DeepL Logo
Blog header temporary

DeepL Blog

Bij DeepL is het onze missie om AI-producten van morgen al vandaag voor iedereen beschikbaar te stellen. In de DeepL Blog houden we u op de hoogte van onze ideeën en innovaties.

Meer informatie over DeepL en onze geschiedenis vindt u op onze perspagina.

DeepL staat op de Forbes AI 50-lijst van 's werelds meest innovatieve techbedrijven

Forbes noemt DeepL als een van de meest innovatieve bedrijven op het gebied van Language AI als gevolg van de fundamentele veranderingen die het bedrijf teweegbrengt in het zakelijke communicatieproces van 100.000 internationale bedrijven

Het AI-communicatiebedrijf DeepL is opgenomen in de 2024-editie van de Forbes AI 50-lijst. Dit jaar richtte de Forbes-lijst zich vooral op bedrijven die zich bezig houden met het verbeteren van de productiviteit van organisaties en gebruikers. Steeds meer bedrijven van over de hele wereld maken tegenwoordig gebruik van de nieuwste technologieën op het gebied van kunstmatige intelligentie om hun efficiency te verhogen en hun groei te versnellen. Het feit dat DeepL nu ook in deze lijst wordt genoemd, bewijst dat het AI-bedrijf een betrouwbare en onmisbare partner is geworden voor meer dan 100.000 internationale bedrijven die ook in het buitenland zonder taalbarrières willen kunnen ageren.

De jaarlijkse Forbes AI 50-lijst geeft een duidelijk beeld van de huidige staat van AI. De ongekende groei van AI-technologieën brengt een revolutie teweeg op het gebied van schaalbare productiviteit en kan tevens leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen voor het bedrijfsleven. Zo stellen de AI-producten van DeepL bedrijven in staat om taalbarrières te doorbreken en hun grenzen te verleggen naar nieuwe markten in het buitenland. Deze bedrijven kunnen de AI-vertalingen van DeepL bijvoorbeeld gebruiken om hun marktpositie te versterken, hun bestaande klantenbestand verder uit te breiden, hun naamsbekendheid te vergroten en klanten in het algemeen beter te binden.

DeepL verlegt al sinds enige tijd de grenzen van AI-technologie. Zo veroverde het bedrijf in 2023 ook al een plaats op de Forbes Cloud 100-lijst. De opname van DeepL in de AI 50-lijst van dit jaar laat duidelijk zien dat het bedrijf nog altijd in een fase van onophoudelijke groei verkeert en dat het einde van DeepL's ontwikkeling en innovatie nog lang niet in zicht is. DeepL traint zijn AI-modellen met behulp van hoogwaardige gegevens en vult dit trainingsproces aan met menselijke expertise. De hoogwaardige producten die hierdoor ontstaan, worden bovendien aangedreven door DeepL Mercury, een supercomputer die plaats 34 inneemt op de wereldranglijst. Deze unieke samenwerking tussen toonaangevende researchers, ingenieurs en taalexperts heeft DeepL in staat gesteld om een vertaalkwaliteit te leveren die andere grote techbedrijven nog niet hebben kunnen bereiken.

DeepL stelt bedrijven in staat om overal ter wereld voet aan de grond te krijgen en is hierdoor inmiddels uitgegroeid tot een van de meest geliefde AI-tools ter wereld. Deze status heeft het bedrijf niet alleen aan zijn vertaalkwaliteit te danken, maar ook aan de maatregelen die het heeft getroffen op het gebied van gegevensbeveiliging. Zo bezit DeepL een eigen tech stack en houdt het zich aan strenge voorschriften om bedrijven van uitstekende gegevensbeveiliging te voorzien. Hierdoor geldt DeepL als betrouwbare partner voor bedrijven en onderscheidt het zich nog meer van de concurrentie.

Voor meer informatie over DeepL kunt u terecht op www.deepl.com

Studie van Forrester over DeepL: een ROI van 345% en besparingen van €2,79 miljoen voor multinationals

De TEI-studie van Forrester Consulting over DeepL in het kort:

 • DeepL verkortte de vertaaltijd met 90%, maakte vertaalworkflows efficiënter, en bespaarde internationale ondernemingen €2,79 miljoen
 • Het gebruik van DeepL verminderde de workload in verband met vertalingen met 50% en genereerde een ROI (return on Investment) van 345%
 • DeepL stelde in-house vertaalprofessionals in staat om projecten efficiënter af te ronden en verminderde de documentenstroom naar vertaaldiensten zo met 50%


Heeft u zich ooit afgevraagd welke invloed AI-vertalingen kunnen hebben op de internationale groei van bedrijven en ondernemingen? Of wat voor kostenbesparingen en return on investment (ROI) AI-vertaaltools zoals DeepL kunnen opleveren? 

"The Total Economic Impact™ of DeepL", een studie die Forrester Consulting in opdracht van DeepL heeft uitgevoerd in 2024, kan in dit opzicht veel inzicht verschaffen. De TEI-methodologie beoordeelt de investeringswaarde aan de hand van vier componenten: kosten, voordelen, flexibiliteit en risico. Tezamen bieden deze componenten een goed beeld van de ROI die de producten en diensten van een bepaalde technologie opleveren. Om deze reden wordt deze methodologie al meer dan 20 jaar beschouwd als de gouden standaard voor het evalueren van bedrijfsimpact.

Voor de studie over DeepL ondervraagde Forrester vier organisaties met ervaring in het gebruik van DeepL. Deze organisaties waren afkomstig uit de energiesector, de financiële dienstverlening (Big 4), de juridische dienstverlening en de farmaceutische industrie. Deze vier werden vervolgens samengevoegd om een hypothetische samengestelde organisatie te creëren die vervolgens bestudeerd kon worden.

De daaruit resulterende studie heeft laten zien hoe een kortere vertaaltijd de bedrijfscommunicatie zowel intern alsook extern aanzienlijk efficiënter maakte. In deze blogpost willen we een aantal van deze highlights uit de TEI-studie de revue laten passeren. Als u de studie over DeepL echter liever zelf zou lezen, dan kunt u deze ook snel en eenvoudig downloaden via de volgende link: DeepL's TEI study 

1. Een verkorte vertaaltijd van 90%

Een van de belangrijkste voordelen die de TEI-studie over DeepL belichtte, was de vermindering van de tijd die nodig was voor het vertalen van interne documenten. De vertaaltijd werd namelijk met 90% verkort. Voor de bevraagde organisaties resulteerde dit in een aanzienlijke tijd- en kostenbesparing, waardoor zij de internationale markt efficiënter en met meer gemak konden navigeren. 

De ondervraagde organisaties rapporteerden als gevolg van deze toegenomen efficiency zelfs een besparing van €2,79 miljoen over een periode van drie jaar. Dit bedrag laat duidelijk zien welke strategische meerwaarde DeepL met zich meebrengt door meertalige communicatie naar een geheel nieuw niveau te tillen.

2. Een ROI van 345% en een vermindering van 50% in de vertaalworkload

Afbeelding van de Total Economic Impact-studie over DeepL, uitgevoerd door Forrester Consulting

Forrester Consulting stelde ook vast dat DeepL een ROI van 345% opleverde en tevens de vertaalworkload met 50% verminderde. Dit leidde tot aanzienlijke kostenbesparingen voor de samengestelde organisatie zonder dat dit ten koste ging van de vertaalkwaliteit en -betrouwbaarheid. 

Over een periode van drie jaar kwam dit neer op een vermindering van €227.430 aan workflow- en proceskosten. De Language AI van DeepL droeg aanzienlijk bij aan het stroomlijnen van de vertaalprocessen, waardoor de organisatie haar middelen efficiënter kon inzetten. 

Een van de medewerkers die werkzaam is als Software Applications Manager bij het energiebedrijf dat deel uitmaakt van de door ons bevraagde organisaties, zei het volgende:

​"Vroeger besteedde ik 10% van mijn tijd aan vertaalgerelateerde taken en nu waarschijnlijk nog maar 1%. Er is zelfs zo veel vertrouwen in DeepL dat het niet langer nodig is om naar andere vertaaltools om te kijken of om gebruik te maken van tools om vertalingen te vergelijken met de brontekst: een snelle kwaliteitscontrole (op basis van mijn eigen vertrouwen in en kennis van de taal) volstaat. Ik ben tevreden met de kwaliteit van de vertalingen en met de handige sneltoetsen die DeepL ter beschikking stelt."

