Privacyverklaring DeepL

De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. Wij gebruiken uw persoonsgegevens daarom alleen binnen het kader van wettelijke voorschriften, in het bijzonder de algemene verordening gegevensbescherming ("AVG") en de Duitse wet op de gegevensbescherming ("BDSG"). Met deze privacyverklaring willen wij u daarom informeren over de aard, omvang en doeleinden van de verzameling, het gebruik en de verwerking van uw persoonlijke gegevens door DeepL SE, ongeacht of u een DeepL Pro-account aanmaakt, een van onze apps gebruikt of onze website bezoekt.

1. Verwerkingsverantwoordelijke / Contact / Functionaris voor gegevensbescherming

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens overeenkomstig de AVG, de BDSG, de gegevensbeschermingswetten zoals van toepassing in andere lidstaten van de Europese Unie en andere voorschriften inzake gegevensbescherming is de volgende verwerkingsverantwoordelijke:

DeepL SE Maarweg 165 50825 Keulen Duitsland

Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot de bescherming van uw gegevens kunt u contact opnemen met privacy(at)deepl.com. Voor het afsluiten van een verwerkersovereenkomst overeenkomstig artikel 28 AVG (meer informatie in hoofdstuk 5) en voor algemene vragen met betrekking tot onze producten kunt u contact opnemen met sales(at)deepl.com. Voor meer informatie over de manier waarop gegevens worden verwerkt wanneer u contact opneemt met DeepL, kunt u hoofdstuk 13 raadplegen.

De functionaris voor gegevensbescherming van DeepL, Dr. Christian Lenz, kan worden gecontacteerd op het volgende adres: dhpg IT-Services GmbH, Bunsenstr. 10a, 51647 Gummersbach, Duitsland; via e-mail naar datenschutz(at)dhpg.de; of via het telefoonnummer +49 2261 8195 0.

2. Omvang van de gegevensbescherming

Gegevensbescherming is van toepassing op persoonsgegevens in de zin van de AVG, d.w.z. op alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbare natuurlijke persoon worden natuurlijke personen beschouwd van wie de identiteit direct of indirect kan worden vastgesteld, met name met behulp van identificatiemiddelen zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meerdere specifieke kenmerken.

3. Teksten en vertalingen in de gratis versie van de DeepL Translator

Wanneer u van onze vertaaldienst gebruik maakt, is het van belang dat u uitsluitend teksten invoert die u daadwerkelijk naar onze servers wilt versturen. Het versturen van deze teksten is noodzakelijk omdat wij alleen op deze manier in staat zijn om uw teksten te vertalen en u onze service aan te bieden. Wij verwerken de teksten en de documenten die u uploadt evenals de vertalingen hiervan gedurende enige tijd om onze neurale netwerken en vertaalalgoritmen te trainen en te verbeteren. Dit geldt ook voor de wijzigingen die u aanbrengt in de door ons voorgestelde vertalingen. Deze wijzigingen worden doorgestuurd naar onze servers om ze te controleren op juistheid en, indien nodig, om de vertaalde tekst aan te passen aan uw wijzigingen. Als u de woordenlijst-functie gebruikt en daar een bepaalde term invoert samen met de bijbehorende vertaling, worden deze gegevens alleen lokaal opgeslagen en niet doorgestuurd naar onze servers. Om deze reden is het niet mogelijk om woordenlijst-items in een andere browser of op een ander apparaat te gebruiken.

Houd er rekening mee dat het volgens onze algemene voorwaarden niet is toegestaan om de DeepL Translator te gebruiken voor het vertalen van teksten die persoonlijke gegevens van welke aard dan ook bevatten. De vertaling van persoonsgegevens is alleen mogelijk wanneer dit wordt gedaan met een DeepL Pro-abonnement (zie hoofdstuk 5 van deze privacyverklaring).

4. DeepL Write Alpha / Bèta

DeepL Write Alpha / Bèta is een functie van DeepL die gebruikers in staat stelt om de kwaliteit van hun teksten te verbeteren. De functie bevindt zich momenteel in de testfase en maakt geen deel uit van de diensten die zijn inbegrepen in een abonnement op DeepL Pro. Voor meer informatie over testfuncties kunt u de algemene voorwaarden voor DeepL Pro raadplegen.

Als u gebruik maakt van DeepL Write Alpha / Bèta zonder dat u een abonnement op DeepL Pro heeft, is het van belang dat u alleen teksten invoert die u naar onze servers wilt versturen. De overdracht van deze teksten naar onze servers is noodzakelijk omdat wij alleen op deze manier in staat zijn om de kwaliteit van uw teksten te verbeteren en u onze service aan te bieden. Wij verwerken zowel de brontekst alsook de herschreven tekst voor enige tijd om onze neurale netwerken en algoritmen te trainen en te verbeteren. Dit geldt ook voor de wijzigingen die u aanbrengt in de door ons herschreven teksten. Deze wijzigingen worden doorgestuurd naar onze servers om ze te controleren op juistheid en, indien nodig, om de herschreven tekst aan te passen aan uw wijzigingen.

Houd er rekening mee dat het volgens onze algemene voorwaarden voor de DeepL Translator niet is toegestaan om DeepL Write Alpha / Bèta te gebruiken voor het herschrijven van teksten die persoonlijke gegevens van welke aard dan ook bevatten.

De gegevensbeschermingsmaatregelen die van toepassing zijn wanneer u bent ingelogd op een betaald DeepL Pro-abonnement, worden ook toegepast voor DeepL Write Alpha / Bèta. Dit betekent dat de teksten die u verstuurt niet permanent worden opgeslagen, maar slechts zolang worden bewaard als nodig is voor het produceren en versturen van de herschreven tekst. Zodra de tekst is herschreven, worden alle ingediende teksten evenals hun herschreven versies verwijderd. Wanneer u DeepL Pro gebruikt, worden uw teksten niet gebruikt om de kwaliteit van onze service te verbeteren. Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens wanneer u gebruik maakt van een DeepL Pro-abonnement, verwijzen wij u naar hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 van deze privacyverklaring en naar onze algemene voorwaarden voor DeepL Pro.

5. Teksten en vertalingen in DeepL Pro

Wanneer u een DeepL Pro-abonnement gebruikt om teksten te vertalen, worden de teksten of documenten die u verstuurt niet permanent opgeslagen, maar slechts zolang bewaard als nodig is voor het produceren en versturen van de vertaling. Na de volledige uitvoering van de contractueel overeengekomen service worden alle teksten of documenten die u ons heeft toegestuurd evenals de vertalingen hiervan gewist. Wanneer u DeepL Pro gebruikt, worden uw teksten niet gebruikt om de kwaliteit van onze service te verbeteren. Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens wanneer u gebruik maakt van een DeepL Pro-abonnement, verwijzen wij u naar hoofdstuk 6 van deze privacyverklaring en naar onze algemene voorwaarden voor DeepL Pro.

Houd er rekening mee dat het gebruik van DeepL Pro voor het vertalen van teksten die persoonlijke gegevens van welke aard dan ook bevatten, alleen is toegestaan indien dit op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming gerechtvaardigd is. Daarom hebben wij in onze algemene voorwaarden de mogelijkheid opgenomen om een verwerkersovereenkomst af te sluiten (zie paragraaf 8.1.3 van de algemene voorwaarden voor DeepL Pro). Om een dergelijke overeenkomst aan te gaan, kunt u contact opnemen met sales(at)deepl.com.

6. Het aanmaken van een DeepL-account en het afsluiten van een DeepL Pro-abonnement

6.1 Een DeepL-account aanmaken 

U heeft de mogelijkheid om een DeepL-account aan te maken. Met dit account kunt u de DeepL Translator gebruiken overeenkomstig de algemene voorwaarden voor DeepL-accounts (zie ook hoofdstuk 3). Om het account aan te maken, worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen:

 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • IP-adres

Wij verwerken het e-mailadres en wachtwoord op basis van artikel 6, lid 1, punt b) AVG om het gebruikscontract te kunnen uitvoeren. Uw IP-adres wordt verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f) AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang om uw IP-adres te vergelijken met IP-adressen die in het verleden misbruik hebben gemaakt van onze service om zo fraude te voorkomen.

Houd er rekening mee dat het aanmaken van een DeepL-account een voorwaarde is voor zowel het afsluiten van een DeepL Pro-abonnement alsook voor het gebruik van dit abonnement (zie hoofdstuk 6.2). Het aanmaken van een DeepL-account verplicht u echter niet tot het afsluiten van een betaald abonnement. Zelfs als u na het aanmaken van uw account geen DeepL Pro-abonnement afsluit, blijft uw DeepL-account beschikbaar en kunt u er gebruik van maken. U kunt uw DeepL-account op elk moment laten verwijderen door een e-mail te sturen naar support(at)deepl.com.

Als uw bedrijf gebruik maakt van eenmalige aanmelding (Single Sign-On) om in te loggen op DeepL, hoeft u zich niet apart voor DeepL te registreren. Wanneer u zich via SSO aanmeldt, geeft uw bedrijf uw e-mailadres evenals uw voor- en achternaam rechtstreeks aan ons door. Deze gegevens verwerken wij eveneens op grond van artikel 6, lid 1, punt b) AVG.

6.2 Sluiting en uitvoering van DeepL Pro-abonnementen

Indien u na het aanmaken van uw DeepL-account een DeepL Pro-abonnement afsluit, worden de volgende persoonsgegevens verzameld en verwerkt om het contract te kunnen opstellen (artikel 6, lid 1, punt b) AVG):

 • Voornaam, achternaam en (indien van toepassing) de naam van uw bedrijf
 • Adres
 • Betalingsgegevens
 • Belastingnummers (indien van toepassing)
 • Geselecteerde abonnement
 • Eventueel andere, aanvullende gegevens die u tijdens het registratieproces heeft verstrekt.

Uw betalingsgegevens worden ook door ons verwerkt als u zich in eerste instantie aanmeldt voor een DeepL Pro-abonnement met een gratis proefperiode. Hoewel de DeepL Pro-proefperiode gratis is, zijn wij genoodzaakt om uw betalingsgegevens al vanaf het moment waarop het contract tot stand komt te gaan verwerken in de zin van artikel 6, lid 1, punt b) AVG, aangezien een DeepL Pro-abonnement op zich een betaald abonnement is en wij onze klanten alleen in specifieke gevallen toestaan om onze producten in het kader van een proefperiode uit te proberen. Indien het abonnement gedurende deze proefperiode echter niet wordt opgezegd, wordt het automatisch verlengd en zal dus volgens de door u opgegeven betalingswijze gedebiteerd worden op het tijdstip zoals vermeld tijdens het boekingsproces.

Om betalingen te verwerken, sturen wij de betalingsgegevens die daarvoor nodig zijn door naar onze erkende betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ierland. Waar nodig zal Stripe de gegevens overdragen aan Stripe, Inc., gevestigd in de VS. Meer informatie over gegevensbescherming bij Stripe en over de naleving van de vereisten van artikel 44 AVG vindt u hier en hier. Wij hebben met Stripe een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit betekent dat Stripe de gegevens uitsluitend volgens onze instructies en niet voor eigen doeleinden mag verwerken.

