DeepL Blog Header

DeepL Blog

Bij DeepL is het onze missie om AI-producten van morgen al vandaag voor iedereen beschikbaar te stellen. In de DeepL Blog houden we u op de hoogte van onze ideeën en innovaties.

Meer informatie over DeepL en onze geschiedenis vindt u op onze perspagina.

Praktische bedrijfsstrategieën voor AI-implementatie

Ongeacht of u kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt om vergadernotities te genereren, e-mails op te stellen of om kandidaten te screenen, het valt niet te ontkennen dat het gebruik van AI de internationale zakenwereld aan het revolutioneren is. Bedrijven uit de meest uiteenlopende sectoren maken gebruik van AI om hun bezigheden te stroomlijnen, de ervaringen van hun klanten te verbeteren en om nieuwe markten te betreden.

Sterker nog, uit een recent onderzoek is gebleken dat 90% van de ondervraagde besluitvormers bij ondernemingen aangaf dat hun bedrijven ook nu al op de een of andere manier gebruik maken van AI. 47% van hen stelde bovendien dat ze AI zien als een belangrijke factor voor productiviteit. 

Toch brengt het gebruik van AI enkele risico's met zich mee. Uit PwC's Annual Global CEO survey uit 2024 is gebleken dat 77% van de ondervraagde CEO's zich zorgen maakt over de veiligheid van AI, en dat is niet voor niets. De opkomst van zogenaamde "AI smugglers", oftewel werknemers die hun persoonlijke AI-tools meenemen naar de werkplek, zorgt voor nieuwe operationele uitdagingen op het gebied van beveiliging. 

De komst van generatieve AI (GenAI) heeft het AI-landschap echter nieuw leven ingeblazen en een nieuw tijdperk van AI-mogelijkheden ingeluid, wat de manier waarop mensen met technologie omgaan fundamenteel heeft veranderd. GenAI is immers niet alleen toegankelijker, maar het kan ook worden gebruikt om de impact en waarde van andere technologieën te vergroten.

In ons recente webinar over de adoptie van AI in bedrijven hebben we gesproken met twee vooraanstaande experts: J.P. Gownder (VP en Principal Analyst bij Forrester) en Klaus Schmidt (Partner en Alliances Leader bij PwC). Zij deelden inzichten over de meest recente trends, uitdagingen en kansen met betrekking tot AI-implementatie. 

In deze blogpost zullen we de belangrijkste punten van het webinar samenvatten en onder de loep nemen hoe uw bedrijf:

 • Een sterke businesscase voor de invoering van AI kan opbouwen

 • De risico's van AI kan minimaliseren

 • In het trainen van AI-vaardigheden kan investeren.

Hoort u deze informatie liever uit de monden van J.P. Gownder en Klaus Schmidt zelf? Bekijk dan hier ons on-demand webinar!

In 2024 behoort het gebruik van GenAI niet langer tot een of andere niche: het kan realistische teksten, afbeeldingen en zelfs code genereren, en dat is natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. Bedrijven investeren steeds grotere bedragen in GenAI om hun concurrenten voor te blijven en hun bedrijf te laten groeien.

Volgens de Q2 2024 AI Pulse Survey van Forrester gelooft 33% van de ondervraagde AI-managers dat meer dan de helft van het niet-technische personeel van hun bedrijf tegen het einde van dit jaar gebruik zal maken van GenAI.  Uit deze snelle groei blijkt dat er sprake is van een zeker optimisme wanneer het aankomt op AI-adoptie in het bedrijfsleven.

Bovendien heeft Forrester ook voorspeld dat de uitgaven voor GenAI-software tegen 2030 een duizelingwekkende $124 miljard zullen bereiken, voor zowel algemeen alsook voor gespecialiseerd gebruik. GenAI gaat voorlopig dus nergens heen.

Productiviteit verhogen met AI

Afbeelding van vier mensen die een discussie voeren op het werk

Een van de hoofdvoordelen van GenAI is een toename in productiviteit. Volgens de AI Pulse Survey 2023 van Forrester:

 • denkt 34% van de ondervraagden dat AI interne processen verder zal automatiseren.

 • gelooft 33% van de ondervraagden dat AI de operationele efficiëntie en effectiviteit zal verbeteren.

 • denkt 32% van de ondervraagden dat AI de productiviteit van werknemers zal verhogen.

Door gebruik te maken van AI kunnen bedrijven hun workflows en de toewijzing van bedrijfsmiddelen optimaliseren en automatiseren voor een enorme toename in hun productiviteit.

Dit effect is overigens niet beperkt tot alleen specifieke afdelingen of functies. Zo kunnen AI-tools uw klantenservice bijvoorbeeld helpen bij het afhandelen van routinevragen, zodat uw menselijke medewerkers zich kunnen richten op complexere taken die empathie en kritisch denken vereisen. 

Over het geheel genomen stelt GenAI bedrijven in staat om zich bezig te houden met wat er echt toe doet: de concurrentie voor blijven.

Een businesscase opbouwen voor AI

Voor een succesvolle implementatie van AI in uw bedrijf moet u een sterke interne businesscase opbouwen die de voor- en nadelen helder weergeeft. 

Hierbij loont het om gebruik te maken van een omvangrijk kader dat rekening houdt met factoren zoals:

 • De salarissen van de medewerkers.

 • De kosten voor de aanschaf en het onderhoud van de gekozen AI-tool.

 • De voordelen die het gebruik van deze tool oplevert. 

Door rekening te houden met deze factoren en factoren die hiermee gepaard gaan (trainingskosten, kosten voor toolbeheer, etc.) kunt u een duidelijker beeld krijgen van de financiële gevolgen die de invoering van AI zal hebben voor uw bedrijf.

Houd er echter ook rekening mee dat sommige voordelen van AI niet direct meetbaar zijn. AI kan bijvoorbeeld ook zorgen voor een betere samenwerking tussen teams, meer creativiteit en een kleinere foutmarge, maar het is moeilijk om zulke voordelen uit te drukken in een simpel percentage.

Bent u op zoek naar AI-oplossingen voor uw bedrijf? Leer dan meer over het opstellen van een effectieve AI-businesscase van J.P. Gownder in ons on-demand webinar en verkrijg zo zinvol advies voor het meten van kwalitatieve gegevens.

De risico's en kansen van AI-adoptie

Afbeelding van een persoon die op een laptop typt

AI biedt talrijke mogelijkheden, maar brengt ook de nodige risico's met zich mee die zorgvuldig overwogen moeten worden. Succesvolle AI-adoptie stelt voorop dat gegevens, technologie, bedrijfsprocessen en mensen op elkaar zijn afgestemd. 

Volgens het onderzoek van Forrester zijn er veel barrières die de adoptie van GenAI in de weg staan:

 • 30% van de ondervraagden noemt een gebrek aan technische vaardigheden

 • 28% spreekt over problemen bij het integreren van AI in de bestaande infrastructuur

 • 28% maakt zich zorgen over gegevensbescherming en gegevensbeveiliging

In de woorden van J.P. Gownder van Forrester moeten we ook op onze hoede zijn voor "AI smugglers":

 "Het beste wat u kunt doen is mensen uitrusten met officieel goedgekeurde AI-tools om zo te voorkomen dat ze hun eigen, niet goedgekeurde tools gaan gebruiken. Zo kunnen ze de mogelijkheden van AI benutten zonder dat het problemen oplevert."

Een ander Forrester-onderzoek wijst op de risico's rondom governance, waarbij 56% van de respondenten sprak over de gevolgen van mogelijk misbruik van GenAI-outputs, wat kan leiden tot fouten of tot het overtreden van wetten op het gebied van gegevensbescherming. Het proeflezen en wijzigen van GenAI-output is dus van cruciaal belang om deze risico's te beperken en om nauwkeurige, betrouwbare resultaten te leveren.

Ondanks deze uitdagingen ontsluit GenAI veel nieuwe kansen voor bedrijven die internationaal willen groeien. Als GenAI op de juiste manier wordt gebruikt, kan het bijvoorbeeld worden ingezet voor een hogere werktevredenheid of betere klantervaringen—en indirect dus ook voor betere bedrijfsresultaten.

Voorbereiding en vaardigheden

AI-technologie ontwikkelt zich zo snel dat veel bedrijven moeite hebben om alle veranderingen bij te benen. Om deze reden is het cruciaal om op de hoogte te blijven door middel van trainingen en goed veranderingsmanagement.

Er vindt immers een verschuiving plaats van deterministische computers, waarbij er altijd een 1:1-overeenkomst was tussen opdracht en resultaat, naar probabilistische AI, waarvan we niet altijd kunnen voorspellen welke resultaten ons te wachten staan. In een wereld waarin GenAI-systemen een steeds grotere rol gaan spelen in de besluitvormingsprocessen, is het dus enorm belangrijk om werknemers voortdurend bij te scholen.

Naar inschatting van J.P. Gownder geloven managers bij veel bedrijven dat hun medewerkers beter zijn voorbereid op al deze veranderingen dan ze daadwerkelijk zijn, of juist het omgekeerde. Het is daarom van vitaal belang dat managers leren om de vaardigheden van hun medewerkers echt correct in te schatten.

Om organisaties hierbij te helpen, introduceerde Forrester het concept van de Artificial Intelligence Quotient (AIQ). De AIQ meet het vermogen van werknemers om AI effectief te gebruiken op basis van vier belangrijke onderdelen die volledig worden toegelicht in ons webinar Enterprise AI playbook.

Wat staat u te wachten?

Om internationaal succes te boeken, doen bedrijven er goed aan om de voordelen van de samenwerking tussen mens en AI onder de loep te nemen. Dit samenspel kan immers indrukwekkende resultaten opleveren.

Een goede werknemerservaring (Employee Experience, EX) is daarom enorm belangrijk voor een succesvolle AI-adoptie. Werknemers die tevreden zijn en zich betrokken voelen, zijn productiever, loyaler en meer geneigd om nieuwe technologieën te omarmen. Bedrijven die een hoge prioriteit toewijzen aan EX en hun werknemers actief betrekken bij het opzetten van AI-workflows, kunnen de voordelen die AI oplevert versterken en een innovatieve bedrijfscultuur bevorderen.

