DeepL Logo

Kunstmatige intelligentie en recht: vijf manieren waarop AI wordt gebruikt in de juridische sector

Wij laten u zien:

 • hoe u de beste AI-tools voor juristen kiest 
 • hoe u een veilige tool vindt en waarom veiligheid zo belangrijk is 
 • welke functies bijzonder nuttig zijn voor de juridische sector 

Als u in de juridische sector werkt, bekijkt u het toenemende gebruik van AI-technologieën waarschijnlijk met een mengeling van interesse en bezorgdheid. Verwacht u (of vreest u zelfs voor) een stortvloed aan rechtszaken als gevolg van het gebruik en misbruik van AI? Of vraagt u zich wellicht af hoe AI-technologie uw eigen dagelijkse werk zal beïnvloeden? Met welke kwesties u ook te maken heeft, één ding is zeker: het rechtssysteem moet gelijke tred houden met technologische ontwikkelingen, en dat geldt ook voor iedereen die in deze sector werkt.    

Kunstmatige intelligentie is een integraal onderdeel van ons leven geworden. In dit artikel presenteren we vijf AI-tools voor de juridische sector en leggen we uit hoe uw advocatenkantoor van deze technologieën kan profiteren. Als u zich niet met deze technologieën bezighoudt, loopt u immers het risico om achterop te raken ten opzichte van de concurrentie.   Daarnaast laten wij u zien hoe u de juiste AI-tools voor de juridische sector vindt en welke AI-functies het nuttigst zijn voor advocaten.  

Waarom advocatenkantoren op AI vertrouwen 

Afbeelding van verschillende documenten op een blauwe achtergrond. De DeepL Translator helpt advocaten om tijd te besparen door documenten in realtime te vertalen.

Tegenwoordig worden steeds meer AI-technologieën gebruikt, zelfs in de van oudsher eerder traditionele juridische sector. De bijbehorende tools stellen advocaten namelijk in staat om efficiënter te werken en hun cliënten een betere service te bieden.  

Met technologieën die op AI gebaseerd zijn, kunnen advocatenkantoren de dynamische wereldmarkt beter bijhouden en zo concurrerend blijven. Dr. Axel Freiherr von dem Bussche, LL.M. (L.S.E.), CIPP/E, Partner bij Taylor Wessing, licht toe:

In de juridische sector wordt het gebruik van AI en andere technologische tools steeds belangrijker om concurrerend en efficiënt te blijven. Deze hulpmiddelen kunnen advocaten immers helpen met het beoordelen van documenten, het analyseren en vertalen van contracten, en met juridisch onderzoek in het algemeen. Hierdoor blijft er meer tijd over voor complexer en strategischer werk. Bovendien kunnen ze ook waardevolle inzichten verschaffen en advocaten helpen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en zo betere resultaten te behalen voor hun cliënten.

Kortom: AI-tools kunnen juristen verlossen van tijdrovende taken, zodat ze meer tijd hebben om zich op belangrijkere zaken te concentreren.  

In het vervolg van deze blogpost zullen we deze voordelen nader onder de loep nemen.  

Vijf nuttige AI-technologieën voor advocaten  

Een bron- en doeltekst die aan beide kanten van een weegschaal worden geplaatst. Dit laat zien hoe belangrijk nauwkeurige vertalingen zijn voor advocaten en juristen.

1. AI-vertalingen 

De juridische sector is op zich al complex genoeg, maar als daar ook nog eens internationale cliënten en werknemers van advocatenkantoren bij komen, wordt het pas echt ingewikkeld. Om uw weg te vinden in het internationaal recht, moet u de meest uiteenlopende rechtssystemen en culturen begrijpen en op de hoogte blijven van de voortdurend veranderende juridische situatie. Taalbarrières vormen hier dus een grote uitdaging.  

Door de toenemende globalisering van de juridische sector werken advocatenkantoren met een groeiend aantal internationale cliënten. Volgens een rapport van Maia Research over software voor juridische vertalingen is de vraag naar juridische vertaaldiensten in de afgelopen jaren gestegen met circa 13-15%. 

AI-vertalingen bieden juridische teams de volgende voordelen:  

✅ Snellere vertalingen van juridische documenten   
 • Vertalingen van juridische documenten zoals contracten, papieren en gerechtelijke documenten voor cliënten  
 • Snel opstellen van twee- of anderstalige contracten 
 • Besparing van tijd en middelen door middel van nauwkeurige en gestandaardiseerde vertalingen  
✅ Vlotte communicatie met internationale teams en cliënten 
 • Heldere toelichting van juridische termen en duidelijk juridisch advies per e-mail   
 • Verzending van dossiers in vreemde talen naar lokale autoriteiten  
✅ Onderzoek naar buitenlandse wet- en regelgeving   
 • Uitgebreide kennis over en naleving van de wetgeving in verschillende landen  
 • Opbouw van een internationale aanwezigheid  
✅ Juridisch advies in meerdere talen  
 • Cliëntondersteuning in verschillende talen  
 • Betere service voor cliënten  
✅ Gestandaardiseerde vertalingen van juridische teksten  
 • Cliëntspecifieke woordenlijsten voor minder nabewerking en gestandaardiseerde vertalingen  
Afbeelding van een contract dat is vertaald in verschillende talen op een lichtgele achtergrond. DeepL wordt vaak gebruikt door juristen om contracten te vertalen.