3. Menselijke expertise aangevuld door AI

Het is altijd al het doel van DeepL geweest om vertalers te helpen bij het uitvoeren van hun vertaaltaken. Uit de TEI-studie van Forrester Consulting is gebleken dat DeepL de documentenstroom naar vertaaldiensten met 50% verminderde. Hierdoor bleef het beheer van vertaalprojecten in de handen van de interne teams van de bevraagde organisaties. 

Een productmanager voor juridische dienstverlening deelde het volgende mee: "DeepL is enorm waardevol bij het verminderen van het aantal vertalingen dat we moeten outsourcen aan andere bedrijven."

Deze verschuiving stelde vertaalprofessionals ook in staat om hun expertise elders in te zetten en zich meer te richten op andere, complexere taalkundige en culturele aspecten die deel uitmaken van het lokalisatieproces.

Lagere kosten en geoptimaliseerde workflows dankzij AI-vertalingen

Kaft van de volledige Total Economic Impact-studie over DeepL, TEI-studie van Forrester

Uit de TEI-studie is duidelijk gebleken dat DeepL een positieve invloed heeft op het functioneren van bedrijven. Zo leidde het gebruik van DeepL tot: 

 • Een positieve ROI 
 • Aanzienlijke kostenbesparingen
 • Verkorte vertaaltijden
 • De mogelijkheid om menselijke taalexpertise aan te vullen met Language AI 

Wilt u nog meer te weten komen over de strategische meerwaarde van DeepL voor het internationale bedrijfsleven? Dan kunt u hier terecht voor de volledige TEI-studie.

Meer veiligheid en flexibiliteit met meerdere API-keys

Het nut van meerdere API-keys in het kort:

 • Gebruikers met een DeepL API-abonnement kunnen voortaan onafhankelijker werken met een hogere mate van flexibiliteit
 • Meerdere API-keys stellen u in staat om veiliger te werken door het risico op ongeoorloofde toegang te verminderen
 • Het gebruik van meerdere API-keys heeft geen negatieve invloed op bestaande workflows


Heeft u zich misschien wel eens afgevraagd of het niet handiger zou zijn als er meerdere API-keys zouden zijn inbegrepen in een DeepL API-abonnement? Dan kunt u deze theorie vanaf vandaag naar hartenlust testen! De mogelijkheid om meerdere API-keys voor de DeepL API aan te maken en te beheren is vanaf vandaag namelijk beschikbaar voor iedereen met een DeepL API-abonnement. 

Voorheen waren DeepL API-gebruikers beperkt tot één enkele API-key voor al hun workflows, wat voor sommigen van hen voor problemen zorgde. We zijn daarom blij dat we dit probleem hebben kunnen oplossen. In het verloop van deze blogpost laten we u zien wat deze verandering precies zal betekenen voor u en uw team.

Wat is het nut van meerdere API-keys?

Afbeelding die veilige API-keys laat zien in verschillende kleuren

Eindeloze flexibiliteit

De mogelijkheid om meerdere API-keys aan te maken stelt uw teams in staat om flexibeler te werken. 

Vroeger moesten ze immers een en dezelfde key gebruiken voor de local-, test-, staging- en production-environment, maar dankzij deze update kunnen uw teams voortaan dus individuele keys aanmaken voor elke situatie. 

Meer controle

Heeft uw bedrijf meerdere softwareontwikkelaars in dienst of werkt u vaak met freelancers? Zo ja kunt u al deze DeepL API-gebruikers voortaan hun eigen API-key toewijzen. 

Op deze manier kunt u gemakkelijker nagaan hoe de DeepL API precies wordt gebruikt.

Betere beveiliging

Deze update maakt uw gebruik van de DeepL API ook veiliger. Als u voor al uw API-gebruik namelijk bent aangewezen op één enkele key en deze key in de handen van onbevoegde gebruikers geraakt, kan dat immers kwalijke gevolgen hebben.

Het gebruik van meerdere API-keys stelt u echter in staat om deze situatie te vermijden door verschillende keys te gebruiken en deze zo nodig te verwijderen of te vervangen. Op die manier leiden zulke situaties slechts tot minimale verstoringen van uw workflows, wat uw ontwikkelaars en uw gebruikers zeker zullen waarderen.

Wat zijn API-keys?

Afbeelding met vier nieuwe API-keys voor veilige autorisatie

Hoewel ontwikkelaars dag in dag uit met API-keys werken, zijn andere medewerkers vaak niet erg vertrouwd met dit begrip. Daarom willen we het woord "API-key" even verder toelichten. 

De afkorting "API" staat voor application programming interface. Het gaat daarbij om een soort software waarmee twee of meer applicaties met elkaar kunnen communiceren. Bij een "key" kunt u in deze context denken aan een digitale sleutel: het is een unieke identificatiecode die een ontwikkelaar, gebruiker of programma in staat stelt om de API te gebruiken.

Zonder een geldige API-key heeft u dus geen toegang tot de API. 

Waarom zijn API-keys zo belangrijk?

Het gebruik van API-keys is cruciaal voor bedrijven die bewust willen omgaan met toegangsrechten en gebruikersbeveiliging. Geen enkel bedrijf zou er immers gelukkig mee zijn als iedereen toegang zou hebben tot hun gevoelige gegevens, en voor de API is dat niet anders.

Vooral grote bedrijven hebben baat bij het gebruik van meerdere keys, want deze vergroten niet alleen de veiligheid van hun digitale infrastructuur, maar ook de mate van flexibiliteit en inzicht. U kunt de situatie vergelijken met de beveiligingsmaatregelen voor een groot bedrijfspand: omdat één beveiligingsmedewerker nooit op twee plaatsen tegelijkertijd kan zijn, is het altijd beter om meerdere bewakers in te zetten om alle in- en uitgangen te bewaken. Zo is het pand altijd optimaal beschermd, zelfs als er iemand uitvalt.

Kortom, met meerdere API-keys kan uw bedrijf: 

 • Onafhankelijker en flexibeler werken
 • Meer inzicht vergaren 
 • Veiliger werken met de API 

Klaar om aan de slag te gaan?

Het gebruik van meerdere API-keys biedt verschillende voordelen voor grote bedrijven. We zijn daarom enorm blij dat we deze wens van onze klanten in vervulling hebben kunnen laten gaan.

Wilt u de mogelijkheden zelf ook verkennen? Ga dan nu naar uw DeepL-account om aan de slag te gaan met meerdere API-keys.

Woordenlijsten: het beste middel tegen inconsistente teksten

Update: De woordenlijst-functie is vanaf nu ook beschikbaar voor het Koreaans! Sinds de release van het Koreaans in 2023 kregen we regelmatig de vraag of de taal ooit beschikbaar zou zijn voor de woordenlijst-functie, en ons antwoord op die vraag luidt dus: ja, vanaf vandaag! 

Daarnaast hebben we ook nog ander goed nieuws, want er zijn ook een aantal andere talen die in de komende maanden aan de woordenlijst-functie zullen worden toegevoegd.


In mei 2022 hebben we samen bekeken hoe je met behulp van onze woordenlijst-functie vertaalregels kunt opstellen die ervoor zorgen dat woorden en uitdrukkingen altijd worden vertaald zoals jij dat wilt. Sindsdien hebben we onze woordenlijst-functie een aantal upgrades gegeven: we hebben het niet alleen mogelijk gemaakt om woordenlijsten te delen, maar we hebben de functie ook beschikbaar gemaakt voor meer dan 60 verschillende talencombinaties tussen de volgende talen:

 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Japans
 • Koreaans
 • Nederlands
 • Pools
 • Portugees
 • Russisch
 • Spaans

Het is dus mogelijk om aangepaste woordenlijsten aan te maken van en naar elk van deze talen. Het doet er dus niet toe of je een woordenlijst wilt gebruiken voor vertalingen van het Engels naar het Chinees, van het Frans naar het Pools of van het Japans naar het Nederlands: met onze woordenlijst-functie kan het allemaal!