Volgens J.P. Gownder van Forrester gaat het bij het gebruik van AI niet om het vervangen van mensen, maar om het aanvullen van menselijke capaciteiten om hun productiviteit te verhogen. Bedrijven moeten daarom investeren in het opbouwen van vaardigheden, het managen van veranderingen en in de voortdurende ontwikkeling van hun werknemers. Alleen zo zijn ze echt goed voorbereid op de toekomst van het moderne bedrijfsleven.

Ons webinar over het opbouwen van een AI-adoptiestrategie

Afbeelding van drie mensen die een gesprek voeren in een kantoorruimte

Bent u op zoek naar nog meer informatie met nog impactvollere inzichten? Bekijk dan ons webinar voor een vraag- en antwoordsessie tussen Gownder, Schmidt en Steve Rotter, onze CMO. Samen bespreken ze de belangrijkste overwegingen voor een succesvolle GenAI-implementatie en de uitdagingen die komen kijken bij het beheren van het stijgende aantal tools en resources waar bedrijven tegenwoordig rekening mee moeten houden.

Het trio behandelt vragen zoals:

 • Wat zijn de top drie best practices waar bedrijven rekening mee moeten houden wanneer het aankomt op AI?

 • Hoe weet en meet een bedrijf of het klaar is voor AI?

 • Hoe gaan bedrijven om met het stijgende aantal tools voor het bedrijfsleven?

AI is zich in een razendsnel tempo aan het ontwikkelen van een leuk extraatje tot een echte must. En hoe hoog dat tempo wel niet ligt, blijkt uit de woorden van Klaus Schmidt: 

"Als je denkt dat je alles onder controle hebt, ga je waarschijnlijk niet snel genoeg." 

Bedrijven moeten snel met de tijd meegaan, voortdurend innoveren, en erkennen dat AI niet slechts een hulpmiddel is, maar een krachtige motor voor groei en innovatie. Bedrijven die AI omarmen, kunnen nieuwe kansen ontsluiten en een pad uitstippelen naar een succesvolle toekomst.

Bekijk ons volledige webinar om meer te leren van J.P. (Forrester) en Klaus (PwC). Ontdek wat zij hebben geleerd van hun eigen onderzoek en dagelijkse interacties met klanten, en gebruik hun inzichten om uw organisatie te helpen om snel en efficiënt aan de slag te gaan met uw eigen strategie voor een succesvolle AI-implementatie.

DeepL's gloednieuwe LLM verslaat ChatGPT-4, Google en Microsoft op het gebied van vertaalkwaliteit

Deze blogpost in het kort:

 • Ons nieuwe ("next-gen") vertaalmodel presteert beter dan Google Translate, ChatGPT-4 en Microsoft.

 • De vertalingen die dit model maakt, hebben 2× minder bewerkingen nodig dan die van Google en 3× minder dan die van ChatGPT-4 om een vlekkeloos resultaat te produceren.

 • Dit next-gen model is gemaakt met behulp van onze eigen LLM-technologie en is getraind met hoogwaardige vertaalgegevens.

 • Het next-gen model biedt DeepL Pro-gebruikers dezelfde mate van gegevensbeveiliging als ons klassieke model.


Vandaag willen we het even hebben over de kwaliteit van onze vertaalmodellen. Op onze weg naar een wereld zonder taalbarrières is het ons namelijk gelukt om een nieuw next-gen vertaalmodel samen te stellen dat in staat is om vertalingen te produceren die kwalitatief nog beter zijn dan de vertalingen die u al van ons gewend was. 

Ons nieuwe taalmodel maakt gebruik van Language AI en geavanceerde vertaal- en schrijftechnologie om nog hoogwaardigere vertalingen te produceren dan ons klassieke model. Hierdoor zijn er minder bewerkingen nodig voor een absoluut vlekkeloos resultaat, wat leidt tot een nog hogere productiviteit van uw kenniswerkers. Deze verbeteringen zijn dus mooi meegenomen als uw bedrijf nog meer tijd en geld wil besparen tijdens het vertaalproces.

Vertaalt u regelmatig teksten vanuit het Engels naar het Duits, Japans of vereenvoudigd Chinees of omgekeerd? Dan kunt u ons nieuwe next-gen model ook nu al zelf uitproberen. Voor vertalingen van en naar het Nederlands zult u nog even moeten wachten, maar als u al een voorproefje wilt krijgen van wat dit nieuwe model te bieden heeft, dan kunt u hieronder terecht voor meer informatie.

Wat heeft ons next-gen model precies te bieden?

Afbeeldingen van twee mensen die teksten vertalen met behulp van zogenaamde Large Language Models

Er zijn een hoop redenen om enthousiast te zijn over ons nieuwe taalmodel. Hieronder zetten we de belangrijkste verbeteringen daarom graag voor u op een rijtje.

Baanbrekende technologie

Om ons next-gen taalmodel te creëren, hebben we jarenlang academisch onderzoek en krachtige AI-technologie gecombineerd met de kennis en expertise van toonaangevende taalexperts. Hierdoor hebben we het model specifiek kunnen bijbrengen hoe het moet vertalen om de meest hoogwaardige vertalingen te produceren.

Uit recente blinde tests is zelfs gebleken dat taalexperts stelselmatig de voorkeur geven aan de vertalingen van DeepL. Volgens de blinde tests geven taalexperts:

 • 1,3× vaker de voorkeur aan DeepL-vertalingen dan aan die van Google Translate.

 • 1,7× vaker de voorkeur aan DeepL-vertalingen dan aan die van ChatGPT-4.

 • 2,3× vaker de voorkeur aan DeepL-vertalingen dan aan die van Microsoft.

Maar dat is nog niet alles! Dankzij onze gespecialiseerde LLM's hebben de natuurlijk klinkende vertalingen van DeepL ook een kleiner risico op hallucinaties en verkeerde informatie. Dit is vooral belangrijk voor bedrijven die internationaal willen uitbreiden met behulp van een betrouwbare AI-oplossing.

In tegenstelling tot algemenere modellen die worden getraind met behulp van teksten die vrij toegankelijk zijn op het internet, maakt het nieuwe model van DeepL gebruik van een trainingscorpus dat DeepL zelf in de afgelopen zeven jaar heeft samengesteld. Hierdoor zijn de trainingsdata die DeepL gebruikt specifiek afgestemd op het schrijven en vertalen van content.

De beste AI-vertalingen op de markt

Zoals eerder al aangegeven is ons nieuwe taalmodel in staat om vertalingen te maken vanuit het Engels naar het Duits, Japans of vereenvoudigd Chinees of omgekeerd, en vergeleken met ons klassieke taalmodel zijn deze vertalingen van een nog hogere kwaliteit. Alle verbeteringen die dit nieuwe model introduceert, zorgen er zelfs voor dat onze next-gen DeepL Translator voor de bovenstaande talencombinaties de beste AI-vertalingen produceert die op de markt verkrijgbaar zijn.

Hoe goed de kwaliteit van onze next-gen vertalingen is, werd bevestigd door middel van de voorheen genoemde blinde tests met vooraanstaande taalexperts. In deze tests werd de kwaliteit van onze LLM-vertalingen (LLM staat voor Large Language Model, dus grote taalmodellen) vergeleken met ons klassieke model, waarbij het nieuwe model bij elke test als beste uit de bus kwam:

 • De vertalingen van het next-gen model voor de talencombinatie Japans ←→ Engels zijn 1,7 keer beter dan die van het klassieke model.

 • De vertalingen van het next-gen model voor Vereenvoudigd Chinees ←→ Engels zijn 1,7 keer beter dan die van het klassieke model.

 • De vertalingen van het next-gen model voor de talencombinatie Duits ←→ Engels zijn 1,4 keer beter dan die van het klassieke model.

Deze verbeterde vertaalkwaliteit bespaart uw bedrijf niet alleen tijd, maar stelt uw teams ook in staat om nog efficiënter te communiceren in onze toenemend geglobaliseerde wereld.

Meer productiviteit voor minder geld

Ons next-gen model zal uw bedrijf helpen om nog meer waarde uit DeepL te halen. Uit blinde tests is namelijk gebleken dat de vertalingen van DeepL minder bewerkingen nodig hebben dan de vertalingen van onze concurrenten. Vergeleken met Google Translate hadden de vertalingen van DeepL bijvoorbeeld 2× minder bewerkingen nodig voor een vlekkeloos resultaat en vergeleken met ChatGPT-4 zelfs 3× minder

Als uw teams dus vertalingen maken met behulp van DeepL Translator, zijn ze minder tijd kwijt aan het vertalen en corrigeren van teksten en kunnen ze meteen aan de slag gaan met andere taken.

Uit de Total Economic Impact™ of DeepL-studie die Forrester Consulting in 2024 uitvoerde, bleek dat DeepL de vertaaltijd met 90% verkortte en de vertaalworkload met 50% verminderde, wat resulteerde in een ROI van 345%.* 

Een next-gen model met vertrouwde gegevensbeveiliging

Ons next-gen taalmodel beschikt over dezelfde maatregelen voor gegevensbeveiliging als ons klassieke model. U kunt dus nog altijd rekenen op de volgende voordelen:

 • Onze eigen DeepL-datacenters

 • Onze gecertificeerde maatregelen voor compliance en gegevensbeveiliging:

  • ISO 27001-certificering

  • AVG-naleving

  • SOC 2 type 2-certificering

 • De garantie dat uw gegevens nooit zullen worden gebruikt om onze modellen te trainen zolang u bent ingelogd op DeepL Pro

Hoogwaardige zakelijke communicatie

Afbeelding van een wereldbol omringd door het woord "hallo" in verschillende talen

Ons next-gen model is weer een grote stap voorwaarts op onze weg naar een wereld zonder taalbarrières. Met deze aanzienlijke toename in vertaalkwaliteit ten opzichte van ons klassieke model en de vertalingen van onze concurrentie hebben we de lat voor AI-vertaaltools namelijk net weer dat beetje hoger gelegd.

Wilt u het nieuwe model zelf eens in actie zien? Dat kan! Met DeepL Pro kunt u met gemak wisselen tussen ons nieuwe next-gen LLM-model en ons klassieke model.