AI-vertaaltools kunnen een grote hulp zijn bij zowel het vertalen van juridische documenten (zoals tweetalige contracten) alsook bij het maken van algemene vertalingen (zoals communicatie met cliënten). Dit betekent echter niet dat AI-vertalingen conventionele vertalingen volledig kunnen vervangen: sommige documenten vereisen beëdigde vertalingen en deze kunnen alleen door beëdigde vertalers worden geleverd.   

Mensen die bijvoorbeeld het staatsburgerschap in een ander land aanvragen, moeten vaak een beëdigde vertaling van hun geboorteakte en andere identiteitsdocumenten kunnen aanbieden. Om ervoor te zorgen dat AI-vertalingen van zulke documenten inhoudelijk en taalkundig correct zijn, moeten ze grondig gecontroleerd worden door taalexperts. Volgens Gartner zullen oplossingen die menselijke input en software combineren tegen 2025 goed zijn voor 30% van alle nieuwe automatiseringsoplossingen in de juridische sector.    

2. AI-systemen voor kennisbeheer  

AI-kennisbeheersystemen hebben een revolutie teweeggebracht in de juridische sector. Met deze krachtige tools kunnen juridische professionals immers snel grote hoeveelheden gegevens doorzoeken, patronen in juridische documenten herkennen en op de hoogte blijven van wijzigingen in wetten en regels. Deze systemen kunnen ook tijdrovende processen zoals het categoriseren van documenten automatiseren, wat leidt tot echte tijdsbesparing en productiviteitswinst.   

Het is dan ook niet verwonderlijk dat AI-systemen steeds vaker door advocaten worden gebruikt voor kennisbeheer.  

3. AI-contractanalyse en -beheer  

Een van de belangrijkste taken waarvoor AI wordt ingezet in de juridische sector is contractanalyse en -beheer. Deze tools automatiseren alledaagse taken zoals het controleren van documenten of het bijhouden van deadlines voor het tekenen van overeenkomsten. Advocaten kunnen AI-systemen gebruiken om contracten door te nemen en potentiële problemen snel en eenvoudig te identificeren, waaronder ook de risico's die verbonden zijn aan bepaalde clausules. Omdat contracten centraal worden opgeslagen in deze systemen, kunnen ze gemakkelijker toegankelijk worden gemaakt en kunnen foutmeldingen geautomatiseerd worden.  

Daarnaast bieden AI-tools voor contractbeheer informatie over eerdere gevallen om problemen te voorkomen die te maken hebben met het niet naleven van wet- en regelgeving. Natuurlijke taalverwerkingsalgoritmen worden gebruikt om inconsistenties in bestaande contracten te herkennen en om manieren voor te stellen om risico's te minimaliseren. Op deze manier kunnen advocatenkantoren ervoor zorgen dat ze hun cliënten de beste service bieden en tegelijkertijd concurrerend blijven op de markt.  

4. Generatieve AI voor het opstellen van documenten 

Generatieve AI biedt een echte uitkomst voor advocaten bij het opstellen van documenten. AI-algoritmen kunnen namelijk documenten genereren op basis van sjablonen en gestructureerde gegevenssets, en daarnaast kunnen ze contracten analyseren op mogelijke risico's of afwijkingen. Het handmatig verrichten van deze taken is relatief tijdrovend, en dus kan het automatiseren ervan een hoop tijd en kosten besparen. Dit is voor advocatenkantoren dus enorm belangrijk om concurrerend te blijven in een wereld waarin toenemend gebruik wordt gemaakt van AI. 

Het opstellen van documenten met behulp van AI helpt ook om fouten sneller te herkennen of zelfs geheel te voorkomen. Als advocaten potentiële problemen in een vroeg stadium herkennen, kunnen ze de belangen van hun cliënten beter behartigen tijdens onderhandelingen. Hierdoor kunnen ze hun werk sneller afwikkelen en hun diensten beter afstemmen op hun cliënten.  

5. Chatbots als eerste contactpunt voor cliënten  

Chatbots zijn waardevol als eerste contactpunt in het intakeproces van nieuwe cliënten. AI-gestuurde chatbots kunnen cliënten immers helpen met algemene vragen en ze daarnaast ook doorsturen voor een antwoord op complexe vragen.  