Hieronder willen we de recente verbeteringen even de revue laten passeren en op die manier ook meteen laten zien hoe bedrijven van onze verbeterde woordenlijst-functie gebruik kunnen maken om hun interne en externe communicatie te optimaliseren en de productiviteit van hun teams te verhogen.

Wat is het nut van vertaalwoordenlijsten?

Woordenlijsten kunnen worden gebruikt om dezelfde boodschap in verschillende talen consistent te formuleren. Zo hebben internationale bedrijven veel baat bij het standaardiseren van hun productnamen, technische terminologie en productdocumentatie. Op die manier weet iedereen altijd precies waarover het gaat, ongeacht of de tekst wordt gelezen door een medewerker of een klant. Daarnaast schaadt het niet om de tijd die verloren gaat met het manueel controleren en bewerken van een tekst tot een minimum te beperken.

Onlangs hebben we gedeelde woordenlijsten geïntroduceerd voor bedrijven met een abonnement op DeepL Pro. Deze verbetering stelt teamleden in staat om hun eigen woordenlijsten te delen met andere collega's of zelfs met hun hele team, wat het voor iedereen gemakkelijker maakt om terminologisch consistent te blijven en zo efficiënter te vertalen.

Hoe kan ik effectieve woordenlijsten maken?

Woordenlijsten kunnen je helpen om het taalgebruik in je vertalingen te standaardiseren. Hoe effectief een woordenlijst is, hangt af van de kwaliteit van de ingevoerde items. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je woordenlijsten altijd up-to-date zijn. 

Dit betekent dat nieuwe vertaalregels als item moeten worden vastgelegd als er nieuwe producten en diensten worden toegevoegd en dat oude items moeten worden verwijderd wanneer ze niet langer worden gebruikt. Een woordenlijst met actuele vertaalregels leidt immers tot actuele vertalingen en beperkt dus de hoeveelheid tijd die nodig is om interne en externe communicatie na afloop van het vertaalproces te bewerken. 

Een gedeelde woordenlijst die goed wordt onderhouden, zorgt er dus voor dat het hele team altijd toegang heeft tot dezelfde gestandaardiseerde items. Op deze manier blijven teksten terminologisch altijd uniform, ongeacht wie de vertaling produceert.

De gebruikersinterface laat een item uit de woordenlijst "Legal Terms" zien met Engels als brontaal en Duits als doeltaal. De opgestelde vertaalregel schrijft voor dat de Engelse afkorting "GDPR" in het Duits altijd moet worden vertaald als "DSGVO". In de rechterbovenhoek is te zien dat de optie "Met team delen" is ingeschakeld, zodat de rest van het team deze woordenlijst ook kan gebruiken.

Hoe kan ik de woordenlijst-functie gebruiken?

De woordenlijst-functie is beschikbaar als onderdeel van een DeepL Pro-abonnement (Starter, Advanced, Ultimate) of via de DeepL API.  

Met een abonnement op DeepL Pro kun je:

 • woordenlijsten aanmaken voor tekstvertalingen via de webvertaler en de desktop-apps; 
 • woordenlijsten toepassen op documentvertalingen (met behoud van de opmaak) in de desktop-apps. 

Met de DeepL API kun je:

 • woordenlijsten gebruiken om het taalgebruik op je website te standaardiseren;  
 • woordenlijsten integreren in de interne tools en platforms van je bedrijf. 

Hoe wordt de woordenlijst-functie zoal gebruikt?

Internationale bedrijven maken gebruik van onze woordenlijst-functie om de terminologie in hun teksten consistent te houden.

De grootste spoorwegmaatschappij van Europa, Deutsche Bahn, zet de woordenlijst-functie bijvoorbeeld in om de 320.000 medewerkers die zij in dienst hebben van uniforme vertalingen te voorzien. Dit is vooral belangrijk voor treinconducteurs en stationsmedewerkers die om veiligheids- en planningsredenen met elkaar moeten communiceren hoewel ze elkaars taal niet spreken. 

Daarnaast worden woordenlijsten ook veel gebruikt door juristen en juridische instanties, aangezien vertaalfouten en inconsistent taalgebruik in deze beroepssector immense gevolgen kunnen hebben. De neurale netwerken van DeepL worden daarom getraind met behulp van officiële EU-documenten, waardoor onze AI het ingewikkelde taalgebruik in juridische teksten nauwkeurig kan vertalen.

Zelf aan de slag

Heldere communicatie is de hoeksteen van elk groeiend team. Bedrijven hebben er immers baat bij als potentiële klanten meteen weten waar ze aan toe zijn en bovendien kunnen knelpunten alleen worden besproken wanneer ze correct kunnen worden benoemd.

Als je DeepL Pro dus eens wilt uitproberen om de communicatie in je bedrijf een handje te helpen, kun je contact opnemen met DeepL Sales. Daarnaast kun je in ons helpcentrum terecht voor meer informatie over de woordenlijst-functie.

DeepL publiceert SOC 2 Type II-rapport

SOC 2 Type II-rapporten in het kort:

 • Een SOC 2 Type II-rapport evalueert de informatiesystemen van een bedrijf met het oog op beveiliging, beschikbaarheid, vertrouwelijkheid, verwerkingsintegriteit en privacy.
 • Om te laten zien dat DeepL zijn beloftes op het gebied van gegevensbescherming en ‑beveiliging waarmaakt, hebben wij ook een SOC 2 Type II-rapport opgesteld.
 • Als u het volledige SOC 2 Type II-rapport van DeepL zelf wilt lezen, kunt u contact met ons opnemen voor toegang.


Stelt uw bedrijf specifieke beveiligingseisen aan alle tools en leveranciers waar u mee werkt? Dat is namelijk best belangrijk! Er zijn veel maatregelen voor gegevensbeveiliging en privacy waar men rekening mee moet houden. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of ISO 27001.

Onlangs heeft DeepL een nieuwe kwalificatie behaald die eveneens in dat rijtje past in de vorm van het zogenaamde SOC 2 Type II-rapport. De uitgebreide auditprocedure die tot deze kwalificatie leidt, levert een rapport op dat als bewijs dient dat een bedrijf aan bepaalde veiligheidseisen voldoet. Dit is bijvoorbeeld van belang voor beveiligingsbewuste organisaties die op zoek zijn naar een veilige tool of serviceprovider met wie zij in zee willen gaan.

Wilt u meer weten over het SOC 2 Type II-rapport van DeepL of het rapport misschien zelfs lezen? Dan bent u hier in deze blogpost aan het juiste adres.

Wat is een SOC 2 Type II-rapport?

een afbeelding van de vijf vertrouwensprincipes van Soc 2 type II

Het Service Organization Control (SOC) 2 Type II-rapport werd ontwikkeld door het American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) als een manier om goed beheer van klantgegevens te definiëren op basis van de Trust Services Criteria (TSC). 

Het doel van het SOC 2-rapport is het evalueren van informatiesystemen van een bedrijf of organisatie op basis van vijf "vertrouwensprincipes" ("trust service principles"), namelijk:

 • Beveiliging: dit principe is cruciaal voor alle bedrijven en organisaties die te maken hebben met gevoelige of vertrouwelijke informatie. Voor DeepL betekent dit dat we mechanismen in het leven hebben geroepen om onze systemen en gegevens te beschermen tegen diefstal, ongeautoriseerde toegang of ongeoorloofde vernietiging.
 • Beschikbaarheid: dit principe is van vitaal belang voor bedrijven die afhankelijk zijn van hun systemen en gegevens voor hun dagelijkse bedrijfsvoering. Voor DeepL betekent dit dat we er voortdurend voor zorgen dat onze systemen en gegevens consistent beschikbaar zijn. 
 • Verwerkingsintegriteit: dit principe is cruciaal voor organisaties die op accurate gegevens vertrouwen om zakelijke beslissingen te nemen. Om aan dit principe te voldoen, moeten er maatregelen worden getroffen om de nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevensverwerking te garanderen.  
 • Vertrouwelijkheid: dit principe is noodzakelijk voor organisaties die gevoelige gegevens en informatie verwerken. Voor DeepL betekent dit dat we maatregelen hebben genomen om de vertrouwelijkheid van onze systemen en gegevens te waarborgen. De SOC 2 Type II-audit heeft bijvoorbeeld bewezen dat DeepL inderdaad nooit vertaalgegevens opslaat van gebruikers die zijn ingelogd op DeepL Pro, waardoor de volledige vertrouwelijkheid van deze gebruikersgegevens wordt gehandhaafd.
 • Privacy: dit principe is essentieel voor organisaties die persoonlijke informatie verzamelen, verwerken of opslaan. Het gaat hierbij om de controlemechanismen die zijn ingesteld om de privacy van persoonlijke gegevens te beschermen.