Log dus in op uw account en probeer ons next-gen model vandaag nog uit! En als u nog geen abonnement heeft, dan is dat geen enkel probleem: in dat geval klikt u gewoon hier om het pakket te vinden dat het best bij u past.


*De studie van Forrester over DeepL werd uitgevoerd in 2024 en analyseerde ons klassieke model binnen het kader van een samengestelde organisatie.

Het potentieel van AI voor juridische teams

Deze blogpost in het kort:

 • Advocatenkantoren en juridische teams kiezen voor AI om hun productiviteit en efficiëntie te verhogen.

 • Language AI stelt advocaten in staat om internationaal veel efficiënter te werken en hun expertise echt wereldwijd in te zetten.

 • Het gebruik van AI zorgt ervoor dat er nieuwe normen moeten worden vastgesteld in de juridische sector op het gebied van gegevensbescherming (AVG), encryptie, gegevensprivacy en intellectueel eigendom.


Juristen hebben al gauw de reputatie dat ze voorzichtig en conservatief zijn. Het is immers hun taak om op de kleine lettertjes te letten en op te merken wat anderen vaak over het hoofd zien. Dit geldt ook wanneer het aankomt op moderne technologieën die bedoeld zijn om nieuwe kansen te creëren of nieuwe ideeën te ontwikkelen. 

Om deze reden is het enorm interessant om na te gaan hoe dit eerder conservatieve beroepsveld omgaat met moderne AI-technologie. Juridische expertise wordt immers enorm gewaardeerd en bewonderd, met als gevolg dat de juridische sector een voorbeeldfunctie heeft wanneer het aankomt op de veilige omgang met AI-technologie. 

AI voor advocatenkantoren en juridische teams

DeepL's whitepaper "AI communication and the future of legal tech" onderzoekt hoe juridische teams gebruik maken van AI en voor welke doeleinden, welke AI-technologieën het meest waardevol zijn voor juridische teams en wat de gevolgen van het gebruik van AI zullen zijn voor zowel de advocaten zelf alsook voor hun cliënten. De whitepaper gaat in op de volgende vragen:

 • Waarom maken 51% van advocaten ook nu al gebruik van AI en waarom vertrouwt 84% van hen op AI-technologie om hun productiviteit te verhogen?

 • Hoe stellen vertaaltools juristen in staat om internationaal te ageren en hoe kunnen vooruitstrevende bedrijven hun juridische expertise internationaal toepassen door middel van Language AI?

 • Hoe gaat de juridische sector met AI om met betrekking tot de AVG, encryptie, gegevensprivacy en intellectuele eigendomsrechten en hoe zal deze aanpak helpen om bredere normen vast te stellen voor het gebruik van AI?

Language AI in de juridische sector

AI-technologie wakkert de vraag aan naar nieuwe vormen van internationaal juridisch advies. Cliënten komen immers regelmatig in aanraking met voortdurend veranderende internationale verordeningen en ethische normen, en proberen risico's zoals smaad, auteursrechtelijke disputen en cybercriminaliteit te minimaliseren. 

De regelgeving op het gebied van AI-technologieën wordt ook steeds internationaler. Om eventuele problemen met betrekking tot AI goed aan te pakken, moeten juridische teams in verschillende rechtsgebieden en talen werken. Hiervoor hebben ze hulpmiddelen nodig waarmee ze hun expertise altijd en overal kunnen toepassen.

AI-tools voor juristen

AI helpt advocaten om beter om te kunnen gaan met de toegenomen vraag naar hun diensten en met de steeds complexere internationale juridische sector. AI weet dit te bereiken door middel van vertalingen, kennisbeheersystemen, contractanalyse en documentengeneratie.

Tegelijkertijd nemen juridische teams het voortouw bij de verantwoorde toepassing van opkomende AI-technologieën. Advocatenkantoren zijn vastbesloten om de hoogste normen te stellen op het gebied van privacy, beveiliging en intellectueel eigendom om zo een voorbeeldfunctie in te nemen die hun klanten kunnen opvolgen.

"Voorheen konden advocatenkantoren hun vaardigheden alleen inzetten binnen hun eigen rechtsgebied en in hun eigen taal", aldus dr. Axel Frhr. von dem Bussche, een partner bij het internationale advocatenkantoor Taylor Wessing. "We zien steeds meer internationale wetten zoals de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit zorgt voor een fundamentele verschuiving binnen het kader van de juridische sector. Juridische teams krijgen zo immers met nieuwe vormen van concurrentie te maken, wat enerzijds kansen maar anderzijds ook gevaren met zich meebrengt. Efficiënte teams plukken de vruchten van deze verschuiving, terwijl langzamere teams eerder gebukt gaan onder de nadelen."

AI en de naleving van regelgeving

Juridische professionals besteden steeds meer tijd aan het adviseren van bedrijven over het veilige gebruik van AI. AI vereist immers een deskundig inzicht met betrekking tot gegevensbeheer en verordeningen op het gebied van intellectueel eigendom, zowel lokaal alsook internationaal. DeepL's Language AI blinkt uit wanneer het aankomt op het correct interpreteren van het vakspecifieke taalgebruik dat voorkomt in juridische teksten en documenten. Als direct gevolg hiervan is DeepL uitermate geschikt voor het maken van juridische vertalingen.

​Een ander probleem met AI is het feit dat het voor juridische teams van cruciaal belang is om te voldoen aan de strengste normen voor gegevensprivacy. Juristen die immers niet voldoen aan de normen en voorschriften van de AVG, ISO 27001 of SOC 2 Type II zullen immers moeite hebben om een betrouwbare en geloofwaardige indruk te wekken. 

Om deze reden doet DeepL er alles aan om zich nauw te houden aan alle verordeningen van de AVG met betrekking tot gegevensbescherming, -privacy en -overdracht. Op die manier stelt DeepL juridische professionals in staat om te profiteren van "de Europese gouden norm" voor gegevensbescherming.

Voor onze whitepaper "AI communication and the future of legal tech" heeft DeepL gerenommeerde internationale advocaten geïnterviewd en actuele gegevens verzameld over de manier waarop het bedrijfsleven gebruik maakt van AI-technologie. Het resultaat is een diepgaand onderzoek naar de manieren waarop AI de internationale markt opnieuw vormgeeft voor juridische teams en vice versa. Het is daarom een ontzettend waardevol document voor iedereen die zich wil voorbereiden op de toekomst van juridische technologie.

Lees de whitepaper in z'n geheel om te ontdekken hoe juridische teams hun productiviteit kunnen optimaliseren met behulp van AI.

DeepL Write leert Frans en Spaans

Deze blogpost in het kort:

 • DeepL Write leert nieuwe talen: naast Engels en Duits heeft u voortaan ook de mogelijkheid om Franse en Spaanse teksten te herschrijven.

 • Betere communicatie dankzij AI: optimaliseer uw bedrijfscommunicatie met behulp van onze suggesties en correcties.

 • Een betrouwbare schrijfassistent: DeepL Write helpt u om uw content volledig veilig af te stemmen op uw doelgroep.


Effectieve communicatie is hét hoofdingrediënt voor internationaal succes en wereldwijde groei. In een enquête over bedrijfscommunicatie gaf 66% van de respondenten bijvoorbeeld aan dat slechte communicatie een rol speelde bij hun beslissing om ontslag te nemen en bij een ander bedrijf aan de slag te gaan.

Het gesproken en geschreven woord heeft dus heel wat invloed, vooral als het om klanten en partners gaat. Het is daarom dan ook erg frustrerend als een poging tot creatieve, heldere en nauwkeurige communicatie niet helemaal verloopt zoals gewenst. Gelukkig hebben we voor zulke gevallen de ideale oplossing ontwikkeld: DeepL Write, onze AI-schrijfassistent.

DeepL Write wordt aangestuurd door generatieve Language AI en stelt bedrijven in staat om nieuwe manieren te ontdekken om met taal om te gaan. Deze AI heeft onlangs een paar taalcursussen gevolgd en spreekt sindsdien ook vloeiend Frans en Spaans, waardoor onze handige AI-schrijfassistent voortaan ook kan worden ingezet voor het herschrijven, corrigeren en optimaliseren van Franse en Spaanse content en zakelijke communicatie.

Uw teams hebben voortaan dus echt het ideale hulpmiddel in handen om die ene Spaanse e-mail of dat ene zakelijke voorstel voor onze zuiderburen naar een geheel nieuw niveau te tillen. Wilt u meer weten? Dan kunt u hieronder natuurlijk terecht voor meer informatie.

Als u echter liever meteen aan de slag gaat, dan is dat natuurlijk ook geen enkel probleem. U kunt DeepL Write namelijk meteen uitproberen via deze link.

Vlekkeloos vloeiend in het Frans en Spaans

Afbeelding van de DeepL Write-interface waarin Spaanse en Franse teksten gecorrigeerd worden

Het feit dat DeepL Write voortaan hulp kan bieden bij het herschrijven van Franse en Spaanse teksten, betekent dat we weer een stapje dichter bij ons doel zijn gekomen om internationale communicatie te versoepelen. Frans en Spaans zijn immers twee essentiële talen die ook buiten Europa in verschillende landen en streken worden gesproken.

Volgens L'organisation internationale de la Francophonie telde de wereld in 2022 wereldwijd naar schatting 321 miljoen Franstaligen. Dat is een stijging van 7% ten opzichte van 2018. Instituto Cervantes laat daarnaast weten dat Spaans in 2021 de moedertaal was van bijna 493 miljoen mensen, waarmee het Spaans de op één na meest gesproken moedertaal ter wereld is.

Nu Frans en Spaans dus ook beschikbaar zijn voor DeepL Write, kunnen uw teams dus een stuk gemakkelijker communiceren met al deze potentiële klanten. 

Ongeacht of u een mail aan een potentiële cliënt schrijft, een uitgebreid rapport opstelt of met klanten chat, met DeepL Write vindt u altijd de juiste woorden.

