DeepL Logo

DeepL global şirketlere nasıl %345 yatırım getirisi sağladı?

DeepL adına Forrester Consulting tarafından düzenlenen Total Economic Impact™ çalışması, işletmelerin 2,79 milyon € verimlilik tasarrufu elde ettiğini gösterdi.

DeepL’in TEI çalışmasının görseli

DeepL’in TEI çalışmasında öne çıkanlar

%345

Yatırım getirisi

%90

DeepL kullanıldığında çeviriye ayrılan süredeki tasarruf

2,79 milyon €

Üç yıllık kullanımda ulaşılan verimlilik tasarrufu

%50

Çeviri iş yükünde azalma ve üretkenlik kazanımı

DeepL’in TEI çalışmasının önizlemesi

Çalışmanın içeriği

Doğru araçlara yatırım yapmak, işletmeler için kritik öneme sahiptir. DeepL’in şirket kârına olan etkisini daha iyi anlamak amacıyla DeepL teknolojisinin yapılan iş üzerindeki etkisini çok uluslu şirketlerle görüşmek üzere Forrester Consulting’i görevlendirdik. 

Rakamlara bakılınca durum netleşiyor: Yapay zeka çevirisi, birleşik kuruluşa hem zaman ve kaynak tasarrufu hem de olumlu bir yatırım getirisi sağladı.

Merkezi ABD ve Avrupa’da bulunan, uluslararası alanda genişleyen veya faaliyet gösteren, bünyesinde 1.600-40.000 personeli olan ve 365 milyon avro ile 33,7 milyar avro arasında değişen gelirlere sahip müşterilerle görüşüldü. 

Forrester Consulting’in düzenlediği Total Economic Impact™ (TEI) çalışması, 20 yılı aşkın bir süredir yatırım maliyetini, faydalarını, esnekliğini ve riskini değerlendirmede altın standart kabul edilmektedir. 

DeepL’in yapılan iş üzerindeki etkisi ve birleşik kuruluşun zaman alan çeviri sürecini iyileştirmesine, üretkenliğini artırmasına ve müşteri deneyimini geliştirmesine nasıl yardım ettiği hakkında daha fazla bilgi almak için çalışmayı indir.

“Şikayetleri çözerken DeepL’le gerçekten zaman kazandığımız için maliyetimizi düşürebiliyor ve şirket kârını gerçekleştirebiliyoruz. [Şikayeti kendi başımıza anlamaya] vakit harcamak zorunda kalmadığımız için artık daha farklı, katma değerli işlere zaman ayırabiliyor ve daha üretken olabiliyoruz.” 

Yazılım uygulama müdürü, Enerji şirketi

“Yeni pazarlara açılmanın hızlı çeviri yapmayı gerektireceğini ve iş yükümüzün muhtemelen boyumuzu aşacağını az çok biliyorduk.”

Siber teknolojiler direktörü, İlaç şirketi