Volgens Maximilian Ehrlich, de Information Security Officer van DeepL, is het bovendien belangrijk om de volgende informatie voor ogen te houden: "elk SOC 2 Type II-rapport is uniek in de zin dat het de controlemechanismen weerspiegelt die een organisatie geïmplementeerd heeft om de bedrijfs-doelstellingen te kunnen behalen met zo min mogelijk risico's en in naleving van de vertrouwensprincipes". 

Omdat het SOC 2 Type II-rapport vitale informatie verschaft over hoe klantgegevens worden beheerd, moet het worden opgesteld door een externe auditor. Het is de taak van deze auditor om te beoordelen hoe goed het bedrijf of de organisatie in kwestie de vijf hierboven gedefinieerde vertrouwensprincipes naleeft.

Het verschil tussen SOC 2 Type II en SOC 2 Type I

Het spreekt voor zich dat er alleen een SOC 2 Type II-rapport kan bestaan als er ook zoiets is als een SOC 2 Type I-rapport. Hoewel de namen zeer op elkaar lijken, zijn er echter enkele belangrijke verschillen tussen de twee. 

Het belangrijkste verschil tussen het Type I- en Type II-rapport is dat een Type I-rapport de bestaande controlemechanismen van een bedrijf alleen beschrijft, terwijl een Type II-rapport vereist dat de beschreven controlemechanismen tevens gecontroleerd worden door een onafhankelijke auditor.  

Volgens Ehrlich bewijst het Type II-rapport dat "het vooraf gedefinieerde beleid en de daarbij behorende procedures nauw zijn gevolgd gedurende een rapportageperiode van 12 maanden". Dit bewijs wordt geleverd door middel van een verificatie door een derde partij, wat ertoe leidt dat de bewijswaarde van een Type II-rapport vele malen hoger is dan die van een Type I-rapport. 

Het belang van SOC 2 Type II-rapporten

Hoewel sommige bedrijven niet van hun partners en serviceproviders verlangen dat ze SOC 2 Type II hebben gehaald, doen de meeste beveiligingsbewuste organisaties dat wel.

Het succesvol afronden van de SOC 2 Type II-audit is een omvangrijk en uiterst rigoureus proces. Om deze reden is het rapport dat hieruit resulteert een duidelijk signaal aan alle potentiële partners, leveranciers en klanten dat het bedrijf gegevensbeveiliging en -privacy hoog in het vaandel heeft staan en dat het er werk van heeft gemaakt om dit te bewijzen. 

Bij DeepL besteden we veel tijd en zorg aan gegevensbeveiliging, privacy en gegevensbescherming. Daarom zijn we dan ook ontzettend trots dat DeepL is geslaagd voor de onafhankelijke SOC 2 Type II-audit van de DeepL Pro-service die werd uitgevoerd door een Certified Public Accountant (CPA).

Ehrlich vatte onze vreugde perfect samen: "We zijn er trots op om ons SOC 2 Type II-rapport te kunnen presenteren als bewijs van DeepL's inspanningen op het gebied van beveiliging en als validatie van onze beveiligingsmaatregelen."

Het SOC 2 Type II-rapport van DeepL

Omslag van DeepL's SOC 2 type 2-rapport. SOC staat voor (service organization controls)

Nu ons SOC 2 Type II-rapport op papier staat, delen we het natuurlijk graag.

En als u meer wilt weten over gegevensbeveiliging bij DeepL, kunt u terecht op onze pagina over onze beveiligingsmaatregelen of een kijkje nemen in deze blogpost.

De zoektocht naar de beste AI-vertaaltool voor u en uw bedrijf

Deze blogpost in het kort: 

 • Het kiezen van de juiste AI-vertaaltool is essentieel voor een effectieve lokalisatiestrategie 
 • Goede AI-tools moeten veilig omgaan met gegevens en verschillende bestandsindelingen kunnen verwerken  
 • De juiste AI-vertaaltool kan bedrijven efficiënter maken en de ROI verbeteren 
 • Ons rapport biedt waardevolle informatie over de best practices voor vertalen en lokaliseren  


Heeft u er wel eens bij stilgestaan in hoeveel talen uw bedrijf actief is? Waarschijnlijk zijn dat er namelijk heel wat! De internationale markt wordt immers steeds internationaler, en dat betekent ook dat bedrijven in steeds meer talen moeten kunnen communiceren. Bedrijven doen er dus goed aan om te investeren in het vertalen en lokaliseren van teksten om zo echt van alle markten thuis te zijn.  

Zulke investeringen zijn echter niet altijd goedkoop. Zo geven 87% van de marketeers die hebben deelgenomen aan onze enquête bijvoorbeeld aan dat het vertalen van content naar meerdere verschillende talen vaak zowel duur alsook moeizaam is. Automatische vertalingen kunnen voor bedrijven daarom een uitkomst bieden. Zulke vertalingen zijn immers een stuk sneller klaar en daardoor ook aanzienlijk goedkoper, waardoor ze een voordelige en productiviteits-verhogende  aanvulling op het contentlokalisatieproces vormen.  

Omdat de ene automatische vertaaltool echter de andere niet is, willen we in deze blogpost de belangrijkste overwegingen bij het kiezen van AI-vertaaltools even op een rijtje zetten. Zo staat uw bedrijf niets meer in de weg om een naadloos, veilig en efficiënt lokalisatieproces op te zetten en kunt u er zeker van zijn dat uw keuze inderdaad valt op de tool die het best bij u past.  

De kenmerken van een goede AI-vertaaldienst  

Afbeelding van automatische vertaaldiensten met documenten, een slot en een laptop in een zeshoekig frame

Met de hulp van Regina Corso Consulting heeft DeepL in de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Japan onlangs een enquête gehouden onder marketeers, en dan met name onder marketeers die verantwoordelijk zijn voor het vertalen en lokaliseren van content. Op basis van de resultaten hebben we het rapport The state of translation and localization in 2023-2024: insights, challenges, and opportunities samengesteld.   

De enquête bracht een hoop leerzame aspecten aan het licht. Zo gaf 75% van de respondenten bijvoorbeeld aan dat gelokaliseerde content de klantbetrokkenheid aanzienlijk verhoogt en maar liefst 96% gaf aan dat lokalisatie een positieve invloed heeft op return on investment (ROI).   

Over de impact van lokalisatie valt dus niet te twisten, en daarom is het dan ook zo belangrijk om de juiste vertaaltool te vinden. Uit onze enquête is gebleken dat marketeers vooral aandacht besteden aan de volgende vragen:  

 1. Kan de AI-vertaaldienst de bestandsindelingen verwerken die ik gebruik? 23% van de respondenten gaf aan dat het voor hen van vitaal belang is dat hun AI-vertaaldienst vertalingen kan maken van bestandsformaten zoals XML, HTML, enz.  
 2. Gaat de AI-vertaaldienst veilig om met mijn gegevens? 20% van de respondenten gaf aan dat gegevensbeveiliging een van de belangrijkste aspecten is waar hun bedrijf op let bij het kiezen van een AI-vertaaldienst. Zo zijn maatregelen zoals gegevensversleuteling, ISO 27001-gecertificeerde datacenters en AVG-naleving vrijwel niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven voor bedrijven die de veilige omgang met klantgegevens hoog in het vaandel hebben staan. 
 3. Kan ik de AI-vertaaldienst gebruiken via API? 20% van de respondenten gaf aan dat de mogelijkheid om via application programming interface (API) te vertalen deel uitmaakt van hun selectieproces. AI-vertaaldiensten die via API beschikbaar zijn, kunnen immers in bestaande workflows geïntegreerd worden om zo bedrijfsprocessen te optimaliseren. 