Professionele communicatie dankzij AI

Afbeelding van een zin met spelfouten die gecorrigeerd wordt met DeepL Write

Met behulp van de AI-schrijfsuggesties van DeepL Write kunnen uw teams hun communicatie moeiteloos afstemmen op hun doelgroep. Deze schrijfsuggesties houden rekening met de context en helpen u zo om heldere teksten en foutloze content op te stellen.

​Tekstcorrectie en -redactie is overigens niet het enige waar u DeepL Write voor kunt gebruiken: de tool is ook in staat om algemenere voorstellen te doen die u helpen om de duidelijkheid, beknoptheid en algemene leesbaarheid van uw teksten te verbeteren. DeepL Write kan uw bedrijf dus echt helpen om de ideale tekst te schrijven voor elke beoogde doelgroep.

Kortom: DeepL Write biedt uw teams de mogelijkheid om al hun grammatica-, interpunctie- en spelfouten in realtime te corrigeren en stelt zinvolle alternatieve formuleringen voor om uw teksten in een handomdraai op te poetsen.

Bruikbaar in elke workflow

Afbeelding van de DeepL Write-integraties om grammatica te controleren en productiviteit te verbeteren

DeepL Write is zo ontworpen dat de tool naadloos geïntegreerd kan worden in de bestaande workflows van uw teams. Het doet er dus niet toe of uw bedrijf gebruik maakt van Google Workspace of van Microsoft 365: DeepL Write staat altijd voor u klaar.

Omdat DeepL Write in andere tools geïntegreerd kan worden, kunt u teksten overigens ook moeiteloos aanpassen of schrijven zonder onnodig gekopieer tussen verschillende apps. Selecteer dus gewoon de tekst die u wilt verbeteren en DeepL Write gaat direct voor u aan de slag.

DeepL Write is daarnaast ook beschikbaar via onze browser-extensies voor als u onderweg even wat hulp nodig heeft bij het herschrijven van een tekst, e-mail of chatbericht. Onze AI-schrijfassistent is dus altijd en overal voor u beschikbaar, ongeacht waar en waarvoor u ons nodig heeft.

Nieuwe LLM-aanpassingsmogelijkheden (binnenkort)

Binnenkort zullen we onze LLM-aangedreven aanpassingsmogelijkheden voor schrijfstijl en toon ook beschikbaar maken voor Franse en Spaanse teksten. Op die manier kunt u teksten herschrijven in de door u gewenste stijl (Zakelijk, Academisch, Eenvoudig en Informeel) en de toon van uw teksten afstemmen op uw publiek (Vriendelijk, Diplomatiek, Zelfverzekerd en Enthousiast). Hierdoor kan uw bedrijf duidelijke, beknopte en foutloze content produceren die een blijvende indruk achterlaat bij uw publiek.

Daarnaast zijn we van plan om ook alternatieve formuleringen voor zinnen zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor Frans en Spaans.

Met DeepL Write heeft u dus het ideale hulpmiddel in handen om uw teksten en content naar een hoger niveau te tillen en om nieuwe markten nog gemakkelijker te verkennen.

Hoe gaat het verder met DeepL Write?

Bij DeepL zijn we er voortdurend mee bezig om onze producten te innoveren. Een van de meest belangrijke productinnovaties is het toevoegen van nieuwe talen. We werken er daarom ook nu al hard aan om later dit jaar naast Frans en Spaans ook andere talen beschikbaar te maken en hebben Italiaans en Portugees als eerste op de planning staan.

Daarnaast zijn we ook bezig met het verbeteren van de algehele kwaliteit van onze AI-schrijfsuggesties én met het ontwikkelen van nieuwe functies om het optimaliseren van andere soorten content mogelijk te maken. Met al deze verbeteringen hopen we dat bedrijven van over de hele wereld binnenkort moeiteloos content kunnen produceren in elke taal die ze nodig hebben.

Voor bedrijven die graag toegang zouden hebben tot onbeperkte tekstredactiemogelijkheden en geavanceerde gegevensbescherming, bieden we overigens ook een speciaal pakket aan: DeepL Write Pro. Voor meer informatie over de mogelijkheden van dit pakket voor het optimaliseren van Engelse, Duitse, Franse en Spaanse teksten kunt u terecht op deze pagina.

DeepL Pro breidt uit naar 165 nieuwe markten

Deze blogpost in het kort:

 • DeepL Pro is vanaf nu beschikbaar in 228 markten, waarmee DeepL zich verder etableert als de internationale leider op het gebied van Language AI-oplossingen.

 • Bedrijven en professionals kunnen de functies en mogelijkheden van DeepL Pro gebruiken om hun communicatie wereldwijd te stroomlijnen.

 • Dankzij voordelen zoals maximale gegevensbeveiliging en onbeperkte tekstvertaling is DeepL Pro de ideale oplossing voor bedrijven die hun concurrentie voor willen blijven. 


DeepL Pro is vanaf vandaag beschikbaar in maar liefst 165 nieuwe markten. Deze uitbreiding zal miljoenen nieuwe bedrijven en professionals toegang geven tot de aanvullende functies en voordelen van onze nauwkeurige, veilige AI-vertaaldienst, waardoor ze meteen aan de slag kunnen gaan om hun communicatie wereldwijd te verbeteren.

Als u meer te weten wilt komen over deze uitbreiding, kunt u hieronder terecht voor meer informatie. Alternatief kunt u echter ook meteen een kijkje nemen op deze pagina om aan de slag te gaan met DeepL Pro.

De internationale uitbreiding van DeepL Pro

Afbeelding van drie mensen die zijn verbonden via lijnen

DeepL Pro is voortaan beschikbaar in 165 nieuwe markten, wat het totale aantal markten laat oplopen tot maar liefst 228. Deze strategische uitbreiding bewijst dat DeepL er nog altijd alles aan doet om taalbarrières wereldwijd te doorbreken.

Nu DeepL Pro beschikbaar is in Europa, Azië, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Oceanië en zelfs op Antarctica, kunnen bedrijven van echt overal ter wereld gebruik maken van onze krachtige AI om hun communicatie te verbeteren.

Bent u benieuwd waar deze nieuwe markten precies te vinden zijn? Dan kunt u daarvoor terecht in het onderstaande lijstje:

 • 48 markten in Afrika

 • 33 markten in Azië

 • 32 markten in Noord-Amerika

 • 24 markten in Oceanië

 • 18 markten in Europa

 • 6 markten in Zuid-Amerika

 • 4 markten in de Antarctische regio

In veel van deze nieuwe markten werd onze gratis vertaaldienst ook al veelvuldig benut. Tot deze groep behoren bijvoorbeeld landen zoals:

 • Algerije 

 • Bolivia

 • Cambodja

 • Guatemala

 • Honduras

 • Kazachstan

 • Laos

 • Oezbekistan

 • Nigeria

 • Venezuela

Deze sterke vraag naar onze technologie was voor ons een teken om naar deze markten uit te breiden en onze producten ook daar aan te bieden. We zijn echter nog altijd niet beschikbaar in echt álle landen en streken ter wereld, maar we werken er ook nu al hard aan om DeepL Pro in de toekomst in nog meer landen te introduceren.

De voordelen van DeepL Pro

Afbeelding van de mogelijkheden voor documentvertalingen en integratielogo's

DeepL Pro biedt een groot aantal voordelen die onze gebruikers helpen om nog meer uit onze vertaaldienst te halen. DeepL Pro-abonnees kunnen bijvoorbeeld rekenen op:

 • Maximale gegevensbeveiliging: met DeepL Pro kunt u er zeker van zijn dat uw gevoelige gegevens maximaal beveiligd zijn. Zo voldoet DeepL volledig aan de strengste regelgeving op het gebied van gegevensbescherming zoals vastgelegd in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en daarnaast worden de gegevens van DeepL Pro-abonnees nooit gebruikt als trainingsdata voor onze AI.

 • Onbeperkt gebruik: met een abonnement op DeepL Pro kunt u onbeperkt gebruik maken van onze vertaaldienst om probleemloos elke taalbarrière te doorbreken. Daarnaast bieden we ook DeepL Write Pro aan, een pakket dat speciaal is samengesteld voor eindeloze tekstredactiemogelijkheden met onze AI-schrijfassistent. 

 • Betere documentvertalingen: DeepL Pro-gebruikers kunnen niet alleen een groter aantal documenten vertalen, maar de maximale bestandsgrootte per document wordt eveneens verhoogd. Daarnaast wordt de originele opmaak overgenomen in de vertaling.

 • Meer aanpassingsmogelijkheden: DeepL Pro geeft gebruikers toegang tot een groot aantal aanpassingsmogelijkheden voor hun vertalingen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld gebruik maken van de woordenlijst-functie om vertaalregels op te stellen die DeepL moet opvolgen tijdens het vertaalproces, waardoor het taalgebruik in al hun vertalingen consistent blijft.

 • DeepL API-integratie: met een DeepL API-abonnement kunnen gebruikers de geavanceerde vertaalmogelijkheden van DeepL naadloos integreren in hun applicaties en software.

DeepL Pro voor uw bedrijf

Wilde u DeepL Pro altijd al eens uitproberen? Dan kunt u dat zonder problemen doen! Ga naar onze DeepL Pro-pagina en probeer DeepL Pro 30 dagen lang uit!

Nieuwe opties voor documentvertalingen

Onze nieuwste updates in het kort:

 • Onze gloednieuwe bewerkingsmodus (beschikbaar via de webvertaler) stelt gebruikers in staat om hun documentvertalingen te bewerken voordat ze het vertaalde bestand downloaden.

 • Gebruikers met een abonnement op DeepL Pro Advanced of Ultimate kunnen voortaan documentvertalingen maken van hun Excel-bestanden met behulp van onze desktop-apps.

 • Onze mobiele apps zijn voortaan in staat om PDF-, HTML- en TXT-bestanden te scannen en de tekst eruit te vertalen.


Maakt u regelmatig vertalingen van (de tekst uit) documenten en bestanden? Dan hebben we goed nieuws voor u! We hebben namelijk een aantal gloednieuwe functies toegevoegd: de bewerkingsmodus voor documentvertalingen via de webvertaler, documentvertalingen van Excel-bestanden via onze desktop-apps, en bestandsvertalingen via onze mobiele apps.

