DeepL Logo

Studie van Forrester over DeepL: een ROI van 345% en besparingen van €2,79 miljoen voor multinationals

De TEI-studie van Forrester Consulting over DeepL in het kort:

  • DeepL verkortte de vertaaltijd met 90%, maakte vertaalworkflows efficiënter, en bespaarde internationale ondernemingen €2,79 miljoen
  • Het gebruik van DeepL verminderde de workload in verband met vertalingen met 50% en genereerde een ROI (return on Investment) van 345%
  • DeepL stelde in-house vertaalprofessionals in staat om projecten efficiënter af te ronden en verminderde de documentenstroom naar vertaaldiensten zo met 50%


Heeft u zich ooit afgevraagd welke invloed AI-vertalingen kunnen hebben op de internationale groei van bedrijven en ondernemingen? Of wat voor kostenbesparingen en return on investment (ROI) AI-vertaaltools zoals DeepL kunnen opleveren? 

"The Total Economic Impact™ of DeepL", een studie die Forrester Consulting in opdracht van DeepL heeft uitgevoerd in 2024, kan in dit opzicht veel inzicht verschaffen. De TEI-methodologie beoordeelt de investeringswaarde aan de hand van vier componenten: kosten, voordelen, flexibiliteit en risico. Tezamen bieden deze componenten een goed beeld van de ROI die de producten en diensten van een bepaalde technologie opleveren. Om deze reden wordt deze methodologie al meer dan 20 jaar beschouwd als de gouden standaard voor het evalueren van bedrijfsimpact.

Voor de studie over DeepL ondervraagde Forrester vier organisaties met ervaring in het gebruik van DeepL. Deze organisaties waren afkomstig uit de energiesector, de financiële dienstverlening (Big 4), de juridische dienstverlening en de farmaceutische industrie. Deze vier werden vervolgens samengevoegd om een hypothetische samengestelde organisatie te creëren die vervolgens bestudeerd kon worden.

De daaruit resulterende studie heeft laten zien hoe een kortere vertaaltijd de bedrijfscommunicatie zowel intern alsook extern aanzienlijk efficiënter maakte. In deze blogpost willen we een aantal van deze highlights uit de TEI-studie de revue laten passeren. Als u de studie over DeepL echter liever zelf zou lezen, dan kunt u deze ook snel en eenvoudig downloaden via de volgende link: DeepL's TEI study 

1. Een verkorte vertaaltijd van 90%

Een van de belangrijkste voordelen die de TEI-studie over DeepL belichtte, was de vermindering van de tijd die nodig was voor het vertalen van interne documenten. De vertaaltijd werd namelijk met 90% verkort. Voor de bevraagde organisaties resulteerde dit in een aanzienlijke tijd- en kostenbesparing, waardoor zij de internationale markt efficiënter en met meer gemak konden navigeren. 

De ondervraagde organisaties rapporteerden als gevolg van deze toegenomen efficiency zelfs een besparing van €2,79 miljoen over een periode van drie jaar. Dit bedrag laat duidelijk zien welke strategische meerwaarde DeepL met zich meebrengt door meertalige communicatie naar een geheel nieuw niveau te tillen.

2. Een ROI van 345% en een vermindering van 50% in de vertaalworkload

Afbeelding van de Total Economic Impact-studie over DeepL, uitgevoerd door Forrester Consulting

Forrester Consulting stelde ook vast dat DeepL een ROI van 345% opleverde en tevens de vertaalworkload met 50% verminderde. Dit leidde tot aanzienlijke kostenbesparingen voor de samengestelde organisatie zonder dat dit ten koste ging van de vertaalkwaliteit en -betrouwbaarheid. 

Over een periode van drie jaar kwam dit neer op een vermindering van €227.430 aan workflow- en proceskosten. De Language AI van DeepL droeg aanzienlijk bij aan het stroomlijnen van de vertaalprocessen, waardoor de organisatie haar middelen efficiënter kon inzetten. 

Een van de medewerkers die werkzaam is als Software Applications Manager bij het energiebedrijf dat deel uitmaakt van de door ons bevraagde organisaties, zei het volgende:

​"Vroeger besteedde ik 10% van mijn tijd aan vertaalgerelateerde taken en nu waarschijnlijk nog maar 1%. Er is zelfs zo veel vertrouwen in DeepL dat het niet langer nodig is om naar andere vertaaltools om te kijken of om gebruik te maken van tools om vertalingen te vergelijken met de brontekst: een snelle kwaliteitscontrole (op basis van mijn eigen vertrouwen in en kennis van de taal) volstaat. Ik ben tevreden met de kwaliteit van de vertalingen en met de handige sneltoetsen die DeepL ter beschikking stelt."

3. Menselijke expertise aangevuld door AI

Het is altijd al het doel van DeepL geweest om vertalers te helpen bij het uitvoeren van hun vertaaltaken. Uit de TEI-studie van Forrester Consulting is gebleken dat DeepL de documentenstroom naar vertaaldiensten met 50% verminderde. Hierdoor bleef het beheer van vertaalprojecten in de handen van de interne teams van de bevraagde organisaties. 

Een productmanager voor juridische dienstverlening deelde het volgende mee: "DeepL is enorm waardevol bij het verminderen van het aantal vertalingen dat we moeten outsourcen aan andere bedrijven."

Deze verschuiving stelde vertaalprofessionals ook in staat om hun expertise elders in te zetten en zich meer te richten op andere, complexere taalkundige en culturele aspecten die deel uitmaken van het lokalisatieproces.

Lagere kosten en geoptimaliseerde workflows dankzij AI-vertalingen

Kaft van de volledige Total Economic Impact-studie over DeepL, TEI-studie van Forrester

Uit de TEI-studie is duidelijk gebleken dat DeepL een positieve invloed heeft op het functioneren van bedrijven. Zo leidde het gebruik van DeepL tot: 

  • Een positieve ROI 
  • Aanzienlijke kostenbesparingen
  • Verkorte vertaaltijden
  • De mogelijkheid om menselijke taalexpertise aan te vullen met Language AI 

Wilt u nog meer te weten komen over de strategische meerwaarde van DeepL voor het internationale bedrijfsleven? Dan kunt u hier terecht voor de volledige TEI-studie.