DeepL Pro te nemen, want zo krijgen ze toegang tot alle premiumfuncties die onze AI-vertaaldienst te bieden heeft. 

Wilt u weten hoe DeepL Pro u kan helpen om uw bedrijf te laten groeien? Dan kunt u hieronder terecht voor meer informatie. 

Internationaal zakelijke relaties opbouwen 

De DeepL Translator is niet alleen geschikt voor het maken van alledaagse vertalingen. Onze AI-vertaaltool kan ook voor bedrijven een grote aanwinst zijn. De voordelen voor het bedrijfsleven zijn vooral terug te vinden in onze DeepL Pro-functies zoals: 

 • Onbeperkte tekstvertaling: met DeepL Pro kunt u teksten vertalen zonder gebonden te zijn aan een tekenlimiet. 
 • Uitgebreide mogelijkheden voor documentvertaling: met DeepL Pro kunt u hele PDF-, Word-, PowerPoint-, tekst- of HTML-bestanden vertalen met behoud van de oorspronkelijke opmaak. Deze documentvertalingen zijn bovendien volledig bewerkbaar. Hoeveel documentvertalingen u per maand kunt maken, hangt af van uw abonnement. Zo krijgt u per gebruiker per maand 5 documentvertalingen met DeepL Pro Starter, 20 documentvertalingen met DeepL Pro Advanced en 100 documentvertalingen met DeepL Pro Ultimate. 
 • Maximale gegevensbeveiliging: met DeepL Pro worden de hoogste veiligheidsnormen toegepast om de gegevens van uw bedrijf en uw klanten optimaal te beveiligen. 
 • Teambeheer: Met DeepL Pro kunt u alle gebruikers die zijn gekoppeld aan uw teamabonnement snel en eenvoudig beheren vanuit uw beheerdersaccount. 
 • CAT-tool-integratie: DeepL Pro kan rechtstreeks geïntegreerd worden in software voor computerondersteund vertalen (CAT-tools). Hierdoor kan uw lokalisatieteam de nauwkeurige AI-vertalingen van DeepL gebruiken als uitgangspunt voor hun gelokaliseerde vertalingen

Al deze functies samen zorgen ervoor dat uw bedrijf en uw medewerkers niet alleen sneller, maar ook efficiënter en veiliger kunnen werken. Om deze reden is DeepL Pro dus de ideale oplossing voor het aangaan en onderhouden van sterke relaties met uw klanten en collega's.  

Daarnaast werken we er natuurlijk hard aan om onze producten en diensten te blijven innoveren. Voor het Koreaans betekent dit dat we er ook nu al mee bezig zijn om onder andere de woordenlijst-functie zo snel mogelijk beschikbaar te maken. 

Kansen op de internationale markt verkennen 

Afbeelding van drie website-interfaces die een nauwkeurige Koreaanse vertaaldienst weergeven met daarachter een blauwe zeshoek

Internationaal succes bereiken is nooit gemakkelijk, en al helemaal niet wanneer teams in meerdere talen moeten communiceren. Voor zulke situaties kan DeepL API Pro een uitkomst bieden. 

Met een abonnement op ons DeepL API Pro-pakket kunt u de vertalingen van DeepL direct integreren in uw website, apps en andere software. Hierdoor wordt het een stuk gemakkelijker om een internationaal klantenbestand op te bouwen.  

De DeepL API is uitermate geschikt voor: 

 • Het vertalen van websites: met onze API kunt u uw hele website in een handomdraai vertalen en zo nieuwe markten bereiken. 
 • Bedrijfscommunicatie: onze API kan geïntegreerd worden in producten zoals Confluence en SharePoint om zo de interne en externe communicatie van uw bedrijf te optimaliseren. 

Ons DeepL API Pro-pakket biedt uw bedrijf het perfecte hulpmiddel voor consistente, gepaste en respectvolle communicatie, zodat u de internationale markt met een gerust hart kunt gaan verkennen. 

Wat DeepL Pro voor uw bedrijf kan betekenen 

De AI-vertaaldienst van DeepL wordt aangedreven door kunstmatige neurale netwerken. We werken daarom voortdurend aan innovatieve manieren om onze netwerken te verbeteren.  

Dankzij de kwaliteit en de omvang van onze netwerkarchitectuur zijn we in staat om met onze trainingsgegevens en -methodologie een ontzettend nauwkeurige vertaaltechnologie te ontwikkelen die natuurlijk klinkende vertalingen produceert. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat de vertalingen die u maakt professioneel overkomen in de meer dan 30 talen die DeepL aanbiedt. 