Naast de hierboven genoemde gegevens verwerken wij verdere (gebruiks–)gegevens die relevant zijn voor de levering en facturering van onze diensten, zoals het abonnementsnummer, de datum en het tijdstip waarop het abonnement werd afgesloten, de factureringsperiode, de succesvolle verwerking van betalingen, log-ins, het aantal vertaalde tekens en documenten, en eventuele upgrades en downgrades. Het verwerken en opslaan van de hierboven genoemde gegevens is noodzakelijk voor het afsluiten en volbrengen van het contract en is om die reden gerechtvaardigd overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b) AVG. Indien u zelf geen contract met ons afsluit, maar DeepL Pro aan u ter beschikking wordt gesteld, bijv. door uw werkgever of een organisatie waartoe u behoort, dan rechtvaardigen wij de verwerking van de in hoofdstuk 6.1 genoemde gegevens evenals de bovengenoemde gebruiksgegevens op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG, aangezien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de zakelijke relatie met onze klanten, d.w.z. met uw werkgever of uw organisatie.

Wij slaan de gegevens op voor de looptijd van het contract en vervolgens, indien van toepassing, voor de duur van de wettelijke bewaartermijnen, voor zover er voor de afzonderlijke soorten gegevens een dergelijke termijn wordt voorgeschreven. Nadat u uw abonnement heeft opgezegd, zullen wij uw account indien gewenst verwijderen. Anders blijft uw account in ons systeem opgeslagen als DeepL-account (zie hoofdstuk 6.1) voor het geval dat u later opnieuw een abonnement wilt afsluiten. Op die manier hoeft u zich niet opnieuw te registreren. Dit is in overeenstemming met uw evenals met ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

Onder het tabblad "Gebruik" in uw account kunt u ook gegevens over uw gebruiksgedrag bekijken, zoals het aantal tekens dat u in het verleden heeft vertaald of het aantal vertaalde documenten. Welke gegevens u hier terug kunt vinden, hangt af van uw abonnement. Als u een op verbruik gebaseerd abonnement zoals DeepL API Pro heeft, kunt u ook de maandelijkse kosten zien. Wij rechtvaardigen deze gegevensverwerking op basis van artikel 6, lid 1, punt b) AVG voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, in het bijzonder voor facturatiedoeleinden of voor het beheer van het aantal nog beschikbare documentvertalingen. Voor zover de verwerking verder gaat dan wat noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, baseren wij de verwerking op onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG, aangezien wij willen voldoen aan de wens van onze klanten om informatie over hun gebruiksgedrag op een transparante manier te kunnen inzien. De grafische weergave van de ontwikkeling van het verbruik gedurende de contractperiode beschouwen wij eveneens als zijnde in het belang van de klant.

Indien u zelf geen DeepL Pro-abonnement met ons afsluit, maar u toegang tot onze producten krijgt via uw werkgever of een organisatie waartoe u behoort, is het mogelijk dat wij gegevens over uw gebruiksgedrag delen met uw werkgever of organisatie. Hierbij kunt u denken aan informatie zoals de laatste datum waarop u heeft ingelogd. Een dergelijke gegevensoverdracht vindt alleen plaats voor zover dit overeenstemt met onze gerechtvaardigde belangen en met de gerechtvaardigde belangen van onze klanten met betrekking tot het ontvangen van informatie over het gebruik van de abonnementen waarvoor zij hebben betaald, en uw eigen belangen niet zwaarder wegen.

6.3 Verwerking van de ons toegestuurde teksten en vertalingen

Wij verwerken de teksten die u ons toestuurt terwijl u DeepL Pro gebruikt evenals de vertaling van deze teksten slechts tijdelijk en uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor het maken en terugsturen van de vertaling. Om deze reden is de verwerking gerechtvaardigd op grond van artikel 6, lid 1, punt b) AVG. Uw teksten en de bijbehorende vertalingen worden dus niet permanent opgeslagen en zullen worden verwijderd nadat de contractuele dienst is verleend op basis van de voorwaarden genoemd in het contract en in overeenstemming met hoofdstuk 5 - van deze privacyverklaring. De functie "opgeslagen vertalingen" vormt hierop een uitzondering, aangezien de door u geselecteerde teksten, met inbegrip van de vertalingen, bij het gebruik van deze functie lokaal op het gebruikte toestel worden opgeslagen om zo te allen tijde beschikbaar te zijn.

Als u onze woordenlijst-functie gebruikt en daarin bepaalde termen met de bijbehorende vertalingen opslaat, worden deze gegevens doorgestuurd naar onze servers en opgeslagen voor uw account. Aangezien de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is om van de woordenlijst-functie gebruik te kunnen maken, is deze gegevensverwerking gerechtvaardigd overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b) AVG, omdat wij alleen op die manier de contractuele dienst kunnen verrichten die van ons wordt verlangd.

7. Het vertalen van documenten

7.1 Het vertalen van documenten met onze gratis vertaaldienst of met DeepL Pro

Met onze gratis vertaaldienst kunt u de volgende bestandsindelingen vertalen: .docx, .pptx en .pdf. Met DeepL Pro kunt u daarnaast ook .html- en .txt-bestanden vertalen. Als u documentvertalingen maakt met behulp van de gratis versie van de DeepL Translator, is hoofdstuk 3 van deze privacyverklaring van toepassing. Als u documenten van een van de bovenstaande bestandstypen vertaalt terwijl u bent ingelogd op uw DeepL Pro-account, worden de door u aangeleverde teksten slechts tijdelijk verwerkt en na voltooiing van het vertaalproces samen met de vertalingen zelf verwijderd (zie ook hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6.3 van deze privacyverklaring). Alle documenten die worden vertaald met behulp van DeepL Pro of via onze gratis vertaaldienst, worden uitsluitend verwerkt via onze infrastructuur in de EER.

7.2 Tijdelijke opslag van metagegevens bij het vertalen van documenten

Ongeacht of u gebruik maakt van DeepL Pro of van onze gratis vertaaldienst worden bij het vertalen van documenten telkens de volgende gegevens opgeslagen:

 • Status/voortgang van het vertaalproces
 • Bestandsformaat van het document
 • Geselecteerde talencombinatie voor de vertaling
 • Geschatte benodigde tijd voor de vertaling
 • Verwijzingen naar de gebruikte woordenlijst (bij gebruik van DeepL Pro)
 • Inhoud van de gebruikte woordenlijst (bij gebruik van de gratis vertaaldienst)
 • Aantal berekende tekens
 • Fouten die tijdens het vertaalproces zijn opgetreden

Deze informatie wordt verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f) AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang om de functionaliteit van onze producten te verbeteren, aangezien deze informatie het opsporen van fouten met betrekking tot het vertaalproces eenvoudiger maakt. De gegevens worden opgeslagen in een database die alleen toegankelijk is voor bepaalde medewerkers en worden na 14 dagen automatisch verwijderd.

8. Automatische verzameling van gegevens via toegang tot de website

Ongeacht of u van onze betaalde of van onze gratis dienst gebruik maakt, verstuurt uw apparaat om technische redenen automatisch bepaalde gegevens naar ons door wanneer u onze website www.deepl.com bezoekt. De volgende gegevens die u ons eventueel toestuurt, worden opgeslagen:

 • Datum en tijdstip van bezoek
 • Browsertype en -versie
 • Besturingssysteem
 • URL van de vorige website die werd bezocht
 • Hoeveelheid verzonden gegevens
 • Gevraagd domein
 • Kennisgeving over het succesvolle opvragen van gegevens
 • Zoekterm bij gebruik van een webbrowser
 • Verkorte/geanonimiseerde IP
 • Volledig IP-adres
 • Diagnostische gegevens in geval van fouten

Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f) AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en de functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden uitsluitend om technische redenen opgeslagen. Gegevens met betrekking tot het bezoeken van de website worden gebruikt voor foutenanalyse, systeembeveiliging, het registreren van toegang tot DeepL Pro en voor het verbeteren van onze vertaaldienst. Wij maken ook gebruik van uw IP-adres om via geolocatie te bepalen vanuit welke regio u onze website bezoekt. Wij gebruiken deze informatie om na te gaan of wij u DeepL Pro in uw regio kunnen aanbieden, wat overeenstemt met ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Het opslaan van het volledige IP-adres van de gebruikers van onze gratis vertaaldienst gedurende een periode van maximaal 14 dagen vindt eveneens plaats in het kader van ons gerechtvaardigd belang om de voorheen genoemde doeleinden te bereiken, artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Het opslaan van de IP-adressen van DeepL Pro-gebruikers wordt gerechtvaardigd door artikel 6, lid 1, punt b) AVG voor de looptijd van het contract.

Onze website maakt ook gebruik van de diensten van Cloudflare, Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107 in de VS ("Cloudflare"), dat een zogenaamd Content Delivery Network (CDN) exploiteert. Om onze website te beschermen, wordt de gegevensoverdracht tussen uw browser en onze servers omgeleid via de infrastructuur van Cloudflare om te analyseren of het om een onrechtmatige aanval gaat. Als onderdeel van deze analyse worden uw gegevens versleuteld doorgegeven aan Cloudflare en indien nodig ook aan de Cloudflare-servers in de VS. Omdat uw vertaalopdracht en klantgegevens echter versleuteld zijn tussen uw eindapparaat en de servers van DeepL, heeft Cloudflare alleen toegang tot de metadata (bijv. uw IP-adres). Alleen statische resources (bijv. afbeeldingen) worden rechtstreeks door Cloudflare-servers geladen. Daarnaast bepaalt Cloudflare onmiddellijk voor het inloggen op DeepL een zogenaamde bot score, die gebaseerd is op de analyse van de metadata van de gebruikte client (browser). Het gebruik van Cloudflare is gerechtvaardigd op basis van ons gerechtvaardigd belang om het gebruik van onze website veilig te maken en om schadelijke aanvallen van buitenaf te voorkomen en af te weren, artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Om deze reden hebben wij met Cloudflare een verwerkersovereenkomst afgesloten met als gevolg dat Cloudflare de gegevens alleen volgens onze aanwijzingen en niet voor eigen doeleinden mag verwerken. Meer informatie over de manier waarop Cloudflare met persoonsgegevens omgaat, vindt u hier.

9. Cookies en web storage op deepl.com en de analyse van gebruikersgedrag 

9.1 Het gebruik van cookies en web storage op deepl.com

Wij gebruiken cookies en web-storage-objecten om u bepaalde functies te kunnen aanbieden en om uw gebruikerservaring te verbeteren. Cookies en web-storage-objecten zijn kleine tekstbestanden die tijdelijk op uw computer worden opgeslagen via uw browser.

Als u niet wilt dat wij cookies of web-storage-objecten gebruiken, kunt u dit wijzigen via uw browserinstellingen. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies of web-storage-objecten de functionaliteit en het gebruik van de website negatief kunnen beïnvloeden.