Daarnaast zijn chatbots 24 uur per dag beschikbaar, brengen ze geen wachttijden met zich mee en kunnen ze veelgestelde vragen direct beantwoorden, zodat werknemers zich in plaats daarvan op complexere zaken kunnen richten. Ze zijn hierdoor kostenefficiënt, leiden tot een echte tijdbesparing voor werknemers van advocatenkantoren en verbeteren de service voor cliënten.   

AI: veiligheid en ethiek 

Hoewel AI-tools erg nuttig zijn, moet het gebruik ervan goed gepland worden. Er zijn namelijk bepaalde risico's aan verbonden. Bedrijven moeten de impact van AI-technologieën daarom goed begrijpen en ervoor zorgen dat de technologie op een verantwoorde wijze wordt gebruikt. Bij de omgang met vertrouwelijke gegevens zijn dus duidelijke richtlijnen nodig met betrekking tot gegevensbescherming en -beveiliging.  

Bedrijven moeten goed nadenken over hoe ze AI op een verantwoorde manier en in overeenstemming met ethische principes kunnen gebruiken. AI-modellen moeten bijvoorbeeld worden gecontroleerd op vooringenomenheid of alleen worden gebruikt na beoordeling door een mens.    

Kenmerken van veilige AI-tools 

Het DeepL-logo met daarachter een ondertekend en afgestempeld document dat de veiligheid van DeepL als AI-vertaaltool benadrukt.

Advocaten moeten zich informeren over de steeds veranderende wettelijke regels met betrekking tot AI om hun cliënten goed te kunnen adviseren en zichzelf te beschermen wanneer zij zelf gebruik maken van AI. 

De belangrijkste kenmerken op een rijtje: 

Naleving van de AVG  

De Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt strenge eisen aan beveiliging en gegevensbescherming. De AVG is van toepassing op bedrijven die gegevens verwerken of opslaan van personen die woonachtig zijn in de Europese Unie. Als AI-tools voldoen aan de eisen van de AVG, is dat een goede indicatie dat vertrouwelijke informatie wordt beschermd volgens de hoogste normen. 

Versleuteling 

Bij gegevensversleuteling wordt informatie zodanig versleuteld dat deze alleen met een eigen wachtwoord of sleutel kan worden ontsleuteld. Dit maakt het voor onbevoegden aanzienlijk moeilijker om toegang te krijgen tot de beschermde gegevens. Voorschriften zoals de AVG eisen dat persoonlijke gegevens altijd versleuteld worden. 

SSO en/of 2FA  

Met eenmalige aanmelding (ook wel Single Sign-On of kortweg SSO genoemd) hebben gebruikers met slechts één enkele set inloggegevens toegang tot verschillende programma's en systemen. Zo hoeven ze zich geen zorgen meer te maken over zwakke wachtwoorden of vergeten inloggegevens. Dit bespaart niet alleen tijd, maar helpt ook om vertrouwelijke gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden.  

Tweefactorauthenticatie (2FA) biedt een extra beveiligingslaag voor inlogprocessen door van gebruikers te verlangen dat ze zich op twee manieren authentificeren, bijvoorbeeld een wachtwoord en een verificatiecode die naar een mobiele telefoon wordt gestuurd. Dit vermindert het risico op accountdiefstal en voorkomt onbevoegde toegang tot vertrouwelijke informatie.  

ISO 27001-certificering  

ISO 27001 is een internationale norm voor de beveiliging van bedrijfsinformatiesystemen. Door te werken met een ISO 27001-gecertificeerde provider kunnen advocatenkantoren hun gegevens beter beschermen en een hoog beveiligingsniveau garanderen. 

Waardevolle overwegingen voor juristen 

Uit een klantenonderzoek van DeepL in 2023 bleek dat de volgende vragen voor advocatenkantoren bijzonder relevant waren met betrekking tot de aanschaf van AI-tools.  

✅ Integraties  

Kan de AI-tool geïntegreerd worden in de systemen die intern al in gebruik zijn?  

✅ Onboarding  

Hoe snel kunnen nieuwe medewerkers vertrouwd raken met de tool? Hoeveel tijd is er nodig voor de implementatie?  

✅ Flexibiliteit 

Kan de AI worden getraind? Worden gegevens opgeslagen en bewaard om de gebruikerservaring te verbeteren?   


Hoe benadert uw advocatenkantoor het veilige gebruik van AI? Werkt uw juridische team op internationaal niveau? Op onze pagina DeepL voor juristen laten we u zien hoe ook uw advocatenkantoor kan profiteren van de AI-vertaaltechnologie van DeepL.