Deze updates zijn bedoeld om u meer controle en flexibiliteit te bieden tijdens het documentvertaalproces.

Bent u geïnteresseerd in een of meerdere van deze functies? Dan kunt u hieronder terecht voor meer informatie! 

Nieuw voor de webvertaler: de bewerkingsmodus

Afbeelding van een vertaald document dat momenteel wordt bewerkt in de bewerkingsmodus

Om het leven van onze gebruikers net dat beetje gemakkelijker te maken, hebben we een nieuwe stap toegevoegd aan het einde van het documentvertaalproces. Het proces zelf blijft grotendeels onveranderd met slechts één kleine uitzondering: u kunt uw documentvertalingen voortaan controleren en nog even aanpassen voordat u het vertaalde bestand downloadt.  

Zo gaat het proces in z'n werk: 

 1. Ga in de webvertaler naar het tabblad Bestanden vertalen

 2. Klik op Bestand selecteren om uw document te uploaden of versleep het naar het vertaalvenster; 

 3. Kies de doeltaal voor uw documentvertaling; 

 4. Gebruik de formaliteitsfunctie of pas een woordenlijst toe (optioneel); 

 5. Klik op Vertaling bewerken

Vervolgens krijgt u een nieuw venster te zien met de brontekst uit uw oorspronkelijke bestand aan de linkerkant en de vertaling aan de rechterkant. U kunt uw vertaling vervolgens direct aanpassen door de vertaalde tekst in het rechter venster te bewerken. 

Zodra u tevreden bent, kunt u onder het vertaalvenster op Downloaden klikken om de vertaling te downloaden met alle wijzigingen die u heeft aangebracht. 

En mocht u halverwege het bewerkingsproces tot de conclusie komen dat u toch de voorkeur geeft aan de oorspronkelijke vertaling, dan is dat natuurlijk ook geen enkel probleem. Als u namelijk op de pijl naast Downloaden klikt, wordt er een menu geopend met twee keuzemogelijkheden:  

 • Downloaden zonder bewerkingen 

 • Downloaden met bewerkingen 

Als u hier op "Downloaden zonder bewerkingen" klikt, ontvangt u de documentvertaling precies zoals DeepL het bestand oorspronkelijk heeft vertaald. 

Beschikbare functies

Natuurlijk is onze bewerkingsmodus ook uitgerust met enkele handige hulpmiddelen om het vertaalproces wat gemakkelijker te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld rekenen op de volgende functies:  

 • Alternatieve vertalingen: de mogelijkheid om woorden en zinnen te vervangen door passende alternatieven. 

 • Woordenboek: de mogelijkheid om een woord op te zoeken voor meer informatie over het gebruik en voor voorbeelden en potentiële synoniemen. 

 • Wijzigingen ongedaan maken en opnieuw toepassen: de mogelijkheid om uw meest recente aanpassingen snel en eenvoudig terug te draaien met één enkele klik op de pijl naar links of om deze opnieuw toe te passen met behulp van de pijl naar rechts. 

Met al deze nieuwe mogelijkheden heeft u voortaan alles wat u nodig heeft gebundeld in één tool om altijd en overal de ideale documentvertaling te maken. 

Eindeloze mogelijkheden

De mogelijkheid om documentvertalingen te bewerken is beschikbaar voor alle gebruikers met een abonnement op DeepL Pro Starter, Advanced of Ultimate. De enige voorwaarde is dat het bestand minder dan 50.000 tekens bevat. 

De bewerkingsmodus kan momenteel worden gebruikt om vertalingen te bewerken van de volgende bestandsindelingen: .docx, .pptx, .pdf, .html, .txt en .XLIFF. Zodra het mogelijk wordt om ook andere bestandsindelingen te bewerken, laten we u dat natuurlijk zo snel mogelijk weten. 

Voor meer informatie over de bewerkingsmodus voor documentvertalingen kunt u terecht in dit artikel uit ons helpcentrum. 

Aan de slag met de bewerkingsmodus

Wilde u altijd al meer controle hebben over het documentvertaalproces? Dan heeft u nu het ideale hulpmiddel gevonden om het vertalen van documenten nu nog sneller en gemakkelijker te maken voor uzelf én voor uw team! 

Zo hoeft u voortaan bijvoorbeeld geen gebruik meer te maken van andere tekstbewerkingsprogramma's om uw documentvertalingen na afloop van het vertaalproces nog even bij te schaven—deze functie kan nu immers ook door de webvertaler worden vervuld! 

Kortom, dankzij de aanpassingsmogelijkheden en flexibiliteit van de bewerkingsmodus is het voortaan eenvoudiger dan ooit tevoren om uw documentvertalingen af te stemmen op de individuele behoeften van uw bedrijf.  

Nieuw voor de desktop-apps: Excel-vertalingen

Afbeelding van de desktop-apps waarmee een Excel-bestand wordt vertaald

Afgelopen november hebben we Excel toegevoegd aan de lijst van beschikbare bestandsindelingen voor de webvertaler, en de cijfers liegen er niet om: het vertalen van Excel-bestanden is razendpopulair! 

Daarom hebben we ervoor gekozen om Excel nu ook beschikbaar te maken voor documentvertalingen via onze desktop-apps voor Windows en Mac. Voortaan kunnen al onze DeepL Pro Advanced- en Ultimate-abonnees dus ook voor hun Excel-bestanden rekenen op de vertaalmogelijkheden van onze desktop-apps.

Voor meer informatie over het vertalen van Excel-bestanden kunt u terecht in dit artikel uit ons helpcentrum. 

Nieuw in de mobiele apps: bestanden vertalen

Wilde u ooit al eens de tekst uit een bestand vertalen met behulp van uw mobiele telefoon? Dan hebben we goed nieuws voor u! Onze mobiele apps voor iOS en Android stellen u voortaan namelijk in staat om snel en eenvoudig een vertaling te maken van de tekst uit HTML-, PDF- en TXT-bestanden.

Vertaal de inhoud van uw bestanden voortaan dus naar hartenlust, zelfs als u uw laptop of MacBook even niet bij de hand heeft.

Al uw documenten van en naar elke taal

Heeft u al een abonnement op een van onze DeepL Pro-pakketten en wilt u nog meer uit onze vertaaldienst halen? Ga dan vandaag nog aan de slag met onze nieuwe, verbeterde en bovenal flexibele mogelijkheden voor het maken van documentvertalingen. 

Heeft u nog geen abonnement maar wel behoefte aan bewerkbare documentvertalingen of aan vertaalde Excel-bestanden? Kies dan vandaag nog voor DeepL Pro*.


*Voor toegang tot de bewerkingsmodus heeft u een abonnement nodig op DeepL Pro Starter, Advanced of Ultimate. Het vertalen van Excel-bestanden met behulp van onze desktop-apps is alleen mogelijk met DeepL Pro Advanced of Ultimate.

DeepL Write Pro: de zakelijke oplossing voor al uw zakelijke teksten

Wat u moet weten over DeepL Write Pro:

 • DeepL Write is een AI-schrijftool die gebruik maakt van Language AI en LLM-technologie om teksten te corrigeren of opnieuw te verwoorden in de stijl van uw keuze. 

 • Met een abonnement op DeepL Write Pro kunt u nog meer uit DeepL Write halen en zo de productiviteit van uw team naar een geheel nieuw niveau tillen. 

 • DeepL Write Pro geeft u toegang tot onze maatregelen voor maximale gegevensbeveiliging. Uw privégegevens blijven dus altijd privé en zullen nooit worden gedeeld met derden.

 • Hoewel DeepL Write momenteel alleen beschikbaar is voor Engels en Duits, werken we er ook nu al hard aan om binnenkort ook andere talen toe te voegen.


Goede communicatie is belangrijk. Om deze reden willen we bedrijven voortaan een extra steuntje in de rug geven met behulp van DeepL Write Pro. Een goed geschreven tekst kan investeerders immers inspireren en teams samenbrengen, terwijl een slecht geschreven tekst investeerders juist afschrikt, misverstanden veroorzaakt en een bedrijf zo mogelijk een hoop tijd en geld kost. Bovendien besteden kantoormedewerkers naar schatting tot wel 20% van hun werktijd aan het opstellen van teksten. Er worden in de loop van de gemiddelde werkdag dus heel wat teksten geproduceerd.

Ongeacht of u e-mails verstuurt, rapporten opstelt of tussendoor op chatberichten reageert, het schrijven van goede teksten kost een hoop tijd. Goede communicatie is daarom voor elk bedrijf van onschatbare waarde.

We hebben allemaal wel eens meegemaakt dat we het juiste woord gewoonweg niet konden vinden of dat we die ene belangrijke e-mail uit angst voor fouten niet durfden te versturen. Zelfs de meest robuuste spellingscontrole is in zulke situaties simpelweg niet voldoende om u uit de brand te helpen. Maar welke tool kan dat dan wel?

In zulke situaties staan wij voortaan voor u klaar met DeepL Write, onze AI-schrijfassistent.

Dankzij de generatieve Language AI achter DeepL Write heeft u het ideale hulpmiddel in handen om uw ideeën beter uit te drukken, uw content te optimaliseren en uw bedrijfscommunicatie te verbeteren. De tool kan geïntegreerd worden in veelgebruikte tools zoals Gmail en Microsoft Word en geeft u de mogelijkheid om grammatica- en spelfouten in realtime te corrigeren, uw schrijfstijl en toon moeiteloos af te stemmen op uw publiek en om die ene ongelukkige formulering te vervangen door een alternatief dat net dat beetje beter past. Kortom, met DeepL Write kunnen uw teams hun creativiteit en schrijfvaardigheid in een handomdraai naar een hoger niveau tillen.

Bovendien is het vanaf vandaag ook mogelijk om een abonnement te nemen op ons gloednieuwe DeepL Write Pro-pakket dat beschikbaar is in alle landen met toegang tot DeepL Pro. Met DeepL Write Pro krijgt u toegang tot de geavanceerde functies van onze AI-schrijftool en stelt u uw teams in staat om nog betere teksten te produceren. Wilt u meer weten? Dan is de rest van deze blogpost echt iets voor u!

Alternatief kunt u natuurlijk ook meteen aan de slag gaan: om DeepL Write Pro direct uit te proberen klikt u hier.

