Bill 96: een leidraad voor bedrijven

In mei 2022 heeft de regering van Quebec Bill 96 aangenomen, een wetsvoorstel dat het Handvest van de Franse taal wijzigt. Dit handvest werd oorspronkelijk in 1977 door de provincie Quebec aangenomen en heeft in de afgelopen 40 jaar talrijke wijzigingen doorlopen. Bill 96 is de meest recente wijziging en heeft grote gevolgen voor de manier waarop bedrijven intern moeten communiceren en met klanten moeten omgaan. Vanaf maart 2023 zijn de eerste wijzigingen van dit nieuwe wetsvoorstel van kracht geworden, en in de komende maanden en jaren zullen verdere wijzigingen worden doorgevoerd.

Wat betekent Bill 96 voor bedrijven in Quebec?

Van bedrijven in Quebec wordt verwacht dat zij Frans zowel intern alsook extern als voertaal hanteren. Bovendien moeten bedrijven die buiten de provincie zijn gevestigd, maar tevens in Quebec actief zijn, hun diensten in het Frans aanbieden. Alle bedrijven zijn verplicht om aan deze eisen te voldoen. Daarnaast geldt voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers dat zij hun officiële documenten moeten voorleggen aan het Office québécois de la langue française om deze te laten controleren.

Bedrijven worden geacht om Frans te gebruiken in de volgende contexten: 

  • Klantenservice en -interactie 

  • Communicatie op de werkvloer 

  • Tools, software en interne documentatie op de werkplek

Als gevolg van deze nieuwe taaleisen zullen vertalingen in de komende jaren steeds belangrijker worden. Bedrijven die niet aan de nieuwe eisen voldoen, zullen zich namelijk voor de rechter moeten verantwoorden. Antoine Aylwin, een advocaat uit Montreal, schetst waarom de naleving van deze nieuwe eisen bijzonder belangrijk is:

"Bedrijven moeten zich bewust zijn van de gevolgen die Bill 96 voor hen zal hebben. Ze moeten hun klanten en cliënten in Quebec in het Frans te woord staan, in het Frans communiceren met hun werknemers en strengere normen hanteren bij het aannemen van personeel. Daarom is het van cruciaal belang dat bedrijven de nieuwe eisen van Bill 96 begrijpen en deze ook naleven om in Quebec succesvol te zijn."

- Antoine Aylwin (Partner, co-leider, privacy en cybersecurity bij Fasken

Als ook uw bedrijf hulp nodig heeft om deze transitie goed te doorlopen, kunt u bij DeepL terecht. Onze AI-vertaalproducten stellen uw bedrijf namelijk in staat om zo eenvoudig en voordelig mogelijk te vertalen.

Hoe kan DeepL bedrijven in Quebec helpen?

DeepL behoort tot 's werelds meest nauwkeurige automatische vertaaldiensten. Volgens blinde tests gaven professionele vertalers drie keer vaker de voorkeur aan de vertalingen van DeepL dan aan die van onze concurrenten, en onze vertalingen tussen Engels en Frans werden consequent verkozen boven die van andere automatische vertaaldiensten. Daarnaast geniet DeepL het vertrouwen van overheidsinstellingen en advocatenkantoren van over de hele wereld dankzij onze maximale gegevensbeveiliging. 

Bedrijven in Quebec hebben voortaan meerdere versies van hun productdocumentatie nodig, een uitdaging waarvoor DeepL de ideale oplossing biedt. Ongeacht of u nu websites, productdocumentatie, interne tools en software, beoordelingen van gebruikers, of informatie voor uw klantenservice vertaalt: met onze vertaaldienst kunt u er zeker van zijn dat u snel en eenvoudig de vertalingen krijgt die u nodig heeft. Bovendien kunnen teams onze woordenlijst-functie gebruiken om zelf te bepalen hoe product- en sectorspecifieke terminologie moet worden vertaald, zodat al uw vertalingen consistent blijven met de terminologie van uw bedrijf.

De producten van DeepL 

Onze Advanced- en Ultimate-pakketten zijn de gemakkelijkste manier voor uw team om snel, eenvoudig en voordelig toegang te krijgen tot onze webvertaler, onze desktop- en mobiele apps, en onze browser-extensies. Zowel DeepL Pro Advanced alsook Ultimate maken het mogelijk om onbeperkte hoeveelheden tekst en bovendien meer documenten per maand te vertalen.     Voor bedrijven buiten Quebec zijn abonnementen uitermate geschikt om klanten in Quebec zelf te werven: met DeepL kunnen de leden van uw team hun e-mails en documenten immers snel en eenvoudig naar het Frans vertalen en ook Franstalige klantenservice aanbieden. Daarnaast zijn ze bijzonder nuttig voor Franstalige teams die met meertalige klanten buiten Quebec communiceren.   Ook voor het vertalen van websites biedt DeepL een geautomatiseerde oplossing aan: de DeepL API. Onze krachtige neurale netwerken zijn namelijk in staat om de context van uw branche en producten te begrijpen en zo genuanceerd te vertalen. Hierdoor kan onze API hele websites in een handomdraai vertalen en zo de cruciale informatie over uw producten samen met alle beoordelingen begrijpelijk maken voor nieuwe klanten.

Wat onze klanten zeggen

Onze zakelijke klanten in Quebec zijn goed voorbereid op de wetswijziging: dankzij onze automatische vertalingen verloopt hun communicatie zowel intern alsook extern vlot en hun interne documenten zijn in een handomdraai beschikbaar in alle talen die ze nodig hebben. Onze vertaaldienst biedt hier dus echt een uitkomst. 

Het feit dat we tot dusver voornamelijk over Quebec hebben gesproken, wil overigens niet zeggen dat andere landen en streken geen profijt hebben van onze diensten. Buiten Canada zijn er immers ook miljoenen mensen die gebruik maken van DeepL om van het Engels naar het Frans te vertalen en omgekeerd, en ze zijn het er allemaal over eens dat onze vertalingen hun dagelijkse leven net dat beetje makkelijker maken. 

Met DeepL Pro kan ik hele documenten die ik oorspronkelijk in het Duits heb geschreven, direct vertalen naar de talen waar ik het vaakst mee werk (Frans en Engels) ... DeepL Pro is ontzettend praktisch en levert goede vertalingen met alternatieve vertaalmogelijkheden. Het maakt mijn werk een stuk gemakkelijker.

-DeepL Pro-abonnee, Zwitserland

Wilt u ervoor zorgen dat ook uw bedrijf aan de eisen van Bill 96 voldoet? Neem dan contact op met DeepL Sales om samen te bespreken hoe DeepL uw bedrijf hierbij kan helpen.