DeepL Logo

Meer veiligheid en flexibiliteit met meerdere API-keys

Het nut van meerdere API-keys in het kort:

  • Gebruikers met een DeepL API-abonnement kunnen voortaan onafhankelijker werken met een hogere mate van flexibiliteit
  • Meerdere API-keys stellen u in staat om veiliger te werken door het risico op ongeoorloofde toegang te verminderen
  • Het gebruik van meerdere API-keys heeft geen negatieve invloed op bestaande workflows


Heeft u zich misschien wel eens afgevraagd of het niet handiger zou zijn als er meerdere API-keys zouden zijn inbegrepen in een DeepL API-abonnement? Dan kunt u deze theorie vanaf vandaag naar hartenlust testen! De mogelijkheid om meerdere API-keys voor de DeepL API aan te maken en te beheren is vanaf vandaag namelijk beschikbaar voor iedereen met een DeepL API-abonnement. 

Voorheen waren DeepL API-gebruikers beperkt tot één enkele API-key voor al hun workflows, wat voor sommigen van hen voor problemen zorgde. We zijn daarom blij dat we dit probleem hebben kunnen oplossen. In het verloop van deze blogpost laten we u zien wat deze verandering precies zal betekenen voor u en uw team.

Wat is het nut van meerdere API-keys?

Afbeelding die veilige API-keys laat zien in verschillende kleuren

Eindeloze flexibiliteit

De mogelijkheid om meerdere API-keys aan te maken stelt uw teams in staat om flexibeler te werken. 

Vroeger moesten ze immers een en dezelfde key gebruiken voor de local-, test-, staging- en production-environment, maar dankzij deze update kunnen uw teams voortaan dus individuele keys aanmaken voor elke situatie. 

Meer controle

Heeft uw bedrijf meerdere softwareontwikkelaars in dienst of werkt u vaak met freelancers? Zo ja kunt u al deze DeepL API-gebruikers voortaan hun eigen API-key toewijzen. 

Op deze manier kunt u gemakkelijker nagaan hoe de DeepL API precies wordt gebruikt.

Betere beveiliging

Deze update maakt uw gebruik van de DeepL API ook veiliger. Als u voor al uw API-gebruik namelijk bent aangewezen op één enkele key en deze key in de handen van onbevoegde gebruikers geraakt, kan dat immers kwalijke gevolgen hebben.

Het gebruik van meerdere API-keys stelt u echter in staat om deze situatie te vermijden door verschillende keys te gebruiken en deze zo nodig te verwijderen of te vervangen. Op die manier leiden zulke situaties slechts tot minimale verstoringen van uw workflows, wat uw ontwikkelaars en uw gebruikers zeker zullen waarderen.

Wat zijn API-keys?

Afbeelding met vier nieuwe API-keys voor veilige autorisatie

Hoewel ontwikkelaars dag in dag uit met API-keys werken, zijn andere medewerkers vaak niet erg vertrouwd met dit begrip. Daarom willen we het woord "API-key" even verder toelichten. 

De afkorting "API" staat voor application programming interface. Het gaat daarbij om een soort software waarmee twee of meer applicaties met elkaar kunnen communiceren. Bij een "key" kunt u in deze context denken aan een digitale sleutel: het is een unieke identificatiecode die een ontwikkelaar, gebruiker of programma in staat stelt om de API te gebruiken.

Zonder een geldige API-key heeft u dus geen toegang tot de API. 

Waarom zijn API-keys zo belangrijk?

Het gebruik van API-keys is cruciaal voor bedrijven die bewust willen omgaan met toegangsrechten en gebruikersbeveiliging. Geen enkel bedrijf zou er immers gelukkig mee zijn als iedereen toegang zou hebben tot hun gevoelige gegevens, en voor de API is dat niet anders.

Vooral grote bedrijven hebben baat bij het gebruik van meerdere keys, want deze vergroten niet alleen de veiligheid van hun digitale infrastructuur, maar ook de mate van flexibiliteit en inzicht. U kunt de situatie vergelijken met de beveiligingsmaatregelen voor een groot bedrijfspand: omdat één beveiligingsmedewerker nooit op twee plaatsen tegelijkertijd kan zijn, is het altijd beter om meerdere bewakers in te zetten om alle in- en uitgangen te bewaken. Zo is het pand altijd optimaal beschermd, zelfs als er iemand uitvalt.

Kortom, met meerdere API-keys kan uw bedrijf: 

  • Onafhankelijker en flexibeler werken
  • Meer inzicht vergaren 
  • Veiliger werken met de API 

Klaar om aan de slag te gaan?

Het gebruik van meerdere API-keys biedt verschillende voordelen voor grote bedrijven. We zijn daarom enorm blij dat we deze wens van onze klanten in vervulling hebben kunnen laten gaan.

Wilt u de mogelijkheden zelf ook verkennen? Ga dan nu naar uw DeepL-account om aan de slag te gaan met meerdere API-keys.