Voor veel bedrijven zijn uitstekende vertalingen echter niet voldoende, omdat ze naast kwaliteit ook behoefte hebben aan veiligheid. DeepL deelt deze bezorgdheid over de veiligheid van gegevens en heeft met DeepL Pro extra stappen gezet om deze gegevensbeveiliging te waarborgen.  

Om bedrijven maximale gegevensbeveiliging te kunnen bieden, maken we gebruik van de allernieuwste transport layer security (TLS)-technologie voor versleutelde gegevensoverdracht en staan onze servers in ISO 27001-gecertificeerde datacenters. Daarnaast worden alle teksten die u vertaalt terwijl u bent ingelogd op uw DeepL Pro-account automatisch verwijderd zodra het vertaalproces is afgerond, wat betekent dat ze nooit zullen worden gebruikt om onze AI te trainen.  

Kortom: met DeepL Pro krijgt uw bedrijf toegang tot alle vertaalhulpmiddelen die het nodig heeft om de top van de markt te bereiken. 

De internationale markt op met DeepL Pro 

Bedrijven van alle soorten en maten zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om te groeien. Het feit dat ze graag zouden willen uitbreiden betekent echter niet automatisch dat ze ook de juiste hulpmiddelen ter beschikking hebben om dat doel te bereiken. DeepL Pro kan voor zulke bedrijven een echte uitkomst bieden. 

Met de AI-vertaaldienst van DeepL heeft elk bedrijf een krachtig hulpmiddel bij de hand waarmee snel en eenvoudig kwalitatief hoogwaardige vertalingen kunnen worden gemaakt. Hierdoor zal geen enkele taalbarrière ze er nog van weerhouden om de internationale markt te gaan verkennen en te veroveren.   

Wilt u zelf ook de mogelijkheden van DeepL Pro verkennen? Neem dan een kijkje op onze DeepL Pro-pagina om het pakket te vinden dat het best bij u of uw team past.

Bedrijfsoptimalisatie dankzij automatische documentvertalingen

Automatische documentvertalingen in het kort: 

 • Automatische vertalingen spelen een sleutelrol bij het optimaliseren van bedrijfscommunicatie. 
 • Nauwkeurige documentvertalingen moeten snel, eenvoudig en veilig kunnen worden gemaakt. 
 • Goed vertaalde documenten kunnen de winstgevendheid en efficiency van een bedrijf verhogen. 
 • Bedrijven zoals Nikkei maken gebruik van DeepL om internationaal succes te boeken.  
 • Automatische vertaaltechnologie kan bedrijven helpen om taalbarrières op de internationale markt te doorbreken. 

In de snel groeiende wereldeconomie is het belangrijker dan ooit tevoren om effectief te kunnen communiceren. Een van de manieren waarop organisaties met deze waarheid geconfronteerd worden, is het feit dat zij hun documenten tegenwoordig in meerdere talen moeten kunnen aanbieden waar vroeger één enkele taal volstond. Bedrijven die deze nieuwe standaard negeren, merken vaak al snel de negatieve gevolgen in de vorm van ontevreden klanten en beduidend kleinere bedrijfsgroei. 

Bedrijven die daarentegen met de tijd willen meegaan, werpen hun blik vaak al gauw op automatische vertaalsoftware om zo hun productiviteit en efficiency te verhogen. Hierbij spelen documentvertalingen een sleutelrol. 

In deze blogpost willen we de voordelen van documentvertalingen daarom nader onder de loep nemen. Daarnaast zullen we toelichten waarom AI-vertaaltools zoals DeepL een ideale oplossing zijn voor bedrijven die efficiënter en voordeliger willen werken en daarnaast hun klanten tevreden willen houden. 

Hoe belangrijk zijn AI-vertalingen voor bedrijven? 

Automatische vertalingen kunnen immense voordelen hebben voor bedrijven die op zoek zijn naar succes op de internationale markt. Steeds meer organisaties beginnen daarom dan ook in te zien hoe handig het is om snel een AI-vertaling te kunnen maken voor interne communicatie of als basis voor een groter lokalisatieproject.  

Wanneer het aankomt op de ingebruikname van automatische vertaaltools lopen vooral bedrijven in de auto-industrie, de gezondheidszorg, de informaticabranche en de juridische sector voorop. Volgens een rapport van Acumen Research and Consulting zal het gebruik van AI-vertalingen in de komende acht jaar gestaag toenemen, waarbij de vraag naar communicatie in meerdere talen als voornaamste drijfveer dient.  