Wij maken gebruik van cookies of web-storage-objecten in de volgende categorieën:

 • Noodzakelijk: Deze cookies of web-storage-objecten zorgen ervoor dat onze website naar behoren functioneert en zijn tevens noodzakelijk voor de totstandkoming en uitvoering van contracten. De cookies dragen bij aan de veiligheid van onze website; zorgen ervoor dat onze website eenvoudig genavigeerd kan worden; stellen ons in staat om de belangrijkste functies van onze producten aan te bieden; helpen ons om instellingen op te slaan zoals de taal waarin de website wordt weergegeven en de doeltaal die voor vertalingen geselecteerd is; en zijn tevens van belang voor de afhandeling van het boekingsproces voor DeepL Pro. Daarnaast worden statistische gegevens over het gebruik van onze website verzameld. Het verzamelen van gegevens via noodzakelijke cookies of web-storage-objecten is gerechtvaardigd overeenkomstig §25 lid 2, nummer 2 TTDSG ("Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz": de Duitse wet inzake gegevensbescherming in de telecommunicatie en telemedia). De verdere verwerking van deze gegevens is ofwel noodzakelijk overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b) AVG voor het uitvoeren van het contract of gerechtvaardigd op grond van ons gerechtvaardigd belang om onze producten en ons bedrijf te presenteren in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f) AVG.
 • Performance: Om onze website voortdurend te verbeteren, verzamelen wij gegevens voor statistische en analytische doeleinden. Wij gebruiken deze cookies of web-storage-objecten alleen met uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met §25 lid 1 TTDSG. Dit geldt ook voor onze externe dienstverleners. Deze gegevens worden eveneens uitsluitend met uw toestemming verwerkt, artikel 6, lid 1, punt a) AVG.
 • Comfort: Wij gebruiken deze cookies of web-storage-objecten om het gebruik van onze website aangenamer te maken. Zo onthouden wij bijvoorbeeld welke delen van de website u al heeft bezocht en helpen wij u om de website zo goed mogelijk te gebruiken. In overeenstemming met §25 lid 1 TTDSG en artikel 6, lid 1, punt a) AVG gebruiken wij deze cookies of web-storage-objecten evenals de gegevens die wij met deze cookies of web-storage-objecten hebben verkregen alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. 

In de onderstaande tabel worden de verschillende soorten cookies en web-storage-objecten opgesomd die op onze website worden gebruikt. Cookies of web-storage-objecten worden opgeslagen totdat de aangegeven vervaldatum is verstreken; totdat u ze in uw browser verwijdert; of, indien het een sessiecookie is, totdat de sessie is afgelopen. U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies of web-storage-objecten voor de categorieën "Performance" en "Comfort" in de onderstaande tabel direct intrekken.

Met uitzondering van de gegevens die worden gewonnen door de third-party-cookies van onze betalingsdienstaanbieder Stripe (zie hoofdstuk 6.2), de klantondersteuningssoftware van Zendesk (zie hoofdstuk 13.1) en de marketingsoftware van HubSpot (zie hoofdstuk 14) worden alle gegevens die met betrekking tot het gebruik van deze website door cookies en web-storage-objecten worden gegenereerd, doorgestuurd naar onze servers binnen de EU. Deze informatie wordt nergens anders opgeslagen en uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

9.2 Analyse van gebruikersgedrag

Om beter te begrijpen hoe onze producten worden gebruikt en om onze producten beter af te stemmen op de behoeften en wensen van onze klanten, analyseren wij gepseudonimiseerde gegevens over het gebruik van onze DeepL Pro-producten. De analyse stelt ons in staat om een beter beeld te krijgen van de algemene gebruiksgewoonten van onze klanten om zo verschillende doel- en gebruikersgroepen te kunnen identificeren. Wij kunnen de geïdentificeerde gebruikersgroepen dan op een specifiekere manier aanspreken en hen bijvoorbeeld wijzen op tot dusver ongebruikte of onbekende functies van onze producten. Op deze manier stellen wij onze klanten in staat om alle functies van hun DeepL-abonnement te leren kennen en te gebruiken, met als gevolg dat wij de gebruikerservaring van onze DeepL-producten kunnen verbeteren. Dit stemt overeen met onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG. De gegevens worden uitsluitend verwerkt op de servers van DeepL in de EER. De gegevens worden dus niet doorgegeven aan de VS en er vindt geen overdracht van gegevens aan derden plaats.

Overzicht van de cookies en web-storage-objecten die worden gebruikt door DeepL:

icon-lock Noodzakelijk

ContextIDBeschrijvingTechnologieVervalEigenaar
Lokalisatie van de websiteIDilBeschrijving
Hierin wordt opgeslagen welke taal de gebruiker voor de gebruikersinterface heeft gekozen.
TechnologieCookieVerval1 maandEigenaarDeepL
Lokalisatie van de websiteIDi18nextLngBeschrijving
Hierin wordt opgeslagen welke taal de gebruiker voor de gebruikersinterface heeft gekozen.
TechnologieLokale opslagVervalBlijvende gegevensEigenaarDeepL
Privacy-instellingenIDprivacySettingsBeschrijving
Hierin wordt de cookie-bannerbeslissing van de gebruiker opgeslagen. U kunt deze instellingen hier wijzigen.
TechnologieCookieVerval12 maandenEigenaarDeepL
TranslatorIDLMTBIDBeschrijving
Deze cookie wordt gebruikt om de oorsprong van een vertaalaanvraag te verifiëren en tegen onbevoegde bezoekers te beschermen. Dit zorgt ervoor dat de dienst niet negatief wordt beïnvloed voor andere bezoekers.
TechnologieCookieVerval6 maandenEigenaarDeepL
TranslatorIDLMTBeschrijving
Hierin worden de instellingen opgeslagen die expliciet door de gebruiker zijn gemaakt. Hierbij kunt u denken aan de ingestelde voorkeurstaal voor vertalingen of aan de items die zijn toegevoegd aan een woordenlijst.
TechnologieLokale opslagVerval1 maandEigenaarDeepL
WriteIDLMT_writeBeschrijving
Hierin worden de instellingen opgeslagen die expliciet door de gebruiker zijn gemaakt. Hierbij kunt u denken aan de ingestelde voorkeurstaal of taalvariëteit. Daarnaast wordt specifiek opgeslagen of de pop-up voor alternatieven is gebruikt om klanten in de toekomst alle relevante alternatieven te tonen en of de introductiehandleiding is bekeken. Ten slotte wordt hierin opgeslagen of de aankondiging van DeepL Write werd getoond.
TechnologieLokale opslagVerval30 dagenEigenaarDeepL
WriteIDLMT_customizationBeschrijving
Hierin wordt opgeslagen of de verwijzing naar DeepL Write in het header-menu is aangeklikt.
TechnologieLokale opslagVerval30 dagenEigenaarDeepL
WriteIDLMT_preferredLangWeightsWriteBeschrijving
Hierin worden de aan de beschikbare talen gekoppelde waardes opgeslagen die het mogelijk maken om de taal van ingevoerde teksten te identificeren.
TechnologieLokale opslagVerval30 dagenEigenaarDeepL
TranslatorIDproductRecommendationsBeschrijving
Deze cookie wordt gebruikt voor het onboarding- en ontdekkingsproces met betrekking tot de functies van de DeepL Translator.
TechnologieCookieVerval7 dagenEigenaarDeepL
TranslatorIDrecommendationFlagsBeschrijving
Hierin worden aanvullende vertaalinstellingen van de gebruiker opgeslagen.
TechnologieLokale opslagVerval6 maandenEigenaarDeepL
Tekst en uitlegIDclickOnWordHint, LMT_MessageBox, onboardingData, showAppOnboarding, AppOnboardingInfoBeschrijving
Hierin wordt opgeslagen of de gebruiker al eens gebruik heeft gemaakt van een bepaalde functie om ervoor te zorgen dat de tutorial voor deze functie slechts één keer wordt weergegeven.
TechnologieLokale opslagVerval1 tot 6 maandenEigenaarDeepL
BestelprocesIDMeer informatie over 3rd party-cookies van Stripe vindt u onder https://stripe.com/cookies-policy/legal.Beschrijving
Fraudedetectie en beveiliging tijdens het bestelproces en bij betalingen. Deze cookie wordt alleen geplaatst wanneer u het boekingsproces ingaat of uw betalingsinformatie in uw account bekijkt.
TechnologieCookie (3rd party)VervalSessie tot 2 jaarEigenaarDerde partij - Stripe
BestelprocesIDuserCountryBeschrijving
Hierin wordt opgeslagen welk land de gebruiker tijdens het bestelproces heeft uitgekozen.
TechnologieLokale opslag / CookieVervalSessieEigenaarDeepL
BestelprocesIDnewpro-checkoutBeschrijving
Hierin wordt opgeslagen welk DeepL Pro-pakket de gebruiker tijdens het bestelproces heeft uitgekozen.
TechnologieLokale opslagVerval7 dagenEigenaarDeepL
DeepL Pro-login / -sessieIDdl_sessionBeschrijving
Hierin wordt de aanmeldingstoken opgeslagen zodat de gebruiker ingelogd blijft op de site. De token vervalt automatisch na een inactieve periode van 30 minuten tenzij de optie "onthoud mijn gegevens" geselecteerd was tijdens het inloggen.
TechnologieCookieVerval100 jaarEigenaarDeepL
DeepL Pro-login / -sessieIDdl_logoutReasonBeschrijving
Als u per ongeluk wordt uitgelogd, krijgt u van ons een foutmelding. Wij gebruiken deze cookie om u deze foutmelding te sturen, zodat u dit probleem in de toekomst kunt voorkomen.
TechnologieCookieVervalSessieEigenaarDeepL
DeepL Pro-login / -sessieIDepBeschrijving
Dit is een IP-gebaseerde aanmeldingstoken voor Enterprise-accounts. De token wordt één keer per sessie gecontroleerd en daarna verwijderd.
TechnologieLokale opslagVervalSessieEigenaarDeepL
DeepL Pro-login / -sessieIDuserBeschrijving
Hierin wordt de weergavenaam van ingelogde gebruikers opgeslagen om hun naam te kunnen weergeven. Het wordt verwijderd uit de lokale opslag wanneer de gebruiker uitlogt.
TechnologieLokale opslagVerval7 dagenEigenaarDeepL
DeepL Pro-login / -sessieIDdl_authBeschrijving
Hierin wordt de "loginstatus" van een gebruiker en het accounttype opgeslagen. Daarnaast wordt hiermee een herinnering ingesteld om in te loggen. Als een gebruiker per ongeluk wordt uitgelogd, ontvangt hij of zij hierdoor een foutmelding.
TechnologieLokale opslagVervalBlijvende gegevensEigenaarDeepL
Vrijgave van nieuwe codeversiesIDreleaseGroupsBeschrijving
Deze cookie zorgt ervoor dat nieuwe codeversies geleidelijk en gecontroleerd worden vrijgegeven om de stabiliteit, kwaliteit en prestaties van onze dienst en onze infrastructuur te waarborgen.
TechnologieCookieVerval1 maandEigenaarDeepL
Vrijgave van nieuwe codeversiesIDdapGidBeschrijving
Deze cookie wordt gebruikt voor het gecontroleerd uitrollen van functies voor ingelogde gebruikers.
TechnologieCookieVerval1 maandEigenaarDeepL
Sessie-IDIDdapSidBeschrijving
Sessie-ID en tijdstempel. Deze cookie wordt automatisch verwijderd na een inactieve periode van 30 minuten.
TechnologieCookieVervalSessieEigenaarDeepL
Gebruiksstatistieken van de apps - alleen voor DeepL-AppsIDappUsageStatsBeschrijving
Hierin wordt opgeslagen wanneer de gebruiker de app voor het laatst heeft gebruikt.
TechnologieLokale opslagVervalBlijvende gegevensEigenaarDeepL
Gebruiksstatistieken VerkoopformulierIDsalesContactStatsBeschrijving
Hierin wordt opgeslagen wanneer de gebruiker het formulier heeft ingediend.
TechnologieLokale opslagVervalBlijvende gegevensEigenaarDeepL
DocumentvertalingenIDLMT_doctranslate_clientBeschrijving
Deze cookie wordt gebruikt om een lopend documentvertaalproces aan een gebruiker te koppelen en om de documentvertaalfunctie te beschermen tegen overmatig gebruik door individuele gebruikers. Dit zorgt ervoor dat de dienst niet negatief wordt beïnvloed voor de andere gebruikers.
TechnologieCookieVerval1 maandEigenaarDeepL
DocumentvertalingenIDLMT_text_translator_usage_free Beschrijving
Deze cookie wordt gebruikt om een lopend vertaalproces aan een gebruiker te koppelen en om de vertaalfunctie te beschermen tegen overmatig gebruik door individuele gebruikers. Dit zorgt ervoor dat de dienst niet negatief wordt beïnvloed voor de andere gebruikers. 
TechnologieCookieVerval1 maandEigenaarDeepL
BeveiligingIDdapUidBeschrijving
Deze cookie dient als gebruikersidentificatie om te garanderen dat onze systemen correct werken, onder andere door kwaadaardige bots te identificeren en door prestaties te meten.
TechnologieCookieVerval12 maandenEigenaarDeepL
BeveiligingIDdl_clearanceBeschrijving
Deze cookie wordt gebruikt om misbruik van onze diensten te voorkomen met behulp van de Cloudflare-bot score.
TechnologieCookieVerval5 minutenEigenaarDeepL
BeveiligingIDdl_camellia_clientBeschrijving
Deze cookie wordt gebruikt om onze diensten te beschermen tegen overmatig gebruik door individuele gebruikers. Dit zorgt ervoor dat de dienst niet negatief wordt beïnvloed voor de andere gebruikers.
TechnologieCookieVerval1 maandEigenaarDeepL
Productondersteuning/ZendeskIDzendeskBeschrijving
Deze third-party cookie wordt gebruikt door onze support-tool van Zendesk en is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat deze dienst kan worden gebruikt (botdetectie en sessiebeheer).
TechnologieCookieVerval1 maandEigenaarDerde partij - Zendesk
Productondersteuning/HubSpotIDhubspotBeschrijving
Deze third-party cookie wordt gebruikt door onze sales-tool van HubSpot en wordt gebruikt voor sessiebeheer en om misbruik te voorkomen.
TechnologieCookieVerval1 maandEigenaarDerde partij - Hubspot
GebruikersfunctiesIDdl_featureSetBeschrijving
Hierin wordt opgeslagen welke functies de gebruiker ter beschikking heeft op basis van het account of het abonnement.
TechnologieLokale opslag VervalBlijvende gegevensEigenaarDeepL
API-documentatie / GitBookIDamp_*Beschrijving
Deze third-party cookie wordt gebruikt door het documentatieplatform GitBook en is noodzakelijk voor het functioneren van de dienst (sessiebeheer).
TechnologieCookieVerval400 dagenEigenaarDerde partij – GitBook
API-documentatie / GitBookID__cuidBeschrijving
Deze third-party cookie wordt gebruikt door het documentatieplatform GitBook en is noodzakelijk voor het functioneren van de dienst (beveiliging en bot-detectie).
TechnologieCookieVerval400 dagenEigenaarDerde partij – GitBook
Spraak naar tekstIDspeechToTextConsentBeschrijving
Hierin wordt de toestemming voor het gebruik van de spraak-naar-tekst-functie opgeslagen voor gebruikers met en zonder DeepL-account die deze toestemming hebben verleend.
TechnologieCookieVerval100 jaarEigenaarDeepL
BeveiligingID__cf_bmBeschrijving
Deze cookie wordt gebruikt om misbruik van onze diensten te voorkomen met behulp van de Cloudflare-bot score.
TechnologieCookieVerval30 minuten (na voortdurende inactiviteit van de gebruiker)EigenaarDerde partij - Cloudflare
BeveiligingIDINGRESSCOOKIEBeschrijving
Deze cookie wordt gebruikt om misbruik van onze diensten te voorkomen met behulp van de Cloudflare-bot score.
TechnologieCookieVerval30 minuten (na voortdurende inactiviteit van de gebruiker)EigenaarDerde partij - Cloudflare