Interessant is dat 80% van de respondenten in de technologiesector werkt. Dit zou er namelijk op kunnen wijzen dat de nadruk op de bovenstaande factoren verband houdt met de specifieke eisen van technologiebedrijven, die bijzonder veel waarde hechten aan documentvertalingen, gegevensbeveiliging en integratiemogelijkheden voor API's.  

De samenwerking met AI-vertaaldiensten  

Bedrijven die gebruik willen maken van AI-vertaaltools, hebben daarvoor verschillende mogelijkheden. In onze enquête benoemden marketeers drie verschillende manieren waarop zij samenwerken met AI-vertaaldiensten:   

 • 44% gaf aan samen te werken met technologiepartners die gebruik maken van AI-vertaaltools 
 • 33% gaf aan samen te werken met vertaalbureaus die gebruik maken van AI-vertaaltools 
 • 23% gaf aan zelf een contract te hebben afgesloten met de aanbieder van een AI-vertaaltool 

Wat zijn de verschillen? 

Afbeelding van selectiemogelijkheden voor automatische vertalingstechnologieën met overlappende webpagina's en pijlen

Uit de antwoorden die we hebben gekregen blijkt dat steeds meer marketeers ervoor kiezen om samen te werken met experts. Bedrijven moeten zich dus afvragen of het voor hen beter is om met een technologiepartner of vertaalbureau samen te werken of dat ze beter direct kunnen samenwerken met een AI-vertaaldienst. 

Beide methodes hebben voor- en nadelen. Bedrijven die voor een technologiepartner of vertaalbureau kiezen, kunnen profiteren van hun expertise en bestaande relaties met verkopers. Aan de andere kant is een rechtstreekse samenwerking met AI-vertaaldiensten beter voor bedrijven die meer controle over het vertaalproces willen hebben en op zoek zijn naar een kosteneffectieve oplossing.  

Behoort uw bedrijf tot die laatste groep? In dat geval is DeepL de ideale vertaaldienst voor u! DeepL biedt naast de uitstekende vertaalkwaliteit die u al van ons gewend bent immers ook geavanceerde aanpassingsmogelijkheden en andere extra opties die u kunnen helpen om uw vertaalprocessen te optimaliseren. 

Wilt u meer weten? 

Het kiezen van de juiste AI-vertaaltool is slechts de eerste stap op weg naar een succesvolle lokalisatiestrategie. Als u nog meer te weten wilt komen over andere best practices op het gebied van vertalen en lokaliseren evenals over de rol die AI-vertalingen daarbij kunnen spelen, kunt u een kijkje nemen in het volledige rapport: 

The state of translation and localization in 2023-2024: insights, challenges, and opportunities 

DeepL Translator leert Arabisch!

Deze blogpost in het kort:

 • Arabisch is vanaf nu beschikbaar via de webvertaler en in onze desktop- en mobiele apps. Andere platforms volgen binnenkort.
 • Arabisch is de eerste taal die DeepL kan vertalen die van rechts naar links wordt geschreven.
 • Deze release zal miljoenen bedrijven van over de hele wereld helpen om hun communicatie te verbeteren en internationaal succes te behalen.

!مرحباً (Welkom!)

Arabisch is vanaf vandaag officieel beschikbaar als nieuwe taal voor onze DeepL Translator. Het is de op vier na grootste taal ter wereld en stond daarom hoog op het verlanglijstje bij een groot aantal van onze gebruikers. Deze release biedt miljoenen bedrijven in alle sectoren van het bedrijfsleven vanaf nu de mogelijkheid om ook in de Arabische wereld succes te boeken met behulp van onze vertalingen.

Hoewel het Arabisch veel gesproken dialecten kent, is Modern Standaardarabisch (MSA) of Fus'ha (اللغة الفصحى) de officiële schriftelijke vorm die wordt gebruikt in alle officiële communicatie binnen overheden, organisaties en de academische wereld evenals in de literatuur, de media en de wet. Arabisch is tevens de eerste taal die DeepL kan vertalen die van rechts naar links wordt geschreven, waardoor deze release niet alleen een taalkundige maar ook een technische uitdaging vormde voor onze teams.

Voorlopig is Arabisch alleen beschikbaar via onze webvertaler en onze desktop- en mobiele apps, maar we werken er ook al hard aan om de taal zo snel mogelijk beschikbaar te maken via onze browser-extensies en de DeepL API. Andere functies zoals de woordenlijst- en de formaliteitsfunctie evenals documentvertalingen van en naar het Arabisch zullen ook spoedig volgen.

Daarnaast zullen onze interfaces binnenkort ook van rechts naar links en met een goede Arabische lokalisatie beschikbaar zijn voor al onze nieuwe Arabischtalige gebruikers. Er zijn immers meer dan 400 miljoen mensen met Arabisch als moedertaal voor wie DeepL vanaf nu beschikbaar is en die maar al te graag natuurlijk klinkende vertalingen willen maken naar de taal die zij het best beheersen.

Behoor jij ook tot deze groep? Ga dan snel naar onze DeepL Translator en maak je eerste vertaling van of naar het Arabisch!

De uitdagingen van en oplossingen voor contentlokalisatie in 2023-2024

Deze blogpost in het kort: 

 • U ervaart waarom het vertalen en lokaliseren van content een goede investering is 
 • U leert hoe lokalisatie bijdraagt aan belangrijke metrics zoals klantbetrokkenheid 
 • U krijgt te zien hoe de AI-vertalingen van DeepL uw lokalisatieprocessen kunnen optimaliseren 


Bij lokalisatie (niet te verwarren met vertalen) gaat het om het aanpassen van producten of content aan de taal en cultuur van het doelpubliek. Deze aanpassingen zijn van vitaal belang voor bedrijven die internationaal succes willen boeken, want gelokaliseerde content stelt klanten in staat om informatie te lezen in de taal waarmee ze het meest vertrouwd zijn: hun moedertaal.  

Onlangs heeft DeepL in samenwerking met Regina Corso Consulting in Frankrijk, Duitsland, Japan en de Verenigde Staten een enquête gehouden onder marketeers die verantwoordelijk zijn voor het vertalen en lokaliseren van teksten binnen hun bedrijf. Op basis van de resultaten hebben we het rapport The state of translation and localization in 2023-2024: insights, challenges, and opportunities samengesteld.  

In deze blogpost bieden we u een samenvatting van onze belangrijkste bevindingen en laten we u zien waarom het voor internationale bedrijven een goed idee is om te investeren in het lokaliseren van content. Daarnaast vindt u aan het einde van de blogpost ook een link naar het volledige rapport (beschikbaar in het Engels). 

Het doel en de omvang van de enquête 

Afbeelding van een pagina met staafdiagrammen die de resultaten van verschillende lokalisatiestrategieën laat zien

 

Onze enquête was gericht op marketingprofessionals in senior posities bij bedrijven met meer dan 100 werknemers. Ons doel was daarbij om een antwoord te krijgen op de volgende drie hoofdvragen:  

 1. Hoe maken marketeers in hun bedrijven gebruik van vertalingen en lokalisatie? 
 2. Maken marketeers gebruik van automatische vertalingen en AI-schrijftools? 
 3. Met welke uitdagingen worden marketeers het vaakst geconfronteerd? 

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste inzichten die we hebben opgedaan. 

Lokaliseren en ROI 

Bedrijven die succesvol willen zijn op de internationale markt, moeten hun klanten aanspreken op een manier die bij hen aansluit. Dit houdt vaak in dat content in meerdere talen beschikbaar moet worden gemaakt. Het is daarom dan ook niet verwonderlijk dat lokalisatie onlosmakelijk verbonden is aan internationale groei.  