Wat is DeepL Write Pro?

DeepL Write Pro is de zakelijke oplossing voor al uw zakelijke teksten. Met een abonnement op dit pakket krijgt u toegang tot de geavanceerde functies van DeepL Write en worden uw gegevens uitstekend beveiligd met behulp van onze maatregelen voor maximale gegevensbeveiliging.

DeepL Write kan momenteel worden gebruikt om Engelse en Duitse teksten te herschrijven. We werken er daarnaast ook al hard aan om andere talen toe te voegen. Onze AI-schrijftool is op dit moment beschikbaar via onze website, onze browser-extensies, en ook via onze mobiele en desktop-apps. Daarnaast is DeepL Write ook beschikbaar als integratie voor verschillende andere tools zoals:

 • Gmail

 • Microsoft Outlook

 • Microsoft Word

 • Google Slides

 • Google Docs

 • En nog veel meer!

Met de geavanceerde functies van DeepL Write Pro kan uw bedrijf onder andere de redactietijd verkorten, snel en eenvoudig kwalitatief hoogwaardige teksten produceren en de algehele productiviteit van uw teams verhogen. Op die manier kunt u de kracht van taal inzetten waar en wanneer u maar wilt.

De voordelen van DeepL Write Pro

1. Betere communicatie op de werkvloer

Afbeelding die de schrijfstijlen en -tonen van DeepL Write Pro toont

Onzorgvuldige communicatie kan een bron van enorme ergernis zijn. Een misverstand zit immers vaak in een klein hoekje. De krachtige generatieve AI van DeepL is in staat om zinvolle alternatieven voor woorden en zinnen te produceren en helpt DeepL Write Pro-gebruikers om duidelijker te communiceren. Zo blijven misverstanden tot een minimum beperkt.

Daarnaast kan DeepL Write worden gebruikt om grammatica-, interpunctie- en spelfouten met gemak op te sporen en te corrigeren. Deze realtime tekstcorrectie zorgt ervoor dat het taalgebruik in uw teksten er altijd verzorgd uitziet. 

Voor algemenere aanpassingen kunt u gebruik maken van onze schrijfstijlen. Hiermee kunt u uw tekst herschrijven in de stijl die het best past bij uw doelgroep. Momenteel bieden we de volgende schrijfstijlen aan:

 • Zakelijk

 • Informeel

 • Academisch

 • Eenvoudig

Daarnaast kunt u ook de toon van uw tekst bepalen:

 • Vriendelijk

 • Diplomatiek

 • Zelfverzekerd

 • Enthousiast

Met DeepL Write Pro kunt u al uw schriftelijke communicatie dus met gemak afstemmen op elke situatie. Zo voorkomt u misverstanden en optimaliseert u de manier waarop uw teams met elkaar samenwerken.

2. Hogere productiviteit en lagere kosten

Afbeelding die laat zien dat DeepL Write Pro gebruikt kan worden via de website, de apps en de browser-extensies

Dankzij de AI-schrijfsuggesties van DeepL Write kunnen teams een hoop tijd en geld besparen. Voor teams die elke dag grote hoeveelheden tekst produceren, is een abonnement op DeepL Write Pro daarom een goede investering. 

Zo heft een upgrade van DeepL Write naar DeepL Write Pro niet alleen de tekenlimiet op zodat u onbeperkte hoeveelheden tekst kunt herschrijven, maar u krijgt ook onbeperkt toegang tot onze suggesties voor alternatieve formuleringen. Op die manier kunnen uw teams teksten een stuk sneller proeflezen en bewerken, waardoor er meer tijd overblijft voor andere taken.

DeepL Write Pro kan overigens ook worden gebruikt als integratie in andere handige tools zoals Microsoft Word, Gmail en andere producten van Google. Onze AI-assistent is dus altijd beschikbaar als u ons nodig heeft.

3. Maximale gegevensbeveiliging

Afbeelding die laat zien welke maatregelen voor gegevensbeveiliging van toepassing zijn met DeepL Write Pro

Hoewel generatieve AI onderhand al bijna normaal is geworden, is het gebruik daarvan niet altijd zonder gevaren. Teams die gebruik maken van providers die de regels regelmatig aan hun laars lappen, kunnen hun bedrijf bijvoorbeeld onbedoeld blootstellen aan datalekken. Dergelijke situaties hebben een hoog prijskaartje: de reputatie van zulke bedrijven loopt niet alleen een flinke deuk op, maar het kost ze bovendien gemiddeld 5,37 miljoen euro. DeepL Write Pro-abonnees profiteren echter van dezelfde maatregelen voor maximale gegevensbeveiliging als onze DeepL Pro-gebruikers. Over de veiligheid van uw gegevens hoeft u zich dus geen zorgen te maken. 

Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen die we hebben getroffen:

 • Gegevensopslag: uw teksten zullen nooit zonder toestemming worden opgeslagen en zullen ook nooit worden gebruikt om onze AI-modellen te trainen. Op deze manier blijft het IP-adres van uw bedrijf altijd veilig.

 • Inloggen via SSO: u kunt inloggen op uw account met behulp van single sign-on. Deze inlogmethode is beschikbaar via onze website, onze browser-extensies, onze desktop- en mobiele apps en via onze integraties.

 • Veilige datacenters: alle DeepL Pro-servers zijn eigendom van DeepL SE en worden beheerd volgens een co-locatiemodel in ISO 27001-gecertificeerde Europese datacenters.

 • Gegevensversleuteling: alle gegevens die worden uitgewisseld tussen DeepL Write Pro-abonnees en de infrastructuur van DeepL worden beschermd met behulp van TLS-encryptie.

 • Certificering en compliance: DeepL Pro is AVG-compliant en ISO 27001- en SOC 2 Type II-gecertificeerd.

 • Teambeheer: de beheerders van een teamabonnement kunnen alle gekoppelde accounts en het gebruik daarvan eenvoudig beheren via een gecentraliseerd beheercentrum.

De hierboven genoemde maatregelen hebben ervoor gezorgd dat DeepL bijzonder geliefd is bij bedrijven die bewust willen omgaan met hun gegevens. Als u gegevensbeveiliging en privacy zelf ook hoog in het vaandel heeft staan, maakt u met DeepL Write Pro dus geen verkeerde keuze.

Aan de slag met DeepL Write Pro

DeepL Write Pro stelt professionals in staat om al hun teksten moeiteloos te herschrijven en op een andere manier te verwoorden. Op die manier loopt elke vorm van communicatie, van alledaagse interacties tot belangrijke businesspresentaties, voortaan van een leien dakje.

Wilt u uw schriftelijke communicatie ook optimaliseren?

Kies dan vandaag nog voor DeepL Write Pro.

Retail en AI-vertalingen: zo vindt u de juiste tool

Deze blogpost in het kort:

 • Detailhandelaren doen er goed aan om een AI-vertaaltool te kiezen die is toegespitst op de behoeften van hun bedrijf.

 • Schaalbare vertaaloplossingen zijn onmisbaar voor uitbreiding naar nieuwe markten.

 • Voor een positieve klantervaring moeten veel verschillende soorten content gelokaliseerd worden, waaronder teksten voor interne systemen en productbeschrijvingen.


Of het nu gaat om globalisering, marktuitbreiding of internationale groei, retailers ontkomen er niet aan: om te overleven in de sterk concurrerende detailhandel van vandaag de dag moeten ze efficiënt te werk gaan bij het betreden van nieuwe markten. Dit betekent dat ze content op grote schaal moeten lokaliseren.

Maar wat zijn nu eigenlijk de voordelen van lokalisatie? Het is heel eenvoudig: potentiële nieuwe klanten voelen zich het snelst aangesproken in hun eigen taal. Winkeliers communiceren op verschillende manieren met hun klanten—van websites tot chatsessies met klantenservice en sociale media—en elk contactmoment is belangrijk.

Volgens ons eigen onderzoek is 75% van de marketeers het erover eens dat gelokaliseerde content de klantloyaliteit aanzienlijk verhoogt. Bovendien loont het om te investeren in het lokaliseren van content: maar liefst 96% van de respondenten rapporteert een positieve return on investment (ROI) als gevolg van lokalisatieprojecten.*

Het is dus duidelijk dat effectieve lokalisatie bedrijven kan helpen om uit te breiden. Maar hoe kan men ervoor zorgen dat content nauwkeurig, efficiënt en kosteneffectief gelokaliseerd wordt? Dit is waar AI-vertaaltools om de hoek komen kijken.

In deze blogpost bespreken we waar u rekening mee moet houden bij het kiezen van een AI-vertaaltool voor uw retailbedrijf. Daarnaast delen we ook enkele inzichten uit ons eigen onderzoek en bekijken we hoe DeepL internationale retailers heeft geholpen om hun bedrijfsresultaten te verbeteren. 

Vraagt u zich af hoe DeepL het lokalisatiewerk van uw bedrijf ook zou kunnen ondersteunen? Neem dan eens een kijkje op onze webpagina voor retailers.

De kenmerken van een goede AI-vertaaldienst

Afbeelding die laat zien dat drie documenten worden vertaald voor internationale klanten

Op basis van ons eigen onderzoek hebben we een aantal belangrijke evaluatiecriteria opgesteld waar retailers rekening mee moeten houden bij het kiezen van een automatische vertaaltool.

Stel uzelf bijvoorbeeld eens de volgende vragen tijdens het selectieproces:

 • Voldoet de tool aan uw huidige behoeften? U moet bepalen of de tool de uitdagingen van uw lokalisatieprojecten effectief kan oplossen.

 • Is de tool toekomstbestendig? De tool moet gelijke tred kunnen houden met de dynamische vereisten en technologische ontwikkelingen op het gebied van detailhandel.

 • Is de tool gebruiksvriendelijk? De tool moet gemakkelijk en intuïtief zijn voor alle teams en niet alleen voor de technische experts.

 • Hoe betrouwbaar is de tool? Een goede AI-vertaaltool biedt een hoge mate van betrouwbaarheid in verschillende gebruikssituaties.

 • Is er een API beschikbaar? De tool moet over een flexibele API-integratie beschikken die compatibel is met verschillende systemen.