Deze sprongen op het gebied van AI-vertaaltechnologie zorgen er natuurlijk ook voor dat de vertaalsector ingrijpend aan het veranderen is. Uit de European Language Industry Survey 2022 blijkt bijvoorbeeld dat meer dan 70% van de onafhankelijke taalprofessionals in Europa gebruik maken van automatische vertalingen. Ongeacht of het dus gaat om het vertalen van technische teksten of om het communiceren met klanten: AI-vertalingen krijgen op veel meer plaatsen voet aan de grond.  

Het gebruik van AI-vertaaltechnologie neemt dus duidelijk toe, maar wat hopen al deze bedrijven ermee te kunnen bereiken? Hoe kan AI bijdragen aan groei en waar letten bedrijven op bij het kiezen van de AI-vertaaldienst waarmee zij verder willen gaan? Het antwoord op al deze vragen willen we in deze blogpost leveren. 

Wat is voor AI-vertaaltools het allerbelangrijkst? 

Voor bedrijven die op zoek zijn naar manieren om hun documenten te vertalen, speelt op de eerste plaats de kwaliteit een grote rol. Goed getrainde kunstmatige intelligentie is in veel gevallen in staat om deze kwaliteit in een handomdraai te leveren.  

Uit een recent onderzoek van Unbabel is gebleken dat 83% van de marketeers die gebruik maken van automatische vertalingen tevreden zijn met de vertaalkwaliteit. De beste vertalingen werden bovendien geproduceerd van tekstsoorten die vaak uitgebreide documentatie en veel technische termen bevatten, zoals teksten op het gebied van computersoftware, juridische diensten en telecommunicatie.  

Uit deze resultaten blijkt dat AI-vertaaltools zoals DeepL dankzij hun nauwkeurigheid en snelheid echte uitblinkers kunnen zijn bij het vertalen van teksten uit zulke beroepssectoren. AI-vertalingen kunnen voor internationale bedrijven dus echt de deur openen naar nieuwe groei- en expansiemogelijkheden. 

Waar komt het bij documentvertalingen op aan? 

Afbeelding van de DeepL-UI die laat zien hoe de DeepL Translator documenten zoals PDF-bestanden kan vertalen

Veel bedrijven die regelmatig documenten moeten vertalen, zijn op zoek naar een vertaaldienst die aan verschillende voorwaarden voldoet. Zo moet hun vertaaltool niet alleen nauwkeurig, maar vooral ook snel en gebruiksvriendelijk zijn. 

DeepL kan op dit gebied echt uitblinken dankzij de DeepL Translator, die snel en eenvoudig documentvertalingen kan maken van en naar meer dan 30 verschillende talen. Met DeepL Pro kunnen bedrijven zelfs volledig bewerkbare documentvertalingen maken van al hun PDF-, Word-, en PowerPoint-bestanden zonder dat de oorspronkelijke opmaak daarbij verloren gaat. 

Daarnaast zijn bedrijven vaak op zoek naar goede gegevensbeveiliging. Dat de vertaling van interne rapporten, juridische contracten, gebruikershandleidingen en andere zakelijke teksten correct moet zijn, spreekt voor zich, maar dat mag niet ten koste gaan van de privacy van de gegevens die deze documenten bevatten. Ook om deze reden is DeepL bij veel bedrijven erg geliefd, want DeepL Pro biedt zowel vertalingen van uitstekende kwaliteit alsook maximale gegevensbeveiliging tijdens het vertaalproces. 

Deze gegevensbeveiliging uit zich op verschillende manieren, waaronder de geavanceerde Transport Layer Security (TLS) die wij gebruiken om versleutelde gegevensoverdracht te kunnen garanderen en ons volledig interne vertaalproces voor PDF-bestanden dat ervoor zorgt dat uw teksten gedurende het vertaalproces nooit worden verwerkt door de diensten van derden.  

De documentvertalingen van DeepL geven bedrijven, teams en collega's de mogelijkheid om efficiënter te communiceren, ongeacht hun taalvaardigheidsniveau in de taal van de mensen met wie zij samenwerken. Op deze manier zit iedereen altijd op één lijn. 

Hoe kunnen AI-vertalingen tot winst leiden? 

In sommige gevallen is return on investment (ROI) een lastig concept om mee te werken. Het is immers niet altijd 100% nauwkeurig. Het is echter wel belangrijk om er rekening mee te houden bij het evalueren van de efficiency en het succes van verschillende projecten.  