Voor dit rapport wilden we vooral meer ervaren over de invloed van gelokaliseerde content op return on investment (ROI), het rendement op investeringen. Hieronder vindt u de conclusie die wij konden trekken op basis van de resultaten: 

De cijfers: 96% van de respondenten geeft aan dat contentlokalisatie een positief effect heeft op de ROI van hun bedrijf. 65% van hen meldt zelfs een ROI van 3× de oorspronkelijke investering of meer. 

De conclusie: Bedrijven die nog twijfelen of zij middelen beschikbaar moeten maken voor contentlokalisatie, hebben nu empirisch bewijs in handen dat het loont om deze stap toch te wagen. 

De opkomst van AI in contentcreatie 

Afbeelding die laat zien hoe content-creatie met AI bedrijven helpt om in contact te komen met de juiste doelgroep

 

De rol die AI bij het genereren van content speelt, is in de afgelopen maanden steeds groter geworden. Omdat deze nieuwe trend het lokalisatieproces zo ingrijpend heeft veranderd, wilden we weten of het gebruik van AI-tools in marketingafdelingen tegenwoordig ook zo sterk is toegenomen.  

De cijfers: 77% van de respondenten geeft aan gebruik te maken van AI-schrijftools en maar liefst 98% van de respondenten zegt hetzelfde over AI-vertalingen. 

De conclusie: Omdat het gebruik van AI in het contentcreatieproces de nieuwe standaard lijkt te worden, lopen bedrijven die deze nieuwe ontwikkelingen negeren het risico om overschaduwd te worden door hun concurrentie. Bedrijven doen er dus goed aan om met de tijd mee te gaan en deze technologieën in hun lokalisatieprocessen te integreren. 

Klantbetrokkenheid en lokalisatie 

Veel marketeers vragen zich af of het de tijd en moeite echt waard is om te investeren in lokalisatie. Het is vaak immers niet direct duidelijk welke voordelen gelokaliseerde content met zich meebrengt. 

Een van de wellicht verrassende voordelen is het effect van lokalisatie op de klantbetrokkenheid. Uit de antwoorden van de marketeers bleek namelijk het volgende:  

De cijfers: 75% van de respondenten geeft aan dat gelokaliseerde content de klantbetrokkenheid aanzienlijk verhoogt. 

De conclusie: Klanten die zich betrokken voelen bij de teksten die een bedrijf produceert, zullen eerder geneigd zijn om in de toekomst opnieuw geld uit te geven voor diens producten of diensten. Het loont dus echt om te investeren in het lokaliseren van content om ervoor te zorgen dat klanten zich echt aangesproken voelen. 

Automatische intelligentie en menselijk toezicht 

Afbeelding van vertaal- lokalisatietools die door een vergrootglas worden bekeken

Hoewel AI-tools steeds geavanceerder worden, kunnen ze vooralsnog niet tippen aan de vaardigheden van echte mensen. Lokalisatiespecialisten zijn daarom nog altijd van vitaal belang om content succesvol te lokaliseren. Deze taalexperts kunnen immers ook minder geslaagde automatische vertalingen omtoveren tot foutloze content die bovendien aan alle stijl- en kwaliteitsvoorschriften voldoet.    Ook hierover lijken de respondenten van onze enquête het met ons eens te zijn: 

De cijfers: 99% van de respondenten geeft aan dat zij automatische vertalingen laten controleren door menselijke taalexperts. 

De conclusie: Een evenwichtige lokalisatiestrategie die AI combineert met menselijke expertise leidt tot de beste resultaten voor bedrijven en hun klanten. 

De sterke en zwakke punten van AI-vertalingen 

Hoewel automatische vertalingen het lokalisatieproces kunnen versnellen, zijn ze niet perfect. AI-vertaaldiensten hebben namelijk te kampen met een aantal zwakke punten. Ook dit aspect werd in onze enquête aangekaart toen wij de marketingexperts vroegen naar de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd werden. 

De cijfers: 82% van de respondenten geeft aan zich zorgen te maken over de nauwkeurigheid van AI bij het vertalen van terminologie. 

De conclusie: Voor het vertalen van teksten die veel vakjargon bevatten, is het dringend aan te bevelen om gebruik te maken van AI-vertaalmodellen die specifiek getraind zijn om met deze terminologie om te gaan of die een manier hebben om het consistente gebruik van bepaalde termen in een vertaling te waarborgen. Hierbij kunt u denken aan functies zoals onze woordenlijst-functie. 

Het rapport in het kort 

In het volledige rapport The state of translation and localization in 2023-2024 kunt u naast de bovenstaande inzichten nog veel meer informatie vinden met betrekking tot de door ons ingewonnen bevindingen over lokalisatie. Het is dus echt de ideale bron voor:   

 • Lokalisatietips uit het bedrijfsleven van gerenommeerde bedrijven zoals HubSpot en Phrase;  
 • Oplossingen voor veelvoorkomende lokalisatie- en vertaaluitdagingen;  
 • Aanbevelingen voor het kiezen van de juiste AI-vertaaldienst voor uw bedrijf;   
 • En nog veel meer!  

Bent u op zoek naar snelle, nauwkeurige en veilige AI-vertalingen voor uw eigen lokalisatieprojecten? Dan bent u bij DeepL aan het juiste adres. Klik op de link hieronder om naar het hele rapport te gaan en te lezen wat DeepL voor u kan betekenen:  

The state of translation and localization in 2023-2024 

DeepL Pro gaat 25 nieuwe markten op

Deze blogpost in het kort: 

 • DeepL Pro is nu beschikbaar in 25 nieuwe markten in Afrika, Azië, Oceanië, Midden-Amerika, Europa en Zuid-Amerika 
 • De geavanceerde vertaalfuncties van DeepL Pro bieden bedrijven nieuwe mogelijkheden voor internationale groei 
 • De DeepL Translator behoort tot de beste en meest nauwkeurige AI-vertaaldiensten op de markt   
 • DeepL Pro biedt abonnees alles wat zij nodig hebben om veilig te communiceren dankzij onze maximale gegevensbeveiliging   

Met groot genoegen kondigen we vandaag aan dat DeepL Pro-abonnementen voortaan in 25 nieuwe markten beschikbaar zijn. Hierdoor zijn de geavanceerde functies van onze vertaaldienst toegankelijk geworden voor een groot nieuw publiek. Deze uitbreiding van onze abonnementsdienst biedt bedrijven van over de hele wereld talrijke nieuwe mogelijkheden en brengt ons weer een stap dichter bij het doel van onze missie om taalbarrières wereldwijd te doorbreken met het beste dat AI te bieden heeft. 

Een abonnement op DeepL Pro biedt (naast de uitstekende vertaalkwaliteit die u al van ons gewend bent) ook toegang tot maximale gegevensbeveiliging en uitgebreide aanpassingsmogelijkheden. Daarnaast heffen DeepL Pro-abonnementen de tekenlimiet voor tekstvertalingen op, waardoor onze abonnees onbeperkte hoeveelheden tekst kunnen vertalen. En tijdens het vertalen van al deze teksten houdt onze vertaaldienst natuurlijk ook rekening met vakjargon en andere specifieke terminologie, wat ervoor zorgt dat het woordgebruik altijd consistent is, zelfs in vertalingen van langere teksten. 

Onze nieuwe DeepL Pro-markten 

DeepL Pro is voortaan ook beschikbaar in de volgende nieuwe markten:

 • Argentinië 
 • Australië 
 • Chili 
 • Colombia 
 • Costa Rica 
 • Ecuador 
 • Filipijnen 
 • Hong Kong 
 • India 
 • Indonesië 
 • Israël 
 • Ivoorkust 
 • Maleisië 
 • Marokko 
 • Nieuw-Zeeland 
 • Noorwegen 
 • Paraguay 
 • Peru 
 • Saoedi-Arabië 
 • Taiwan 
 • Thailand 
 • Turkije 
 • Uruguay 
 • Verenigde Arabische Emiraten 
 • Vietnam 

Ook in deze landen en regio's kan het bedrijfsleven dus voortaan rekenen op de uitstekende vertalingen die onze geavanceerde AI-technologie produceert! 