Performance

ContextIDBeschrijvingTechnologieVervalEigenaar
Aantal keren bezocht ID dapVn Beschrijving
Hierin wordt opgeslagen hoe vaak de gebruiker de site heeft bezocht.
Technologie Cookie Verval 12 maanden Eigenaar DeepL
Page viewsIDpvBeschrijving
Stores the page ID of the pages accessed by the user, including a timestamp indicating when this access was last made. Based on this, corresponding information is displayed to the user.
TechnologieLocal storageVervalPersistent DataEigenaarDeepL

Comfort

ContextIDBeschrijvingTechnologieVervalEigenaar
Translator ID userRecommendations Beschrijving
Deze cookie houdt bij welke vertaalfuncties worden gebruikt.
Technologie Cookie Verval 7 dagen Eigenaar DeepL
TranslatorIDrecommendationFlagsBeschrijving
Hierin worden aanvullende vertaalinstellingen van de gebruiker opgeslagen.
TechnologieLokale opslagVerval6 maandenEigenaarDeepL
BestelprocesIDLMT_resumeCheckoutBeschrijving
Hierin worden de gegevens omtrent het bestelproces opgeslagen zodat de gebruiker het proces indien nodig kan hervatten.
TechnologieLokale opslagVervalBlijvende gegevensEigenaarDeepL
Productinformatie ID apiDocsVisited Beschrijving
Hierin wordt opgeslagen of de API-documentatie is bezocht om gebruikers tijdens het afsluiten van hun abonnement te helpen om het juiste pakket te selecteren.
Technologie Lokale opslag Verval Blijvende gegevens Eigenaar DeepL

Marketing

ContextIDBeschrijvingTechnologieVervalEigenaar
Bijhouden van conversiesIDBeschrijving
Hierin worden de conversies opgeslagen en bijgehouden die het gevolg zijn van de LinkedIn-advertentiecampagnes van DeepL.
TechnologieTracking PixelVervalBlijvende gegevensEigenaarLinkedIn

10. Het gebruik van de spraak-naar-tekst-functie via de webvertaler

Voor de webversie van onze DeepL Translator bieden wij ook een spraak-naar-tekst-functie aan waarmee gebruikers de tekst die zij willen vertalen kunnen dicteren. De opgenomen tekst wordt uitsluitend getranscribeerd met behulp van de interne infrastructuur van DeepL.

Wanneer u DeepL Pro gebruikt, worden de stemopnames en transcripties niet permanent opgeslagen, maar slechts zolang bewaard als nodig is voor het produceren en versturen van de vertaling. Na de volledige uitvoering van de contractueel overeengekomen service worden alle stemopnames die u ons heeft toegestuurd evenals de transcripties en de vertalingen hiervan gewist. Dit is niet van toepassing als de spraak-naar-tekst-functie wordt gebruikt in het kader van onze gratis vertaaldienst of met enkel een DeepL-account zonder abonnement. In dergelijke gevallen worden de opnames evenals de transcripties en de vertalingen daarvan opgeslagen en verwerkt voor een beperkte periode om onze neurale netwerken en vertaalalgoritmen te trainen en te verbeteren (zie ook hoofdstuk 3 van deze privacyverklaring). Gebruikers worden hierover geïnformeerd voordat zij de spraak-naar-tekst-functie voor het eerst gebruiken en kunnen vervolgens hun toestemming geven. De verleende toestemming geldt niet voor het opnemen van de stemmen van derden, wat betekent dat het niet is toegestaan om opnames te maken van de stemmen van derden. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. U kunt dit doen door de cookie te verwijderen waarin uw toestemming is opgeslagen. Klik hier voor meer informatie en uitleg over het herroepingsproces.

11. Apps van DeepL

Naast de vertaal- en herschrijfdienst op onze website bieden wij ook apps aan waarmee teksten kunnen worden vertaald of herschreven. Onze desktop-apps zijn beschikbaar voor de besturingssystemen Windows en macOS, en voor iOS en Android staan er mobiele apps ter beschikking.

De desktop-apps evenals de app voor iOS kunnen zowel met de gratis versie alsook met de betaalde DeepL Pro-versie worden gebruikt. De Android-app kan alleen worden gebruikt met de gratis versie. Wanneer u in onze apps gebruik maakt van onze gratis dienst, is hoofdstuk 3 van deze privacyverklaring van toepassing. Wanneer u gebruik maakt van DeepL Pro, geldt de informatie uit hoofdstukken 4 tot en met 6. Omdat de desktop-apps voor hun vertalingen en herschreven teksten dezelfde interface gebruiken als de webgebaseerde dienst, zijn daarnaast ook hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8 van deze privacyverklaring van toepassing voor het gebruik van deze apps.

Ongeacht of u van onze betaalde of van onze gratis dienst gebruik maakt, verstuurt uw apparaat om technische redenen automatisch bepaalde gegevens naar ons door wanneer u teksten vertaalt of herschrijft met onze apps. De volgende gegevens die u eventueel verstrekt, worden opgeslagen:

 • Datum en tijdstip van bezoek
 • Versie van de app
 • Besturingssysteem
 • Hoeveelheid verzonden gegevens
 • Kennisgeving over het succesvolle opvragen van gegevens
 • Verkort/geanonimiseerd IP-adres
 • Volledig IP-adres
 • Diagnostische gegevens in geval van fouten
 • Type mobiel apparaat (alleen voor de iOS- en Android-apps)
 • Gebruikte taal
 • Tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode

Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f) AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze diensten te waarborgen en te verbeteren. Deze gegevens worden uitsluitend om technische redenen opgeslagen en worden gebruikt voor foutenanalyse, systeembeveiliging, het registreren van toegang tot DeepL Pro en voor het verbeteren van onze vertaal- en herschrijfdienst. Daarnaast wordt het opslaan van het volledige IP-adres van de gebruikers van onze gratis dienst gedurende een periode van maximaal 14 dagen eveneens gerechtvaardigd door ons gerechtvaardigd belang om de voorheen genoemde doeleinden te bereiken, artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Het volledige IP-adres van DeepL Pro-gebruikers wordt opgeslagen voor de looptijd van het contract op basis van artikel 6, lid 1, punt b) AVG.

Als u onze mobiele apps gebruikt, is het mogelijk om zowel de brontekst alsook de vertaling of de herschreven versie daarvan te laten voorlezen of om de tekst die u wilt vertalen of herschrijven in te spreken. Hiervoor wordt de spraakservice gebruikt die op uw apparaat geïnstalleerd is. Houd er rekening mee dat de door u ingevoerde of ingesproken teksten naar de aanbieder van de door u gebruikte spraakservice zouden kunnen worden doorgestuurd en mogelijk ook naar de VS. DeepL heeft geen invloed op deze verwerking van uw stem- en audiogegevens. In plaats daarvan zijn hier de privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden van toepassing die gelden voor de spraakservice die wordt gebruikt op uw apparaat, bijvoorbeeld de spraakservice van Apple, Google, Samsung of een andere, hier niet genoemde aanbieder. 

Wij gebruiken in onze desktop-apps noodzakelijke cookies en web-storage-objecten zoals beschreven in hoofdstuk 9.