 • Wat kan de tool? Informeer naar alle functies en ondersteunde talen om te bepalen of de tool aan uw eisen voldoet.

 • Hoe veilig is de tool? Voor beveiligingsbewuste bedrijven is naleving van de hoogste normen op het gebied van gegevensbeveiliging en -bescherming een absolute must.

 • Hoe ziet het technische integratieproces eruit? De tool moet gemakkelijk in uw bestaande systemen geïntegreerd kunnen worden.

 • Welke prijs- en kostenopties worden er aangeboden? De tool moet zowel betaalbaar alsook rendabel zijn.

 • In welke geografische regio's en talen is de tool beschikbaar? Afhankelijk van uw afzetmarkten moet de tool beschikbaar zijn in specifieke talen, landen en streken.

 • Hoe betrouwbaar en competent is de klantenondersteuning? Goede customer support en snelle technische ondersteuning zijn essentieel.

Met deze (onvolledige) lijst als uitgangspunt heeft u een goede leidraad in handen bij het testen en evalueren van beschikbare AI-vertaaloplossingen.

De deelnemers aan het besluitvormingsproces

Bij het kiezen van de juiste automatische vertaaltool voor uw organisatie zijn normaal gesproken veel verschillende partijen betrokken. De deelname van de volgende medewerkers is zelfs zo goed als verplicht als u een weloverwogen beslissing wilt nemen:

 • Hoofd IT of CTO: deze medewerker moet bepalen of het technisch mogelijk is om een potentiële tool te integreren.

 • Leads van het business-team: deze medewerkers evalueren de impact die de tool heeft op de bedrijfsvoering en de klanttevredenheid.

 • Technische teamleads: deze medewerkers evalueren de compatibiliteit en de prestaties van de tool. 

 • Budgetbeheerders: deze medewerkers (meestal de CFO of een financieel directeur) evalueren de kostenefficiëntie van de tool.

AI-vertalingen voor internationale uitbreiding

Afbeelding van het lokalisatieproces van e-commerce voor een doelmarkt of doelgroep

AI-vertaaltools worden op verschillende manieren gebruikt door verschillende teams. Uiteindelijk gaat het echter vooral om het leveren van gelokaliseerde content aan een internationaal publiek. 

Hieronder bekijken we enkele use cases uit ons eigen onderzoek.

1. Lokalisatie van marketingcampagnes voor nieuwe productlijnen

Team: Marketing

Producten: DeepL Translator en DeepL Write

Veel bedrijven maken gebruik van DeepL om hun marketingmateriaal en content voor internationale campagnes te lokaliseren. Zo kunnen ze er immers voor zorgen dat hun producten beter aansluiten bij de beoogde doelgroepen. De documentvertalingen die onze vertaaldienst levert, kunnen hier echt een wereld van verschil maken.

2. Vertalingen via API voor interne bedrijfssystemen

Team: IT

Product: DeepL API

Veel bedrijven maken gebruik van de DeepL API om onze AI-vertalingen rechtstreeks te integreren in hun websites en platforms. Hierdoor kunnen ze betere customer support aanbieden, efficiënter werken en gemakkelijker voldoen aan hun lokalisatiebehoeften.

3. Vertalingen van websites en productinformatie

Teams: E-commerce, IT

Product: DeepL API en DeepL Translator 

De DeepL Translator en onze API worden ook vaak gebruikt om productnamen, productbeschrijvingen en prijzen op websites te vertalen. Hierdoor kunnen bedrijven klanten direct aanspreken in hun eigen taal.

4. Vertalingen voor klantenservice

Team: Klantenservice, IT

Product: DeepL API en DeepL Translator

De DeepL Translator en onze API hebben een positieve impact op de manier waarop retailers met hun klanten communiceren, zowel per telefoon alsook per chat en e-mail.

De impact van DeepL op bedrijfsresultaten

Bij het kiezen van een geschikte AI-vertaaltool moeten retailers erop letten dat de tool die ze willen gaan gebruiken ook echt bijdraagt aan een positieve ROI en dat de tool het lokalisatieproces ook daadwerkelijk versoepelt.

Onlangs heeft DeepL een studie laten uitvoeren door Forrester Consulting naar de Total Economic Impact™ van onze technologie. De verschillende internationale bedrijven die hebben deelgenomen, werden in het kader van deze studie als één representatief modelbedrijf beschouwd dat vervolgens geanalyseerd kon worden. De resultaten werden ten slotte gebruikt om de economische impact van onze technologie te bepalen.

Uit de studie is gebleken dat het gebruik van DeepL heeft geleid tot een ROI van 345% en tot besparingen van EUR 2,8 miljoen. Bovendien verminderde DeepL de tijd die aan interne vertalingen werd besteed met 90% en de vertaalwerklast met 50%. Met andere woorden wisten onze snelle en nauwkeurige AI-vertalingen dus zo veel indruk te maken dat de ondervraagde bedrijven hun revisieprocessen konden inkorten.

Al deze bevindingen laten duidelijk zien dat DeepL heeft bijgedragen aan geoptimaliseerde besluitvormingsprocessen en leveren daarmee het bewijs dat onze vertaaldienst een goede strategische investering is.

Lokalisatieprojecten opschalen met AI

Bij het vinden van de juiste automatische vertaaltool komt heel wat kijken. Gebruiksgemak, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid zijn immers slechts een fractie van het totale aantal criteria waar de tool aan moet voldoen. 

De AI-vertaaltool van DeepL kan u helpen om nauwkeurig, efficiënt en volledig schaalbaar te lokaliseren. Om meer te weten te komen over hoe DeepL Pro u kan helpen om de lokalisatieprocessen van uw bedrijf te optimaliseren, kunt u een kijkje nemen op onze pagina over DeepL voor retailers.

________________________________________________________________________

*DeepL heeft samen met Regina Corso Consulting een onderzoek uitgevoerd onder Amerikaanse, Franse, Duitse en Japanse marketeers die in hun organisatie verantwoordelijk zijn voor het vertalen en lokaliseren van content.

DeepL staat op de Forbes AI 50-lijst van 's werelds meest innovatieve techbedrijven

Forbes noemt DeepL als een van de meest innovatieve bedrijven op het gebied van Language AI als gevolg van de fundamentele veranderingen die het bedrijf teweegbrengt in het zakelijke communicatieproces van 100.000 internationale bedrijven

Het AI-communicatiebedrijf DeepL is opgenomen in de 2024-editie van de Forbes AI 50-lijst. Dit jaar richtte de Forbes-lijst zich vooral op bedrijven die zich bezig houden met het verbeteren van de productiviteit van organisaties en gebruikers. Steeds meer bedrijven van over de hele wereld maken tegenwoordig gebruik van de nieuwste technologieën op het gebied van kunstmatige intelligentie om hun efficiency te verhogen en hun groei te versnellen. Het feit dat DeepL nu ook in deze lijst wordt genoemd, bewijst dat het AI-bedrijf een betrouwbare en onmisbare partner is geworden voor meer dan 100.000 internationale bedrijven die ook in het buitenland zonder taalbarrières willen kunnen ageren.

De jaarlijkse Forbes AI 50-lijst geeft een duidelijk beeld van de huidige staat van AI. De ongekende groei van AI-technologieën brengt een revolutie teweeg op het gebied van schaalbare productiviteit en kan tevens leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen voor het bedrijfsleven. Zo stellen de AI-producten van DeepL bedrijven in staat om taalbarrières te doorbreken en hun grenzen te verleggen naar nieuwe markten in het buitenland. Deze bedrijven kunnen de AI-vertalingen van DeepL bijvoorbeeld gebruiken om hun marktpositie te versterken, hun bestaande klantenbestand verder uit te breiden, hun naamsbekendheid te vergroten en klanten in het algemeen beter te binden.

DeepL verlegt al sinds enige tijd de grenzen van AI-technologie. Zo veroverde het bedrijf in 2023 ook al een plaats op de Forbes Cloud 100-lijst. De opname van DeepL in de AI 50-lijst van dit jaar laat duidelijk zien dat het bedrijf nog altijd in een fase van onophoudelijke groei verkeert en dat het einde van DeepL's ontwikkeling en innovatie nog lang niet in zicht is. DeepL traint zijn AI-modellen met behulp van hoogwaardige gegevens en vult dit trainingsproces aan met menselijke expertise. De hoogwaardige producten die hierdoor ontstaan, worden bovendien aangedreven door DeepL Mercury, een supercomputer die plaats 34 inneemt op de wereldranglijst. Deze unieke samenwerking tussen toonaangevende researchers, ingenieurs en taalexperts heeft DeepL in staat gesteld om een vertaalkwaliteit te leveren die andere grote techbedrijven nog niet hebben kunnen bereiken.

DeepL stelt bedrijven in staat om overal ter wereld voet aan de grond te krijgen en is hierdoor inmiddels uitgegroeid tot een van de meest geliefde AI-tools ter wereld. Deze status heeft het bedrijf niet alleen aan zijn vertaalkwaliteit te danken, maar ook aan de maatregelen die het heeft getroffen op het gebied van gegevensbeveiliging. Zo bezit DeepL een eigen tech stack en houdt het zich aan strenge voorschriften om bedrijven van uitstekende gegevensbeveiliging te voorzien. Hierdoor geldt DeepL als betrouwbare partner voor bedrijven en onderscheidt het zich nog meer van de concurrentie.

Voor meer informatie over DeepL kunt u terecht op www.deepl.com

De wereldmarkten verkennen met DeepL

Deze blogpost in het kort:

 • Voor internationale winkelketens is effectieve en nauwkeurige lokalisatie van hun content een echte must

 • De AI-vertalingen van DeepL stellen bedrijven in staat om de internationale markt met gemak te verkennen

 • Gerenommeerde e-commercebedrijven zoals Alza en Kazar maken gebruik van DeepL om hun omzet te verhogen en hun klanten te voorzien van een aangename gebruikerservaring


Winkeliers hebben het in de afgelopen jaren zwaar te verduren gehad. De corona-pandemie en de schommelende economie hebben hun sporen achter gelaten, en nu komt de opkomst van kunstmatige intelligentie daar ook nog eens bij. Het is daarom niet verwonderlijk dat bedrijven zich ertoe geroepen voelen om de sprong naar de internationale markt te wagen.