De geavanceerde functies van DeepL Pro 

Onze DeepL Pro-abonnementen bieden toegang tot een reeks tijdbesparende en productiviteitsverhogende functies. Hierdoor zijn bedrijven in staat om hun kosten laag te houden en hun workflows te optimaliseren. Al deze voordelen zorgen ervoor dat het gehele bedrijfsleven van kleine en middelgrote bedrijven tot en met internationale zwaargewichten de wereldmarkten gemakkelijker kunnen verkennen en veroveren. Hierbij kunt u denken aan voordelen zoals: 

 • Maximale gegevensbeveiliging: DeepL heeft verschillende maatregelen getroffen om gebruikers van uitstekende gegevensbeveiliging te voorzien. Zo worden alle teksten die DeepL vertaalt na afloop van het vertaalproces automatisch verwijderd van onze servers, wat betekent dat teksten nooit worden doorgegeven aan derden en ook niet zullen worden gebruikt als trainingsdata voor DeepL's AI. 
 • Onbeperkte tekstvertaling: Bedrijven die vertalingen willen maken van grote hoeveelheden tekst, kunnen DeepL Pro gebruiken om te vertalen zonder tekenlimiet. 
 • Meer mogelijkheden voor documentvertalingen: Met DeepL Pro kunt u naast PDF-, Word- en PowerPoint-bestanden ook Excel-, tekst- en HTML-bestanden vertalen. De opmaak van het oorspronkelijke bestand wordt daarbij overgenomen in de documentvertaling. 
 • Meer aanpassingsmogelijkheden: De geavanceerde functies van DeepL Pro stellen bedrijven in staat om hun interne en externe taalgebruik beter af te stemmen op hun behoeften. 
 • API-integratie: Met een abonnement op DeepL API Pro kunnen bedrijven hun websites, apps, interne tools en producten snel en eenvoudig vertalen.   

Zelf aan de slag met DeepL Pro  

Is uw bedrijf gevestigd in een van onze nieuwe markten en bent u op zoek naar een goede AI-vertaaltool die u zou kunnen helpen om nieuwe klanten te bereiken? Neem dan eens een kijkje in dit overzicht van onze beschikbare DeepL Pro-pakketten en vind het pakket dat het best past bij u en uw team! 

Kunstmatige intelligentie en recht: vijf manieren waarop AI wordt gebruikt in de juridische sector

Wij laten u zien:

 • hoe u de beste AI-tools voor juristen kiest 
 • hoe u een veilige tool vindt en waarom veiligheid zo belangrijk is 
 • welke functies bijzonder nuttig zijn voor de juridische sector 

Als u in de juridische sector werkt, bekijkt u het toenemende gebruik van AI-technologieën waarschijnlijk met een mengeling van interesse en bezorgdheid. Verwacht u (of vreest u zelfs voor) een stortvloed aan rechtszaken als gevolg van het gebruik en misbruik van AI? Of vraagt u zich wellicht af hoe AI-technologie uw eigen dagelijkse werk zal beïnvloeden? Met welke kwesties u ook te maken heeft, één ding is zeker: het rechtssysteem moet gelijke tred houden met technologische ontwikkelingen, en dat geldt ook voor iedereen die in deze sector werkt.    

Kunstmatige intelligentie is een integraal onderdeel van ons leven geworden. In dit artikel presenteren we vijf AI-tools voor de juridische sector en leggen we uit hoe uw advocatenkantoor van deze technologieën kan profiteren. Als u zich niet met deze technologieën bezighoudt, loopt u immers het risico om achterop te raken ten opzichte van de concurrentie.   Daarnaast laten wij u zien hoe u de juiste AI-tools voor de juridische sector vindt en welke AI-functies het nuttigst zijn voor advocaten.  

Waarom advocatenkantoren op AI vertrouwen 

Afbeelding van verschillende documenten op een blauwe achtergrond. De DeepL Translator helpt advocaten om tijd te besparen door documenten in realtime te vertalen.

Tegenwoordig worden steeds meer AI-technologieën gebruikt, zelfs in de van oudsher eerder traditionele juridische sector. De bijbehorende tools stellen advocaten namelijk in staat om efficiënter te werken en hun cliënten een betere service te bieden.  

Met technologieën die op AI gebaseerd zijn, kunnen advocatenkantoren de dynamische wereldmarkt beter bijhouden en zo concurrerend blijven. Dr. Axel Freiherr von dem Bussche, LL.M. (L.S.E.), CIPP/E, Partner bij Taylor Wessing, licht toe:

In de juridische sector wordt het gebruik van AI en andere technologische tools steeds belangrijker om concurrerend en efficiënt te blijven. Deze hulpmiddelen kunnen advocaten immers helpen met het beoordelen van documenten, het analyseren en vertalen van contracten, en met juridisch onderzoek in het algemeen. Hierdoor blijft er meer tijd over voor complexer en strategischer werk. Bovendien kunnen ze ook waardevolle inzichten verschaffen en advocaten helpen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en zo betere resultaten te behalen voor hun cliënten.

Kortom: AI-tools kunnen juristen verlossen van tijdrovende taken, zodat ze meer tijd hebben om zich op belangrijkere zaken te concentreren.  

In het vervolg van deze blogpost zullen we deze voordelen nader onder de loep nemen.  

Vijf nuttige AI-technologieën voor advocaten  

Een bron- en doeltekst die aan beide kanten van een weegschaal worden geplaatst. Dit laat zien hoe belangrijk nauwkeurige vertalingen zijn voor advocaten en juristen.

1. AI-vertalingen 

De juridische sector is op zich al complex genoeg, maar als daar ook nog eens internationale cliënten en werknemers van advocatenkantoren bij komen, wordt het pas echt ingewikkeld. Om uw weg te vinden in het internationaal recht, moet u de meest uiteenlopende rechtssystemen en culturen begrijpen en op de hoogte blijven van de voortdurend veranderende juridische situatie. Taalbarrières vormen hier dus een grote uitdaging.  

Door de toenemende globalisering van de juridische sector werken advocatenkantoren met een groeiend aantal internationale cliënten. Volgens een rapport van Maia Research over software voor juridische vertalingen is de vraag naar juridische vertaaldiensten in de afgelopen jaren gestegen met circa 13-15%. 

AI-vertalingen bieden juridische teams de volgende voordelen:  

✅ Snellere vertalingen van juridische documenten   
 • Vertalingen van juridische documenten zoals contracten, papieren en gerechtelijke documenten voor cliënten  
 • Snel opstellen van twee- of anderstalige contracten 
 • Besparing van tijd en middelen door middel van nauwkeurige en gestandaardiseerde vertalingen  
✅ Vlotte communicatie met internationale teams en cliënten 
 • Heldere toelichting van juridische termen en duidelijk juridisch advies per e-mail   
 • Verzending van dossiers in vreemde talen naar lokale autoriteiten  
✅ Onderzoek naar buitenlandse wet- en regelgeving   
 • Uitgebreide kennis over en naleving van de wetgeving in verschillende landen  
 • Opbouw van een internationale aanwezigheid  
✅ Juridisch advies in meerdere talen  
 • Cliëntondersteuning in verschillende talen  
 • Betere service voor cliënten  
✅ Gestandaardiseerde vertalingen van juridische teksten  
 • Cliëntspecifieke woordenlijsten voor minder nabewerking en gestandaardiseerde vertalingen  
Afbeelding van een contract dat is vertaald in verschillende talen op een lichtgele achtergrond. DeepL wordt vaak gebruikt door juristen om contracten te vertalen.

AI-vertaaltools kunnen een grote hulp zijn bij zowel het vertalen van juridische documenten (zoals tweetalige contracten) alsook bij het maken van algemene vertalingen (zoals communicatie met cliënten). Dit betekent echter niet dat AI-vertalingen conventionele vertalingen volledig kunnen vervangen: sommige documenten vereisen beëdigde vertalingen en deze kunnen alleen door beëdigde vertalers worden geleverd.   