Omdat AI-vertalingen snel en goedkoop kunnen worden gemaakt, kunnen ze de ROI van een bedrijf positief beïnvloeden. Deze rendementsverhoging maakt automatische vertaaldiensten tot een efficiënte oplossing om de winstgevendheid van een bedrijf te verbeteren.  

Neem bijvoorbeeld een situatie waarin u een Nederlands document snel en eenvoudig wilt vertalen naar het Duits, Engels, Frans en Japans. Een AI-vertaaldienst kan deze vertalingen in een mum van tijd leveren. Bovendien zijn deze vertalingen vaak goed genoeg dat ze alleen hier en daar geredigeerd moeten worden, wat in de meeste gevallen beduidend sneller gaat dan het maken van een nieuwe vertaling. 

In de race naar de internationale top van de markt kan het gebruik van automatische vertaaltools dus echt een steentje bijdragen om het vertaalvolume gemakkelijker te kunnen bewerkstelligen en het proces minder ontmoedigend te maken. Had u graag een voorbeeld van een bedrijf dat onze vertaaldienst heeft gebruikt om dat doel te bereiken? Dan bent u in deze blogpost aan het juiste adres.

Hoe Nikkei dankzij DeepL de markt veroverde

Afbeelding van een vertaald document met verschillende bestandsformaten

DeepL ondersteunt internationale topbedrijven in belangrijke sectoren met automatische vertalingen. Dat geldt ook voor bedrijven in de mediasector.  

Zoals eerder beloofd willen we u daarom aan de hand van Nikkei laten zien wat een bedrijf met DeepL Pro kan bereiken op de internationale markt. 

Nikkei: vertaalde berichtgeving voor Japan en de rest van de wereld

Voor Nikkei, het belangrijkste nieuwsmediabedrijf in Japan, zijn AI-vertalingen meer dan alleen een hulpmiddel: ze zijn een integraal onderdeel van de bedrijfsworkflow. Als 's werelds grootste aanbieder van zakelijk nieuws heeft Nikkei immers een enorm publiek met lezers op elk continent ter wereld.  

Met publicaties als Nikkei Asia en de Financial Times wordt de inhoud van Nikkei dus dagelijks geconsumeerd door duizenden topbedrijven op het gebied van economie en financiën. 

Dat betekent echter ook dat Nikkei die grote hoeveelheid content in een razendsnel tempo beschikbaar moet kunnen maken voor een internationaal publiek. Anders zouden andere media-outlets Nikkei immers voor zijn. Om nieuws en andere berichtgeving snel en zonder fouten te kunnen delen, had het bedrijf dus een AI-vertaaltool nodig voor het vertalen van documenten en andere content. 

Zo kwam Nikkei bij DeepL terecht, en met behulp van onze vertaaldienst kon het bedrijf informatie sneller verspreiden dan ooit tevoren. Op deze manier konden ze hun publiek altijd op de hoogte houden, ongeacht of er nu nieuwsberichten of onderzoekspapers gepubliceerd moesten worden. 

Daarnaast was DeepL beduidend goedkoper dan Nikkei's vorige vertaaltool: het bedrijf hoefde nu nog maar een vijfde te betalen van de uitgaven die het voorheen had en krijgt bovendien vertalingen van betere kwaliteit. Dankzij DeepL kon Nikkei dus een stuk efficiënter werken voor duidelijk lagere bedrijfskosten. 

Voor meer informatie over de manier waarop Nikkei gebruik maakt van DeepL, kunt u een kijkje nemen in de casestudy.

AI-documentvertalingen voor uw bedrijf 

Bedrijven die internationaal willen groeien, kunnen bijna niet meer zonder automatische vertalingen. AI-vertaaltools zoals DeepL kunnen zulke bedrijven gelukkig snel en eenvoudig van de nauwkeurige en veilige vertalingen voorzien die ze nodig hebben om dat doel te bereiken. 

De AI-vertalingen van DeepL zijn een waardevol hulpmiddel in onze toenemend geglobaliseerde wereld. Bedrijven die van deze technologie gebruik maken om de taalbarrières in het bedrijfsleven te doorbreken, zullen het daarom een stuk gemakkelijker hebben om hun concurrenten voor te blijven. 

Als u meer wilt weten over de manier waarop bedrijven gebruik kunnen maken van de automatische documentvertalingen van DeepL om internationaal te groeien, kunt u terecht op onze pagina over DeepL Pro voor bedrijven