In onze mobiele apps worden geen cookies gebruikt. Er wordt echter een unieke gebruikers-ID (geen apparaatoverschrijdende ID) gebruikt, waardoor wij onder andere kunnen bijhouden welke talen er als bron- en doeltaal zijn ingesteld, hoeveel tekens er worden vertaald of herschreven, of de kopieerknop wordt gebruikt en zo ja, hoe die wordt gebruikt, enzovoorts. Deze gegevens worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om de app aan deze behoeften te kunnen aanpassen.

12. DeepL API Free

Naast ons betaalde API-pakket, DeepL API Pro, bieden wij ook een minder omvangrijk, gratis API-pakket aan (DeepL API Free). Voor meer informatie kunt u zowel de algemene voorwaarden voor DeepL Pro alsook hoofdstuk 3 van deze privacyverklaring over het gebruik van de gratis versie van DeepL raadplegen.

Om gebruik te kunnen maken van DeepL API Free moet u een DeepL-account aanmaken (zie hoofdstuk 6.1). Wanneer u ervoor kiest om een DeepL API Free-abonnement af te sluiten, zullen daarnaast gegevens worden verzameld zoals gespecificeerd in hoofdstuk 6.2. Hoewel er aan het gebruik van DeepL API Free geen kosten verbonden zijn (tenzij er later voor wordt gekozen om een upgrade uit te voeren), worden uw betalingsgegevens verzameld. Dit wordt gedaan om misbruik van de gratis API te voorkomen. Het doorgeven van deze betalingsgegevens overeenkomstig hoofdstuk 6.3 aan onze betalingsdienstaanbieder, Stripe Payments Europe Ltd., vindt eveneens uitsluitend om deze reden plaats.

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van het kosteloze gebruikscontract dat u met ons heeft afgesloten op grond van artikel 6, lid 1, punt b) AVG en op basis van ons gerechtvaardigd belang om misbruik van de API voor DeepL API Free te voorkomen, artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

13. Contact opnemen met DeepL Sales of met DeepL Support

U heeft de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de verschillende contactformulieren op onze website. U kunt ons ook rechtstreeks per e-mail bereiken.

13.1 Verkoop- en supportaanvragen

Als u DeepL Sales wilt benaderen om meer informatie te ontvangen over onze producten en abonnementen of om contractonderhandelingen te beginnen, kunt u dit doen via ons Sales-contactformulier. Hiervoor hebben wij naast uw e-mailadres ook uw naam en uw telefoonnummer nodig. Het verstrekken van verdere informatie is volledig optioneel. Om u ons contactformulier te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van een dienst van HubSpot (zie hoofdstuk 14). HubSpot filtert alle aanvragen vooraf en stuurt ze vervolgens door naar het ticketsysteem van Zendesk Inc. ("Zendesk"), 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103 in de Verenigde Staten. Wij gebruiken Zendesk om uw aanvraag te verwerken en voor alle daarop volgende communicatie tussen u en ons. Daarnaast maken wij gebruik van Zendesk om onze klantendatabase te beheren. Dit betekent dat uw contractgegevens eventueel zouden kunnen worden doorgegeven aan de VS. Om deze reden hebben wij met Zendesk een verwerkersovereenkomst afgesloten, wat betekent dat Zendesk de gegevens uitsluitend volgens onze instructies en niet voor eigen doeleinden mag verwerken. Meer informatie over de manier waarop Zendesk met persoonsgegevens omgaat en over de naleving van de vereisten van artikel 44 AVG vindt u hier en hier. Ook maken wij gebruik van het Customer Relationship Management System van Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Duitsland ("Salesforce CRM") om verkoop- en communicatieprocessen te organiseren en om onze klantendatabase te beheren, die onze bestaande en potentiële klanten omvat. Bovendien stelt Salesforce CRM ons in staat om onze klantgerelateerde processen te analyseren. Wij hebben met Salesforce een verwerkersovereenkomst afgesloten met als gevolg dat Salesforce de gegevens alleen volgens onze instructies en niet voor eigen doeleinden mag verwerken. De klantgegevens worden opgeslagen op servers in de EU.

Als u via ons contactformulier contact opneemt met DeepL Support om vragen te stellen met betrekking tot uw contract en de uitvoering hiervan, is het noodzakelijk om een geldig e-mailadres op te geven, zodat wij weten van wie de vraag afkomstig is en zodat wij erop kunnen reageren. Wij maken ook gebruik van het voorheen genoemde ticketsysteem van Zendesk om op uw vraag te reageren.

Zowel voor support- alsook voor verkoopaanvragen (met inbegrip van eventuele latere correspondentie) dient artikel 6, lid 1, punt b) AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, aangezien de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor het inleiden en het sluiten evenals voor het uitvoeren van ons contract. Artikel 6, lid 1, punt b) AVG rechtvaardigt eveneens de verwerking van eventuele persoonsgegevens die zijn opgenomen in de documenten die worden verzonden aan DeepL Support. Wij slaan de gegevens op voor de looptijd van onze zakelijke relatie en vervolgens voor de duur van de wettelijke bewaartermijnen voor zover een dergelijke termijn wordt voorgeschreven. De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van onze klantendatabase en met betrekking tot de analyse van onze klantgerelateerde processen is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

Als u contact met DeepL Support heeft opgenomen via ons contactformulier, is het mogelijk dat wij u vervolgens per e-mail vragen naar uw tevredenheid over onze klantenservice. In dat geval verwerken wij uw gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG om meer te weten te komen over de tevredenheid van onze klanten en om onze service voortdurend te verbeteren.

13.2 Vragen over privacy

Als u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop DeepL met gegevensbescherming omgaat, kunt u contact met ons opnemen via privacy(at)deepl.com. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a) AVG op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming. Om op vragen met betrekking tot privacy te kunnen reageren, maken wij gebruik van het ticketsysteem van Zendesk. Dit betekent dat de uitleg hierover in hoofdstuk 13.1 hier ook van toepassing is.

14. DeepL-nieuwsbrief

14.1 Productnieuwsbrief

Als u zich heeft aangemeld voor een van onze DeepL Pro-pakketten of voor DeepL API Free, zullen wij u af en toe e-mails toesturen met nieuws over onze producten zoals nieuwe talen en functies evenals nieuws over gerelateerde producten en diensten. Daarnaast bevatten deze e-mails ook informatie over hoe u het meest uit DeepL Pro kunt halen. Hiervoor gebruiken wij het e-mailadres dat u bij ons heeft opgegeven om uw DeepL Pro- of DeepL API Free-abonnement af te sluiten op basis van de wettelijke voorwaarden overeenkomstig §7 lid 3 van de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie (UWG). Gezien onze bestaande contractuele relatie is het ook in ons gerechtvaardigd belang om u te informeren zoals hierboven uiteengezet (artikel 6, lid 1, punt f) AVG). Als u dergelijke e-mails niet van ons wilt ontvangen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit specifieke doeleinde door een e-mail te sturen naar support(at)deepl.com. Daarnaast kunt u ook van de link aan het einde van al onze e-mails gebruik maken om u voor onze nieuwsbrief af te melden. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief gebruiken wij een dienst die wordt aangeboden door HubSpot, Inc. ("HubSpot"). Voor meer informatie hierover kunt u hoofdstuk 14.3 van deze privacyverklaring raadplegen.

14.2 Marketingnieuwsbrief en andere marketingcommunicatie

Als u meer informatie over ons bedrijf en onze producten, diensten en promoties wilt ontvangen, kunt u zich aanmelden voor onze marketingnieuwsbrief. Daarnaast kunt u ermee akkoord gaan om de inhoud van onze marketingcommunicatie in andere contexten te ontvangen. Voor zover u ons hiervoor toestemming heeft gegeven, kunnen wij u van tijd tot tijd informatie sturen over aanbiedingen, speciale acties, marketingcampagnes en ander nieuws van DeepL; ook is het mogelijk dat wij contact met u opnemen om specifieke producten en diensten te bespreken. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend met uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door een e-mail te sturen naar support(at)deepl.com. Daarnaast kunt u ook van de link aan het einde van al onze e-mails gebruik maken om u voor onze nieuwsbrief af te melden. Wij gebruiken HubSpot ook om u onze marketingmails toe te sturen. Voor meer informatie hierover kunt u hoofdstuk 14.3 raadplegen.

Opmerking voor personen in de VS: u kunt mogelijk marketingcommunicatie, nieuwsbrieven en informatie over aanbiedingen en promoties ontvangen als u ermee heeft ingestemd om uw informatie via andere platforms (bijv. Quora) naar DeepL te sturen. In een dergelijk geval beschouwen wij uw beslissing om ons uw gegevens toe te sturen als het tot stand brengen van een relatie met ons en als toestemming voor het sturen van dergelijk marketingmateriaal. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door gebruik te maken van de afmeldingslink aan het einde van onze e-mails.

14.3 E-maildienstverlener HubSpot

Voor het versturen van onze nieuwsbrieven en andere marketingmails maken wij gebruik van een dienst die wordt aangeboden door HubSpot, Inc. Het hoofdkantoor bevindt zich op het volgende adres: 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 in de VS. Dit betekent dat uw gegevens aan de Verenigde Staten zouden kunnen worden doorgegeven. Om deze reden hebben wij met HubSpot een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit betekent dat HubSpot de gegevens uitsluitend volgens onze instructies en niet voor eigen doeleinden mag verwerken. Meer informatie over de manier waarop HubSpot met persoonsgegevens omgaat, vindt u hier en hier.

Daarnaast registreren wij onder andere via HubSpot welke e-mails u opent en op welke links in deze e-mails u klikt (ook wel open- en klikratio's genoemd). Dit doen wij voor statistische doeleinden. Op basis van deze gegevens kunnen wij beter analyseren welke inhoud voor onze gebruikers interessant is en onze nieuwsbrieven en e-mailcorrespondentie beter op de wensen van onze klanten afstemmen, wat overeenkomt met ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

15. Gebruikersonderzoek en enquêtes

15.1 Enquêtes voor gebruikers

Gebruikers hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan enquêtes via de interface van onze website en onze apps. Deelname aan deze enquêtes is vrijwillig en kan bijvoorbeeld worden gestart door op een pop-up in onze interface te klikken. De gebruiker kan worden doorverwezen naar een website van een derde partij (bijv. Qualtrics) om de enquête in te vullen. Wij vergelijken de resultaten van de enquêtes vervolgens met de informatie die wij hebben verzameld over het gebruik van onze diensten om deze resultaten te analyseren. Hierdoor kunnen wij ons een beter beeld verschaffen van de manier waarop onze gebruikers met onze diensten interageren, wat ons helpt om onze producten en diensten te verbeteren op basis van de verzamelde informatie uit de enquête. Gedurende dit proces worden er geen persoonsgegevens verzameld of verwerkt en wij vragen u ook niet om persoonsgegevens in te voeren wanneer u aan een enquête deelneemt. Daarnaast verzamelen en verwerken wij ook geen gegevens met betrekking tot uw IP-adres wanneer wij analyseren hoe u onze diensten gebruikt. Om deze gegevens van u te verkrijgen, wijzen wij u na uw bevestiging dat u wilt deelnemen aan onze enquête een gebruikers-ID toe. Deze gebruikers-ID wordt verstuurd in de vorm van een cookie en geeft geen persoonsgegevens prijs, waardoor alle gegevens over uw gebruikersgedrag anoniem kunnen worden verzameld.  

De resultaten van de enquête evenals alle productinteractiegegevens (indien van toepassing) worden collectief door DeepL opgeslagen en verwerkt gedurende een periode van maximaal 2 jaar.  