Mensen die bijvoorbeeld het staatsburgerschap in een ander land aanvragen, moeten vaak een beëdigde vertaling van hun geboorteakte en andere identiteitsdocumenten kunnen aanbieden. Om ervoor te zorgen dat AI-vertalingen van zulke documenten inhoudelijk en taalkundig correct zijn, moeten ze grondig gecontroleerd worden door taalexperts. Volgens Gartner zullen oplossingen die menselijke input en software combineren tegen 2025 goed zijn voor 30% van alle nieuwe automatiseringsoplossingen in de juridische sector.    

2. AI-systemen voor kennisbeheer  

AI-kennisbeheersystemen hebben een revolutie teweeggebracht in de juridische sector. Met deze krachtige tools kunnen juridische professionals immers snel grote hoeveelheden gegevens doorzoeken, patronen in juridische documenten herkennen en op de hoogte blijven van wijzigingen in wetten en regels. Deze systemen kunnen ook tijdrovende processen zoals het categoriseren van documenten automatiseren, wat leidt tot echte tijdsbesparing en productiviteitswinst.   

Het is dan ook niet verwonderlijk dat AI-systemen steeds vaker door advocaten worden gebruikt voor kennisbeheer.  

3. AI-contractanalyse en -beheer  

Een van de belangrijkste taken waarvoor AI wordt ingezet in de juridische sector is contractanalyse en -beheer. Deze tools automatiseren alledaagse taken zoals het controleren van documenten of het bijhouden van deadlines voor het tekenen van overeenkomsten. Advocaten kunnen AI-systemen gebruiken om contracten door te nemen en potentiële problemen snel en eenvoudig te identificeren, waaronder ook de risico's die verbonden zijn aan bepaalde clausules. Omdat contracten centraal worden opgeslagen in deze systemen, kunnen ze gemakkelijker toegankelijk worden gemaakt en kunnen foutmeldingen geautomatiseerd worden.  

Daarnaast bieden AI-tools voor contractbeheer informatie over eerdere gevallen om problemen te voorkomen die te maken hebben met het niet naleven van wet- en regelgeving. Natuurlijke taalverwerkingsalgoritmen worden gebruikt om inconsistenties in bestaande contracten te herkennen en om manieren voor te stellen om risico's te minimaliseren. Op deze manier kunnen advocatenkantoren ervoor zorgen dat ze hun cliënten de beste service bieden en tegelijkertijd concurrerend blijven op de markt.  

4. Generatieve AI voor het opstellen van documenten 

Generatieve AI biedt een echte uitkomst voor advocaten bij het opstellen van documenten. AI-algoritmen kunnen namelijk documenten genereren op basis van sjablonen en gestructureerde gegevenssets, en daarnaast kunnen ze contracten analyseren op mogelijke risico's of afwijkingen. Het handmatig verrichten van deze taken is relatief tijdrovend, en dus kan het automatiseren ervan een hoop tijd en kosten besparen. Dit is voor advocatenkantoren dus enorm belangrijk om concurrerend te blijven in een wereld waarin toenemend gebruik wordt gemaakt van AI. 

Het opstellen van documenten met behulp van AI helpt ook om fouten sneller te herkennen of zelfs geheel te voorkomen. Als advocaten potentiële problemen in een vroeg stadium herkennen, kunnen ze de belangen van hun cliënten beter behartigen tijdens onderhandelingen. Hierdoor kunnen ze hun werk sneller afwikkelen en hun diensten beter afstemmen op hun cliënten.  

5. Chatbots als eerste contactpunt voor cliënten  

Chatbots zijn waardevol als eerste contactpunt in het intakeproces van nieuwe cliënten. AI-gestuurde chatbots kunnen cliënten immers helpen met algemene vragen en ze daarnaast ook doorsturen voor een antwoord op complexe vragen.  

Daarnaast zijn chatbots 24 uur per dag beschikbaar, brengen ze geen wachttijden met zich mee en kunnen ze veelgestelde vragen direct beantwoorden, zodat werknemers zich in plaats daarvan op complexere zaken kunnen richten. Ze zijn hierdoor kostenefficiënt, leiden tot een echte tijdbesparing voor werknemers van advocatenkantoren en verbeteren de service voor cliënten.   

AI: veiligheid en ethiek 

Hoewel AI-tools erg nuttig zijn, moet het gebruik ervan goed gepland worden. Er zijn namelijk bepaalde risico's aan verbonden. Bedrijven moeten de impact van AI-technologieën daarom goed begrijpen en ervoor zorgen dat de technologie op een verantwoorde wijze wordt gebruikt. Bij de omgang met vertrouwelijke gegevens zijn dus duidelijke richtlijnen nodig met betrekking tot gegevensbescherming en -beveiliging.  

Bedrijven moeten goed nadenken over hoe ze AI op een verantwoorde manier en in overeenstemming met ethische principes kunnen gebruiken. AI-modellen moeten bijvoorbeeld worden gecontroleerd op vooringenomenheid of alleen worden gebruikt na beoordeling door een mens.    

Kenmerken van veilige AI-tools 

Het DeepL-logo met daarachter een ondertekend en afgestempeld document dat de veiligheid van DeepL als AI-vertaaltool benadrukt.

Advocaten moeten zich informeren over de steeds veranderende wettelijke regels met betrekking tot AI om hun cliënten goed te kunnen adviseren en zichzelf te beschermen wanneer zij zelf gebruik maken van AI. 

De belangrijkste kenmerken op een rijtje: 

Naleving van de AVG  

De Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt strenge eisen aan beveiliging en gegevensbescherming. De AVG is van toepassing op bedrijven die gegevens verwerken of opslaan van personen die woonachtig zijn in de Europese Unie. Als AI-tools voldoen aan de eisen van de AVG, is dat een goede indicatie dat vertrouwelijke informatie wordt beschermd volgens de hoogste normen. 

Versleuteling 

Bij gegevensversleuteling wordt informatie zodanig versleuteld dat deze alleen met een eigen wachtwoord of sleutel kan worden ontsleuteld. Dit maakt het voor onbevoegden aanzienlijk moeilijker om toegang te krijgen tot de beschermde gegevens. Voorschriften zoals de AVG eisen dat persoonlijke gegevens altijd versleuteld worden. 

SSO en/of 2FA  

Met eenmalige aanmelding (ook wel Single Sign-On of kortweg SSO genoemd) hebben gebruikers met slechts één enkele set inloggegevens toegang tot verschillende programma's en systemen. Zo hoeven ze zich geen zorgen meer te maken over zwakke wachtwoorden of vergeten inloggegevens. Dit bespaart niet alleen tijd, maar helpt ook om vertrouwelijke gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden.  

Tweefactorauthenticatie (2FA) biedt een extra beveiligingslaag voor inlogprocessen door van gebruikers te verlangen dat ze zich op twee manieren authentificeren, bijvoorbeeld een wachtwoord en een verificatiecode die naar een mobiele telefoon wordt gestuurd. Dit vermindert het risico op accountdiefstal en voorkomt onbevoegde toegang tot vertrouwelijke informatie.  

ISO 27001-certificering  

ISO 27001 is een internationale norm voor de beveiliging van bedrijfsinformatiesystemen. Door te werken met een ISO 27001-gecertificeerde provider kunnen advocatenkantoren hun gegevens beter beschermen en een hoog beveiligingsniveau garanderen. 

Waardevolle overwegingen voor juristen 

Uit een klantenonderzoek van DeepL in 2023 bleek dat de volgende vragen voor advocatenkantoren bijzonder relevant waren met betrekking tot de aanschaf van AI-tools.  

✅ Integraties  

Kan de AI-tool geïntegreerd worden in de systemen die intern al in gebruik zijn?  

✅ Onboarding  

Hoe snel kunnen nieuwe medewerkers vertrouwd raken met de tool? Hoeveel tijd is er nodig voor de implementatie?  

✅ Flexibiliteit 

Kan de AI worden getraind? Worden gegevens opgeslagen en bewaard om de gebruikerservaring te verbeteren?   


Hoe benadert uw advocatenkantoor het veilige gebruik van AI? Werkt uw juridische team op internationaal niveau? Op onze pagina DeepL voor juristen laten we u zien hoe ook uw advocatenkantoor kan profiteren van de AI-vertaaltechnologie van DeepL.