Omdat er echter nogal een verschil is tussen wagen en slagen, is het belangrijk om even stil te staan bij de vraag wat er precies voor nodig is om daadwerkelijk succes te boeken op de internationale markt. Met betrekking tot een aangename gebruikerservaring is het antwoord gelukkig vrij duidelijk: bedrijven moeten hun content lokaliseren naar de talen van hun nieuwe klanten.

Volgens een recente studie van Weglot geeft bijna 73% van de klanten er de voorkeur aan om producten of diensten te kopen wanneer deze worden aangeboden op een website in hun eigen taal. 40% van hen gaf daarnaast aan dat ze geen producten zouden kopen van websites in andere talen. Een enquête van FTI Consulting voorspelde bovendien dat de verkoopcijfers voor online detailhandel in de VS in 2023 naar verwachting zouden uitkomen op 1,14 biljoen dollar, wat gelijk staat aan een stijging van 10% ten opzichte van 2022. 

Veel winkeliers vragen zich daarom af hoe ze van deze groeiende detailhandel kunnen meeprofiteren. Uit de antwoorden op onze eigen enquête is gebleken dat 96% van de deelnemers een positieve ROI (return on investment) hebben weten te behalen als resultaat van gelokaliseerde content. 65% van hen sprak zelfs over een ROI van 3× of meer.

In het verleden werd het lokaliseren van content vaak als minder aantrekkelijk gezien. Net als elke andere strategische bedrijfsbeslissing kost het lokaliseren van teksten en content immers een hoop tijd en geld. De AI-vertalingen van DeepL maken contentlokalisatie echter een stuk aantrekkelijker. Omdat AI-vertalingen snel kunnen worden gemaakt, stelt DeepL bedrijven in staat om al hun content in een razendsnel tempo te vertalen en zo beschikbaar te maken in de talen van hun klanten. Hierdoor kunnen ze zich met gemak etableren in nieuwe, winstgevende regio's.

Bent u benieuwd wat DeepL voor uw groeiende bedrijf kan betekenen? Neem dan een kijkje op deze pagina.

90% sneller en €2,79 miljoen goedkoper

Afbeelding waarop te zien is dat DeepL de vertaaltijd en -kosten verlaagt in elke doelmarkt

Het betreden van nieuwe markten betekent voor lokalisatiespecialisten vaak een hoop extra werk. Er moeten immers enorme hoeveelheden materiaal worden voorbereid, waaronder reviews, productbeschrijvingen en natuurlijk ook marketingmateriaal. Omdat zulke teksten vaak erg dynamisch zijn en regelmatig worden aangepast, wordt het lokalisatieproces nog verder bemoeilijkt.

Bovendien komt er bij het lokaliseren van teksten meer kijken dan louter vertalen. Zo moet de inhoud van een tekst niet alleen inhoudelijk, maar ook cultureel aansluiting vinden bij het nieuwe doelpubliek, met als gevolg dat een goede vertaling niet automatisch een goede lokalisatie is. Dat wil echter niet zeggen dat een goede vertaling binnen het kader van het complexe lokalisatieproces niks te zoeken heeft—integendeel zelfs! En dat is ook precies de reden waarom DeepL een groot verschil kan maken.

Omdat DeepL snel kwalitatief hoogwaardige vertalingen kan produceren, zijn onze vertalingen uitermate geschikt als startpunt voor het lokalisatieproces. Zo heeft een recente studie die Forrester Consulting onlangs heeft uitgevoerd in opdracht van DeepL bijvoorbeeld laten zien dat DeepL de vertaaltijd met wel 90% verkortte. Dit leidde tot een ROI van 345% en een kostenbesparing van €2,79 miljoen in een periode van drie jaar tijd.*

Daarnaast is uit deze studie gebleken dat DeepL de vertaalworkload met 50% verminderde, wat resulteerde in een proceskostenbesparing van €227.430. Voor de organisaties die aan de studie hebben deelgenomen kwam DeepL dus duidelijk goed uit de verf. Daarnaast maakt een dergelijke verandering in de dagelijkse workload veel tijd vrij voor andere bezigheden.

DeepL voor retail

Wilt u uw producten ook gaan aanprijzen op de internationale markt? Dan is het goed om eerst even stil te staan bij de volgende vragen.

 • Heb ik een manier om de terminologie voor mijn merk en producten te standaardiseren?

 • Kan ik garanderen dat mijn vertalingen van hoge kwaliteit zijn?

 • Hoe lang heb ik nodig voordat ik mijn producten internationaal kan gaan aanprijzen?

Voor het geval dat u voor een of meerdere van deze vragen nog geen duidelijke oplossing voor ogen heeft, vindt u het antwoord wellicht hieronder.

1. Consistente terminologie met DeepL

Als u op zoek bent naar een manier om uw terminologie te standaardiseren in meerdere talen, kunt u hiervoor gebruik maken van onze woordenlijst-functie. Dit is vooral nuttig voor bedrijven die hun merknamen, hun technische jargon en hun documentatie consistent willen houden in al hun teksten. Op die manier kunt u de kans op verwarring enorm verkleinen en uw producten zo met een gerust hart aanprijzen.

Een bijkomend effect is dat het gebruik van woordenlijsten uw redactietijd verlaagt, waardoor uw teams efficiënter kunnen werken. Het is zelfs mogelijk om woordenlijsten te delen met andere teamleden om ervoor te zorgen dat iedereen er profijt van heeft.

2. Kwaliteit met DeepL

Bij het lokaliseren van content staat de nauwkeurigheid altijd voorop. Dit is niet alleen van belang voor de naleving van wettelijke voorschriften, maar klanten willen er natuurlijk ook op kunnen vertrouwen dat ze ook daadwerkelijk het product ontvangen dat hun werd aangeprezen.

Uit zogenaamde blind tests is gebleken dat de vertalingen van DeepL tot wel drie keer nauwkeuriger zijn dan die van onze concurrenten. Dit is voor een groot deel te danken aan onze geavanceerde neurale netwerken en Language AI-modellen die ervoor zorgen dat DeepL natuurlijke vertalingen van hoge kwaliteit kan leveren.

3. Schaalbaarheid met DeepL

Het lokaliseren van content voor geheel nieuwe markten leidt vaak tot een enorme verhoging van het vertaalvolume. Een dergelijke workload is voor vertaalafdelingen soms maar moeilijk bij te benen. DeepL kan lokalisatiespecialisten echter met gemak uit de brand helpen met behulp van hoogwaardige AI-vertalingen. 

Dankzij zulke voorvertalingen zijn bedrijven veel beter in staat om producten in een hoog tempo beschikbaar te maken zonder dat dit afbraak doet aan de tekstkwaliteit, waardoor het een stuk gemakkelijker wordt om ook op de internationale markt concurrerend te blijven.

Voorbeelden uit de praktijk

Afbeelding die de uitbreiding van bestaande markten naar internationale markten laat zien

Veel retailers maken ook nu al gebruik van DeepL om wereldwijd nieuwe markten aan te boren. Onder hen zijn grote retailbedrijven zoals Alza en Kazar.

Alza: meer omzet en tevreden klanten dankzij contentlokalisatie

Alza is een Tsjechisch e-commercebedrijf met klanten in heel Europa dat onlangs actief is geworden in Centraal-Europa en in het Verenigd Koninkrijk. Als gevolg van deze uitbreiding had het bedrijf meer hoogwaardige vertalingen nodig dan hun lokalisatieteam kon produceren. Om deze reden besloot Alza om DeepL een kans te geven. 

De DeepL API stelde Alza in staat om enorme hoeveelheden gebruikersrecensies te vertalen. Hierdoor konden klanten tijdens het winkelen precies zien wat andere gebruikers van de aangeprezen producten vonden, wat ertoe leidde dat veel meer klanten tot aankoop overgingen dan voorheen. 

Volgens Jakub Kalina, het hoofd van Alza's lokalisatieafdeling, heeft DeepL Alza in staat gesteld om het vertaaltempo aanzienlijk op te voeren:

"Nu onze kosten beduidend lager zijn en onze vertalers meer tijd ter beschikking hebben, kunnen we aan de slag gaan met nieuwe vertaalprojecten. Het lijkt er dus op dat ons vertaalvolume in de komende maanden niet alleen zal groeien, maar waarschijnlijk zelfs zal verdubbelen of verdrievoudigen."  

Kazar: nieuwe markten aanboren dankzij AI-vertalingen

Kazar, een online modemerk uit Polen, wilde uitbreiden naar nieuwe Europese markten zoals Griekenland, het Verenigd Koninkrijk en Bulgarije. Om dit doel te bereiken, was het bedrijf op zoek naar een robuuste vertaal-API die in staat zou zijn om de productfeed snel en nauwkeurig te vertalen.

Kazar besloot daarom om meerdere vertaalopties te testen en gaf uiteindelijk de voorkeur aan de vertalingen en de vertaalkwaliteit van DeepL. Volgens Radomir Kiepas, de B2B Development Partner en Marketplace Project Leader van Kazar, stelde de DeepL API Kazar in staat om nieuwe markten te bereiken en het ordervolume van het bedrijf in heel Europa te vergroten. 

Verder had Kiepas nog een duidelijke boodschap voor andere bedrijven die overwegen om gebruik te maken van AI-vertalingen:

"Vertrouw op de kwaliteit van DeepL API. Ik raad echt iedereen aan om het een kans te geven."

Internationale groei met behulp van DeepL

Het is niet altijd even gemakkelijk om een goede balans te vinden tussen internationale groei aan de ene kant en tevreden klanten aan de andere kant. Transformatieve AI-vertaaltools zoals DeepL kunnen bedrijven echter helpen om deze balans te vinden met behulp van hoogwaardige vertalingen in de talen van hun klanten.

Als u meer te weten wilt komen over hoe DeepL Pro uw bedrijf kan helpen om nieuwe klanten aan te spreken, kunt u hiervoor terecht op deze pagina.


*Data uit een studie uitgevoerd door Forrester Consulting in 2024 in opdracht van DeepL.