Indien gedurende het bovengenoemde proces onbedoeld toch persoonsgegevens worden verzameld of verwerkt, rechtvaardigen wij deze verwerking op basis van artikel 6, zin 1, punt f) AVG, omdat dit in tegenstelling tot een opt-in de minste inbreuk maakt op de rechten van de gebruiker en zo aansluit op het beginsel van dataminimalisatie. U kunt uw toestemming voor de cookie te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door de cache van uw browser te wissen.

15.2 Enquêtes voor klanten

Van tijd tot tijd stuurt DeepL u per e-mail een enquête toe om u te vragen naar uw ervaringen en tevredenheid met betrekking tot onze producten. Deelname aan deze enquêtes is geheel vrijwillig en in het algemeen is het mogelijk om ze volledig anoniem te beantwoorden. U heeft echter ook de mogelijkheid om vrijwillig uw naam en/of e-mailadres op te geven. Als u ervoor kiest om uw naam of e-mailadres op te geven, is het mogelijk dat wij u benaderen met de vraag of u bereid zou zijn om uw ervaring met ons te delen in een persoonlijk gesprek.

Deze verwerking van uw gegevens komt overeen met onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG om onze producten te verbeteren en zo te blijven voldoen aan de wensen van onze klanten. Indien u vrijwillig uw naam en/of e-mailadres in de enquête opgeeft, rechtvaardigen wij de verwerking van uw gegevens op basis van de door u verleende toestemming op grond van artikel 6, lid 1, punt a) AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

15.3 Typeform

Voor de uitvoering van klanttevredenheidsenquêtes maken wij gebruik van een dienst van Typeform SL, Carrer Bac de Roda, 163, local, 08018 Barcelona, Spanje ("Typeform"). De enquêtes worden op hun platform opgeslagen. Typeform maakt gebruik van verschillende onderaannemers, die deels ook in derde landen buiten de EU gevestigd zijn. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat uw gegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Om deze reden hebben wij met Typeform een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit betekent dat Typeform de gegevens uitsluitend volgens onze instructies en niet voor eigen doeleinden mag verwerken. Meer informatie over de manier waarop Typeform met persoonsgegevens omgaat, vindt u hier.

15.4 Qualtrics

Voor de uitvoering van enquêtes maken wij gebruik van een dienst van Qualtrics Ireland Limited, Costello House, 1 Clarendon Row, Dublin 2, DO2 TA43 in Ierland ("Qualtrics"). De enquêtes worden op hun platform opgeslagen. en zijn toegankelijk via de website van DeepL. Gebruikers kunnen zelf beslissen of ze aan deze enquêtes willen deelnemen. Qualtrics maakt gebruik van verschillende onderaannemers, die deels ook in derde landen buiten de EU gevestigd zijn. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat uw gegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Om deze reden hebben wij met Qualtrics een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit betekent dat Qualtrics de gegevens uitsluitend volgens onze instructies en niet voor eigen doeleinden mag verwerken. Meer informatie over de manier waarop Qualtrics met uw gegevens omgaat, vindt u hier en hier.

15.5 Hotjar

Daarnaast maken wij gebruik van een enquêtetool van Hotjar Ltd., Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta ("Hotjar"). De enquêtes worden op hun platform opgeslagen. Hotjar maakt gebruik van verschillende onderaannemers, die deels ook gevestigd zijn in derde landen buiten de EU. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat uw gegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Om deze reden hebben wij met Hotjar een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit betekent dat Hotjar de gegevens uitsluitend volgens onze instructies en niet voor eigen doeleinden mag verwerken. Meer informatie over de manier waarop Hotjar met persoonsgegevens omgaat, vindt u hier.

15.6 UserTesting

Ook maken wij gebruik van een dienst van UserTesting, Inc., 144 Townsend Street, San Francisco, CA 94107 in de Verenigde Staten om interviews af te nemen. Als gebruiker (medewerker) van UserTesting kunt u zich via het platform van UserTesting aanmelden voor onze interviews. Daarnaast nemen wij contact op met bepaalde klanten om ervoor te zorgen dat zij van deze interviews op de hoogte zijn en om ze uit te nodigen voor deelname. De interviews worden met beeld en geluid opgenomen en voor een periode van twee jaar door ons opgeslagen op het platform van UserTesting. Wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming, artikel 6, lid 1, punt a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door een e-mail te sturen naar privacy(at)deepl.com. Daarbij zouden wij u willen vragen om ons te laten weten op welke datum en, indien mogelijk, op welk tijdstip het interview heeft plaatsgevonden. Wij hebben met UserTesting een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit betekent dat UserTesting gegevens uitsluitend volgens onze instructies en niet voor eigen doeleinden mag verwerken. UserTesting maakt gebruik van verschillende onderaannemers, die deels ook in derde landen buiten de EU gevestigd zijn. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat uw gegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Meer informatie over de manier waarop UserTesting met uw gegevens omgaat, vindt u hier en hier.

16. DeepL op social media

DeepL beheert verschillende social-media-profielen (ook wel "pagina's" genoemd) op verschillende social-media-netwerken zoals Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn en Xing. Daar publiceren wij regelmatig berichten over onze producten en nieuwe features evenals over nieuwe vacatures binnen ons bedrijf. Als u een van onze pagina's bezoekt of deze pagina's gebruikt om contact met ons op te nemen en u tevens lid bent van dat social-media-netwerk, is het mogelijk dat wij gegevens kunnen ontvangen en verwerken op basis waarvan wij u zouden kunnen identificeren. Als beheerder van deze pagina's hebben wij ook de mogelijkheid om anonieme statistieken over de interactie van bezoekers met onze pagina's te bekijken (inzichtsfunctie). Om dit te doen, maken de beheerders van social-media-netwerken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw interacties met onze pagina's te detecteren. Meer informatie over dit soort gegevensverwerking door Facebook, Instagram en LinkedIn vindt u hier, hier en hier.

De rechtsgrondslag voor de exploitatie van onze social-media-profielen en de inzichtsfunctie is ons gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f) AVG om de pagina's te gebruiken als informatiekanaal voor ons bedrijf. Daarnaast is er sprake van gerechtvaardigd belang met betrekking tot de inzichtsfunctie, omdat wij willen begrijpen waarom en hoe onze pagina wordt bezocht en gebruikt om op die manier onze reacties en ons optreden te kunnen verbeteren. Voor zover u in het kader van het respectieve social-media-netwerk toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, vindt deze verwerking plaats op basis van deze toestemming.

Daarnaast gebruiken wij de LinkedIn-afbeeldingspixel om conversies van onze LinkedIn-reclamecampagnes te registreren en te evalueren. Conversies geven aan of gebruikers via marketingcampagnes op LinkedIn met succes zijn doorverwezen naar onze website. Als onderdeel van deze conversies worden ook interacties met de gebruiker, d.w.z. de stappen die de gebruiker op onze website onderneemt, geregistreerd en gevolgd. De LinkedIn-afbeeldingspixel is ingebed op bepaalde pagina's van onze website en geeft feedback aan LinkedIn als er een conversie heeft plaatsgevonden. Daarbij verwerkt LinkedIn het IP-adres van de gebruiker evenals de aanwezigheid van een door LinkedIn ingestelde cookie die informatie over de conversie verstrekt. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) AVG). Deze toestemming wordt gegeven via de cookie-instellingen. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door uw toestemming voor cookies in de categorie "Marketing" in te trekken of door het cachegeheugen van uw browser te wissen.

Houd er rekening mee dat wij gezamenlijk met de exploitant van het betreffende social-media-netwerk verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking die plaatsvindt wanneer u onze pagina's bezoekt. De exploitanten van de social-media-netwerken kunnen uw gegevens echter ook voor hun eigen, in deze privacyverklaring niet verder toegelichte doeleinden verwerken. Het is ook mogelijk dat de gegevens die over u worden verzameld, worden doorgegeven aan derde landen, met name de Verenigde Staten. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking en verwijzen u voor meer informatie door naar de privacyverklaringen van het social-media-netwerk in kwestie zoals de verklaringen van Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn en Xing.

In principe kunt u uw rechten (zie hoofdstuk 20 hieronder) zowel tegenover ons als tegenover de exploitant van het respectieve social-media-netwerk doen gelden. Wij willen u er echter op wijzen dat u uw rechten desondanks het beste kunt doen gelden bij de exploitanten van de social-media-netwerken. Als u hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.

17. Webinars

Wij bieden webinars aan voor onze gebruikers en voor onze bestaande of toekomstige klanten. Webinars zijn interactieve evenementen die worden aangeboden door onze medewerkers en gaan over de producten die wij aanbieden. Het is ook mogelijk dat voor bepaalde webinars externe sprekers worden uitgenodigd. Als dit het geval is, wordt u hierop gewezen voordat u zich voor een dergelijk webinar inschrijft.

Om deze webinars te houden maken wij gebruik van een dienst van Zoom Video Communications, Inc. ("Zoom"), 55 Almaden Blvd. Suite 600, San Jose, CA 95113 in de VS. De inschrijving voor onze webinars verloopt eveneens via een bijbehorende landingspagina die door Zoom wordt aangeboden. Om deze reden hebben wij met Zoom een verwerkersovereenkomst afgesloten met als gevolg dat Zoom de gegevens uitsluitend volgens onze instructies en niet voor eigen doeleinden mag verwerken. Daarnaast willen wij u erop wijzen dat Zoom verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens als u ervoor kiest om de website van Zoom te bezoeken en te gebruiken. Als u een contractuele relatie met Zoom bent aangegaan, hebben wij geen invloed op de persoonsgegevens die in deze context in het kader van onze webinars worden verzameld en verwerkt. Voor meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens bij Zoom (in het bijzonder ook voor informatie met betrekking tot webinars) kunt u de Zoom-privacyverklaring raadplegen.

Wanneer u zich via de landingspagina die Zoom daartoe ter beschikking stelt inschrijft voor een van onze webinars, verwerken wij alle persoonsgegevens die u tijdens uw inschrijving verstrekt (voor- en achternaam, e-mailadres, bedrijf (optioneel) en functie (optioneel)). Wij verwerken deze gegevens voor de uitvoering van de tussen u en ons afgesloten overeenkomst met betrekking tot uw gratis deelname op basis van artikel 6, lid 1, punt b) AVG. Wij slaan uw gegevens vervolgens op voor de duur van onze contractuele relatie, d.w.z. tot en met het einde van het webinar, en vervolgens voor de duur van eventuele wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen. Als u een DeepL-account heeft en wij uw inschrijving voor een webinar aan dit account kunnen koppelen, is de verwerking van uw persoonsgegevens tot en met het einde van het webinar als onderdeel van ons klantenbestand en onze klantprocesanalyses gerechtvaardigd op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG, aangezien het in ons gerechtvaardigd belang is om enerzijds de vraag naar onze webinars bij te houden en anderzijds om de kwaliteit van onze service voor onze klanten te verbeteren. Na afloop van het webinar noteren wij in ons klantenbestand dat u aan het webinar heeft deelgenomen met een verwijzing naar uw account. De naam en het e-mailadres die tijdens de inschrijving worden opgegeven, worden niet genoteerd en worden (indien deze niet overeenkomen met de gegevens van het aangemaakte DeepL-account) na afloop van het webinar door ons verwijderd. Indien er na afloop van het webinar in het kader van de verwijzing naar uw account in ons klantenbestand persoonsgegevens worden verwerkt, baseren wij deze verwerking op artikel 6, lid 1, punt f) AVG, omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben om vast te stellen of klanten onze producten begrijpen en zo in individuele gevallen sneller ondersteuning te kunnen bieden, of om bepaalde klanten uitgebreide webinars en trainingen aan te bieden.

Bij deelname aan een webinar en het gebruik van Zoom worden de volgende aanvullende persoonsgegevens verwerkt:

 • Gebruikersinformatie: dit zijn gegevens met betrekking tot het Zoom-account en de verificatie ervan, bijv. voor- en achternaam, weergavenaam, e-mailadres, wachtwoord (tenzij er gebruik wordt gemaakt van eenmalige aanmelding (SSO)), profielfoto en unieke Zoom-gebruikers-ID;
 • Communicatiegegevens: dit zijn gegevens die u zelfstandig invoert, uploadt of deelt als onderdeel van het webinar en het gebruik van Zoom dat daarmee gepaard gaat;
 • Metadata en telemetriegegevens met betrekking tot de meeting: bij deze technische gegevens gaat het onder meer om gegevens met betrekking tot het gebruik van de service, waaronder informatie over het moment en de manier waarop de sessies werden uitgevoerd (IP-adres, event logs, sessie-informatie, enz.). Daarnaast gaat het hier om informatie over uw apparaat en uw hardware, aangezien Zoom in het kader van uw deelname toegang moet hebben tot onderdelen zoals uw camera en microfoon.

Het is ook mogelijk om zonder Zoom-account aan een webinar deel te nemen. In dit geval is de verzameling en verwerking van gegevens beperkt tot het minimum dat nodig is om de service voor u beschikbaar te kunnen maken. Wij hebben voor instellingen gekozen die ervoor zorgen dat de verzameling en verwerking van communicatieve inhouden voornamelijk plaatsvindt op servers binnen de Europese Unie. Aangezien Zoom echter gevestigd is in de Verenigde Staten, kunnen wij niet uitsluiten dat er ook gegevens (met name metadata met betrekking tot de meeting) worden verwerkt in de VS. Het verzamelen en verwerken van uw gegevens als gevolg van het gebruik van Zoom vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt b) AVG (deelname-overeenkomst). Wij bewaren de gegevens die Zoom namens ons verzamelt en verwerkt voor de duur van het Zoom-webinar en vervolgens voor de duur van eventuele wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen. Wij hebben geen invloed op de verwerkingsduur van de gegevens die Zoom onder eigen verantwoordelijkheid verwerkt. Voor meer informatie hierover kunt u rechtstreeks contact opnemen met Zoom.

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming zoals beschreven in artikel 22 AVG.

Wij kunnen Zoom-webinars opnemen en achteraf publiceren op onze website of op social media. De deelnemers zijn in deze opnames niet zichtbaar of identificeerbaar. Aangezien de deelnemers hun vragen uitsluitend schriftelijk kunnen stellen, verschijnen ze niet visueel in de opname: alleen het antwoord op de vragen zal deel uitmaken van de gemaakte opname. Indien er in de opname onverwachts toch persoonsgegevens zichtbaar zijn van een van de deelnemers, worden deze voorafgaande aan de publicatie van het webinar onherkenbaar gemaakt. De opname en opslag van het webinar is gerechtvaardigd op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG, aangezien de verwerking van deze gegevens in ons gerechtvaardigd belang is om de kwaliteit van onze webinars te verbeteren. Er vindt geen verdere verwerking van persoonsgegevens plaats wanneer de webinars gepubliceerd worden, aangezien alle persoonsgegevens (indien zichtbaar) voorafgaande aan de publicatie onherkenbaar worden gemaakt.

18. Sollicitaties

Wij bieden u de mogelijkheid om te solliciteren naar een functie bij DeepL via onze carrièrepagina en het geïntegreerde carrièreportaal, of via e-mail. Deze digitale aanwervingsprocedure houdt in dat uw sollicitatiegegevens (doorgaans naam, contactgegevens, sollicitatiebrief en cv evenals andere bewijsstukken en geloofsbrieven) elektronisch worden verzameld en verwerkt om de sollicitatieprocedure te voltooien. De door u verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van uw sollicitatie. Uw gegevens worden alleen gedeeld met personen die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. Als u uw documenten alleen in het Duits indient, hoewel in de personeelsadvertentie om een Engelse versie van uw documenten wordt gevraagd, behouden wij ons het recht voor om uw PDF-documenten met DeepL naar het Engels te vertalen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, punt b) AVG in combinatie met artikel 88, lid 1 AVG in combinatie met §26 lid 1, 8 zin 2 BDSG ("Bundesdatenschutzgesetz": Duitse wet op de gegevensbescherming). Als u bij DeepL solliciteert naar een baan als freelancer is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw sollicitatiegegevens artikel 6, lid 1, punt b) AVG.

Wij behouden ons het recht voor om de gegevens die sollicitanten ons verstrekken met betrekking tot hun werkvergunning te controleren voorafgaande aan het sollicitatiegesprek. Deze controle vindt plaats in het kader van de sollicitatieprocedure en stelt ons in staat om na te gaan of de sollicitant in aanmerking komt voor een werkvisum en zo ja, wanneer een dergelijk visum kan worden verstrekt. Deze sollicitatiegegevens worden doorgegeven aan en verwerkt door onze dienstverlener Localyze UG (haftungsbeschränkt), Bäckerbreitergang 28, 20355 Hamburg in Duitsland, aangezien Localyze deze controles namens DeepL uitvoert. Om deze reden hebben wij met Localyze UG (haftungsbeschränkt) een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit betekent dat Localyze de gegevens uitsluitend volgens onze instructies en niet voor eigen doeleinden mag verwerken. Meer informatie over de manier waarop Localyze met persoonsgegevens omgaat, vindt u hier. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze aan de sollicitatie voorafgaande controles is noodzakelijk voor het aangaan van een arbeidsverhouding. Wij rechtvaardigen deze gegevensverwerking op basis van artikel 6, lid 1, punt b) AVG in combinatie met artikel 88, lid 1 AVG in combinatie met §26 lid 1, 8 zin 2 BDSG ("Bundesdatenschutzgesetz": Duitse wet op de gegevensbescherming).

Als er een contract met u wordt afgesloten en er een werkvisum nodig is, neemt Localyze de verdere coördinatie voor het verkrijgen van dit visum op zich. Het is mogelijk dat Localyze naast uw sollicitatiegegevens ook nog andere gegevens van u nodig heeft om u te kunnen helpen bij de visumprocedure. Hierbij kunt u denken aan gegevens zoals een scan van uw paspoort of een bevestiging van uw ziektekostenverzekering. De verwerking van persoonsgegevens door Localyze is noodzakelijk voor de uitvoering van de arbeidsrelatie en valt derhalve onder artikel 6, lid 1, punt b) AVG in combinatie met artikel 88 lid 1 AVG in combinatie met §26 lid 1, 8 zin 2 BDSG ("Bundesdatenschutzgesetz": Duitse wet op de gegevensbescherming).

Indien er na de aanwervingsprocedure een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten, slaan wij uw persoonsgegevens op als onderdeel van uw personeelsdossier teneinde gebruikelijke organisatorische en administratieve procedures. Daarbij houden wij rekening met verdere wettelijke verplichtingen. In dit geval is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens artikel 6, lid 1, punt b) AVG in combinatie met artikel 88, lid 1 AVG in combinatie met §26 lid 1 BDSG ("Bundesdatenschutzgesetz": Duitse wet op de gegevensbescherming). Wanneer u als freelancer voor DeepL werkt, bewaren wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van het contract dat u met ons heeft afgesloten. In dat geval is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw sollicitatiegegevens artikel 6, lid 1, punt b) AVG.

In geval van afwijzing door u of door ons bewaren wij de aan ons verstrekte gegevens tot maximaal zes maanden na kennisgeving van de afwijzing. Daarna worden de gegevens verwijderd tenzij wettelijke voorschriften ons verplichten om de gegevens langer te bewaren.

Indien u er uitdrukkelijk mee instemt dat uw gegevens langer worden opgeslagen, bijvoorbeeld omdat u zich wilt laten opnemen in onze interne kandidatenpool, worden de gegevens verder verwerkt op basis van uw toestemming en in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a) AVG. Uw gegevens worden dan voor een periode van 1000 dagen in onze kandidatenpool bewaard. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Alle gegevens met betrekking tot uw sollicitatie worden doorgegeven aan en verwerkt door Recruitee B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam in Nederland. Dit is de dienstverlener die ons sollicitatiesysteem beheert. Wij hebben met Recruitee een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit betekent dat Recruitee de gegevens uitsluitend volgens onze instructies en niet voor eigen doeleinden mag verwerken. Het privacybeleid van Recruitee vindt u hier.

In bepaalde gevallen, met name bij sollicitaties voor functies als ontwikkelaar, kunnen de naam en het e-mailadres van de sollicitant worden doorgegeven aan Codesse Ltd., FF28, Kao Hockham Building, Edinburgh Way, Harlow, Essex, CM20 2NQ in het Verenigd Koninkrijk. Dit is een dienstverlener die programmeertests voor sollicitanten verstrekt en beoordeelt. Wij hebben met Codesse een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit betekent dat Codesse de gegevens uitsluitend volgens onze instructies en niet voor eigen doeleinden mag verwerken. Codesse kan tijdens de sollicitatieprocedure per e-mail contact opnemen met sollicitanten om de programmeertests uit te voeren. Het privacybeleid van Codesse vindt u hier.

19. Gegevensbeveiliging

Uw verbinding met onze website en onze apps wordt beveiligd met versleutelingstechnieken die voldoen aan de huidige technische eisen. De mate waarin u beschermd bent, hangt daarnaast ook af van de encryptie die door uw internetbrowser en/of mobiele toestel wordt ondersteund. U kunt zien of een afzonderlijke pagina van onze website gecodeerd is door te kijken naar het gesloten-slot-symbool in de statusbalk van uw browser. Bovendien gebruiken wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, en vernietiging of ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend geactualiseerd op basis van technologische ontwikkelingen.

20. Uw rechten

De volgende rechten worden verleend op basis van de richtlijnen en verordeningen van de Europese Unie. Indien u een van de hieronder opgesomde rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

 • Het recht om te weten en het recht op inzage: indien gewenst bevestigen wij graag of wij uw persoonsgegevens verwerken, welke gegevens wij verwerken en met welk doel deze verwerking plaatsvindt.
 • Het recht op rectificatie: indien de gegevens die wij hebben opgeslagen onjuist zijn, corrigeren wij deze graag.
 • Het recht op gegevenswissing: indien u wenst dat uw persoonsgegevens worden gewist, zullen wij aan dit verzoek voldoen zover dit wettelijk mogelijk is.
 • Het recht op beperking van de verwerking: indien u het gebruik van uw persoonsgegevens wenst te beperken, zullen wij aan dit verzoek voldoen zover dit wettelijk mogelijk is.
 • Het recht op het intrekken van toestemming: indien u uw eerder verleende toestemming wenst in te trekken, zullen wij aan dit verzoek voldoen. Houd er echter rekening mee dat de herroeping van uw toestemming pas van kracht gaat vanaf het moment dat u van dit recht gebruik maakt en dit dus geen invloed heeft op de verwerking van uw gegevens tot dan toe.

Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de verdere verwerking van uw gegevens wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, punt f) en artikel 21 AVG). Indien wij uw gegevens verwerken voor reclamedoeleinden, beschikt u over een algemeen recht om bezwaar te maken. Indien wij uw gegevens niet verwerken voor reclamedoeleinden, moet het bezwaar gebaseerd zijn op uw specifieke situatie.

U heeft ook het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die voor ons verantwoordelijk is: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestraße 2 - 4, 40213 Düsseldorf, Duitsland, e-mail: poststelle(at)ldi.nrw.de.

21. Speciale bepalingen voor gebruikers in Zuid-Korea

21.1 Contactopname en DeepL Chief Privacy Officer (CPO)

Als u specifieke vragen of zorgen heeft over privacy en gegevensbescherming in Zuid-Korea (ook met betrekking tot eerdere versies van deze privacyverklaring), dan kunt u contact opnemen met het privacyteam van DeepL via privacy(at)deepl.com.

21.2 Gegevensverwijdering en bewaartermijnen 

Zoals hierboven beschreven verwerken wij uw gegevens zo lang als nodig is voor het aangegeven doel en, indien van toepassing, voor zover u daarvoor toestemming heeft gegeven. Vervolgens zullen wij uw persoonlijke gegevens zo snel mogelijk verwijderen. Alle persoonlijke gegevens die in elektronisch formaat zijn opgeslagen, zullen daarbij permanent worden vernietigd, zodat ze niet kunnen worden hersteld of teruggehaald. Persoonlijke informatie op papier zal worden vernietigd door deze te versnipperen.

Zoals hierboven uiteengezet in hoofdstuk 6.2 is DeepL echter verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren zoals vereist door bepaalde wetgeving. Tot de relevante wetten naar Koreaans recht behoort met name de Wet op de consumentenbescherming in de elektronische handel (artikel 6). Deze wet bepaalt dat gegevens over contracten en de intrekking en herroeping daarvan 5 jaar; gegevens over de verlening van diensten eveneens 5 jaar; en gegevens over consumentenklachten of consumentengeschillen 3 jaar moeten worden bewaard. De Wet Bescherming Communicatiegeheimen bepaalt bovendien in artikel 15-2 dat computercommunicatie of internetlogs evenals traceergegevens met betrekking tot toegangspunten 3 maanden moeten worden bewaard.

21.3 Gegevensbeveiliging en pseudonimisering

Naast de maatregelen die worden beschreven in hoofdstuk 19 van deze privacyverklaring nemen wij verschillende technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming en beveiliging van gegevens te kunnen garanderen op een manier die voldoet aan de Koreaanse wet op de bescherming van persoonsgegevens. Zo beheren wij bijvoorbeeld de toegangsrechten tot onze systemen die persoonlijke gegevens en gepseudonimiseerde gegevens bevatten op een traceerbare manier en wij nemen daarnaast ook verschillende maatregelen om ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke en gepseudonimiseerde gegevens te voorkomen, waaronder het onderhouden van een VPN-netwerk. Onze medewerkers worden bovendien regelmatig getraind in de omgang met persoonlijke gegevens met inbegrip van gepseudonimiseerde gegevens en gegevensbeveiliging. Wij evalueren onze procedures voor gegevensverwerking regelmatig en passen deze indien nodig aan. Daarnaast werken wij met strikte fysieke toegangscontroles tot onder andere onze IT-infrastructuur en onze gegevensopslagsystemen evenals tot documenten die persoonlijke gegevens bevatten. 

Zoals hierboven beschreven in hoofdstuk 9.2 analyseren wij gepseudonimiseerde gegevens over het gebruik van DeepL Pro-producten om de algemene gebruiksgewoonten van onze klanten te begrijpen en verschillende doel- en gebruikersgroepen af te leiden. Deze gepseudonimiseerde gegevens worden alleen gebruikt totdat het doel van de gegevensanalyse is bereikt en worden daarna vernietigd.

21.4 Rechten van de betrokkene en de wettelijke vertegenwoordiger

Zoals hierboven beschreven in paragraaf 19 heeft u het recht om uw rechten als betrokkene uit te oefenen door contact met ons op te nemen via privacy(at)deepl.com. DeepL Pro-abonnees kunnen ook contact opnemen met support(at)deepl.com voor ondersteuning.

U kunt uw rechten uitoefenen via een wettelijke vertegenwoordiger of een bevoegde agent. In dergelijke gevallen moet de wettelijke vertegenwoordiger of agent een ondertekende, schriftelijke volmacht overleggen om namens u op te treden.

21.5 Privacy van kinderen 

Onze service is niet bedoeld voor kinderen die jonger zijn dan 14 jaar en DeepL zal daarom nooit bewust persoonsgegevens verzamelen van kinderen jonger dan 14. Als u redenen heeft om aan te nemen dat een kind dat jonger is dan 14 jaar via de service persoonsgegevens heeft verstrekt aan DeepL, neem dan contact met ons op via privacy(at)deepl.com. Wij zullen een dergelijke melding nagaan en de persoonlijke gegevens indien nodig uit onze systemen verwijderen.

21.6 Gegevenstransfer naar het buitenland en delegatie met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan de hieronder vermelde buitenlandse gedelegeerden om onze diensten te kunnen verlenen en om het gebruiksgemak voor onze klanten te vergroten. Om onze diensten te kunnen leveren, is het mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens opslaan op DeepL-servers binnen de EER en dat wij deze gegevens doorgeven aan gedelegeerden in het buitenland. De gegevensoverdracht naar het buitenland wordt indien nodig van tijd tot tijd uitgevoerd via het telecommunicatienetwerk. De overgedragen gegevens worden bewaard en gebruikt in overeenstemming met de bewaartermijnen zoals beschreven in onze privacyverklaring. Deze gegevensoverdracht is essentieel voor het leveren van onze diensten. Als u deze overdracht weigert, kan dit uw toegang tot onze diensten beperken.

 • Betalingen verwerken: Om betalingen te verwerken, sturen wij de betalingsgegevens die daarvoor nodig zijn door naar onze erkende betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ierland. Waar nodig zal Stripe de gegevens overdragen aan Stripe, Inc., gevestigd in de VS. U kunt contact opnemen met het bedrijf via duo(at)stripe.com.
 • Websitebeveiliging: Onze website maakt gebruik van diensten van Cloudflare, Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, VS ("Cloudflare"). Om onze website te beschermen, wordt de gegevensoverdracht tussen uw browser en onze servers omgeleid via de infrastructuur van Cloudflare om te analyseren of het om een onrechtmatige aanval gaat. Omdat uw vertaalopdracht en klantgegevens echter versleuteld zijn tussen uw eindapparaat en de servers van DeepL, heeft Cloudflare alleen toegang tot de metadata (bijv. uw IP-adres). U kunt contact opnemen met het bedrijf via privacyquestions(at)cloudflare.com.
 • Ondersteuning en support: Als u contact met ons opneemt voor hulp, wordt uw verzoek doorgestuurd naar het ticketsysteem van onze dienstverlener Zendesk Inc. ("Zendesk"), 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten. Wij gebruiken Zendesk om uw aanvraag te verwerken en voor alle daarop volgende communicatie tussen u en ons. Daarnaast maken wij gebruik van Zendesk om onze klantendatabase te beheren. U kunt contact opnemen met het bedrijf via privacy(at)zendesk.com.
 • Beheer van de klantendatabase: Wij maken gebruik van het Customer Relationship Management System van Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Duitsland ("Salesforce CRM") om verkoop- en communicatieprocessen te organiseren en om onze klantendatabase te beheren, die onze bestaande en potentiële klanten omvat. U kunt contact opnemen met het bedrijf via privacy(at)salesforce.com.
 • Nieuwsbrieven en andere marketingmails versturen: Voor het versturen van onze nieuwsbrieven en andere marketingmails maken wij gebruik van een dienst die wordt aangeboden door HubSpot, Inc. Het hoofdkantoor bevindt zich op het volgende adres: 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 in de VS. Dit betekent dat uw gegevens aan de Verenigde Staten zouden kunnen worden doorgegeven. U kunt contact opnemen met het bedrijf via privacy(at)hubspot.com.
 • Klanttevredenheidsenquêtes uitvoeren: Voor de uitvoering van klanttevredenheidsenquêtes maken wij gebruik van een dienst van Typeform SL, Carrer Bac de Roda, 163, local, 08018 Barcelona, Spanje ("Typeform"). De enquêtes worden op hun platform opgeslagen. Typeform maakt gebruik van verschillende onderaannemers, die deels ook in derde landen buiten de EU gevestigd zijn. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat uw gegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. U kunt contact opnemen met het bedrijf via GDPR(at)typeform.com.
 • Enquêtes uitvoeren: Voor de uitvoering van enquêtes maken wij gebruik van een dienst van Qualtrics Ireland Limited, Costello House, 1 Clarendon Row, Dublin 2, DO2 TA43 in Ierland ("Qualtrics"). De enquêtes worden op hun platform opgeslagen. Qualtrics maakt gebruik van verschillende onderaannemers, die deels ook in derde landen buiten de EU gevestigd zijn. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat uw gegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. U kunt contact opnemen met het bedrijf via [email protected].
 • Enquêtes uitvoeren: Wij maken gebruik van een enquêtetool van Hotjar Ltd., Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta ("Hotjar"). De enquêtes worden op hun platform opgeslagen. Hotjar maakt gebruik van verschillende onderaannemers, die deels ook gevestigd zijn in derde landen buiten de EU. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat uw gegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. U kunt contact opnemen met het bedrijf via [email protected].
 • Interviews voeren: Wij maken gebruik van een dienst van UserTesting, Inc., 144 Townsend Street, San Francisco, CA 94107 in de Verenigde Staten om interviews af te nemen. UserTesting maakt gebruik van verschillende onderaannemers, die deels ook in derde landen buiten de EU gevestigd zijn. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat uw gegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. U kunt contact opnemen met het bedrijf via [email protected].
 • Webinars organiseren: Om webinars te houden maken wij gebruik van een dienst van Zoom Video Communications, Inc. ("Zoom"), 55 Almaden Blvd. Suite 600, San Jose, CA 95113 in de VS. U kunt contact opnemen met het bedrijf via [email protected].
 • Sollicitaties verwerken: Sollicitatiegegevens worden doorgegeven aan en verwerkt door onze dienstverlener Localyze UG (haftungsbeschränkt), Bäckerbreitergang 28, 20355 Hamburg in Duitsland, die namens DeepL de pre-check uitvoert. U kunt contact opnemen met het bedrijf via [email protected].
 • Sollicitaties verwerken: Alle gegevens met betrekking tot uw sollicitatie worden doorgegeven aan en verwerkt door Recruitee B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam in Nederland. Dit is de dienstverlener die ons sollicitatiesysteem beheert. U kunt contact opnemen met het bedrijf via [email protected].
 • Sollicitaties verwerken: Bij sollicitaties voor bepaalde functies als ontwikkelaar kunnen de naam en het e-mailadres van de sollicitant worden doorgegeven aan Codesse Ltd., FF28, Kao Hockham Building, Edinburgh Way, Harlow, Essex, CM20 2NQ in het Verenigd Koninkrijk. Dit is een dienstverlener die programmeertests voor sollicitanten verstrekt en beoordeelt. U kunt contact opnemen met het bedrijf via [email protected].

22. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De actuele versie van de privacyverklaring kan te allen tijde worden geraadpleegd op onze website.

Laatste update: April 2024